Doktor Tv Banner

Romatizma Nedenleri Belirtileri Neden Olur

Romatizma Nedenleri Belirtileri Neden Olur
21 0 71

Romatizma Nedenleri, Romatizma Belirtileri, Neden Olur

Bu hastalığın nedeni tıp için hâlâ bir gizdir. Ge­ne de araştırmacılar tarafından pek çok kuram öne sürülmüştür. Bunların içinde akla en yakın olanı, romatizmal arteritin, virüs adı verilen minicik mikropların yol açtığı bir tür enfeksiyon olabileceğini öne süren kuramdır. Bu virüsler, henüz bilinmiyor olsa­lar da, eklemlere girmenin bir yolunu bulabilmekte ve iltihaplanmayı başlatabilmektedirler. Bu tür bir enfeksiyon, örneğin soğuk algınlığı ya da gribin yol aç­tığı türden bir enfeksiyon değildir. Arterit virüsü muh­temelen bilinmeyen türden bir virüstür ve harekete geçmeden önce vücutta uzun bir süre gizlenebildiği için, keşfetmek daha da zorlaşmaktadır. Gerçi hasta kişilerin eklemlerinde belli türden virüsler bulunmuş­tur ama, bu konuda bugüne değin kesin bir sonuca ulaşılamamıştır.

Konuyla yakından bağlantılı başka bir kuram, "otomatik-bağışıklık" diye adlandırılan kuramdır. Laboratuvarlarda hayvanlar üzerinde yapılan son deney­ler, belli bazı virüslerin, vücudu, kendi kendisine karşı antikorlar (otomatik-antikorlar) üretmek üzere hare­kete geçirebileceğini göstermiştir. Başka bir deyiş­le, vücudun savunma ya da bağışıklık sistemi anormalleşir ve vücut, kendinden olanla yabancı olanı ayırt edemez. Normal olarak virüslere saldırmaları ge­reken antikorlar vücudun kendisine —bu durumda eklem dokularına— saldırarak iltihaba ve arterite neden olurlar.

Eklem Romatizması, Eklemlerde ortaya çıkan belirtiler

Romatizmal arterit, birçok durumda, ısrarlı bir ağrı ve bir ya da daha fazla sayıda eklemde oluşan tutulmayla (katılaşmayla) başlar. Bu başlangıç aşaması birkaç hafta sürer ve hastalık ağır ağır gelişir. Bazen yalnızca bir eklemde, örneğin yalnızca dizde görülür­se de, genellikle ilk olarak eller ve ayaklar etkilenir. Bu tutulma, tipik bir biçimde sabah uyanıldığında da­ha kötüdür ve gün boyunca vücudu terk eder. Eklem iltihaplanmasının karakteristik özellikleri, eklem yer­lerinin şişmesi, hassaslaşması ve hareket halinde or­taya çıkan ağrılardır.

Bazen belirtiler hızla çoğalır ve hasta, özellikle sa­bahları ortaya çıkan tutulmalarda hareket edemez olur. Arterit, her durumda dirsekler, omuzlar, kalça­lar, dizler ve bilekler gibi öbür eklemlere de sıçrayabilir. Çene ve belkemiğindeki, özellikle boyundaki ek­lemler bile etkilenebilir. Böyle durumlarda ağzı açıp kapamak ya da başı hareket ettirmek çok rahatsız edi­ci olur. Seyrek olarak, boğuk bir ses, hançere (ses ku­tusu) eklemlerinde arterit olduğuna işaret edebilir. Hastalığın bazı aşamalarında tendon tabakaları sık sık iltihaplanır ve bu da özellikle ellerde ve ayak­larda olmak üzere ağrıyı ve şişkinliği daha da artırır. Parmaklarda görülen başka bir belirti, iltihaplı tendonun parmağı hareket ettirdiğinde duyulan garip ses­ler olabilir (bu parmağa sık sık "iltihabın ilk başladı­ğı parmak" olarak başvurulur). Bu arada, özellikle ekleme yakın yerlerde içleri sıvıyla dolu yumuşak şiş­kinlikler (kistler) de olabilir. Bunların en yaygınları diz arkalarında olanlardır. İltihap bazen bir bursan'ı da etkileyebilir. Bursan; eklemi astarlayan albüminli zara benzeyen bir zarla astarlanmış küçük bir oyuktur ve esas işlevi sürtünmeyi azaltmaktır. Bursanlar arasın­da en çok bilineni, benzer türde bir sıvıyla dolup şi­şen, dirsek üzerinde görülen bursandır.

