Doktor Tv Banner

Romatizma Eklem Kas Romatizmasi

Romatizma Eklem Kas Romatizmasi
88 0 27

Romatizma Nedir, Romatizmal Hastalıklar Hakkında Bilgiler

Basit olarak bir eklemdeki iltihabı anlatmak için kullanılan "arterit" sözcüğü, eski Yunancada eklem anlamına gelen arthron ve iltihap anlamına gelen itiş sözcüklerinin birleşmesinden oluşur. Arteritin en be­lirgin özelliklerinden biri, etkiye maruz kalmış ekle­mi astarlayan albüminli zarın ya da synovium'un iltihaplanmasıdır. Buradan da anlaşılabileceği gibi, has­talığı tam olarak ifade etmese de, arterit yerine "al­büminli zar iltihabı" da ikinci bir adlandırma olarak kullanılabilir. Öte yandan "romatizma", kaslardaki ve eklemlerdeki çeşitli acı ve ağrıları anlatmak için ge­nellikle kullanılan karmaşık bir terimdir ve farklı ki­şiler için farklı anlamlar taşır. Bazıları için romatiz­ma bir arterit türüyken, bazıları için tanımı çok daha zor bir şeydir. Doktorlar bile kesin bir tanım üzerin­de anlaşabilmiş değillerdir! Kaslar, tendonlar ve vü­cut bağları gibi yumuşak dokulardaki ağrı ve tutul­ma (katılaşma) anlamına gelen "yumuşak doku romatizması" ifadesi, romatolojistlere (romatizmal hastalıklarla uğraşan uzmanlar) daha kabul edilebi­lir bir tanımlama gibi görünmeye başlamıştır.

Eklemlerin yapısı, Eklem Romatizması

Arteritleri kavramak ve önlemlerini anlamak, ek­lemlerin temel yapılarını bilmeniz durumunda daha kolay olacaktır. Bir eklem, her şeyden önce iki kemiğin karşı karşıya geldiği yerdir. Çok çeşitli türleri var­sa da, eklemler iki temel kategoriye ayrılabilirler: Bi­rinci kategoriye giren eklemler fazla hareketli değil­dir ve oyukları yoktur; ikinci kategoriye girenler ise rahatça hareket ederler ve her eklemin bir oyuğu vardır.

Birinci tür eklem synarthrosis diye bilinir ve lifli doku ile mafsal kıkırdağından ya da bunların ikisinin bileşiminden oluşur. Bu tür eklemlerin örnekleri ka­fada ve belkemiğinde bulunabilir. İkinci tür eklem ar­teritlerden çok sık etkilendiği için, burada bu eklem türünün yapısını anlamak ve nasıl çalıştığını çok fazla ayrıntıya girmeden de olsa incelemek önemlidir. Bu eklem türü —albüminli eklem yada diarthrosis— vü­cutta en yaygın olan eklemdir ve omuzda, dirsekte, bilekte, parmakta, kalçada, dizde ayak bileğinde ve ayak parmağında bulunabilir. Bazıları ikiden fazla ke­mikten oluşsa da, temel yapıları değişmez. Kemik­lerin uç kısımları kıkırdak ya da mafsal kıkırdağıyla kaplanmıştır. "Mafsal kıkırdağı" çok sayıdaki sürtün­menin etkilerini bertaraf eden düz, parlak bir yüzeye sahiptir. Bu kıkırdak bir ölçüde esnek ve içinde sinir olmadığı için, "duyarsız"dır. Eklemlerin sürekli ha­reket halinde olmalarının yol açabileceği etkilenme­ler bu yüzden acı duymadan atlatılır. Biri dışbükey (dışa kıvrık), öbürü içbükey (içe kıvrık) olan bu iki yü­zeyin karşılıklı teması, eklemin çalışmasında temel bir işlev görür. Bu uygun biçimli "karşılaşma"daki herhangi bir bozulma mafsal kıkırdağının tahribata uğramasına yol açar ve vücudun böyle bir durumu gi­dermek için yapabileceği çok şey yoktur.

Eklemi uygun bir çalışma düzeni içinde tutmaya yarayan ve eklem duvarlarına tutunmuş çok sağlam yapılı lifli kapsüller, temas halindeki kemikleri sıkı­ca birbirine bağlar. Vücut bağları, tendonlar ve kas­lar da hareketlerine yol göstererek ya da bu hareket­leri sınırlayarak eklemlere ek destek sağlar. Kapsü­lün hastalığa karşı güçlü bir direnme yeteneği vardır ama, hastalığı bir kez kaptıktan sonra zor iyileşir. Kapsülün iç kısmını astarlayan ince, parlak bir tabaka var­dır ki, mafsal kıkırdağı dışında, eklemin içindeki bü­tün yüzeyleri kaplar. "Albüminli zar" denilen bu ta­baka, az miktarda temiz, saman renginde ve yapış­kan bir sıvı üretir. Bu albüminli sıvı'nın çok önemli iki işlevinden biri, harekete geçtiklerinde eklem yü­zeylerini "yağlamak", öbürü ise, özellikle mafsal kı­kırdağı olmak üzere eklemin iç kısmını beslemektir. Kapsülün tersine, albüminli zar bol miktarda ka­na ve kendi kendini iyileştirme yeteneğine sahiptir. Mafsal kıkırdağında ise ne kan damarı ne de sinir var­dır. Sinirler, albüminli zarda ve kapsülde bulunur. Gö­revleri, öncelikle acıyı duyurmak, sonra da sabit ek­lemlerde duruş pozisyonunu, hareketli olanlarda da hareketlilik derecesini saptayarak beyne ek bilgi ilet­mektir. Beyninizin, eklemlerinizin ne yaptığının far­kında olduğunu, gözleriniz kapalıyken bile sınayabi­lirsiniz.

Kadınların Gizli Düşmanı: Eklem Rahatsızlıkları

Eklemlerde yaşanan problemler her yaş grubunda görülebilir. Kadınların gizli düşmanı eklem hastalıkları neden oluşur, tedavisi nasıldır? Eklem şika..
512 16 364
Eklem Ağrılarının Belli Başlı Sebepleri

Hayatımızı felç eden büyük ağrıların başında eklem ağrıları gelir. İlerleyen yaşlarda daha da ağrılı yaşanır. Eklem ağrıları nelerden kaynaklanır, ned..
728 12 160
Eklem Ağrıları ve Romatizma Sorunu

Sert havalarda ortaya çıkan romatizma ve eklem ağrıları hayatımıza kara bulut gibi çöküyor. Yaşam kalitesini bozuyor. Peki bunlardan nasıl korunuruz? ..
159 20 383
Romatizma Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey

Romatizma ağrılarınız ne zaman artıyor? Romatizma neden oluşur belirtileri sebepleri ve tedavi şekli.. Romatizma denildiğinde birçok kişinin aklına..
922 18 459
Romatizma,Diz Ağrıları Ve Egzersiz

Diz ağrıları genellikle burkulmalardan ve darbelerden kaynaklanır hareketsizlikle de dizin zayıflamasıyla en ufak bir durumda agrıma yapabilir.Bi..
599 22 471
Romatoid Artrit Nedir, Nedenleri ve Tedavisi

RA eklem zarının iltihabına neden olan bir otoimmün hastalıktır. Vücut dokusu kendi bağışıklık sistemi tarafından saldırıya uğrar. Cilt, gözler, a..
547 9 830
Hidropol Havuzu Romatizmayı Geçirir mi, Hayvanlarda Etkisi Nedir?

İngiltere’de romatizma hastası tavşanına hidropol havuzu terapisi yaptıran kişi 80 lira ödüyor. Peki bu havuz ne işe yarıyor? İngiltere'de romatizm..
530 6 519
Eklem Ağrıları Bu Mevsimde Atakta

Kışın soğuk havalarında eklem ağrıları ortaya çıkar ve dayanılmaz olabilir. Birçok sebepten kaynaklanabilen eklem ağrılarından nasıl korunuruz? Kış..
650 5 602
Havalar Eklem Ağrılarını Nasıl Etkiler?

Eklem ağrıları hava durumuna göre değişir mi? Kapalı havalarda ağrılar artar mı? İster inanın ister inanmayın, hava tahmini, vücudunuzun barometr..
954 14 221
Kalsiyum ve D Vitamini Eklem Ağrısına Çare Değil

Şiş ve ağrılı eklemler için yaşı ilerleyen kadınlarda muhtemel tedavi kalsiyum ilaçları gibi görünüyor. D vitamini ve bu haplar ağrıların şiddetin..
450 16 130
Zeytin Sütü Nelere Şifa?

Zeytinyağının faydaları saymakla bitmez yıllardır söylenir.. Peki zeytin sütünü duymuş muydunuz? Zeytin sütü nedir, nelere iyi gelir.. Zeytinyağıyl..
574 26 583
Diz İmplantı Romatoid Artrit İçin Faydalı

Romatoid artrit hastaları için diz protezi ameliyatlarının yararı bilim adamları tarafından kanıtlandı. Ağrı ve işlev deneyleri yapıldı ve cerrahl..
858 19 874
Boğaz Enfeksiyonları Nelere Sebep Olur?

Doç. Dr. İsmail Türkay Özcan kalp romatizmasının uzun yıllarda hastalarda, kalp yetmezliği, nefes darlığı ve ani ölümlere neden olabileceğini anlattı...
930 19 638
Eklem Zarı Yangısı, Sinovit Nedir?

Sinovit nedir, kimlerde neden ortaya çıkar? Nedenleri, belli başlı belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıldır? Eklemlerde oluşan bu hastalık hakkında ayr..
394 17 341
Kalp Romatizmasının Belirtileri ve Tedavisi

Akut romatizmal ateş hastalığı çocuklarda da erişkinlerde de görülebiliyor. Kalp romatizması denilen bu hastalığın belirtileri, nedenleri ve tedavi yö..
777 6 192