Palyatif Bakim Nedir

Palyatif Bakim Nedir
34 6 86

Palyatif Bakım Nedir

Kanser tedavilerinin artık işe yaramadığı ve kanserin durdurula­madığı bir an gelebilir. Bazı hastalar, hekim etkili olma olasılığının hemen hiç olmadığını söylese de tedaviye devam etmeyi seçer. Bazıla­rı da agresif tedavileri ve yinelenen tedavi seanslarını keser ve diğer önemli önceliklerine odaklanır. Bu durumda kanseri tedavi etmesi beklenmeyen ama yaşam kalitesinin sürdürülmesini amaçlayan teda­vilerin kullanıldığı palyatif bakım, en iyi sonucu verebilir.

Bu pes etmek demek değildir: Palyatif bakım ağrı ve sıkıntıların azaltılması üzerinde duran bakım anlamındadır. Kanserin her aşama­sında, iyileştirme amaçlı diğer tedavilerle birlikte uygulanır. Öte yan­dan bu terim genellikle artık tedaviye cevap vermeyen ilerlemiş has­talıklar için kullanılmaktadır. Kanserli yaşam belirsiz bir süre devam eder—aylar bazı durumlarda da yıllarca—ve palyatif bakım yaşamı daha rahat kılabilir.

Agresif tedavinin kesilmesi kararı oldukça bireysel bir karardır. Aile ve yakın arkadaşlarla konuşmanın yardımı olabilir. Ama bazen, özellikle de sizi sevenler bu seçiminizi onaylamıyorsa, bu konuşmalar sıkıntı kaynağı olabilir.

İlerlemiş evre kanser hastalarına yardımcı olmak üzere eğitim almış psikiyatristler bu konuların araştırılmasında yardımcı olabilir. Kolo­rektal kanseri olan başkalarının da bulunduğu destek grupları bu tip kararları verirken yararlı olabilecek bir bakış açısı sağlayabilir

Palyatif Tedavi Nedir

Bazı palyatif tedaviler kanseri frenlemek için kullanılan tedavile­rin aynısıdır, ama ileri evredeki kanserler için bu tedavilerin amacı ağrıyı ve diğer belirtileri azaltmak olabilir.

Palyatif radyasyon tedavisi kanserin çıkarılamadığı ya da frenle-nemediği durumlarda tümörleri küçültebilir ve baskıyı, ağrıyı ve be­den işlevleri üzerindeki etkilerini azaltabilir.

Palyatif ameliyat nadiren yapılır, ama kanamayı durdurmak, bir tıkanıklığı gidermek ya da tümörü küçültmek için gerekebilir. Laparoskopik ya da minimal girişimsel ameliyat mümkünse tercih edilir.

Kolonik stentler hekimlerin ameliyat yapmadan tıkanıklığı açma­sına olanak verir. Stent, katlanıp bir endoskopiyle kolonda istenilen bölgeye yerleştirilen, burada açılarak barsaktaki tıkanıklığı gidere­bilen kafes şeklinde bir tüptür. Tıkanıklığı gidermek için Acil müda­hale olarak ameliyattan önce de kullanılabilir. Stentlerİ tıkanıklık meydana gelme riski olan, ama aynı zamanda majör abdominal ame­liyatın çok riskli olacağı yaşlılar ve çok hasta olanlar için özellikle ya­rarlıdır.

Palyatif balamla tedavi edilen yaygın sorunlar

Kanseri ileri evrede olanların yaklaşık üçte ikisinin ağrılar vardır ve her dört kanser hastasından biri klinik depresyondadır. Ağrı ilaç­larla geçirilebilir, ama bazı insanlar bağımlı olmaktan, hoş olmayan yan etkilerden ya da zihinsel kapasitelerini yitirmekten korktukların­dan ağrı kesici kullanmak istemez. Ancak gerçek şu ki ağrı çeken in­sanlar bağımlı olmaz, yan etkilerin çoğu geçirilebilir ve ağrı zaten dü­şünme ve yaşama katılma becerisini zayıflatabilen başlı başına bir et­mendir. Ağrının kontrol edilmesi tedavinin bir parçasıdır ve ilaçlar duruma özel seçilebilir.

Depresyon ve anksiyete yaşamdan keyfi alır götürür. Yine de pek çok kişi bu belirtileri tanımaz ve hekimlerine söylemez. Bu nedenle de bir hastalık nedeniyle başka bir hastalığı daha çekerler. Depn yon ve anksiyete ilaçlarla rahatlatılabilir. Pek çok birey psikolojik danış­manlığı da yararlı bulur.

Kanser tedavisinde, hastanın yaşam konforunu bozan sorunların giderilmesi de tedavinin hedefleri arasındadır. Bunun için, hastanın ruhsal ihtiyaçları ..
618 14 241

Acil Servis Nedir? Acil servis, hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının ulaşımı kolay ve girişi ambulansların yanaşabileceği bir bölgesinde bulunan aci..
890 9 378

Tarım Nedir Tarım veya ziraat, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullar..
916 25 517

Saçınız özellikle nemli havalarda elektriklenip kabarıyor, bir türlü şekle giremiyor mu? Saç bakım uzmanından elektriklenmeye karşı özel bakım önerile..
882 9 182

inceledikleri konulara göre feslefenin de alt dalları vardır. Bunlar: 1. Bilim Felsefesi Bilim nedir? Bilimin konusu ve sınırları nelerdir? gibi soru..
335 12 343

Telefon : +90 332.353 04 05 Pbx Fax : +90 332.354 02 82 Adres : Bahçeli Evler Mh. Saitpaşa Cd. Kemah Sk. Anıt Civarı No:1 KONYA Web : www.anithastanes..
253 21 154

    Geçici Bilinç Kaybı Nedir     Komatöz vakalarda, koma sebebi açığa çıkarıldıktan sonra ve hastanın çevresi araştırıl..
513 17 791

Converse Bakım Bilgileri ve Uzun Ömürlü Kullanım Bu bilgiler Converse’in kendi bakım ve temizleme kılavuzundan alınmıştır.     Convers..
883 12 689

Geçici Bilinç Kaybı Nedir Komatöz vakalarda, koma sebebi açığa çıkarıldıktan sonra ve hastanın çevresi araştırıldıktan sonra ilk yardıma yön verilir. ..
635 20 684

Çiriş Nedir - çiriş bilgileri - çiriş anlamı nedir # otunun kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karılarak tutkal gibi kullanılan esmer, sarı bir ..
539 25 363

    Sağlık hizmetleri, fert ve toplumun sağlıklı, uzun ömürlü olmasını ve verimli çalışmasını sağlar. Bu amaçla sağlık hizmetleri yürüt..
532 15 729

Fizyolog Nedir? Fizyolojiyle ilgilenen bilim adamlarına "fizyolog" denir.
688 12 114