Kolda Çıtlama

Humerus

Üst kolda bulunan uzun kemiktir.Omuzla dirsek eklemi arasında bulunur.Şarbon

Şarbon Halk arasında karakabarcık da denilen bu hastalık daha çok kasap, çiftçi veya veterinerlerde görülen ve hayvanlardan, insanlara geçen mikrobi..