Doktor Tv Banner

Tiroid Bezi Nedir? Tiroid Bezinin Görevleri?

Tiroid Bezi Nedir? Tiroid Bezinin Görevleri?
28 0 21

Tiroid Bezi Nedir, Tiroit Bezleri, Tiroit Bezle­rinin Çalışması

Tiroit bezi boynumuzun ön tarafında bulu­nan bir organımızdır. Tiroit bezini: görevi tiroit hormonlarını üretmek, depolamak ve gerek­tiğinde kana vermek, böy lece metabolizmamızı ayarlamaktır.

Tiroit bezi küçük bir bez­dir; ağırlığı 15-20 gram kadardır ve bir ceviz büyüklü gündedir. Boynun ön tarafın­da cildin altında bulunur ve kelebek şeklindedir. Kele beğin kanatları sağ ve sol lob olarak ad­landırılırken, bu iki lobu birleştiren ortadak kısma veya loba istmus adı veri­lir. Her lob 4 cm uzunluğunda ve 1-2 cm enindedir

Tiroit bezi adem elması de­nen nefes borusu çıkıntısının (gırtlak) tam arkasında dır ve yutkunmakla aşağı yukarı hareket eder. Bu ne­denle doktor muayene sırasın da yutkunmanızı ister.

Tiroit bezi gıda ve suyla alınan iyot mineralini kullanarak tiroit hormonlarını üre­ten bir organdır. Su ve gıdalarla alınan iyot bağırsaklardan kana geçtikten sonra boynu­muzda bulunan tiroit bezine gelir ve tiroit hormonlarının üretilmesinde kullanılır. Tiroit bezi­ne giren iyot burada tirozin isimli aminoasitle birleşerek T3 ve T4 adı verilen tiroit hormonları­nın oluşumunu sağlar. T4 hormonun yapısında dört tane iyot molekülü olduğu için T4, T3 hormonun yapı­sında ise 3 tane iyot molekülü olduğu için T3 adı verilmektedir. Tirozin aminoasiti yedi­ğimiz proteinli gıdalarla sağlanır. Görüldüğü gibi tiroit hormonlarının yeteri kadar yapımı için protein ve iyodun gıda ve suyla vücuda yetecek kadar alınması gerekmek­tedir. Bezde oluşan T3 ve T4 hormonları daha sonra kan dolaşıma salınarak vücu­dun bütün organlarına ve hücrelerine girer ve etkilerini gösterir. Böylece metabolizma hızı­mız düzenlenir, bağırsaklar, üreme organlarımız, saç ve cildimiz sağlık­lı olarak çalışır.

Tiroit bezinden iki türlü tiroit hormonu salgılanır. Bunlardan faz­la salgılananı T4 (%80 oranında ), daha az salgılananı (%20'si) ise T3 hormonudur. Hüc­relere giren ve etkili olan hormon T3 hormonudur; T4 hormonu hücreye girmez. Bu nedenle T4 hormonu vücudumuzda özellikle karaciğerde ve diğer organlarımızda deiyo-dinaz enzim­leri ile T3 hormonuna dönüşmektedir. Bu dönüşümün bozulması durumunda T3 yeterince oluşamaz ve tiroit hormonları etkisini gösteremez.

Kandaki T4 ve T3 hormonları bazı prote­inlere bağlanarak dolaşırlar. Bu proteinlere bağlanan tiroit hormon­larına total T4 ve total T3 adı verilir. Kanda bulunan tiroit hormonlarının çok azı kanda hiçbir prote­ine bağlanmadan serbest olarak bulunur ki, bunlara serbest T3 ve serbest T4 hormonları denir. Serbest T3 ve serbest T4 hormonları total T3 ve total T4 hormonlarıyla bir denge ha­linde bulunduğundan tiroit bezinin çalışma durumunu (az, çok veya normal ça­lışmasını) en iyi yansıtan testler serbest tiroit hormonlarıdır. Kan dolaşımından hücrelere total hormon­lar değil serbest hormonlar girmektedir. Bu nedenle total T4 ve T3 tetkik­leri yerine serbest T4 ve serbest T3 hormonlarını ölçtürmek daha iyidir.

