Su Kirliligi Nedir Su Kirliligi Nedenleri

Su Kirliligi Nedir Su Kirliligi Nedenleri
91 8 32

Su Kirliliği Nedir, Su Kirliliği Nedenleri İle İlgili Bilgiler

Yeryüzünün 3/4’ü sularla kaplıdır. Su hayatın en temel ihtiyaçlarındandır. Bütün canlılar hayat için suya ihtiyaç duyarlar. Tüketilen suyun temiz olması sağlık açısından çok önemlidir. Suya dışardan gelen yaban­cı maddelerin karışmasıyla kendisine ait bazı özelliklerin bozulmasıyla su kirliliği görülür. Su çözme yeteneğine sahip olduğu için bazı organik ve inorganik maddelerle temas ettiği zaman suyun içinde çözülerek su­yun tadını ve kokusunu değiştirmektedir. Gerek atmosferde gerek yer­yüzünde suya karışan yabancı maddeler suyun kirlenmesine sebep ol­maktadırlar. Günümüzde su kaynakları; endüstriyel atıkları, yerleşim bi­rimlerinin deterjan gibi evsel atıkları, tarım alanlarında kullanılan ilaç ve gübrelerle kirlenmektedir.

Akarsuyun kirlenmesinde, suya karışan kirletici maddenin cins ve miktarı yanında akarsuyun debisi önem taşımaktadır. Akarsuya verilen kirletici atıklar suyun debisinin az olduğu zaman daha fazla, suyun de­bisinin yüksek olduğu zaman daha az kirliliğe sebep olmaktadır. Akarsulardaki bu kirlilik doğal ortamdaki bazı türlerin yok olmasına diğer türlerin aşırı derecede artmasını sağlayarak doğal dengenin bozulmasına sebep olur. Eskişehir’deki Porsuk çayındaki endüstriyel kirlenme buna örnek verilebilir.

Dünya’da bulunan suların % 97’si denizlerde toplanmıştır. Kirletici maddeler deniz kıyılarındaki yerleşim birimleri ve endüstri tesislerinin atıkları olabileceği gibi, başka yerlerden akarsularla da gelebilir.

Ayrıca deniz ekosisteminin bozulmasıyla bazı fitoplankton türünün aniden artmasıyla deniz suyu kırmızı, kahverengiye bürünür. Bu olaya “Red-tide” adı verilir. Red-tide oluşturan canlıların ürettiği toksit mad­deler diğer canlıların ölümüne yol açar.

Deniz kirlenmesinin sebep olduğu zehirlenmelerinden en önemlisi civa zehirlenmeleridir. Civa zehirlenmelerinden en tehlikelisi 1953 yılın­da Japonya’da yaşanmıştır. “Minamata Trajedisi” adı verilen bu olay da çok sayıda insan zarar görmüştür. 1951 yılında Minamata körfezine ku­rulan plastik fabrikasının körfeze bıraktığı atıklar 2 yıl sonra, bölgede çok sayıda insanda kısmi felç, şuur kaybı, körlük gibi hastalıklar yaygın olarak görülmeye başlamıştır. Bu civa zehirlenmesi olayı Japonya dışın­da İsveç, Kanada, ve ABD gibi bir çok ülkeyi de etkilemiştir.

Göl kirlenmeleri genellikle evsel ve endüstriyel atıklar ile fosfat ve azotça zengin sulama sularının göllere karışmasıyla görülür. Nitrat, fos­for, azot ve fosfor içeren tuzların artışı ortamda canlı organizmaların miktarının artmasına sebep olur. Bu olaya “ötrifikasyon” denir. Ötrifikasyon başlayan göllerde birkaç plankton türü hızla çoğalarak di­ğer alg türlerinin artışını engeller. Göl yüzeyini kaplayan algler, güneş 1şığının derinlere inmesini engelledikleri için gölün doğal dengesi hızla bozarlar.

Hava Kirliliğinin Nedenleri Hava kirliliğini kaynaklarına göre üçe ayırabiliriz; Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği Isınma amaçlı, düşük kalorili..
209 4 707

Ses Kirliliği Nedir ? Ses kirliliği; insanların işitme sağlığını ve algılama gücünü olumsuz yönde etkileyen, kişinin psikolojik ve fiziksel dengesini ..
947 9 879

Tütün ürünleri, endüstriyel ürünler (uranyum, radyasyon, asbest), hava kirliliği, beslenme eksiklikleri kanserin oluşmasında rol alan faktörlerdendir...
429 17 236

Hava Kirliliğinin Sebepleri Nelerdir ? 1 – Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği: Ülkemizde özellikle ısınma amaçlı, düşük kalorili ve kükürt oranı ..
750 10 521

Hava ve çevre kirliliği olan bir ortamda geçirilen hamilelik sonucunda bebekler zayıf düşük kilolu doğar. Kirlilik bebekleri nasıl etkiliyor? ABD’d..
152 17 599

ÇEVRE; canlıların bütün sosyal, biyolojik, fiziksel ve kimyasal uğraşılarını sürdürdükleri ortamdır. Sağlık ise insanın hastalık dışında her yönden ta..
176 5 183

Su Kirliliği Nedir Nasıl Oluşur? Çevre kirlenmesi denilince genellikle hava, su ve toprağın kirlenmesi düşünülür. Bunlardan en kolay ve çabuk kirlenen..
239 15 410

BBC - LONDRA - Çevre kirliliği spermi erkeklerin lehine etkiliyormuş. Çevre kirliliğine neden olan bazı kimyasal maddelerin spermdeki kadın ve erkek k..
249 6 647

    Hava Kirliliği Nedir ?     Doğal olarak saf atmosfer az veya çok miktarda, büyük bölümü suni olan yabancı maddelerin..
610 5 484