Tansiyonu Yukselten Nedenler

Tansiyonu Yukselten Nedenler
30 9 39

Tansiyonu Yükselten Nedenler

Peki, kan basıncını yükselten, onu yükselmeye zorla­yan ya da ona zemin hazırlayan bir aile öyküsü var mıdır? Bir de tabii kişinin bazı kronik hastalıklarını da sormalı­yım hemen…

Kan basıncı niye yükseliyor veya hipertansiyonun altın­da yatan şey nedir, diye soruyorsunuz. Kan basıncının yük­selmesinde iki ana faktör var: Bunlardan bir tanesi, “gene­tik faktörler”. Bir diğeri de “çevresel” dediğimiz faktörler. Genetik faktörlerde bazı genetik hastalıklarda olduğu gibi, “İşte şu kromozomun şu geninde, şu noktasında, şöyle bir bozukluk olduğu için bu hastalık vardır” denilen spesifik genler henüz yok. Birçok genin etkileyebileceği biliniyor, bunun için poligenik deniliyor ve henüz bu konu aydınlığa kavuşmuş değil. Ama şunu biliyoruz: Eğer birinci derece akrabanızda, yani annenizde, babanızda ve kardeşlerinizde hipertansiyon varsa, sizde de olma ihtimali çok yüksek. Ai­levi faktör çok önemli burada. Bu yüzden özellikle biz he­kimler, ailesinde hipertansiyon olan kişilerin özellikle dik­katli olmalarını tavsiye ediyoruz. Öncelikle onların kan ba­sınçlarının kontrol altına alınmasını istiyoruz. (Tansiyon Yükseldiğinde)

Çevresel faktörlere gelirsek eğer; bu daha çok yaşam tarzımızla ilgili. Stresli hayat, beslenme tarzımız, kiloları­mız ve bazı alışkanlıklarımız hipertansiyonun ortaya çık­masında yardımcı oluyor.

Genetik için yapabileceğimiz pek bir şey yok herhal­de…
Hayır, yani araştırma yapmıyoruz: “Hipertansiyonu var. Bu hastanın hangi geninin hangi noktasında, hangi kromozomun hangi noktasında bozukluk var” diye bir araştırma yapmıyoruz. Bu konuyu araştırmaya gerek yok. Zaten bugün için yüksek kan basıncında hastaların yüzde 90’ında primer veya esansiyel dediğimiz hipertansiyon var, yani bugün için sebebini tam olarak açıklayamadığımız mekanizmaların rol oynadığı hipertansiyon. Bir de geri kalan yüzde 10 var. Bu yüzde 10’luk bölümde sebep belli. Bu sebepler genellikle ya böbrek hastalığı ya da hormon hastalıkları veya doğuştan gelen, konjenital dediğimiz bazı hastalıklar. (Tansiyon Yükselten)

Ortada yüzde 90 gibi büyük bir oran var. Bunun nede­nini bilememek tuhaf, öyle değil mi?
Haklısınız ama yapılacak şimdilik pek bir şey yok. Sa­dece etkileyen, ortaya çıkmasına ve artmasına neden olan kan basıncı faktörlerini biliyoruz.

Bu gerçek bunca yıllık hekim ve bunca yıldan beri bu konuda çalışan biri olarak kendinizi kötü hissetmenize yol açmıyor mu? Yüzde 90’lık kesim için soruyorum…
Hayır! Bu tabii, o noktada büyük bir endişeye sebep ol­muyor. Çünkü sonuçta ortaya çıkan kan basıncı yüksekli­ğini kontrol edebiliyorsunuz. Yani kontrol edemeseydik, eğer bu yüzde 90’lik nüfus için bir şey yapamasaydık belki çok daha fazla endişe edecektik ve mutlaka sebebini bul­maya yönelik çok büyük çalışmalar yapılacaktı. Yapılmı­yor da değil. Aslında dünyada bu konuda çok büyük ça­lışmalar yapılıyor. Ama bunlar hücresel, yani moleküler seviyede çalışmalar ve bu çalışmaların sonucunda da zaten tedaviye yönelik çok büyük bir ilerleme kaydedilmiyor. Mekanizma belli, o mekanizmaya yönelik tedaviler yapılı­yor. Bu yüzden çok da büyük bir kayıp olmuyor.