Vücuttaki değişiklikler

İltihaplı tendonlar bazen, özellikle iltihaplı ekle­me sürtündükleri yerlerde bütünüyle yıpranırlar ve zaman zaman da tümüyle parçalanırlar. Örneğin, böyle bir etkiye maruz kalmış parmak düzeltilemez ve hangi yöne dönmüşse, o yönde eğik olarak öylece kalır.

Fakat, aynı şekilde endişe verici olan ve daha sık görülen başka değişiklikler de olur. El parmakları ti­pik bir biçimde dışa döner; parmaklar, "kuğu-boynu" denilen bir şekil bozukluğuna uğrar ve S-şeklini alır. Şiddetli durumlarda, şişkin parmaklar daha da çirkin ve biçimsiz bir şekle girer. Şaşırtıcıdır ama, bu durumda eşyaları tutmak ve günlük işlerinizi yapmak için elinizi kullanmaya devam edebilirsiniz.

Ayakta da benzer değişiklikler görülür; baş par­mak dışa doğru bükülür (bunyonlar) ve diğer parmak­lar alta doğru kıvrılarak "çekiç"e benzer bir biçim alır. Bu eğiklikler eklemlerden birini etkileyebilir. Böyle bir durumda kolu ya da bacağı düz tutmak ya çok zor, ya da olanaksız olur. Dizler, dışa doğru eğilmelere kar­şı da (yamuk-bacak), içe doğru eğilmelere karşı da (çarpık bacak) hassastır ve hasta, sallantılı, çarpık bir yürüyüş edinir. Çok ileri vakalarda eklemler hareket­sizdir, hiç çalışmazlar.

Vücudun tümünde ortaya çıkan belirtiler

Romatizmal arterit yalnızca bir eklem hastalığı değildir, hastalıktan bütün vücut etkilenir. Hasta, yorgunluk ve zayıflık hissi duyar, ateşlenir ve genellikle de sararır. Sık sık İştahı kesilir ve bunun sonucunda kilo kaybeder. Ağrılı eklemin bitişiğindeki kasların kü­çülmesi, zayıflamayı daha da ileri götürür. Bütün vakaların hemen hemen yüzde yirmi beşinde, deri al­tındaki düğümlerin ya da şişkinliklerin, dirseklerde olduğu gibi dışa doğru basınç yaptığı görülür. Bu düğümler, tendonlar da ve daha seyrek olarak kalp ve akciğerler gibi iç organlarda da görülür.

Aslında, doğrudan doğruya eklemlere bağlı olma­yan çok sayıda arterit belirtisi vardır. Hasta, sinirler üzerindeki baskıdan ya da sinirlerin uyarılmasından kaynaklanan el ve ayak parmakları "karıncalanmasından şikâyetçi olabilir. Bu karıncalanma bazen, doğrudan doğruya sinirlerin kendilerinin iltihaplan­dığı daha ciddi bir iltihabın, ya da boyundaki arteri­tin omuriliğe baskı yaptığının bir işareti olabilir. Kan damarlarının iltihaplanması parmak uçlarında acı ve­ren beneklere ya da bacaklarda müzmin çıbanlara ne­den olabilir. Seyrek olarak el ve ayak parmaklarında kangren olur, hatta bazen "İnme" bile görülebilir. Akciğerin doğrudan doğruya iltihaplanması, insanı fi­ziksel yorgunluklardan sonra nefes darlığı içinde bı­rakırken, akciğerleri kaplayan zarın iltihaplanması zatülcenpe (göğüs zarı iltihabına) ve bölgedeki sıvının artmasına yol açar. Son olarak, kalbi kaplayan kese­nin iltihaplanması da göğüs ağrılarına neden olabilir.

Gözyaşı yetersizliğinden ötürü, çok kuru olduk­larında gözler bile kurtulamaz. Aynı durum, salivanın (ağızda, esas olarak yemek yerken üretilen sulu usa­re) azalması yüzünden ağzın kurumasıyla birlikte de ortaya çıkar. Daha ciddi bir iltihap türü göz küresi­nin çeşitli yerlerinin iltihaplanmasıdır, çünkü göz küresi doğrudan doğruya görmeyle ilgili bir organdır. Boyun, koltukaltları ve kasıklardaki guddeler büyü­yebilir ve ele gelecek biçimde küçük topakçıklara dö­nüşebilir. Aynı şekilde karaciğer ve dalak da büyü­yerek, özel bir anemi türüne yol açar ve kanla ilgili problemler doğurabilir.

