Doktor Tv Banner

Narsist Kişilik Bozukluğu

NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU
48 0 65

Narsist kişilik bozukluğu, görkemli veya uç noktada abartılı bir kişisel önem duygusu ile kendini belli eden, ciddi bir duygusal bozukluktur. Bu bozukluğun bulunduğu bireyler, başka kişilerle empati kuramaz, ancak onların aralıksız hayranlıklarına ihtiyaçları vardır.

Narsist kişilik bozukluğu hepsi de durumdan etkilenen kişinin dış dünyanın talep ve sınırlamalarını kabul edememesini yansıtan, çok sayıda kişilik bozukluğu türünden biridir. Bu bozukluklar, kişinin davranışlarını ve ailesi, arkadaşları veya çalışma arkadaşları ile olan etkileşimlerini, düzenli olarak kötü yönde etkileyebilir. Diğer kişilik bozuklukları arasında, paranoya kişilik bozukluğu, anti-sosyal kişilik bozukluğu, sınır kişilik bozukluğu ve obsesif-kompalsif kişilik bozukluğu bulunmaktadır.

Narsist kişilik bozukluğu olan kişiler kendi önemlerine dair abartılı bir imgeye sahip olsalar da, özgüvenleri zayıftır ve çoğu zaman kendilerini sevmezler. Dolayısıyla, kendi muhteşemliklerini teyit eden ilginin peşindedirler. Geri bildirimler, abartılı imgelerini geçerli kılmadığı zaman, genellikle küplere biner veya kabuklarına çekilirler.

Diğer kişilik bozukluklarına göre daha az yaygın olan narsist kişilik bozukluğunun genel nüfus içinde yüzde 1'den daha az bir kesimi etkilediği tahmin edilmektedir. Bazı araştırmalar bunun erkekler arasında daha yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. Birincil tedavi psikoterapidir.

Narsizmin kendisi bir kişilik özelliğidir, kendini diğerlerinden çok daha fazla sayma ve sevme anlamına gelir. �Narsizm� kelimesi Yunan mitolojisindeki bir karakterden gelmektedir. Yakışıklı bir genç olan Narcissus, bayan adaylarından hiçbirinin kendi güzelliğine layık olmadığını düşünür. Tanrılar onu bir havuzda kendi yansımasına bakmaya mahkum eder, o kadar uzun süre boyunca beğeni ile kendisine bakar ki, sonunda çürüyerek ölür.

Çoğu uzman narsizmin, psikolojik sağlıkları yerinde olan kişilerden, narsist kişilik bozukluğu olan kişilere kadar, bir yelpaze boyunca uzandığını düşünmektedir.

Narsist kişilikten ziyade narsist kişilik tarzları olan kişiler, genellikle psikolojik açıdan sağlıklıdır, ancak zaman zaman kibirli, gururlu, aksi, kendine güvenli, ben merkezci ve zirveye oturmaya kararlı olabilirler. Öte yandan, kendi becerilerine ve değerlerine dair gerçekçi olmayan bir imgeye sahip değildirler ve sağlıklı bir özgüveni korumak için başkalarının övgülerine bağımlı olmazlar.

Bu bireyleri, belirli sosyal, mesleki veya kişiler arası karşılaşmalarda nahoş veya küstah bulabilirsiniz, ancak bu mutlaka sağlıksız oldukları anlamına gelmez.

Patolojik narsizm

Yelpazenin diğer ucunda yer alan narsist kişilik bozukluğu, gerçekçi, dengeli bir kişisel imge oluşturma yönünde kalıcı bir yeteneksizliğin bulunması, dolayısı ile düzenli özgüven kazanımı için başkalarına aşırı derecede bağlı olunmasıdır. Bu gerçekçi olmayan kişisel imge, bu bozukluğun bulunduğu insanların başkalarına karşı davranışlarını ve onlarla etkileşimlerini etkiler.

Narsist kişilik bozukluğunun işaret ve semptomları aşağıdakileri içerebilir:

  • Kişinin kendi yetenekleri ve başarılarını muazzam olarak görmesi
  • İstisnai güce, çekiciliğe veya başarıya sahip olmaya dair hayaller
  • Birbirini gerçekten anlayan özel bir insan grubuna ait olunduğu hissi
  • Sürekli olarak övgü alma ihtiyacı
  • Özel muamele beklentileri
  • Başka insanları sömürme
  • Başka insanlarla empati kurmama
  • Başka insanları kıskanma veya başka insanların kıskançlığına maruz kalındığı inancı
  • Mağrur veya kibirli davranışlar

Narsist kişilik bozukluğunun bulunduğu bireyler, kendini beğenmiş veya züppe olarak görülebilir. Çoğu zaman sohbeti tekellerine alırlar. Aşağılık olarak algıladıkları kişileri küçümseyebilir veya onlara tepeden bakabilirler. Hak ettiklerini düşündükleri özel muameleyi almadıkları zaman, çok sabırsız veya öfkeli olabilirler.

Narsist kişilik bozukluğunun olduğu kişiler genellikle kendi kişisel imgelerine eşit olarak algıladıkları veya kendilerinde gördükleri özel yetenekler ve niteliklerin aynılarını atfettikleri bireyleri ararlar. Her şeyin �en iyisini� elde etmede ısrarcı olabilirler: otomobil, spor kulübü veya sosyal çevreler.

Kişisel ilişkileri ve etkileşimlerinin altında hayranlık ve övgüye duyulan ihtiyaç vardır. Bunun sonucunda, narsist kişilik bozukluğunun bulunduğu kişiler başkalarına öncelikle bu bireylerin kendi gerçekçi olmayan kişisel imgelerini ne kadar onayladıklarına göre değer verirler. Başkalarının değerinin sınırlı olması genellikle bu bozukluğun bulunduğu kişilerin başkalarının hislerini veya ihtiyaçları ile ilgilenmedikleri veya bunları algılayamadıkları anlamına gelir. Kendilerini hayal ettikleri kadar iyi göstermek için başka insanlardan yararlanabilirler.

Öte yandan, hayranlık peşinde koşmak, narsist kişilik bozukluğunun bulunduğu kişileri eleştiriye karşı da hassas hale getirir. Örneğin eğer biri, bireyin işyerindeki projeye katkısını eleştirecek olursa, bu yorumu ne pahasına olursa olsun korunması gereken bir imaja saldırı olarak algılayacaktır ve utanç, aşağılanma veya üzüntü hisleri içinde yanıt verebilir veya öfke, küçük görme ya da savunmaya geçme davranışları sergileyebilir.

Utangaç narsist

Bazı uzmanlar narsist kişilik bozukluğu teşhisi konan bireyleri �utangaç narsistler,� �dolap narsistleri� veya �sönük narsistler� olarak tarif etmektedir.

Narsist kişilik bozukluğu olan diğer kişilerde olduğu gibi, bu bireylerde de, kendi yeteneklerine, kazanımlarına ve değerlerine dair heybetli, gerçekçi olmayan bir algılayış vardır ve çoğu zaman daha az istisnai olarak algıladıkları kişilere karşı küçümseme hisleri içindedirler. Aynı zamanda özgüvenleri de savunmasızdır ve eleştiriye karşı çok hassastırlar. Öte yandan, bu bireyler hayranlık beklemez veya üstünlük hislerini açık bir biçimde ifade etmez.

�Utangaç narsizmin� gerçekten narsist kişilik bozukluğunun bir alt türü olup olmadığının belirlenmesi için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Sınır Kişilik Bozukluğu Hastalığının Belirtileri

Tanı ve tedavisi genelde güçtür ve komplike bir hastalıktır. Diğer psikiyatrik bozuklukları taklit edebilir. Yüz ifadesinden duyguları çözmek imkansız..
696 19 650
Tutarsızlık Huy mu, Rahatsızlık mı?

Ruh sağlığı öğretim üyesi Prof. Dr. Savaş’a göre tutarsızlık depresyon kapsamında bir rahatsızlık olabileceğini vurguladı. Gaziantep Üniversitesi T..
371 8 455
Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Sebebi

Uykusuzluk ve beraberinde getirdiği rahatsızlıklar cinsel işlevi de olumsuz etkiliyor.. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Has..
283 9 417
Cinselliği Olumsuz Etkileyen Nedenlerden Biri

Uykusuzluğun cinselliği olumsuz etkilediği savunuluyor. Horlama ve uyuklama hali solunum bozukluğunun yanısıra cinselliği de vurduğu bildirildi.. H..
316 15 565
Alkol Bağımlılığı Yeme Bozukluğuna Yol Açıyor

Alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları araştırmalara göre daha fazla yeme bozukluğu yaşıyor. Alkol gibi maddeleri kötüye kullanan aşırı tüketen ..
525 16 504
Siz de Başka Tuvaletlere Giremiyor musunuz?

Tuvalet takıntısı çoğu kişide vardır. Bazen haklıdırlar da, çünkü hijyenik olmayan ortamlarda umumi tuvaletler hastalık bulaştırabilir. Bazı bireyl..
940 5 744
İnternet Bağımlılarına Atlı Terapi

Güney Kore’de internet bağımlıları için tedavi yöntemi geliştirildi. Davranış bozukluğu olarak nitelendirilen hastalık atlar ile tedavi ediliyor. G..
682 20 757
Obezite ve Gelişim Bozukluğu Neden Olur?

Batı tarzı beslenme alışkanlıkları sağlığı bozuyor. Çocuklarda gelişim bozukluğu ve obeziteye bile yol açabiliyor. Fırat Üniversitesi Çocuk Sağlığı..
814 23 534
Mabet Ağacı (Ginkgo) Faydaları ve Özellikleri

Dünyada yer alan en eski ağaçlardan biridir. Tohumları binlerce yıldır sağlık şifa alanında kullanılır.Geleneksel Çin tıbbında yeri büyüktür. Pişmiş t..
294 26 653
Kişiliğe Göre Diyet ve Beslenme Önerileri

Zayıflamada kişiliğe uygun olarak beslenme ve spor programı yapmak gerekiyor. Zayıflamada başarılı olamamanın en temel nedenlerinden biri genellikl..
869 7 169
Uyku Bozukluğunun Baş Sebebi

Uyku düzeni bozukluğunu herkes ara ara yaşayabilir. Genç yaşlarda başlayan bu sorunun baş sebebi ise internet kullanma alışkanlığı.. Psikiyatri uzm..
605 21 720
Uyku Bozukluğu Gençlerde Arttı

İnternet kullanımı ve geç mesailerin artmasıyla birlikte görülmeye başlanan uyku bozuklukları en çok gençlerde görülmekte.. Psikiyatri uzmanı Prof...
347 4 868
Sabah Baş Ağrılarının Belirli Nedenleri

Baş ağrınız sabahları yoğunsa ve geçmiyorsa birçok sebebi olabilir. Prof. Dr. İlhan Elmacı bu nedenleri ve tedavi şeklini anlatıyor.. Beyin insanı ..
727 8 265
Obaçay’dan “tam deminde” bir kampanya!

Obaçay’ın yeni reklam serisi için kamera karşısına geçen ünlü sanatçı Emel Sayın, kendisi ile özdeşleşen Mavi Boncuk şarkısını da kampanyaya özel yeni..
226 13 677
Bazı Çocuklarda Otizm Riski Daha mı Fazladır?

Otizm tanısı bazı çocuklarda genetik silme bozukluğu ile paralel olabilir. Gelişimin gecikmesi ve sosyal bozukluklar otizmin özellikleridir fakat ..
721 23 302