Ulaşamadığınız ya da hâlâ tansiyonu olduğunu bilme­yen insanlar için durum çok kötü, öyle değil mi? Çünkü bu çok tehlikeli bir hastalık…

Maalesef bu bütün dünyada büyük bir sorun. Yani in­sanların kan basınçlarını ölçtürüp yüksek olup olmadığını bilmelerini sağlamak. Kampanyaların amacı da bu zaten.
Türkiye için sormadım zaten…
Bütün dünyada maalesef böyle.

Bu konuda büyük bir bilinçsizlik mi var? Tansiyon Nasıl Yükseltilir

“Yarı yarıya kuralı” bütün dünya için geçerli. Ancak çok büyük çabalarla bu farkındalığı artırabiliyorsunuz. Dediğim gibi, ayrıca farkındalığı artırsanız bile, daha son­ra bunun tedavi edilebilmesi, tedavi edilenlerde de gerçek­ten istenilen değerlere inilmesi çok zor. Dünyanın en geliş­miş ülkelerinde bile hastalığı kontrol altında tutma oranla­rı yüzde 20’leri, 30’ları geçmiyor ne yazık ki.

Bu durum hastalar açısından bir direnç mi oluşturu­yor? Bu bilinçsizlik yüzünden mi yakalayamıyoruz hasta­ları?
En önemli noktalardan biri, hastalığın komplikasyon-ları ortaya çıkana kadar sessiz kalması. Bu yüzden insanlar bu konuyu pek ciddiye almıyorlar sanıyorum, çünkü önceden herhangi bir belirtisi olmuyor.

Günümüzde maalesef birçok kişide tansiyon sorunları görülmekte. Yüksek tansiyona iyi gelen doğal çareler, meyve ve sebzeler hangileri? Yoğurdun, yüks..
417 9 436

Hepatomegali büyümüş bir karaciğere sahip olma durumudur.Genellikle hepatomegali karında kitle olarak karşımıza çıkar. Nedenine bağlı olarak, bazen sa..
710 11 100

Burun, oldukça yoğun ve yüzeyel damarlar içeren bir organdır. Özellikle burun boşluğunu ikiye ayıran bölmenin ön kısmı burna gelen damarların oldukça ..
450 25 236

Armut, damarların içinde biriken tortuları eritip, idrarla dışarı atar. Bu özelliğiyle iyi bir yüksek tansiyon ilacıdır. Böğ&u..
605 20 327

Kahveyi kim sevmez ki? Fakat fazla kahve tüketenler maalesef göz rahatsızlıkları riski altında kalabiliyor. Kafeinli kahvenin fazla tüketiminin, görm..
914 19 886

Kan basıncını düşürmek için tuz, yağ ve kalori miktarı sınırlanmalıdır. Sebze, meyve ve yağsız protein ağırlıklı beslenilmelidir. Bu 3 içecek de k..
194 15 747

Armut Günde 3-4 tane armut yemek birçok sağlık sorununa iyi gelir.Yüksek tansiyonu olanlara çok faydalıdır. Ayrıca armut A vitamini yönünden oldukça z..
850 12 741

Serumdaki potasyum değerinin 5 mEq/Lt nin üzerinde olmasına hiperpotasemi denir.Altında yatan nedenler şunlardır: 1) Yalancı hiperkalemi 2) Aşırı pot..
932 16 611

Sarımsak ve yağı Sarımsak Hakkında Genel Bilgiler Sarımsak’ ın bitkiler aleminde ki adı “Allivum Sativum”. Sarımsak Pembe çiçekler açan otsu kültür b..
587 6 471

Nar mevsimindeyiz. İster meyvesini yiyin, ister suyunu için, isterse tatlılarda veya salatalarda kullanın ama mutlaka tüketin işte narın 5 faydası. ..
230 10 463

Özellikle diyet yapanların bol enerjiye ihtiyacı vardır. Modu yükselten ve enerji veren besinleri öğrenelim. Ayrıca ruhumuza da iyi gelen besinler..
497 18 642

Yüksek Tansiyonu Düşürmek - Tüksek Tansiyon Nasıl Düşürülür Kan basıncı damarın duvara yaptığı basınç dır.bu basınç gün içinde belli zamanlarda düşab..
857 10 97