Tiroit bezinin çalış­ması beynimizin tabanında bulunan hipofız bezi tarafından kontrol edi­lir. Hipofiz bezi, TSH adı verilen bir hormon salgılar ve bu hormon kan yoluyla tiroit be­zine gelir, tiroit bezinin iyot tutmasını artırır ve tiroit hormonlarının yapıl­masını sağlar.

Tiroit bezi az hormon salgıladığında hipofiz bezi TSH salgı­sını artırarak tiroit bezinin daha çok hormon üretmesini sağlar. Bu nedenle tiroit bezi­nin az hormon salgıladığı tiroit yetmezliğinde (hipotiroidi) kanımızda TSH hormonu normalden yüksek, fakat T3 ve T4 hormon­ları düşük olarak bulunur.

Tiroit bezi bazı hastalıklar nede­niyle çok hormon salgılarsa, yani kanımızda T3 ve T4 hormonları çok artarsa bu defa hipo­fiz bezinden salgılanan TSH hormonu azalır. Kanımızda T3 ve T4 hormonları ne kadar yük­selirse TSH hormonu da o kadar azalır. Hipertiroidi denilen tiroit bezinin aşırı çalışması durumunda kanımızda T3 ve T4 hormonları yüksek iken TSH hormonu normalin altına iner ve düşük­tür.

Görüldüğü üzere hipofiz bezi kandaki T3 ve T4 hormon düze­yine göre TSH hormon salınışını azaltıp artırmaktadır.

Hipofiz bezi ise, beynimizde, hipofiz bezi­nin üzerinde bulunan hipotalamus organı tarafından kontrol edilir. Hipotalamus orga­nı salgıladığı TRH isimli hormon ile hipofiz bezinden TSH salınışını sağlar.

Görüldüğü gibi hipotalamus, hipofiz ve tiroit bezi birbirine bağımlı ola­rak çalışan ve birbirlerini kontrol eden 3 bezdir. Tiroit bezini hipofiz bezi kontrol ederken hipofiz bezi­ni de hipotalamus organı kontrol etmektedir. Hipotalamusdan sal­gılanan TRH hormonu hipofiz bezini etkileyerek buradan TSH hormonu salgılatır. Hipofiz-den salgılanan TSH hormonu ise tiroit bezinden tiroit hormonlarının yapılmasını ve kana salgılan­masını sağlar.

Tiroid Hormonları, Tiroid Hormonu

Tiroid T4 hormonundan Tiroid T3 olu­şumu ve bunu etkileyen olaylar:

T4'den T3 oluşumu çoğun­lukla karaciğerde olur. Bu dönüşümde görev alan de-iyodinaz enziminin yapısında selenyum vardır. Bu enzimin azalması durumunda T4 hormonundan T3 oluşumu azalır. T3 hormon oluşumu­nun azaldığı durumlar aşağıda verilmiştir:

1. Yaşlanma

2. Yanık

3. Açlık

4. Soğuğa ma­ruz kalmak

5. Alkolikler

6. Tip 1 şeker hastalığı

7. Karaciğer ve böbrek hastalığı

8. Travma

9. Stres

10. Ameliyat

11. Kadmiyum ve kur­şun zehirlenmesi

12. İlaçlar: Kortizon, İyot, Amiodarone ilaçları T3 hormon oluşu­munu azaltır.

Kaynak: Prof. Dr. Metin Özata

Üreme Sağlığı ile Tiroid İlişkisi

Kadınlarda üreme bölgesi sorunları ile tiroid bezi ve hormonu arasında nasıl bir ilişki var? Kadınlarda daha fazla görülen ve üreme sağlığını ciddi..
824 4 823
Kozmetik Ürünlerdeki Kimyasallar Tiroid Sorunlarına Yol Açar mı?

