Doktor Tv Banner

Uyuz Hastaligi Tedavisi Kopek Uyuz

Uyuz Hastaligi Tedavisi Kopek Uyuz
42 0 63

Enfestasyon, Böcek Isırıkları, Sokmalar

Uyuz Hastalığı

Uyuz hastalığı insan uyuz akarının enfestasyonu ile meydana gelir (Akarus hominis, Sarkoptes skabiei). Bu akar bir zorunlu parazittir ve insan vü­cudunun dışında tek başına yaşayamaz.

Etiyoloji ve Epidemiyoloji

Dişi akar, insan derisinin stratum korneumuna girer ve yumurtalarını ka­zıdığı tünellere bırakır. Erkek akar dişiden daha küçüktür ve dişi ile bir­leşmesinden kısa bir süre sonra ölür. Uyuz akarının yerleşmesiyle başla­yan kaşıntı ve karakteristik egzematöz döküntü, kişinin intrakorneal yer­leşimli tünellerdeki uyuz artıklarına karşı geliştirdiği duyarlılığına bağlı­dır. Genellikle klinik bulgular, dişi akarın ilk yerleşimden 1 ay önce görülmez. Daha sonraki enfestasyonlar kişi duyarlı hale geldiğinden semp­tom ve bulgular birkaç günde ortaya çıkar.

Enfestasyon hastalıklı deriyle direkt temasla geçer, cinsel ilişki en sık olanıdır ama, tek neden değildir.

Tarihte birçok önemli uyuz pandemilerine rastlanmıştır. Bunların en yenisi 1960'lann ortalarında başlayıp 1970'lerin başında bitmiştir. En sık görülme şekli sporadik ve aile içi veya bakım evlerinde olduğu gibi lokalize mini-epidemilerdir.

klinik özellikler

Küçük lezyonlarında bile yoğun kaşıntı hissiyle bilinmektedir. Fiziki bul­guların temelinde egzema ve kaşıntının etkileri vardır. Veziküller de görü­lebilir ama ekskoriasyon ve prurigo benzeri papüller daha sık görülmek­tedir. Pullanma, sızıntı ve kabuklanma sekonder en­feksiyonlara bağlı olarak bazı bölgelerde görülebilir. Uyuzun primer lez-yonu; yaptığı ince, kabarık, düzgün ve yılan benzeri "tünelidir" .

İlginç olan, lezyonlar simetrik olması ve devamlı aynı bölgelerde yoğunlaş-masıdır. Uyuz tünellerini bulmak için en uygun bölgeler avuç içi, parmak­lar arası alanlar, fleksural çizgiler ve dirseklerdir. Uyuz lezyonları ön koltukaltı katlantı, meme areolaları, kalça katlantılan, alt abdomen, genital bölgeler, dizler, ayak bileği ve ayak tabanında sık görülür. Lezyonlar sa­dece çocuklarda boyun ve kafada lezyonlar bulunur.

Döküntülerin şiddeti bulunan uyuz akarının sayısına bağlıdır, aynı za­manda kişinin bağışıklık durumuyla da çok ilişkilidir. İnsan immün yet­mezlik virüsü (HİV) pozitif olanlar, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç alanlar veya böbrek nakli yapılmış insanlar gibi immün sistemin çok zayıf olduğu kişilerde, enfestasyon çok ağır olur ve döküntü aynı derecede şiddetlenebilir. Norveç uyuzu hasta ve sağlıksız yaşlılar ile konjenital immünyetmezlikleri olanlarda, çok ağır ve yaygın kabuklanma yapan bir enfestasyonu tanımlar

Tanı, Uyuz Belirtileri

Uyuz hastalığın tanısı her zaman kolay olmayabilir. Ancak, hastalık için çok patognomonik olan ve bu yüzden tanınmaları önemli olan dişi uyuzun yaptığı kanalların görülmesi tanıya çok yardımcı olur. Kanallar gri-beyaz, düzgün, hafif kabarık, 1-4 mm uzunluğunda ve yukarıda belirtilen alan­larda daha sık görülür. Bulunan kanal sayısı değişken olabilir. Yaşlıların ağır enfestasyonlarında çok sayıda olup, titiz olan gençlerde az sayıda ola­bilir.

Bir iğneyle veya deri kazıntıları inceleyerek veya siyano-akrilat yapışkan ile yapılan deri yüzeyi biyopsisi ile akarın kendisini veya yumurtalarını görmek tanıyı doğrular.

Küçük tünellerin veya akarın kendisini tespit etmek, bazen tecrübeli olanlar için bile kolay olmayabilir! Birleşik Krallık ülkelerinde uyuz ol­gularının % 20'sinde tüneller tespit edilemediğinden pozitif aile veya top­lum kaşıntı anamnezi tanıya yardımcı olur. Klinik tablonun uyumlu oldu­ğu olgularda tedaviye başlanmalıdır.

Uyuz Hastalığı Tedavisi

Enfestasyonun yayılmasını önlemek için tanı konulur konulmaz tedaviye başlanmalıdır. Aynı zamanda hasta ile birlikte yaşan herkese, cinsel ilişki­de bulunan herkes hasta ile birlikte tedavi verilmelidir.

Tedavilerin boyun ve baş dışında bütün deriye rahatça uygulanması gereklidir. Bu nedenle, kremler bazen kullanılsa bile özellikle losyonların kullanılmaları daha faydalıdır. Tedaviden önce hastalar sıcak bir banyo yapmalı ve tedaviyi uyguladıktan sonra 24 saat içinde başka banyo yap­mamalıdır.

Köpek Uyuzu, Köpek Uyuz

Köpek uyuzuna neden olan akar insan uyuzuna neden olan akarla benzer­lik gösterir, ancak köpek uyuzu tablosu insan uyuzu ile aynı değildir. Dö­küntüler sadece köpeğin temas ettiği deri bölgesinde olur ve diğer bölge­lere yayılmaz. Uyuz tünelleri yoktur. İdeal olan köpeği tedavi edip, hasta­ya ise etkilenen bölgeye yönelik topikal herhangi bir antipruritik preparat vermektir.

Böcekler ve Isırıkları Hakkında Bilgiler

Keneler, zehirli örümcekler, arılar ve bitler.. Çok daha fazla haşere ve böcek ısırdıkları zaman canlılara zarar verir. Bu böcekleri ve ısırdıklar..
379 8 301
İğde Bağırsak Hareketlerine İyi Geliyor

Tadı mayhoş bir meyve olan iğde aslında birçok yarara sahip olsa da bağırsak dostu olmasıyla bilinir. Bağırsak faaliyetlerine birebir olan iğdeyi tüke..
939 25 862
Barınaktaki Hayvanların Sevgisi Bize Güç Veriyor

Sık sık onları yerlerinde ziyaret etmeli sevgi ve şefkat vermelisiniz. Onlara iyi geldiğiniz derecede kendinize de iyi geleceksiniz.. Marmaris’te, ..
216 9 734
Kedi Alerjisine Karşı Tedavi Çalışmaları Sürüyor

Bilim adamları kedi alerjisi olan kişiler için yeni bir tedavi yöntemi araştırıyor.   Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar kedi tü..
932 20 743
Corona Virüsü İnsanlık İçin Büyük Tehlike

Corona Virüsü son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz riskli bir virüs.. Peki bu virüs nereden çıktı, kimlerde görülebilir? Nasıl korunabiliriz, belirti..
405 5 197
Behçet Hastalığı İçin 4 Gen Bulundu

Behçet hastalığı tedavisi için 4 yeni gen bulundu. Kan damarları iltihaplanmasınu durduracak genler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Türk, Amerika..
392 18 499
Anemi Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Vücuda oksijen taşımak için yeterince güçlü, sağlıklı kırmızı kan hücreleri eksikliğinde anemi gelişir. Kansızlık da denir. Kan hücreleri hemoglob..
886 26 236
Gardner Sendromu İle İlgili Bilgiler

Refiye’nin yakalandığı bu sendromun en belirgin özelliği bağırsaklarda görülmesi.. Bu hastalık neden görülür, tedavisi mümkün mü.. Gardner Sendromu..
880 20 153
Gut Hastalığı Nedenleri ve Tedavisi

Gut hastalığı iltihabi bir hastalık. Erkeklerde görülen bu hastalığın bazı nedenleri var. Belirtileri ve tedavi yöntemleri neler? Gut hastalığı, çe..
859 24 568
Morgellons Hastalığı Nedir? Nedenleri, Tedavisi Nelerdir?

Bir deri rahatsızlığı olan Morgellons, alışılmadık bir şekilde deri altından ipliksi liflerin yüzeye çıkmış şeklidir. Her yerde ısırma ve batma..
190 7 821
ALS Hastalığında Kök Hücre Tedavisi

Gündemde bir sağlık tartışması daha var.. Nörolojik bir hastalık olan ALS de kök hücre transferi uygun mudur yoksa aksine ters etki mi yaratıyor? T..
747 13 165
Parkinson Yaşam Kalitesini Nasıl Etkiliyor?

Parkinson hastalığını tamamen yok eden bir tedavi henüz geliştirilmedi. Gittikçe artan sessizce ilerleyen bu hastalıkta çareler neler? Parkinson ha..
966 11 130
Parkinson Hastalığının Çareleri ve Tedavi Süreci

Nörolojik bir hastalık olan parkinsonu tamamen ortadan kaldıran bir yöntem henüz yok. Fakat tedavisi mümkün bir hastalık.. Nöroloji Uzmanı Dr. Niga..
930 13 327
Parkinson Hastalığı Nedir, Tedavisi Mümkün müdür?

Parkinson hastalığı kas kontrolü kaybına neden olan bir beyin hastalığıdır. Parkinson belirtileri ilk başta hafif olma eğilimindedir ve bazen göz ..
761 12 93
Hayvanlara Karşı Alerjileri Anne Karnındaki Durumlarına Bağlı

Anne karnında kedi ve köpek alerjenlerine maruz kalan çocuklar ileride hayvan hastalıklarına ve alerjisine karşı daha dayanıklı oluyor.. Medical Pa..
601 19 151