Narsist Kişilik Bozukluğu

NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU
94 4 65

Narsist kişilik bozukluğu, görkemli veya uç noktada abartılı bir kişisel önem duygusu ile kendini belli eden, ciddi bir duygusal bozukluktur. Bu bozukluğun bulunduğu bireyler, başka kişilerle empati kuramaz, ancak onların aralıksız hayranlıklarına ihtiyaçları vardır.

Narsist kişilik bozukluğu hepsi de durumdan etkilenen kişinin dış dünyanın talep ve sınırlamalarını kabul edememesini yansıtan, çok sayıda kişilik bozukluğu türünden biridir. Bu bozukluklar, kişinin davranışlarını ve ailesi, arkadaşları veya çalışma arkadaşları ile olan etkileşimlerini, düzenli olarak kötü yönde etkileyebilir. Diğer kişilik bozuklukları arasında, paranoya kişilik bozukluğu, anti-sosyal kişilik bozukluğu, sınır kişilik bozukluğu ve obsesif-kompalsif kişilik bozukluğu bulunmaktadır.

Narsist kişilik bozukluğu olan kişiler kendi önemlerine dair abartılı bir imgeye sahip olsalar da, özgüvenleri zayıftır ve çoğu zaman kendilerini sevmezler. Dolayısıyla, kendi muhteşemliklerini teyit eden ilginin peşindedirler. Geri bildirimler, abartılı imgelerini geçerli kılmadığı zaman, genellikle küplere biner veya kabuklarına çekilirler.

Diğer kişilik bozukluklarına göre daha az yaygın olan narsist kişilik bozukluğunun genel nüfus içinde yüzde 1’den daha az bir kesimi etkilediği tahmin edilmektedir. Bazı araştırmalar bunun erkekler arasında daha yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. Birincil tedavi psikoterapidir.

Narsizmin kendisi bir kişilik özelliğidir, kendini diğerlerinden çok daha fazla sayma ve sevme anlamına gelir. �Narsizm� kelimesi Yunan mitolojisindeki bir karakterden gelmektedir. Yakışıklı bir genç olan Narcissus, bayan adaylarından hiçbirinin kendi güzelliğine layık olmadığını düşünür. Tanrılar onu bir havuzda kendi yansımasına bakmaya mahkum eder, o kadar uzun süre boyunca beğeni ile kendisine bakar ki, sonunda çürüyerek ölür.

Çoğu uzman narsizmin, psikolojik sağlıkları yerinde olan kişilerden, narsist kişilik bozukluğu olan kişilere kadar, bir yelpaze boyunca uzandığını düşünmektedir.

Narsist kişilikten ziyade narsist kişilik tarzları olan kişiler, genellikle psikolojik açıdan sağlıklıdır, ancak zaman zaman kibirli, gururlu, aksi, kendine güvenli, ben merkezci ve zirveye oturmaya kararlı olabilirler. Öte yandan, kendi becerilerine ve değerlerine dair gerçekçi olmayan bir imgeye sahip değildirler ve sağlıklı bir özgüveni korumak için başkalarının övgülerine bağımlı olmazlar.

Bu bireyleri, belirli sosyal, mesleki veya kişiler arası karşılaşmalarda nahoş veya küstah bulabilirsiniz, ancak bu mutlaka sağlıksız oldukları anlamına gelmez.
Patolojik narsizm
Yelpazenin diğer ucunda yer alan narsist kişilik bozukluğu, gerçekçi, dengeli bir kişisel imge oluşturma yönünde kalıcı bir yeteneksizliğin bulunması, dolayısı ile düzenli özgüven kazanımı için başkalarına aşırı derecede bağlı olunmasıdır. Bu gerçekçi olmayan kişisel imge, bu bozukluğun bulunduğu insanların başkalarına karşı davranışlarını ve onlarla etkileşimlerini etkiler.

Narsist kişilik bozukluğunun işaret ve semptomları aşağıdakileri içerebilir:

Kişinin kendi yetenekleri ve başarılarını muazzam olarak görmesi İstisnai güce, çekiciliğe veya başarıya sahip olmaya dair hayaller Birbirini gerçekten anlayan özel bir insan grubuna ait olunduğu hissi Sürekli olarak övgü alma ihtiyacı Özel muamele beklentileri Başka insanları sömürme Başka insanlarla empati kurmama Başka insanları kıskanma veya başka insanların kıskançlığına maruz kalındığı inancı Mağrur veya kibirli davranışlar

Narsist kişilik bozukluğunun bulunduğu bireyler, kendini beğenmiş veya züppe olarak görülebilir. Çoğu zaman sohbeti tekellerine alırlar. Aşağılık olarak algıladıkları kişileri küçümseyebilir veya onlara tepeden bakabilirler. Hak ettiklerini düşündükleri özel muameleyi almadıkları zaman, çok sabırsız veya öfkeli olabilirler.

Narsist kişilik bozukluğunun olduğu kişiler genellikle kendi kişisel imgelerine eşit olarak algıladıkları veya kendilerinde gördükleri özel yetenekler ve niteliklerin aynılarını atfettikleri bireyleri ararlar. Her şeyin �en iyisini� elde etmede ısrarcı olabilirler: otomobil, spor kulübü veya sosyal çevreler.

Kişisel ilişkileri ve etkileşimlerinin altında hayranlık ve övgüye duyulan ihtiyaç vardır. Bunun sonucunda, narsist kişilik bozukluğunun bulunduğu kişiler başkalarına öncelikle bu bireylerin kendi gerçekçi olmayan kişisel imgelerini ne kadar onayladıklarına göre değer verirler. Başkalarının değerinin sınırlı olması genellikle bu bozukluğun bulunduğu kişilerin başkalarının hislerini veya ihtiyaçları ile ilgilenmedikleri veya bunları algılayamadıkları anlamına gelir. Kendilerini hayal ettikleri kadar iyi göstermek için başka insanlardan yararlanabilirler.

Öte yandan, hayranlık peşinde koşmak, narsist kişilik bozukluğunun bulunduğu kişileri eleştiriye karşı da hassas hale getirir. Örneğin eğer biri, bireyin işyerindeki projeye katkısını eleştirecek olursa, bu yorumu ne pahasına olursa olsun korunması gereken bir imaja saldırı olarak algılayacaktır ve utanç, aşağılanma veya üzüntü hisleri içinde yanıt verebilir veya öfke, küçük görme ya da savunmaya geçme davranışları sergileyebilir.

Utangaç narsist
Bazı uzmanlar narsist kişilik bozukluğu teşhisi konan bireyleri �utangaç narsistler,� �dolap narsistleri� veya �sönük narsistler� olarak tarif etmektedir.

Narsist kişilik bozukluğu olan diğer kişilerde olduğu gibi, bu bireylerde de, kendi yeteneklerine, kazanımlarına ve değerlerine dair heybetli, gerçekçi olmayan bir algılayış vardır ve çoğu zaman daha az istisnai olarak algıladıkları kişilere karşı küçümseme hisleri içindedirler. Aynı zamanda özgüvenleri de savunmasızdır ve eleştiriye karşı çok hassastırlar. Öte yandan, bu bireyler hayranlık beklemez veya üstünlük hislerini açık bir biçimde ifade etmez.

�Utangaç narsizmin� gerçekten narsist kişilik bozukluğunun bir alt türü olup olmadığının belirlenmesi için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu: en geç erken erişkinlik dönemlerinde başlayan düzenlilik, mükemmeliyetçilik ve kişilerarası kontrol ile yaygın bi..
443 19 457

Tanı ve tedavisi genelde güçtür ve komplike bir hastalıktır. Diğer psikiyatrik bozuklukları taklit edebilir. Yüz ifadesinden duyguları çözmek imkansız..
222 23 227

Narsisizm Vikipedi, özgür ansiklopedi 'Narsisizm veya özseverlik, kişinin kendisine duyduğu cinsi arzu, kabaca tabirle kişinin kendisine aşık olması o..
464 10 859

Duyusal affarent nöronlardaki dejenerasyon sonucu ortaya çıkan bir durumdur.Medulla spinalisin dorsal köklerindeki sinirlerde dejenerasyon olur. Genel..
242 24 684

Ruh sağlığı öğretim üyesi Prof. Dr. Savaş’a göre tutarsızlık depresyon kapsamında bir rahatsızlık olabileceğini vurguladı. Gaziantep Üniversitesi T..
367 8 379

Sağlıklı bir kalp dakikada 60 ila 100 atış yapar. Ancak mütenevvi sorunlardan dolayı kalp sağlığında görülen problemler kalp ritminin düzensizleşmesin..
198 23 683

Hiçbir şekilde bahanesi ve mazereti yoktur şiddetin. Peki bu kişilerin söylediği bahaneler ve mazeretler neler.. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı..
608 23 476

Bunaltının çocuk ve erişkinlerde görülen biçimleri farklı mıdır? Erişkinlerde bunaltı ve bunaltı nev­rozu belirtilerini tanımak görece da­ha kolaydır...
623 4 194

Hastalık 20 yaşlarına doğru (bazen daha erken) karaciğer bozuklukları (karaciğer sirozu), göz bozuklukları (saydam tabaka halkası, bakır fazlalığından..
250 6 790

Hiperaktiflik çocuklarda bir davranış bozukluğu ve malesef erken yaşlarda önlenmezse ileride kişilik bozukluğuna dönüşebilir.. Çocuklar çoğu zaman ..
285 6 256

Uzmanlar uyardı.. Uykusuzluk çekenlerde kişilik değişmeleri meydana geliyor. Peki uykusuzluk için neler yapılmalı? Uzmanlar, uyku bozukluklarının k..
873 14 784

Bir anksiyete bozukluğu, kuvvetli kronik anksiyete ( huzursuzluk)  giderek daha kötü büyüyebilir korkusu ile insanların yaşamlarını rahatsız eden..
415 16 670