Doktor Tv Banner

Tuberkuloz Plorezi Tuberkuloz Plorezisi Nedir

Tuberkuloz Plorezi Tuberkuloz Plorezisi Nedir
86 0 71

Tüberküloz Plörezisi, Tüberküloz Plörezi

Tüberküloz gençlerde plevra epanşmanının başlıca nedenidir. Plörezi daha çok primer tüberküloz döneminde, tüberkülin reaksiyonunun pozitif olmasından birkaç hafta veya birkaç ay sonra husule gelir. Subplöral kazeöz bir granülomanın plevra lenf drenajını etkilemesi veya hastalığın dolaysız ilerleyerek viseral plevraya infiltrasyonu plöreziye sebep olur. Tüberküloz plörezilerinde çok kez akciğer lezyonunun belirli bir klinik veya radyoloji bulgusu izlenir.

Tüberküloz pörezisi akut veya subakut hematojen yayılmalar sonucu da oluşabilir. Hematojen yayılmalarda bilateral plörezi oldukça sık görülür. Kaburga, mediasten lenf bezleri ve vertebraların tüberkülozu plevraya yayılarak plörezi ve ampiyeme sebep olurlar. Bunlar primer tüberküloz plörezi-lerine benzerler. Kavernli erişkin tüberkülozunda da plörezi oluşabilir

Klinik belirtiler

Tüberküloz plörezisinin başlıca klinik belirtileri ateş, göğüs ağrısı ve dispnedir (Üçlü belirti). Öksürük önemli nitelikte değildir ve kurudur, balgam çıkarması yoktur. Genellikle akut bir başlangıcı olan hastalıkta birkaç gün veya birkaç haftada tüm üçlü belirti tamamlanır. Sıvı arttıkça ateş ve dispne daha ciddi olur. Ağrı genellikle plevra ağrısı niteliğindedir. Bundan başka halsizlik, yorgunluk, zayıflama ve terleme gibi sistemik belirtiler vardır. Hastanın genel görünüşü oldukça iyidir, akut ve ciddi bir infeksiyonda olduğu gibi kötü değildir. Hasta hemitoraksın hareketi sınırlıdır, matite vardır ve solunum sesleri azalmıştır. Başlangıçda frotman duyulabilir. Ancak daha sonra sıvı artıp iki plevra yaprağı iyice ayrıldığı için frotman duyulmaz. Rai nadirdir. Sıvının hemen üstünde ögofoni ve solunum seslerinde artma duyulabilir. Çok sıvı toplanınca mediasten karşı tarafa, diyafrağma aşağı itilir, interkostal aralıklar bombeleşir ve karşı taraf paravertebral bölgesinde matite alınır. Sedimantasyon artmıştır. Diğer laboratuvar bulguları çok kez normaldir. Tüberkülin testi pozitiftir. Nadir olarak negatiftir, ancak haftalar sonra bağışıklık-sensitivite dengesinin düzelmesiyle pozitif olur.

Radyolojik bulgular

Gerek tüberküloz, gerekse diğer nedenlere bağlı plörezilerde akciğer radyografisi en yararlı tanı yöntemidir. Bir hemitoraksın alt bölümünü işgal eden orta derecede bir plörezide, kalp ve diyafrağma sınırını örten homogen bir yoğunlaşma görülür. Üst sınırı tam belirli olmayan bu yoğunlaşmanın late rai sınırı medyal sınırından daha yukarıda, konkavitesi yukarı ve içe bakan bir görünümü vardır.Üst sınırın oluşturduğu bu şekle Damoiseau çizgisi adı verilir. Yan radyografide sıvının lokalizasyonu daha iyi belirlenir.

