Doktor Tv Banner

Tiroidit Nedir Kronik Troiditi

Tiroidit Nedir Kronik Troiditi
86 0 84

Tiroidit Nedir, Kronik Troiditi

Etyolojik olarak farklı nedenlerle oluşan bazı ti-roid hastalıkları tiroiditler başlığı altında toplan­mıştır. Tiroiditler hastalığın ortaya çıkış hızı, belirti ve bulguların süresine göre akut, subakut ve kro­nik tiroiditler olmak üzere 3 grupta incelenir.

Akut süpüratif tiroidit: Tiroidin bakteriler, mantarlar veya parazitlerle oluşan ve çok seyrek görülen bir infeksiyonudur. Genellikle tek taraflı boyun ağrısıyla başlar, yutma güçlüğü, ateş ve bo­yun hareketlerinde kısıtlanma ortaya çıkar. Tutu­lan bölge üzerindeki deride ödem ve kızarıklık, ba­zen flüktüasyon verebilen aşırı duyarlı bir şişlik saptanır. Etken çoğunlukla stafilokok, streptokok veya pnömokoklar gibi gram (+) koklar olduğun­dan bunlara etkili antibiyotikler verilir. Flüktüas­yon varsa abse boşaltılır.

Subakut granülomatöz tiroidit: De Cjuervain ti-roiditi, subakut nonsüpüratif tiroidit, dev hücreli ti­roidit olarak da adlandırılır. Tiroid hastalıkları ara­sında % 5 oranında yer tutar. 40-60 yaş arası kadın­larda daha sık rastlanır. Hastalık çoğunlukla viral bir infeksiyonu izleyerek ortaya çıkar. Subfebril ateş, genel durum bozukluğu, çabuk yorulma, kas ağrıla­rı, yutma güçlüğü, boğaz ağrısı gibi prodromal be­lirtilerin ardından gelişen boyun ağrısı çok karakte­ristiktir. Boyun ağrısı giderek artar, kulağa ve çene­ye doğru yayılır. Palpasyonla o taraftaki tiroid lobu ağrılı, hassas, sert ve nodüler yapıdadır. Karşı taraf lobu da hafifçe büyük ve duyarlı olabilir. 3-4 hafta kadar süren ağrılı dönemde hasta hipertiroidiktir. Bunu izleyen ve birkaç aya kadar uzayabilen asemp-tomatik iyileşme sürecinde geçici bir hipotiroidi dö­nemi olabilir. Tedavi semptomariktir. Hafif vakalar­da salisilatlar yeterli olur. Ağır vakalarda oral gliko-kortikoidler (prednizolon 20-40 mg/gün) uygulanır ve 1 hafta sonra azaltılarak 2-3 haftada kesilir.

Kronik lenfositik tiroidit (Hashimoto tiroidi-ti): Çoğunlukla kadınlarda ve 30-50 yaş arasında görülür. Yeterli iyot alman yörelerde en sık hipoti­roidi nedenidir. Otoimmun kökenli bir hastalık olup, gelişiminde genetik ve çevresel faktörlerin önemli katkısı vardır. Aynı ailedeki değişik birey­lerde ortaya çıkabilir. Hashimoto tiroiditine otoim­mun kökenli diğer hastalıklar eşlik edebilir. Histo-patolojik olarak tiroidin lenfositler tarafından yay­gın bir şekilde enfiltre edildiği, yer yer plazma hüc­relerinin de buna katıldığı görülür. Folikül yapısı bozulmuş fibrozis alanları ortaya çıkmıştır.

Tanı konulduğunda Hashimoto hastalarının % 75'i asemptomatiktir ve ötiroid durumdadır. Bun­larda simetrik olarak büyümüş sert, küçük bir gu­atr saptanır. % 20'sinde ek bulgular hipotiroidizme ilişkindir. Tiroid otoantikorları pozitif bulunur. Te­davi hipotiroidik hastalarda L-T4 ile sağlanır. Oti-roidik hastalar gelişebilecek hipotiroidi yönünden izlenir. Ender olarak hipertiroidi gelişmiş vakalar­da antitiroid ilaçlar kullanılır. Hashimoto hastala­rında saptanan nodüler gelişimler İAB ve sitolojik inceleme yapılarak habaset yönünden değerlendi­rilir. Cerrahi girişim bası bulgularının ortaya çık­ması, habaset şüphesi veya kanıtlanmış habaset durumlarında sözkonusudur.

Riedel tiroiditi: Çok seyrek görülür. Çoğunluk­la kadınlarda ve 30-60 yaş arasında ortaya çıkar. Ti­roid dokusunda yaygın ve yoğun bir fibröz doku enfiltrasyonu vardır. Bazen fibröz doku tiroid kap­sülünü ve komşu dokuları da tutar. Çoğu kez vü­cudun başka yerlerindeki (mediasten, periton arka­sı) fibröz doku artışı ile beraber seyreder. Tiroidin boyutları büyüyerek solunum sıkıntısı ve yutma güçlüğü gibi bası belirtilerine yol açar. Palpasyon-da tiroid çok sert bulunur. Tiroid kanseri ile ayırıcı tanı gereken vakalarda İİAB yeterli olmazsa açık biopsi yapılır. Bası belirtileri artarsa cerrahi girişim yapılarak trakea önündeki tiroid bölümü çıkartılır.

Ameliyat Sonrası Ağrıları Nelere Sebep Olabilir?

Başarıyla ameliyatınızı oldunuz. Ama ameliyattan sonra ağrılarınız ortaya çıktı. Bu ağrıların sebebi nedir, nelerin habercisi olabilirler? Sakarya ..
346 12 321
Kronik Kaşıntı Ağrı Nöronlarından Kaynaklanabilir

Kontrol edilemeyen kronik kaşıntı genelde egzama ve sedef belirtisidir. Sinek ısırığındaki hafif kaşıntı gibi değildir. Yoğundur ve kalıcıdır. Bil..
815 18 807
Yaşamımız Boyunca İçtiğimiz Sütün Faydaları

En faydalı içeceklerin başında gelen sütün en önemli 5 yararı nedir? Bebekken içmeye başladığımız süt nelerden koruyor? Dünyanın en faydalı içecekl..
540 5 452
Kronik Böbrek Rahatsızlığında Tansiyonun Önemi

Kan basıncınızı normal seviyelerde tutmaya çalışın. Azalır veya çıkarsa tehlikeye girebiliriz. Böbrek hastalığı ile tansiyonun ilgisi nedir?Dr. Davut ..
458 25 571
Kronik Ağrılarla Baş Etmenin 5 Yolu

Bir türlü geçmeyen kronik ağrılar çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir ve hayatımızı zindana çevirebilir. Kronik ağrılarla nasıl başa çıkabiliriz? ..
380 17 725
Arsenik ile Kalp Krizi Bağlantısı Nedir?

Çevredeki arsenik maddesine maruz kalan kişilerde kronik kalp rahatsızlıkları yüksek oranda görülüyor. Kalp krizi ve inme bunların başında geliyor..
188 6 487
Kronik Sinüzitin Belirtileri Nelerdir?

Kronik geçmeyen şiddetli bir sinüzit hayatı mahvedebilir. Sinüzitin temel belirtileri sadece baş ağrısı değil, işte diğer belirtiler.. Hisar Interc..
814 19 702
Ülseratif Kolit Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Ülseratif kolit inflamatuvar barsak hastalığıdır. Bu bir iltihaplanma şeklidir kanamalı olabilir ve sindirim sisteminde meydana gelir. Bu alanda y..
646 17 273
Kurdeşen Dökmek Nedir? Neden Oluşur?

Kurdeşen bir cilt hastalığı mı ruh hastalığı mı? Nedenleri, belirtileri ve tedavi şekilleri neler? Prof. Dr. Fazıl Orhan bu hastalık hakkında ayrıntıl..
886 5 634
Yorgunluk Sendromu Sorumluluk İle Artar

Sorumluluğu ve yükü fazla olan yoğun kişilerde yorgunluk sendromu görülür. Peki bununla başa çıkmak mümkün mü? İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yav..
385 13 529
De-Quervain Tiroiditi(Viral Tiroidit) Nedir?

Virüs dediğimiz mikropların sebep olduğu tiroid bezi iltihabıdır. Genellikle kabakulak yapan virüsler, bu tür virüslerdir. Tabi bunun dışında da ..
356 18 812
Bu Ağrılar Neyin Habercisi?

Bel ve kasık bölgesindeki ağrılar aslında hangi hastalığın habercisi? Böbrek sancısına benzer ağrıların sebebi nedir? Tedavi için neler yapılmalı? ..
596 13 529
Beslenmeye Önem Verin, Zinde Kalın

Şehir hayatı insanı oldukça yoruyor. Günlük rutin arasında kendinizi önemseyin. Düzenli ve sağlıklı beslenerek zinde kalın ve zorluklarla baş edin.. ..
502 24 587
Fibromiyalji Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Fibromiyalji kronik bir rahatsızlıktır. Belirtilere dayalı olarak fiziksel muayene sonucu tanı konabilir. Kaslarda ağrı ve sertlik gözlenir, röntg..
879 9 535
Birgün Herkes Sigaradan Ölecek

Kanser, kalp veya başka hastalıklardan ölümler çoğunlukta olsa da, sigara da bu hastalıkların temel kaynağı. Gelecek yıllarda binlerce kişi sigaradan ..
539 16 186