Pazartesi, Ekim 18
Home>>Define Sembolleri>>Define İşareti Nedir? Define İşaretlerine Benzer Noktalar 2021 Define Araştırması
Define Sembolleri

Define İşareti Nedir? Define İşaretlerine Benzer Noktalar 2021 Define Araştırması

İşte define işaretlerinin ortak noktaları üzerine alıntı bir makale.

İşaretleri üç katogeriye ayırmak gerekir.
a- bölgeyi doğrulayan işaretler.
b- gömülerin bulunduğu belli bölümün bölge haritası durumunda olup,definenin işaretlerini gösteren bölge haritası diyebileceğimiz aynı kayada birkaç işaretten oluşan işaretlerimiz.

c- defineye yakın, defineyi gören, definenin yönünü, yerini ve definenin bulun duğu arazinin dahi yüz ölçümünü veren işaretler.

bölgeyi doğrulayan işaretlere örnek işaretler olarak
a.1) terazi işareti: namlı köprüyü verir.
a.2) klavuz taşları namlı yolları verir.
a.3) kayada geniş açılmış kanallar ve o kanallarla kesişen ince oyma çizgiler,
bu işaretler de yöredeki dere ve onlarla kesişen patika yol etraflarında gezilmesini anlatan yönlendirici işaretlerdir.

b.) gömülerin bulunduğu belli bölümün bölge haritası durumunda olup,
definenin işaretlerini gösteren bölge haritası diyebileceğimiz aynı kayada birkaç işaretten oluşan işaretlerimiz.
b.1) aynı kayada birkaç tane canlı cansız ve geometrik işaretlerin bulunduğunu
birçok arkadaşımız görmüştür. aynı kaya da istavroz, v, oyma delik ve üçgen gibi.
c.) – işaretler genellikle gömünün bulunduğu araziyi şekli ve metre kare cinsinden
ölçümünü verir. işarete olan bu arazinin orta merkezine olan uzaklığını da
verir.
işaret aynı zaman da pusula gibidir. mutlaka her işarette yön vardır.
c.1-) örnek işaretler :
u, ok, v, yılan, istavroz, kartal, ayak izi, tırnak izi, tüfek, tabanca ve sayamadımız diğer işaretlerde.

işaretlerde dikkat edilecek hususlar ve ortak noktaları :
işaretlerin ortak noktası canlı cansız ya da geometrik işaretlerde mutlaka v, u ya da o vardır. kısacası define yeri bu harflerde şifrelenmiştir. bu harfler gömünün bulunduğu yerin açısını, uzaklığını vermektedir. ölçü birimi olarakta 70 cm. arşın ve 23 cm. karış kullanılmıştır.

U işareti : u işaretleri karşımıza bazen hilal ay, u şekli iki u’nun birleşik şekli, su yalağı, hayvan figürlerinde karın boşluğu ve ayakların konumu , açılmış kanatların yaptığı şekli u, boynunu bükerek öne doğru şekli olarak u yapan insan ve hayvan fiğürlerinde görmekteyiz.

ayrıca u şeklinde kıvrılmış yılan ve mağara içlerinde yapılarda yağ koyma yeri diye yorumladığımız u yine ters ve düz olarak karşımıza çıkmaktadır. bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür.
u başlı başına bir define işareti olup, genelde mağara, kaya mezarı ve mahsenlerde şıkça kullanılmıştır.

ister harf ister canlı ve isterse cansız figürlerde kullanılmış olsun u işareti şifre olup, yön ve uzaklık mesafesini verir. u işareti ters, düz, sağa sola aşağı ve yukarı meğilli olarak karşımıza çıkmaktadır. u işareti duruş şekline göre yön vermektedir. ters ve düz oluşu ile de aşağı veya yukarı seviyede olduğunu vermektedir.
düz U: düz u açı istikametinde ki kendisine benzer tepe, punt gibi yüksek seviyede bulunan malın işareti olup, orta merkezden malın olduğu tam nokta tespit edilebilir.

malın olduğu yer ile işaret arasındaki mesafeyi bilmek için ise:

aynı taş üzerinde u işaretini destekleyici, tamamlayıcı ikinci işaret (ölçü verici) yoksa u’nun açık kısmı yani açısı ölçülür ve çıkan rakam 70 ile çarpılır bulunan rakam cm.,metre cinsinden uzaklığı vermektedir.

v işareti – v işareti geometrik bir işaret olup, hem yön ve hem mesafeyi verir. v işaretinin de u işaretinde olduğu gibi kamufle edilebilme özelliği çok fazladır. v işaretinin çözümü açı istikametinde malın ya da 2. mala en yakın işaretin bulunmasında klavuz işarettir.

(v işareti ayrıca volcan voyvoda’nın isim baş harfi olmasından da ayrı bir özellik kazanır.) gömüler genelde tabii işarete sahip alanlarda sert zeminlerde defnedilmişlerdir. bunlara örnek dere çatakları, dere kıvrımları ilk sırada yer alır.
ayrıca doruk tepelerde ve çok namlı klavuz taşlarına da sahip bağdat yolu ya da bağlantı kanı yollarına defnedilmişlerdir. dere kenarlarında ya da çataklarındaki parayı en iyi v işareti şifreler.
şöyle ki; v işareti bazen karşımıza y şeklinde çıkmaktadır. bu 2 derenin birleşerek akmasının haritası olduğu gibi dere çatağındaki gömüyü de şifrelemektedir. bazen y şeklinde olan işaret karşımıza köpek, tavşan ya da keçi tırnak izleri dediğimiz noktalanmış şekliyle çıkmaktadır. noktaların arası tebeşirle birleştirildiğinde y şekli çıkmaktadır. v işareti bazen karşımıza canlı figürlerde bacak duruşu, gaga, kuyruk şeklinde de çıkmaktadır. örneğin çatal dilli yılan, v şeklinde balık ve yılan kuyruğu, kartal, tavuk gagası birer v yapmaktadır.