Laboratuvar

Torasentez ile alınan sıvı sarı berrak ve eksüda niteliğindedir. 500-2000 /mm3 lökosit vardır. Lökositlerin çoğunluğu lenfosittir (%60-90). Tüberküloz kuşkusu varsa bir süre sonra plevra ponksiyonu tekrarlanmalıdır. Koch basili kültürü %40 vakada pozitiftir. Sıvının diğer bakteri kültürü negatif-tir.Fazla sıvıdan kültür yapılırsa Koch basili üreme şansı artar. Paryetal plevranın iğne biyopsisinde vakaların %70-80'inde kazeifıye olmuş veya olmamış granuloma görülür. Gerekirse birkaç yerden biyopsi yapılır, tanı şansı artar. Fleksibl fıberoptik plöroskopi yardımıyle plevra görülerek biyopsi yapılırsa daha olumlu sonuç alınır. Alınan biyopsinin histopatolojik ve kültür incelenmesi yapılır. Kültür incelenmesinde antitüberküloz ilaçlara duyarlılık değerlendirilmelidir.

Tedavi

Tüberküloz plörezisi istirahat ve torasentez ile birkaç haftada rezorbe olup kaybolabilir. Gerekli spesifik tedavi yapılmayan vakalarda birkaç yıl sonra reenfeksiyon tüberkülozu aktivasyonu sık izlenen bir gelişimdir.

Klinik ve radyolojik inceleme ile plönezi teşhis edilince plevra sıvısı aspire edilmelidir. Ancak bir torasentezde 1000 mi den fazla sıvı alınmamaldır. Genellikle 2-3 kez aspirasyonla intraplöral sıvı tam olarak boşaltılır. Hastalık tanısı gerçekleşince üç veya dört antitüberküloz ilaç ve kortikosteroid verilir. Streptomisin (S), isoniazid (H), rifampin (R), Etambutol (E) ve pirazinamid (Z) antitüberküloz ilaçlardan dördü ile tedaviye başlanır (SHRE). Çok kez başlangıçta S+H+R kullanılır. Erişkinlerde streptomisin günde 1 gm İM, İsoniazid günde 300-400 mg oral, etambutol günde 1000-1500 mg oral, rifampin günde 600 mg oral verilir. Streptomisinin günlük 1 gm dozu bir defada İM verilir. Oral ilaçlar günde bir defada veya iki öğünde verilir.

Kortikosteroidler yapışıklıkları önler ve sıvı absorpsiyonunu kolaylaştırır. Günde 30-40 mg prednison veya buna eşdeğer steroid 2-3 hafta oral verilir. Bundan sonra günde 2-5 mg azaltılarak tedaviye birkaç haftada son verilir.Günlük oral doz 2-3 öğünde uygulanır. Steroid dozu ve süresi hastalığın ciddiliğine ve tedaviden alınan sonuca göre ayarlanır. Antitüberküloz ilaç ve steroid tedavisiyle ateş, ağrı, yorgunluk, öksürük, iştahsızlık gibi şikayetler birkaç günde düzelir ve hasta kendini iyi hisseder. Plörezinin ilk döneminde (akut dönem) hastane tedavisi gerekir. Bu süre çok kez 3-6 haftadır. Bundan sonra tedaviye üçlü (H+R+E) veya ikili ilaçla (H+R) 12 ay ambülatuvar olarak devam edilir.Tüberküloz bakterisinin ilaç duyarlılığı incelenmeli alınan sonuca göre tedavi protokolünü değiştirmelidir. Bu çok önemlidir. Türkiye'de tüberküloz hastalarının eksik tedavi edilmesi veya tedavi edilmemeleri nedeniyle tüberküloz bakterisinin ilaç direnci giderek artmaktadır.

Tüberküloz plörezi geçirenlerin muntazam ve sağlıklı yaşantısı gereklidir. Ve sık sık klinik ve radyolojik kontrolleri yapılmalıdır. Tüberküloz plörezi Koch basiline etkili ilaçlarla 12 ay tedavi edilir. H ve R'ye dirençli vakalarda tedavi daha uzun sürelidir. Tedavi edilmeyen veya eksik tedavi edilen tüberküloz plörezi hastalarında ilerde akciğer tüberkülozu veya akciğer dışı tüberküloz aktivasyonu olabilir.

Tüberküloz Aşısı Bebekleri Aslında Korumuyor mu?

Güney Afrika’da yapılan yeni çalışma, dünyanın en ileri tüberküloz aşısının bebekleri korumada başarısız olduğunu ortaya koydu. Mevcut tüberküloz a..
202 15 251
Yeni Bir Tüberküloz Aşısı Geliştirildi

McMaster Üniversitesi’nde geliştirilen yeni bir tüberküloz aşısı vereme karşı küresel mücadelede umut veriyor. Genetiği değiştirilmiş soğuk virüse..
312 17 187
Tüberküloz Riski Hangi Koşullarda Artar?

Prof. Dr. İftihar Köksal veremin hangi koşulları sevmediğini anlatıyor.. Veremden korunmak için hangi ortamlardan kaçınmalıyız? Beslenme bozuklukla..
786 24 488
Kanserli Hastaya Tüberküloz Teşhisi

1.5 yıl sonra gerçeği öğrenen Kemal Biçer bu hatadan dolayı hayatını kaybetti. Tüberküloz teşhisi konan adam aslında kanserdi ve hastalığı ilerlemişti..
646 14 666
Tüberküloz Erkeklerde Daha Sık Görülüyor

İnce hastalık veya tüberküloz.. Erkeklerde %60 oranında daha fazla görülüyor. Bunun sebepleri var mı? Tedavide neler yapılmalı? Halk arasında ''inc..
674 12 672
Erken Teşhisle Kurtulabilen Hastalık: Verem

Verem tüberküloz mikrobunun enfekte olmasıyla çoğu kişiye geçebilir fakat erken teşhisle kurtarılabilen bir hastalıktır. MANİSA’nın Kula İlçesi Sağ..
412 13 98
Verem Belirtileri ve Korunma Yolları

İnanılmaz ama gerçek! Her gün 4 bin kişi veremden yaşamını yitiriyor. Verem yani tüberküloz nasıl bu kadar ilerledir, belirtileri ve tedavisi.. Hal..
591 16 841
Geçmeyen Öksürüğün Nedenleri ve Tedavisi

Öksürük neden hangi sebeplerden oluşur, belirtileri nelerdir? Geçmeyen öksürüğün sebepleri ve tedavi şekli nasıldır? Öksürük, aslında boğaz ve sol..
416 21 411
Veremin En Büyük Kurtarıcısı

Her yıl artan verem hastaları için yeni bir umut ışığı doğdu. Erken teşhisle büyük ölçüde kurtulunabilir.. Manisa’nın Kula İlçesi Sağlık Grup Başka..
821 5 188
Hamileler Çiğ Süt İçmeli mi İçmemeli mi?

ABD’li pediatristlerin yeni açıklamalarına göre çiğ süt ve peynir hamile kadınlar ve bebekleri için çok riskli. Pastörize edilmeyen çiğ süt ve ..
467 16 883
İnsan Terindeki Kimyasaldan İlaç Yapılacak

Bir tür antibiyotik insan terindeki bir maddeden yapılacak. Peki insan terinde aslında mikroplar yok mudur? Bu ilaçta kullanılacak madde nedir? Bil..
277 17 478
Parmaklarda Çomaklaşma Nedir, Nedenleri ve Tedavisi Nelerdir?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat Fındık, bir tür ortopedik bozukluk olan parmak çomaklaşmasını açıklıyor.. Parmaklarınızda görülen değişi..
444 22 136
Aşırı Terleme Sebepleri ve Çareleri

Aşırı terleme hiperhidroz tiroid problemlerinden ileri gelen şeker hastalığı ya da enfeksiyon kaynaklıolabilen bir bozukluktur. Aşırı kilolu ve..
544 16 854
İstanbul Veremde İlk Sıralamada

Verem vakalarının üçte biri İstanbul’da yaşıyor. Bunun özel bir sebebi var mı? Verem savaş dernekleri ne kadar işe yarıyor? Türkiye Halk Sağlığı Ku..
958 6 401
Hafıza Kaybının Nedenleri ve Süreci

Bazen nedensiz bir şekilde insan nereden geldiğini kim olduğunu nerede olduğunu hatırlamaz. Kafasına bir darbe almasından bir beyin travmasından a..
717 21 715