Tüketici ürünleri geniş bir yelpazede incelenmiş ve kozmetik ürünlerdeki kimyasal maddelerin tiroid fonksiyon değişikliğine yol açabileceği belirlenmi..
831 13 709
Çocuk Tacizleri İleride Kadınlarda Tiroid Sorunu Yaratır mı?

Çocukluk döneminde fiziksel şiddete, suça ve tacize maruz kalan kız çocukları ileride tiroid sorunları riskine daha çok sahip. Toronto Üniversites..
485 18 205
Tiroid Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Gitgide artan yorgunluk ve enerji düşüklüğü mü yaşıyorsunuz? Beyinde işlev azalması, kilo artışı, titreme, saç dökülmesi gibi belirtiler veren tir..
689 6 101
Tiroid Kanseri Guatr Ameliyatında Ortaya Çıkabilir

Tiroid kanserli vaka sayısında son zamanlarda artış gözlendi.. Bunun nedeni de guatr ameliyatı olabilir. Ameliyat sırasında ve bu süreçte maruz kalına..
724 25 264
De-Quervain Tiroiditi(Viral Tiroidit) Nedir?

Virüs dediğimiz mikropların sebep olduğu tiroid bezi iltihabıdır. Genellikle kabakulak yapan virüsler, bu tür virüslerdir. Tabi bunun dışında da ..
369 11 896
Hipotiroid Hastalığı İçin Tedavi Seçenekleri

Hipotiroid yani düşük tiroid salgılaması hastalığı için tek bir tedavi şekli yoktur. Doğru doktora gidip doğru ilaçları kullanmak gerekir. Zaman iç..
308 13 339
Tiroidlerinizin Düzgün Çalışmadığını Gösteren Belirtiler

Adem elması üzerinde yer alan tiroidlerin salgıladığı tiroid hormonu vücut sıcaklığını, metabolizmayı, kalp atışını düzenler. İşleyişinde sorun ol..
967 14 455
Akut (Hızlı) Gelişen Troiditler

Bakteriyel TiroiditlerBakterilerin neden olduğu tiroid bezi iltihaplanmaları oldukça nadirdir. Nedenleri ise; tiroid bezinin kapsüllü olması, iyo..
975 16 666
Tiroid Kanseri Neden Bu Kadar Arttı?

Son yıllarda artan tiroid kanseri vakaları dramatik bir hal aldı. Uzmanlar taramaların sonucuna da hastalığın bu noktaya gelmesine de inanamıyor. ..
818 6 786
Hangi Bebeklerde Boy Kısalığı Yaşanabilir?

Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz büyüme ile ilgili ilginç ayrıntıları paylaştı. Düşük kilolu bebeklerde ileride boy kısalığı sorunu yaşanabilir.. Peki bunu..
872 25 820
Kalp Çarpıntısı Nedenleri ve Tedavisi

Kalp çarpıntısı herhangi bir hastalığa benzemez. Nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri neler? Nelere yol açar? Çarpıntıda özellikle kişinin ç..
795 20 342
Bebeklerde Topuk Kanıyla Teşhis Edilen Hastalıklar

Zeka geriliği ve cücelik gibi pek çok durum topuk kanıyla teşhis edilebiliyor. Doğumdan kısa süre sonra topuklarından zorunlu olarak alınan kan, bi..
599 6 865
Hangi Durumlarda Gebe Kalmak Mümkün Değil?

Yarım rahimle de anne olmak mümkün.. Yeni anne olma tekniklerinde hangi durumlarda annelik mümkün iken hangileri mümkün değildir? Bahçeci Sağlık Gr..
719 21 158
Depresyon Teşhisi İçin Yapılan Testler

Depresyon konusunda doktorunuzla görüştüğünüzde sizden birtakım testlerden geçmenizi isteyebilir. Klinik depresyon tanısı için taramalar gereklidir. ..
728 14 114