insanlarda kol duruşu, bacak duruşu v yapar. parası genelde mağara, mahsen olup bol miktardadır. büyük çoğunlukla u ve v işaretleri ve o işareti oyma işaretlerdir. ama istisnaları vardır. bazan kabartma olmaktadır.kabartma olması şifreyi değiştirmemekte sadece aşağıda ayrıntılı olarak anlatacağım ama arazi ve para ile işaret arasındaki seviyeyi belirlemekte olup, son derece şeytanice şifrelenmiştir.
v işaretleri bazen karşımıza ok, mızrak bazende dikdörtgenin içinde çıkmaktadır.

o (daire) işareti : o ya da dire dediğimiz işaretler üzerinde herhangi bir açı ve yön verici ikinci işaret olmadıkça parası kendisindedir. kapalı işarettir. kapatmıştır. yani geometriksel bir tanımlama olan daire dışarı atmamaktadır. işaretler de neyin daire olduğunu ya da hangi figürün daire değil de arazide örneğin harman yeri gibi dairesel düzlüğü şifrelediğini iyi analiz etmek gerekir. daire zaten çizimden daha ziyade karşımıza metaa olarak çıkmaktadır. örneğin değirmen taşı, sofra taşı gibi bazı canlı işaretlerde de birbirlerine sarılmış yılan o yapar ama dikkat çekmesin için öpüşür gibi yapılmışlardır. oysa şifresi dairededir.

parası kendindedir. parası kendinde olan gömüyü arkadaşlar ya bulunduğu taştan ya da 3 metre güney tarafından almak mümkündür.
bazı yerlerde yuvarlak oyma vardır ve içide oyulmuştur tepsi gibi bunlar daire olarak algılanmamalı. bu tür işaretler genelde zirve tepede ya harman yerini ya da evliya mezarını verirler. zaten yuvarlak daire işaretlerde müjde para saklıdır. para da kendisindedir.

yılanlar : yılanlar o arazideki dereyi ya da su kanalını ya da namlı at arabası yolunu verir. yılanlar çizim olarak, bazen kabartma bazenda hafif oyma yapılmışlardır. kabartma yılan o bölgedeki suyu bol dereyi simgeler gömü dereye yakındır. yılanlar önce alanı verir sonra para noktasını. yılanların şifresi ya noktalanmış olan noktada, ya da çatal dildeki v de ya da v yapan kuyrukta olur.
bazen da boğumunda olur. 3 boğum, 5 boğumlu olması 3 dere kıvrımında da parayı müjdeler, 5 ise beş dere kıvrımında para müjdeler. paranın arazideki tam noktası ise şayet boğumda sağa ya da sola kayık nokta yoksa derenin kıvrıldığı yerde orta merkezdedir.

yılanlar bazen başı kesik bazen da kuyruğu kesik çıkar karşımıza bunun anlamı ise; dere boyu ya da su kanalı boyu daha aşağıya gitmemeyi şifreler. olay yerini cevrelemiştir yani kesmiştir alanı zaten başı ya da kuyruğu kesik yılan gördüğünüz de bakın dereye ya da kanala aynen yılan gibi derenin arazinin bombeli oluşundan dolayı bir noktadan sonra devamının görünemez olduğunu göreceksiniz yani yılanda görünmeyen baş ya da kuyruk gibi.

kısacası işareti görünce arkadaşlar onun o bölgedeki belirli bir arazi ya da derenin krokisi olduğunu unutmayın. ayrıca yılan daire yaparsa parası kendisindedir. yani bulunduğu kaya da ya da o kayanın 3 metre güney tarafındadır. örnek işaret; askerin ayağına dolanmış ve altta daire yapmış yılan.

işaretlerde ortak noktalar
her işarette mutlaka o-u-v vardır. bu üç harf ya da geometrik şekillere sahip olmayan işaretler direk paraya getirmez ve yardımcı işaretlerdir.
arazide işaret büyükse paraya olan mesafesi uzaktır. şayet işaret küçükse parası yakındır.
gizli işaretlerin parası en fazla 9 metre mesafededir.
gizli işaretlerden kasıt, toprak altından çıkan işaretler, taşın en altına yapılmış işaretler. kapalı mağara içindeki işaretler.
topraktan çıkan boş küpler vs.

volcan parası hep kaya içindedir. asla boş toprak için de ve 1 metre derinlikte bostan bahçe parası gibi değildir. muhteşem işaretle ve işçilikle yapılan çalışmalar sonucu paralar gerçekten bulunamaz tarzda gömülmüştür.
volçan şifresini bilen bir tepsi baklava dan dilim dilim hepsini alır. heyyy volcan türk insanının dini ile de güzel dalga geçmişsin istavrozlu duvarlar içindeki köpek kemiklerine evliya demişsin ama artık türk insanı uyandı sana o tepsiden değil baklava dilimi suyu bile kalmayacak
baklava dilimi;volcanın işaretlerinin açısının verdiği,yönlerden almaktadır,kuzeydoğudan başlayıp güneybatıda biter..

Not: 2021 yılı Define İşaretleri ve Belirtileri yazımız alıntıdır. Sizde hemen alttan kendi yorum ve düşüncelerinizi belirtebilirsiniz.

 

Define sembolleri konusuna ait benzer aramalar;

Define işaret sırları?

define işaretleri nasıl çözülür?

gizli define işaretleri?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir