Doktor Tv Banner

Rivotril

Rivotril
91 3 24

RIVOTRIL 2,5 MG 10 ML DAMLA

Sinir Sistemi, Nöroloji » Antiepileptik

Prospektüs Bilgileri:

Damla: Clonazepam,2.5 mg/ml Tablet:Clonazepam,2 mg

Endikasyonları:

Tipik ve atipik petit mal, primer veya sekonder jeneralize grand mal, status epileptikus’un bütün klinik şekilleri ve ateş1i hastalıklarda görülen konvülsiyonlarda endikedir.

Kontrendikasyonları:

Miyastenia graviste kontrendikedir.

Uyarılar / Önlemler:

Bağımlılık yapabilir. Alkolle birlikte kullanılmaz. Uyku hali yapabileceğinden dolayı motorlu araç vb. kullananlarla yüksek yerlerde çalışanlar uyarılmalıdır.Tedavi aniden kesilmemelidir.

Yan Etkiler:

Yorgunluk, uyuklama, ataksi, huzursuzluk, solunum yolu tıkanması, eksitasyon, irritabilite ve agresivite gibi yan etkiler görülebilir.

Etkileşimler:

Fenitoin veya fenobarbital ile birlikte kullanımlarda yeniden doz ayarı yapılmalıdır.

Dozu Kullanma:

Süt çocuklarında 0,1mg, Çocuklarda 0,5mg Erişkinlerde de 0,75mg dozda başlanır. 3-4 hafta sonra idame doza geçilir. İdame doz süt çocuklarında 0.5-1mg, 1-5 yaş arası çocuklarda 1,5-3mg, 6-16 yaş arası çocuklarda 3-6mg erişkinlerde 4-8mg’dır.

Etken Maddesi: Klonazepam

RIVOTRIL 2,5 MG 10 ML DAMLA Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

Sonuç Bulunamadı.