Tiroid Antikoru Tiroid Antikorlari Antikor

Tiroid Antikoru Tiroid Antikorlari Antikor
94 7 30

Tiroid Antikoru, Tiroid Antikorları (Anti – Tpo ve Anti – Tg)

Tiroit antikorlarının başlıcaları TPO proteinine karşı oluşan anti-TPO antikoru ve tiroglobulin proteinine karşı oluşan anti-tiroglobulin antikorudur. Sağlıklı bir ki side bu antikorlar kanda bulunmaz. Bağışıklık sistemindeki bir bozukluk sonucı vücudumuz bu antikorları üretir. Bağışıklık sistemindeki bu bozukluğun nasıl oluş tuğu henüz bilinmemektedir. Bu bozukluk sonucunda vücudumuz tiroit bezini yanlışlıkla yabancı bir doku olarak algılar ve onu yok etmeye çalışır. Bu amaçla da tiroit antikorlarını üretir. Antikorlar ise tiroit bezine yapışarak tiroit bezinin hücrelerini öldürmeye başlar. Bu antikorların miktarı vücuda giren iyot miktarının artmasıyla birlikte yükselir, aynı şekilde sigara içenlerde de antikorlarda artma ve bun bağlı olarak tiroit hastalığı riskinde artış sözkonusudur.

Hashimoto hastalığı, Graves hastalığı ve doğum sonrası kadınlarda görülen ti roit bezi iltihaplarında kanımızda tiroit antikorları yükselir.

Anti-TPO antikoru ve anti-tiroglobulin antikor düzeyinin kanda en fazla yükseldiği hastalık Hashimoto hastalığıdır.

Görüldüğü gibi antikor ölçümleri bağışıklık sisteminin iyi çalışıp çalışmadığın göstermektedir. Kanında tiroit antikoru yüksek kişilerde, bağışıklık sistemi iyi ça lışmıyor demektir ve bu kişilerde ileride tiroit hastalığının gelişme olasılığı yüksektir.

Hiçbir tiroit hastalığı olmadığı ve tiroit hormonları normal olduğu halde kanın da anti-TPO ve anti-tiroglobulin antikorları yüksek olan kişilerde ileride tiroit hastalığı gelişebilir. Bu kişilerde belirli aralıklarla tiroit hormonlarını ölçtürmekte fay da vardır.

Kanında anti-TPO antikoru yüksek olan kadınlarda gebe kalmada zorluk (kısırlık), gebe kalırlarsa düşük sıklığında artma, düşük ağırlıklı bebek doğurma ve doğum sonrası tiroit yetmezliği gelişmesi ve allerjik hastalık oluşma riskleri vardır.

Düşük yapan her 100 kadının 13’ünün kanında anti-TPO antikoru yüksek bulunmuştur. Kanında anti-TPO antikoru yüksek olan gebelerin %33’ünde ise düşü olmaktadır. Anti-TPO antikorunun nasıl düşük yaptığı ise bilinmemektedir. Kanın da anti-TPO antikoru yüksek olan kadınlarda tüp bebek girişimlerinde başarısızlığı olasılığı daha fazladır. Anti-TPO antikor yüksekliği, Hashimoto hastalığı yaparak troit bezi yetmezliğine neden olmaktadır. Bu nedenle düşük yapan kadınlarda, kısır­lık sorunu olanlarda, tüp bebek yaptıracaklarda ve hamile kalanlarda anti-TPO ve TSH ölçümleri yapılmalıdır.

Tiroit antikoru yüksek kişilerde TSH hormonu normal olsa bile, tiroit hormon ilaçlarıyla yapılacak tedavi faydalı olmaktadır. Selenyum verilmesi de antikor dü­zeylerinde azalma yapabilmektedir. Bu amaçla doktorunuza danışmanız uygun olur.

TSH hormonu tiroit bezinde TSH reseptörü adı verilen proteinlere bağlanır. Graves hastalığı denilen bezin aşın çalışması durumunda antikorlar oluşur. Bu an­tikorlara TSH-reseptör antikorları denir. TSH-reseptör antikorları tiroit bezini uya­rarak fazla çalışmasına neden olurlar. TSH reseptör antikoru kanında yüksek olan gebe kadınların çocuklarında tiroit hastalığı riski fazladır. TSH reseptör antikorun kanda yüksek olduğu Graves hastalarında, gözde büyüme daha sık görülür ve has­talık şiddetli seyreder.

Tiroid bezi boyun alt ön kısmında yer almaktadır. Bu vücudun metabolizmasını düzenleyen tiroid hormonlarını üretir. Aynı zamanda kemik büyümesinde ve ..
487 16 447

Tiroid uyarıcı hormon hipofiz bezi tarafından üretilir. Onun rolü tiroid bezinde üretilen hormonları düzenlemektir. TSH  tiroid bezi hücreleri ü..
404 18 737

Hipotiroidizm kanda tiroid hormon düzeyleri anormal derecede düşük olduğunda oluşur.Tiroid kelebek şeklinde boynun önünde bir bezdir.  Tiroi..
702 26 115

Triiyodotironin tiroid hormonu tiroksinin aktif formudur. Triiyodotironin yaklaşık % 20'si doğrudan tiroid bezi tarafından kana salgılanır. Kalan % 80..
545 22 624

Hipertiroidizm kan tiroid hormonlarının seviyelerinin aşırı derecede yüksek olduğu bir durumdur. Belirtileri büyümüş tiroid bezi (guatr), kilo kaybı, ..
863 18 438

Tiroid göz hastalığı graves hastalığı ile ilişkili gözleri etkileyen otoimmün bir durumdur. Tiroid göz hastalığının kesin nedeni bilinmemektedir anca..
265 19 713

Tiroksin tiroid bezi tarafından kana salgılanan ana hormondur. Bunun çoğu karaciğer ve böbrek gibi organlar tarafından triiyodotironin adlı aktif form..
189 12 652

Tiroid Kanseri Belirtileri Nelerdir Tiroid kanseri vakalarınında biçoğunda herhangi bir şikayet olmaz. Bu hastalık herhangi bir belirti vermez. Bazı..
684 11 161

Tüketici ürünleri geniş bir yelpazede incelenmiş ve kozmetik ürünlerdeki kimyasal maddelerin tiroid fonksiyon değişikliğine yol açabileceği belirlenmi..
371 15 246

Kök hücre ile yapılabilen birçok tedavi ve yeni organ yapımına şimdi de Brüksel Üniversitesi’nde geliştirilen tiroid yapımı eklendi. Brüksel Üniversi..
428 14 757

Çocukluk döneminde fiziksel şiddete, suça ve tacize maruz kalan kız çocukları ileride tiroid sorunları riskine daha çok sahip. Toronto Üniversites..
589 23 376

FENOTİP: Fenotip, bir insanın genleri tarafından kararlaştırılan, klinik-laboratuvar ve başka yöntemlerle izlenilebilen özellikleridir. Saç rengi, kan..
960 7 891