Pazar, Kasım 21
Home>>Ne Nedir?>>DNA Nedir ve Kim Tarafından Ne Zaman Keşfedildi?
Ne Nedir?Sağlık HaberleriTıp Sözlüğü

DNA Nedir ve Kim Tarafından Ne Zaman Keşfedildi?

DNA Nedir ve Kim Tarafından Ne Zaman Keşfedildi?

DNA, genetik olarak devralınan talimatlara göre vücudun gelişimini sağlayan moleküler yapıdır. Bu talimatlar, yaşam tarzı, davranış ya da sağlık problemleri ya da psikosomatik görelilik gibi ortak kalıplar şeklinde tezahür eder. Bu nükleik asit, tüm canlı organizmaların büyümesi, gelişimi ve işleyişi için gereklidir.

Deoksiribonükleik asit veya DNA molekülleri, genetik bilgiyi depolar ve nesiller boyunca aktarılmasını sağlar.

Tıpkı herhangi birinin, istenen son ürünü çıkarmak için kesin talimatlar ve bileşenlerin listelendiği gibi Deoksiribonükleik asit moleküller de aynı görevi görür. Bu nükleik asit, RNA molekülleri ve proteinleri gibi benzer hücre bileşenlerini oluşturmaya yardımcı olan önemli talimatlar veya direktifler içerir.

Önemli genetik bilgiyi taşıyan asit segmentleri gen olarak adlandırılır. Genler dışında yapısal bir amaca hizmet eden Deoksiribonükleik asit dizileri vardır. Bu sekanslar saklanan genetik bilginin sonraki yapılarda kullanılmasını sağlar.

Deoksiribonükleik asitin keşfi, hücre bileşeninin ilk kez bir İsviçreli doktor olan Friedrich Miescher tarafından izole edildiği 1869 yılına dayanmaktadır. Miescher, atılan cerrahi bandajları incelerken mikroskobik maddeyi keşfetti.

Bileşeni hücre çekirdeğinin bir parçası olarak bulduğundan, onu ‘nüklein’ adı altında kaydetmiştir. 1919 yılına kadar, Deoksiribonükleik asitin baz, fosfat ve şeker nükleotid birimi Phoebus Levene tarafından keşfedilmemiştir.

Levene’nin kayıtları, DNA iplikçiklerinin bir nükleotid birimi dizisinden oluştuğunu belirtmiştir. Bu birimlerin fosfat grupları ile bağlantılı olduğunu gözlemlemiştir. Bununla birlikte, Levene’nin yanlış anlaşılması, dize olarak adlandırdığı DNA zincirinin doğada kısa ve tekrarlayıcı olmasıydı.

Frederick Griffith1928 yılında DNA yapısı ile yakın zamanda birleşmiş olan bir keşifle, canlı, pürüzlü formla pürüzsüz bakterileri karıştırma olasılığını keşfetti. İlk Deoksiribonükleik asit X ışını kırınım modelleri 1937’de William Astbury tarafından keşfedilmiştir.

Frederick Griffith keşfi, Deoksiribonükleik asit’in, bağımsız olarak genetik bilgi taşıdığı ihtimalini yaratmak için kullanılmıştır. Bu, 1943’te Avery-MacLeod-McCarty deneyi yoluyla, hücrelerin “dönüştürücü ilkesi” olarak açıkça tanımlanmıştır.

1952‘de Alfred Hershey ve Martha Chase‘in kalıtımdaki rolünü doğruladı. Hershey-Chase deneyi, DNA’nın gerçekten de T2 fajının genetik materyali olduğunu kanıtladı.

Bir yıl sonra, 1953 yılında, çift sarmallı Deoksiribonükleik asit yapısının modeli James D. Watson ve Francis Crick tarafından yayınlandı. Bununla birlikte, çift sarmal modeli daha sonra tek bir X-ışını kırınım görüntüsü ile gösterildi.

1962‘de “in-vivo çift sarmal DNA konfigürasyonlarını’ kanıtlayan Maurice Wilkins analiziydi. Keşif Watson, Crick ve Wilkins, Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü’nü kazandı.

1957‘de Crick, ‘adaptör hipotezi’ aracılığıyla DNA, RNA ve proteinler arasındaki ilişkiyi gözlemledi ve yayınladı.

1958‘de Deoksiribonükleik asit replikasyon mekanizmasının ve üst üste binmeyen üçayaklar veya kodonların doğrulanması, “genetik kod” daki gizemi çözmede yardımcı olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir