Doktor Tv Banner

Pnomotoraks Nedir Tedavisi Ameliyat

Pnomotoraks Nedir Tedavisi Ameliyat
63 1 78

Akciğer Zarına Hava Girmesi (Pnomotoraks)

Pnömotoraks Nedir, Akciğer zarının iki katmanı arasında hava toplanması bazen hiç belirti vermeyen, bazen de akut solunum yetersizliğine yol açan bir hastalıktır

Tedavi amaçlı bir uygulamadan ba­ğımsız olarak akciğer zan boşluğunda ha­va bulunması olağandışı bir durumdur. Hastalık bazen belirtisiz kalır, ama belirti verdiğinde çok ağır gidişlidir ve tehlikeli bir akciğer hastalığı tablosuna yol açar.

Akciğer zan boşluğu varsayımsal bir boşluktur, çünkü sağlıklı insanlarda akciğer zarının iki katmanı birbirine de­ğer ve aralarında bir miktar zar sıvısı bulunur. Akciğerler-göğüs sistemi bir­birine karşıt nitelikte güçlerin etkisi al­tındadır; yani akciğerler büzülme, gö­ğüs kafesi ise genişleme yönünde eği­lim gösterir. Akciğer zan katmanları arasına hava girdiğinde gerçekten bir boşluk oluşur ve akciğerler büzüşmeye, göğüs kafesi de genişlemeye başlar. Akciğer zan boşluğuna hava girmesinin üç ayrı biçimi bilinir:

• Nedeni bilinmeyen olgular. Hastalık tablosu bütünüyle sağlıklı insanlarda herhangi bir hastalık sürecine bağlı ol­madan kendiliğinden gelişir.

• İkincil olgular. Hazırlayıcı bir hastalı­ğın sonucunda akciğer zan boşluğunda hava birikir; bu durum başka bir hastalı­ğın komplikasyonu ya da istenmeyen sonucudur.

• Travmaya bağlı olgular. Göğüs duvarını zedeleyen bir yaralanma sonucunda ortaya çıkar. İkincil olguların başka bir türüdür.

Hava akciğer zan katmanlan arasına çeşitli biçimlerde girebilir:

— Dışarıdan gelen hava göğüs duvarından geçebilir; göğüs duvarını delici ya­ralanmalar sonucunda akciğer zarında hava birikmesi bunun en tipik örneğidir.

— Akciğer içindeki hava önce akciğer dokusunun, sonra da zarın akciğeri saran iç katmanının yırtılmasıyla akciğer zan boşluğuna geçebilir. En sık görülen tab­lodur. Ama akciğer ile hemen üzerinde­ki akciğer zan katmanı her zaman birlik­te yırtılmaz; genellikle, akciğer hava ke­seciklerinin yırtılmasıyla açığa çıkan ha­va akciğerler arasındaki bölgeye, yani mediyastine gelir ve akciğer zarının me­diyastini örten katmanın yırtılmasıyla akciğer zarında kendiliğinden hava biri­kimi (spontan pnömotoraks) oluşur.

Pnömotoraks Tedavisi, Pnomotoraks Ameliyatı

Eskiden yapay pnömotoraks çöktürme tedavisinin önde gelen yöntemlerinden biriydi. Uygulama akciğerin tamamı ya da bir bölümünün geçici ya da kalıcı olarak çöktürülmesine dayanır. Böylece akciğer rahatlatılarak dinlendirilir ve doku yıkımına yol açan hastalığın, özellikle de veremin iyileşmesi kolaylaştırılır. Akciğer göğüs duvarından serbestleştirilince, kendi esnekliğinin etkisiyle büzüşme eğilimi gösterir; solunum hareketlerine katılmaz ve dinlenir. Böylece hastalık daha kolay iyileşebilir.

Yapay pnömotoraksta çeşitli aygıtların kullanılması gerekir. Bir iğneyle orta koltukaltı çizgisi üzerinde, genellikle 4. kaburgalar arası aralıktan, göğüs boşluğuna girilerek içeriye yaklaşık 500 mi süzülmüş hava verilir. Bir kez pnömotoraks oluşturulduktan sonra yinelenen gaz enjeksiyonlarıyla basınç aynı düzeyde tutulur. Bu uygulamalar 24 ve 72 saat sonra, daha sonra da haftada bir yinelenir. Yapay pnömotoraks yöntemi verem tedavisinde kullanılırdı. Ama vereme karşı etkili ilaçların geliştirilmesinden sonra uygulanmaz olmuştur.

Pnömotoraks yaşam boyunca yineleyebilir mi?

Pnömotoraks ender yineleyen bir hastalık değildir. Yinelemesinde ve nefes darlığının gelişmesinde meslek, spor etkinliklerinin yoğunluğu gibi birçok et­ken rol oynayabilir. Özellikle iki akciğerde birden ve sık yineleyen olgularda akciğer zan katmanlarını birleştirici cerrahi girişime başvurulmalıdır. Böylece akciğer zannın iki katmanı kalıcı olarak birbirine yapışır ve boşluk ortadan kalkar. Ama böyle bir girişim gene de en az üç kez yineleyen pnömotoraks nöbetlerinden soma düşünülmelidir.

Pnömotoraksla kalp enfarktüsü birbirine karışabilir mi?

Gerçekten de solda gelişen pnömotoraks şiddetti ağrı, nefes darlığı, akut kalp ve dolaşım yetersizliği gibi belirtiler açısından kalp enfarktüsüne çok benzer. Ama doğru bir klinik muayene, akciğer filmi ve elektrokardiyografi kesin tanı ve uygun tedavi için yeterli olur.

Ameliyat Sonrası Ağrıları Nelere Sebep Olabilir?

Başarıyla ameliyatınızı oldunuz. Ama ameliyattan sonra ağrılarınız ortaya çıktı. Bu ağrıların sebebi nedir, nelerin habercisi olabilirler? Sakarya ..
476 16 272
Akciğer Kanseri Tedavisinde Yeni Yöntem

Robotla akciğer kanseri tedavisi yapılabilecek. Gelişmeler ve son detaylar.. Prof. Dr. Alper Toker, VATS ve robotik cerrahi yönteminin, hastanede k..
828 13 537
Ülseratif Kolit Nedir, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi

Ülseratif kolit iltihaplı bir bağırsak hastalığıdır, ülsere benzer, Chorn hastalığı da denir. Hücrelerde kronik iltihaba neden olur rektum ve kolo..
969 9 348
Ameliyat Sürecinde Öncesinde ve Sonrasında Yaşanan Şeyler

Ameliyat öncesi ve hemen sonrasında sigara, alkol, kötü beslenme, hareketsizlik ve stres gibi olumsuz koşullardan uzak durulması önemli. İyi eğiti..
827 7 403
Ameliyat Süresini ve Riskini Azaltan Navigasyon Sistemi

Ameliyat süresini ve oluşabilecek riskleri azaltan navigasyon tekniğini Doç. Dr. Teoman Dal anlatıyor. Yer tespit eden, yön gösteren cihazın detayları..
255 4 663
Ameliyat İzi Kalmasın Diye Sigarayı Bırakıyoruz

Sigara içenlerde estetik ameliyat sonrasında iz kalabiliyor. İnsanlar ancak bu sebeple sigarayı bırakmaya karar veriyor. Estetikle sigaranın ilgisi ne..
584 4 821
Daha Çok Ameliyat Oluyoruz

10 yılda 4 kat artan ameliyat olma sayısı neye ışık tutuyor? Neden son yıllarda insanlar daha fazla ameliyat masasına yatıyor? 2012 yılında Türkiy..
760 16 531
Kıl Dönmesinin Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Kıl dönmesi ciltte görülen bir tür doku kıl uyumsuzluğu. Neden ortaya çıktığını, belli başlı belirtilerini ve tedavide izlenecek yolları doktorundan ö..
908 8 484
Cerrah Seçimi Nasıl Yapılabilir ve Bunun Önemi

Ameliyatımıza girecek olan cerrahı seçebilir miyiz, bunun önemi nedir? Bir cerrahi operasyondan önce verilmesi gereken önemli kararlar sizi bekliyo..
521 7 876
Tıp Öğrencisi Hastalığı Nedir, Tedavisi Var mıdır?

Tıp öğrencilerinde hangi belirgin hastalık görülür? Nedenleri, belirtileri ve tedavi şekilleri nasıldır? Ruhsal mı yoksa fiziksel bir hastalık mıdır? ..
539 20 534
Orantılı ve Güzel Burun Estetiği

Kate Beckinsale gibi tescilli burun güzeli olmak artık estetikle çok kolay. Türkiye'de en çok estetik operasyon burunda yapılıyor. Ünlülerin esteti..
440 6 176
Kıl Dönmesi Nedir, Kimlerde Görülür?

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlker Abcı, özellikle erkeklerde görülen kıl dönmesini anlatıyor. Nedenleri, belirtileri ve tedavisi nelerdir? Kılın d..
629 25 525
Yaşa Bağlı Göz Rahatsızlıkları ve Tedavileri

Yaşa bağlı görme sorunları herkeste eşit ilerler. Yeni oluşan ya da var olup kötüleşen göz problemleri ve çözümleri nelerdir? Düzenli göz muayeneleri ..
254 24 702
Burun Revizyon Operasyonları Yeni Estetik Trend

Burnunu beğenmeyenler için estetikte burun revizyon operasyonları yapılacak. Bu nedir, hangi işlemleri içerir? Ayrıntları Op. Dr. Emre İlhan ‘dan alal..
521 20 820
Çocuklarda Fıtık Nasıl Anlaşılır, Fıtık Belirtileri

Erkek bebek ve çocuklarda görülen fıtığın tanımı nedir, nedenleri, belirtileri ve tedavi şekli çocuklarda nasıl ortaya çıktığı hakkında ayrıntılı bilg..
847 22 845