Doktor Tv Banner

Tbc Nedir Yetiskinlerde Tbc

Tbc Nedir Yetiskinlerde TBC
20 7 36

Tbc Nedir, Yetişkin Tipi TBC

Bronkojen tbc, reenfeksjyon, post pr. enf. %90 olarak apexteki simon odaklarında dorment halideki bu basillerin uyanmasından mg. buna endojen tipte tbc denir. Diğer kısmı ise progresif pr. enf. ve nadir olarakta evvelinden direnç kazanmış org. nın bu immuniteyi zamanla unutması ve tekrardan bir exojen enf.a maruz kalması ile AC apexlerinden imm. yetersizlikler sonucu tüberküllerin birleşerek exütatif lezyonlar halinde aşağı bronşları izleyerek ilerlemeleri söz konusudur. Ortası nekroze olur buna kazeifikasyon nekrozu denir. Org- daha önceden tanıdık olduğundan- bu lezyonları daha sıkı bir kabukla sınırlamaya çalışır. Ve erişkin tip tbc.da Kaviteler gözlenir. Kavite içindeki materyalinde bir bronş ile temas kurması ile de balgamla dışarı atılır, işte bu kavite tbc lezynlarını sınırlamaya yönelik yararlı bir işlevken kavite duvarı hava ile teması ile hem basillerin daha iyi üremesi hemde bunlardan damlacık yoluyla bulaştan dolayı sakıncalı bir olaydır. AC . de üstten alta doğru ilerleyen yer yer infiltrasyonlarla, giderek normal AC parankim dokusunun kaybolduğu ve yerini bağ dokunun aldığı gözlenir. Bronş yolu ile diğer AC'e yayılır. Birkaç ay sonra durur sonra tekrar başlar ve böyle atak dönemleriyle seyreden bir klinik tablo oluşturur. Tbc.lu hst N. AC doku kaybına bağlı oksijen yet. sonucu hipoxemiden ölürler.

Nadirende AC Alveollerine sağ kalp yetm. den veya alveol kapil anevrizmaları ile hemoptizi sonucu boğulma ile ex mg. Bazen fibrozis yerine kireç çökmesi ile kalsifikasyonlar sonucu pr. enf. görünümü verir.

Semptomlar

Öksürük : Başlangıçta kuru, kavitelerin bronşlara açılması ile iltihabi

Ateş : Mo yavaş üremesi ve exotoxinleri olmayışı ile subfebril, hafif

Hemoptizi : %50 olguda, ya tam veya balgamda çizgi tarzında. Kavite duvarında pulm. a. ile bronşial

a. arası anevrizmalar ile.

Terleme . ve Zayıflama.

Ayrıca FM bulgusu ol. derin ins. sonunda (Posttüssif) üst zonlarda ince railer.

Tüberkülin testi: Vücud tbc basil proteininin saflaştırılmış deriveleri. PPD. Cilt üz. e mantoux işlemiyle zerk sonucu 72 h. e kadar lokalize bir şişlik kızarıklık, mg. ise bu ya doğal bir enf. veya önceden yapılmış BCG aşısına (yalnız bunda 5, 10 mm. e kadar lezyon gör.) bağlıdır. Testin yanlış olarak negatif olması hali; Booster belirtisi belirtisi denilen aynı yere üst üste 1hft. arayla yapılan ve lokal olarak mg. lezyonlarda, Ağır hast. lar, anteallerjik dönem, immunosüpresif tedavi, exantemli hst. geçirme, hücresel imm.i bozan sarkoidozis, hodking ile yanlış uyg ve %5 tbc. li hs. da PPD nirr (-) olm.

TBC Tedavisi

Tedavide KT, Rezeksiyon Cerrahisi Kollaps metodları kullanılmak­tadır.. Ama en etkilisi KT. dir. Bunda da genel prensip uygun dozda, yeterli sürede ve tercihen kombine tedavi uyg. Böyle kullanılmadığı taktirde rezistant gelişme, olsılığı ile hastalığın iyileşmemesi söz konusudur.

Rezistans

Primer rez.; hasta hiç tbc tedavigörmemiş ve kullandığı ilaca rağmen basiller üreyebiliyorlarsa . Sekonder rez.; hastanın basilleri önceleri ilaca hassas iken sonraları yanlış tedavi sonucu basilin kazanmış old. direnç.