Arteritin seyri

Neyse ki, bütün bu belirtiler ve oluşumlar çok sık görülmez ve romatizmal arteritli çoğu inşan, daha kötü belirtilerle hiç karşılaşmadan hayatını sürdürür. Hastalık, bir ya da iki eklemin arteritten hafifçe etki­lenmesinden, ileri derecede sakatlanmalara ve şekil bozukluklarına kadar pek çok değişik biçimde seyredebilir. Karakteristik biçimde belirtilerin çoğaldığı ve (belirtilerin şiddetlenmesi) azaldığı (düzelme) dö­nemler vardır. Bazı durumlarda bu düzelme kesin bir iyileşmeyle son bulur. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan hastaların sayısı fazla değildir ve tüm arteritlilerin yalnızca yüzde 10'una ulaşır. Çoğu insan eklem iltihabı belirtileri taşır, ama önemli olan sosyal ve eko­nomik olarak kendi kendine yeterli bir durumda ka­labilmektir.

Romatizma Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey

Romatizma ağrılarınız ne zaman artıyor? Romatizma neden oluşur belirtileri sebepleri ve tedavi şekli.. Romatizma denildiğinde birçok kişinin aklına..
158 21 564
Kalp Çarpıntısı Nedenleri ve Tedavisi

Kalp çarpıntısı herhangi bir hastalığa benzemez. Nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri neler? Nelere yol açar? Çarpıntıda özellikle kişinin ç..
765 25 420
Eklem Zarı Yangısı, Sinovit Nedir?

Sinovit nedir, kimlerde neden ortaya çıkar? Nedenleri, belli başlı belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıldır? Eklemlerde oluşan bu hastalık hakkında ayr..
368 20 774
Bronşit Kendini Nasıl Belli Eder?

Mukus üreten ve sık karşılaşılan kötü öksürükler bronşitin ana belirtisidir. Olabilecek diğer belirtileri: hafif ateş yorgunluk nefes alıp veri..
931 20 401
Karşı Gelme Bozukluğu Nedir, Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

Özellikle çocuklar ve ergen gençlerde yaygın olsa da her yaşta görülebilir. Meydan okuma, itaatsizlik ve savunma duyguları öne çıkar. Anne, baba v..
205 26 246
Verem Belirtileri ve Korunma Yolları

İnanılmaz ama gerçek! Her gün 4 bin kişi veremden yaşamını yitiriyor. Verem yani tüberküloz nasıl bu kadar ilerledir, belirtileri ve tedavisi.. Hal..
906 9 622
Hidropol Havuzu Romatizmayı Geçirir mi, Hayvanlarda Etkisi Nedir?

İngiltere’de romatizma hastası tavşanına hidropol havuzu terapisi yaptıran kişi 80 lira ödüyor. Peki bu havuz ne işe yarıyor? İngiltere'de romatizm..
154 6 663
Kalp Hastalıkları Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Kalp hastalığını çoğu insan kalp krizi olarak düşünür. Kalp çalışma yeteneğini zorlayan birçok durumda kalp hastalıkları düşünülebilir. Koroner ar..
875 15 285
Anksiyete Bozukluğu Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Anksiyete bozukluğu endişe ve kaygıya dayalı yaygın görülen bir rahatsızlıktır. Günlük yaşamda olayları aşırı ve abartılı karşılarız. Bu kişiler h..
337 4 397
Ülseratif Kolit Nedir, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi

Ülseratif kolit iltihaplı bir bağırsak hastalığıdır, ülsere benzer, Chorn hastalığı da denir. Hücrelerde kronik iltihaba neden olur rektum ve kolo..
340 11 440
Sinir Ağrısı Nedir, Belirtileri, Nedenleri, Hissettirdikleri Nelerdir?

Sinir ağrısı herkeste farklı hissedilir. Bazıları gece yarısı bıçak ağrısı gibi hisseder. Bazıları kronik bir iğne batması hisseder. Gün boyu yanm..
991 12 257
Romatoid Artrit Nedir, Nedenleri ve Tedavisi

RA eklem zarının iltihabına neden olan bir otoimmün hastalıktır. Vücut dokusu kendi bağışıklık sistemi tarafından saldırıya uğrar. Cilt, gözler, a..
644 5 212
Parkinson Hastalığı Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Parkinson hastalığı kas kontrolü kaybına dayalı bir beyin hastalığıdır. Belirtileri ilk başta hafif olmakla beraber bazen farkına varılmayabilir. ..
988 11 789
Geçmeyen Öksürüğün Nedenleri ve Tedavisi

Öksürük neden hangi sebeplerden oluşur, belirtileri nelerdir? Geçmeyen öksürüğün sebepleri ve tedavi şekli nasıldır? Öksürük, aslında boğaz ve sol..
860 10 567
Fibromiyalji Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Fibromiyalji kronik bir rahatsızlıktır. Belirtilere dayalı olarak fiziksel muayene sonucu tanı konabilir. Kaslarda ağrı ve sertlik gözlenir, röntg..
342 11 548