Doktor Tv Banner

Tbc Nedir Yetiskinlerde Tbc

Tbc Nedir Yetiskinlerde TBC
30 0 86

Tbc Nedir, Yetişkin Tipi TBC

Bronkojen tbc, reenfeksjyon, post pr. enf. %90 olarak apexteki simon odaklarında dorment halideki bu basillerin uyanmasından mg. buna endojen tipte tbc denir. Diğer kısmı ise progresif pr. enf. ve nadir olarakta evvelinden direnç kazanmış org. nın bu immuniteyi zamanla unutması ve tekrardan bir exojen enf.a maruz kalması ile AC apexlerinden imm. yetersizlikler sonucu tüberküllerin birleşerek exütatif lezyonlar halinde aşağı bronşları izleyerek ilerlemeleri söz konusudur. Ortası nekroze olur buna kazeifikasyon nekrozu denir. Org- daha önceden tanıdık olduğundan- bu lezyonları daha sıkı bir kabukla sınırlamaya çalışır. Ve erişkin tip tbc.da Kaviteler gözlenir. Kavite içindeki materyalinde bir bronş ile temas kurması ile de balgamla dışarı atılır, işte bu kavite tbc lezynlarını sınırlamaya yönelik yararlı bir işlevken kavite duvarı hava ile teması ile hem basillerin daha iyi üremesi hemde bunlardan damlacık yoluyla bulaştan dolayı sakıncalı bir olaydır. AC . de üstten alta doğru ilerleyen yer yer infiltrasyonlarla, giderek normal AC parankim dokusunun kaybolduğu ve yerini bağ dokunun aldığı gözlenir. Bronş yolu ile diğer AC'e yayılır. Birkaç ay sonra durur sonra tekrar başlar ve böyle atak dönemleriyle seyreden bir klinik tablo oluşturur. Tbc.lu hst N. AC doku kaybına bağlı oksijen yet. sonucu hipoxemiden ölürler.

Nadirende AC Alveollerine sağ kalp yetm. den veya alveol kapil anevrizmaları ile hemoptizi sonucu boğulma ile ex mg. Bazen fibrozis yerine kireç çökmesi ile kalsifikasyonlar sonucu pr. enf. görünümü verir.

Semptomlar

Öksürük : Başlangıçta kuru, kavitelerin bronşlara açılması ile iltihabi

Ateş : Mo yavaş üremesi ve exotoxinleri olmayışı ile subfebril, hafif

Hemoptizi : %50 olguda, ya tam veya balgamda çizgi tarzında. Kavite duvarında pulm. a. ile bronşial

a. arası anevrizmalar ile.

Terleme . ve Zayıflama.

Ayrıca FM bulgusu ol. derin ins. sonunda (Posttüssif) üst zonlarda ince railer.

Tüberkülin testi: Vücud tbc basil proteininin saflaştırılmış deriveleri. PPD. Cilt üz. e mantoux işlemiyle zerk sonucu 72 h. e kadar lokalize bir şişlik kızarıklık, mg. ise bu ya doğal bir enf. veya önceden yapılmış BCG aşısına (yalnız bunda 5, 10 mm. e kadar lezyon gör.) bağlıdır. Testin yanlış olarak negatif olması hali; Booster belirtisi belirtisi denilen aynı yere üst üste 1hft. arayla yapılan ve lokal olarak mg. lezyonlarda, Ağır hast. lar, anteallerjik dönem, immunosüpresif tedavi, exantemli hst. geçirme, hücresel imm.i bozan sarkoidozis, hodking ile yanlış uyg ve %5 tbc. li hs. da PPD nirr (-) olm.

TBC Tedavisi

Tedavide KT, Rezeksiyon Cerrahisi Kollaps metodları kullanılmak­tadır.. Ama en etkilisi KT. dir. Bunda da genel prensip uygun dozda, yeterli sürede ve tercihen kombine tedavi uyg. Böyle kullanılmadığı taktirde rezistant gelişme, olsılığı ile hastalığın iyileşmemesi söz konusudur.

Rezistans

Primer rez.; hasta hiç tbc tedavigörmemiş ve kullandığı ilaca rağmen basiller üreyebiliyorlarsa . Sekonder rez.; hastanın basilleri önceleri ilaca hassas iken sonraları yanlış tedavi sonucu basilin kazanmış old. direnç.

INH: ızoniazid 100mg tab. günlük doz : 300mg. (sabah aç karna tek doz.)

* KC . üz.e toxik etki ile hepatit.

* Periferik nöropati

* Epileptik korrvülzyonlar

RM: Rifampisin 300mg. tab. Gün. Doz: 600mg. (sabah aç karna 2 tane)

*KC. hepatit. Bulantı, kusma, transaminazlarda yük. kesildiğinde KCF. leri N.e döner ve tedaviye devam edilir.

* Grip send. ateş, kırıklık, başağrısı, deri dök.

* Nadiren BY, anemi. STREPTOMİSİN: 1gr. lik flakon İM

8. kafa çiftine etki ile denge ve işitme boz.