INH: ızoniazid 100mg tab. günlük doz : 300mg. (sabah aç karna tek doz.)

* KC . üz.e toxik etki ile hepatit.

* Periferik nöropati

* Epileptik korrvülzyonlar

RM: Rifampisin 300mg. tab. Gün. Doz: 600mg. (sabah aç karna 2 tane)

*KC. hepatit. Bulantı, kusma, transaminazlarda yük. kesildiğinde KCF. leri N.e döner ve tedaviye devam edilir.

* Grip send. ateş, kırıklık, başağrısı, deri dök.

* Nadiren BY, anemi. STREPTOMİSİN: 1gr. lik flakon İM

8. kafa çiftine etki ile denge ve işitme boz.

EMB: Etambutol. 500 mg. Tab. GD. 1-1. 2gr. Basil üremesinin hızlı old. dönemlerde kull.

* Optik sinir üz. görme alanını daraltır. Papil ödemi.

PZA: Pirazinamid. 500mg. Tab. GD. 2-3gr. minör ilaç. makroafaj içinde yavaş üreyen basillere etkili. "Kemik, mafsal ağrısı. *Kan ürik asit yük.

PAS: 12-18gr. GIS. te bulantı kusma Guatrojen THZ: Thiocetoza. 150mg. GD. K. İ, KC, Böbrek. Etionamid: 250mg. draje. Vücud pigment artışı. KC. GIS. üz. Sikloserin: 500mg-750mg. kap. GD. 0. 5-1gr. Viomisin *Kanamisin *Steptomisin gibi 1gr. Kapromisin.

Yetişkinlerde Su Çiçeği Tedavisi ne iyi gelir?

Yetişkinlerde Su Çiçeği - Yetişkinlerde Su Çiçeği Resimleri Yetişkinlerde Su Çiçeği - Yetişkinlerde Su Çiçeği Resimleri Yetişkinlerde Su..
310 24 508
Lyell Sendromu

Derinin eksfolyatif bir hastalığıdır.Öncelikle yetişkinlerde görülür ve büller ve eritemle karakterizedir. Çeşitli ilaçların yol açtığı bir toksik rea..
488 7 364
Lösemi Nedir? hakkında detaylı geniş bilgi

Lösemi Nedir Lösemi, kan hücrelerinin özellikle de akyuvarların normalin üzerinde çoğalması ile kendini gösteren bir kanser türüdür. Yüksek sayıdaki ..
870 13 673
Akut Lösemi Nedir? hakkında detaylı geniş bilgi

Akut Lösemi Nedir Akut lösemide,sürekli kan hücresi artışı yaşanmaktadır, ve sonuçta sağlıklı-normal kan hücrelerinden sayıca daha fazla hale gelmekt..
831 12 363
Felsefenin Alt Dalları hakkında bilgi

inceledikleri konulara göre feslefenin de alt dalları vardır. Bunlar: 1. Bilim Felsefesi Bilim nedir? Bilimin konusu ve sınırları nelerdir? gibi soru..
869 26 98
Deniz Suyu Pişiklere İyi Gelirmi

Antalya’nın Manavgat Sağlık Derneği(MASADER) Başkan Yardımcısı Op.Dr. Emin Canan, yaz sıcağı pişiklerinde çocuk ve yetişkinler için en etkili çö..
936 17 652
Diyabetli Oranları Amerika'da Giderek Artıyor

Sadece Amerika'da değil maalesef ülkemizde de yanlış beslenmeden dolayı diyabet artmakta.. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yayımla..
827 19 612
Çiriş Nedir - çiriş bilgileri - çiriş anlamı nedir hakkında bilgi

Çiriş Nedir - çiriş bilgileri - çiriş anlamı nedir # otunun kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karılarak tutkal gibi kullanılan esmer, sarı bir ..
407 26 468
Fizyolog Nedir?  hakkında bilgi

Fizyolog Nedir? Fizyolojiyle ilgilenen bilim adamlarına "fizyolog" denir.
595 25 582
Etolog Nedir? hakkında bilgi

Etolog Nedir? Etoloji üzerine çalışan zoologlara etolog denir.
521 26 318
Botanik Nedir? hakkında bilgi

Botanik Nedir? Botanik, bitkileri inceleyen bilim dalına denir.
758 7 224
Yaya Nedir? hakkında bilgi

Yaya Nedir? "Araçlarda bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde bulunan insandır."
353 16 334