EMB: Etambutol. 500 mg. Tab. GD. 1-1. 2gr. Basil üremesinin hızlı old. dönemlerde kull.

* Optik sinir üz. görme alanını daraltır. Papil ödemi.

PZA: Pirazinamid. 500mg. Tab. GD. 2-3gr. minör ilaç. makroafaj içinde yavaş üreyen basillere etkili. "Kemik, mafsal ağrısı. *Kan ürik asit yük.

PAS: 12-18gr. GIS. te bulantı kusma Guatrojen THZ: Thiocetoza. 150mg. GD. K. İ, KC, Böbrek. Etionamid: 250mg. draje. Vücud pigment artışı. KC. GIS. üz. Sikloserin: 500mg-750mg. kap. GD. 0. 5-1gr. Viomisin *Kanamisin *Steptomisin gibi 1gr. Kapromisin.

Yetişkinlerde DEHB Rahatsızlığı ve Günlük Yaşam Kolaylıkları

Günde 3 kez plan taslağınızı kontrol edin. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu yetişkinlerde de görülür. Unutkanlık yaşamak doğaldır bunun iç..
720 7 339
Dişçi Korkusu Nasıl Aşılır?

Sadece çocuklar değil yetişkinler de diş doktorundan çekinebilir. Peki bu korku nasıl aşılabilir neler yapabiliriz? Genellikle çocukların diş heki..
290 23 715
Gece Plağı Tedavisiyle Diş Gıcırdatmaya Son

Diş gıcırdatmasından bıktıysanız yeni bir yöntemle bu sorununuza son verebilirsiniz. Gece plağı tedavisi nedir nasıl uygulanır? Diş Hekimi İsmail Ö..
230 15 142
Gençlerde Uyuşturucuya Yönelme Sebepleri ve Sonuçları

Her 100 gençten 3’ü uyuşturucu maddelere yönelmiş.. Türkiye'de Genel Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranış Araştırmas..
334 20 395
Dash Diyeti Nedir, Nasıl Uygulanır?

Estetikle zayıflamanın birleştiği Dash diyeti nedir, kimlere, nerede ve nasıl uygulanır? Yararları nelerdir? Soru cevap halinde öğrendik. Yaz önces..
849 12 328
Görme Kaybı İşe Depresyon İlişkisi

Yeni bir araştırmaya göre depresyondaki insanlar görme kaybıyla daha fazla karşılaşmakta. ABD araştırmalarına göre 2005 ile 2008 yılları arasında ..
473 11 124
Antipsikotik İlaçlar Çocuk Diyabeti Sebebi mi?

Seroquel, Abilify ve Risperdal gibi antipsikotik ilaçlar yeni bir araştırmaya göre bir yıllık kullanım sonucunda çocuklarda şeker hastalığı riskini ol..
389 12 519
Çocuklar Ailelerinin Tv İzleme Alışkanlığından Nasıl Etkilenir?

Çocuğunuzun televizyon karşısında daha az zaman geçirmesini istiyorsanız ona örnek olmalısınız.   Çocuklar ebeveynlerinin her şeyini örnek a..
304 25 647
Bebekler Dostu Düşmanı Ayırt Ediyor mu?

ABD’deki araştırmaya göre bebekler kendilerine yakın davrananları, kötü insanları, dostu düşmanı ayırt edebiliyor. İşte o araştırmanın detayları.. ..
476 26 655
Şeker Hastalığı Tedavisinde İğneye Son

İğne tedavisi artık eskide kalacak. Peki diyabette yeni tedavi şekli nedir nasıl sonuç verir? Milyonlarca şeker hastasını günlük iğne yapmaktan kur..
440 5 792
GEN NEDİR? TEMEL GENETİK BİLGİLER

DNA'nın Yapısı İnce uzun ip gibi iki şeker molekülü düşünün. Üzerlerinde 4 farklı özel asit molekülü olsun (A, T, G, C). Bu 4 molekül ..
433 20 93
Bir Cipste Çok Fazla Yağ Var

Cips yerken resmen yağı içiyoruz. Cips sağlığa son derece zararlı. İçeriğinde bol miktarda sağlıksız yağ oranı bulunuyor.. Cipsler dünyanın en lezz..
692 24 776
Allerjik Rinit Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi

Belirli bir nedeni olmayan bu alerji türünde bazı belli başlı belirtiler söz konusudur. Burun akıntıları, burun hassasiyeti, hapşırma ve burun tıkanık..
502 26 362
Eklem Zarı Yangısı, Sinovit Nedir?

Sinovit nedir, kimlerde neden ortaya çıkar? Nedenleri, belli başlı belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıldır? Eklemlerde oluşan bu hastalık hakkında ayr..
555 8 125
Her Ailenin Bilmesi Gereken Çocukluk Çağı Hastalıkları

RSV adı verilen bir tür solunum virüsü küçük hava yollarının iltihaplanmasıyla ortaya çıkar. Genelde bebeklerde görülür. Enfeksiyon, ateş, buru..
872 4 435