Milli Parklar Ve Milli Park İsimleri

Milli Parklar ve Milli Park İsimleri
96 9 72

Milli Parklar ve Milli Parkların Yerleri

Milli park kavramı ilk kez 19.yüzyılda Amerika’da gündeme gelmiş, Türkiye’de ise 1940’li yıllarda düşünce olarak ortaya atılmış olup, 1956 yılında yürürlüğe giren kanunla hukuksal temel atılmış, 1983 yılında çı­kartılan kanunla da Milli Park “Bilimsel ve estetik bakımdan milli ve mil­letlerarası, ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarıdır.” şeklinde tanım­lanmıştır. Bu hukuksal düzenlemelerden sonra ilk milli park olarak 1958 yılında Yozgat Çamlığı ilan edilmiştir. Daha sonraki yıllarda Türkiye’de oldukça büyük bir milli park potansiyelinin varlığı ortaya konmuştur.

1958 yılından itibaren kurulmaya başlanılan milli parkların sayısı Türki­ye’de 33 olup, bu alanların toplam yüzölçümü 686.631 ha kadardır. Bu milli parklardan bazıları şunlardır:

Güllük Dağı Milli Parkı (Antalya)
Beydağları Sahil Milli Parkı (Antalya)
Köprülü Kanyon Milli Parkı (Antalya)
Altınbeşik Mağarası Milli Parkı (Antalya)
Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı (Aydin)
Uludağ Milli Parkı (Bursa)
Boğazköy – Alacahöyük Tarihi Milli Parkı (Çorum)
Kızıldağ Milli Parkı (Isparta)
Kovada Gölü Milli Parkı (Isparta)
Ilgaz Milli Parkı (Kastamonu)
Küre Dağı Milli Parkı (Kastamonu)
Beyşehir Gölü Milli Parkı (Konya)
Maçka – Altındere Milli Parkı (Trabzon)
Yozgat Çamlığı Milli Parkı (Yozgat)
Karatepe – Aslantaş Milli Parkı (Adana)
Kızılcahamam – Soğuksu (Ankara)
Manyas -Kuş Cenneti (Balıkesir)
Yedigöller (Bolu)
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı (Çanakkale)
Marmaris Milli Parkı(Muğla)
Muğla Saklıkent Milli Parkı(Muğla)
Honaz Dağı Milli Parkı(Denizli)

Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler (Wilson Prensipleri Cemiyeti ) • Merkezi İstanbul’dur. • Osmanlı Devleti’nin kurtuluşunun ancak İngilizlerin yardımı..
258 20 671

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti�nin girişimleriyle bölgedeki Ermeni tehlikesine karşı toplanmıştır. � Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür ..
563 9 766

Orman alanlarının yüzde 10'unun en geç 2010 yılında koruma altına alınması hedefini koyan "Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi"ni imzalayan Türkiye'de, or..
196 20 831

Milli Kongre Cemiyeti (29 Kasım 1918) • II. Meşrutiyet döneminde Türkçülük fikrini ve Türk milliyetçiliği hareketini Milli Eğitim vasıtalarıyla yayma..
658 19 177

Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler ( Hürriyet ve İtilaf Fırkası ) • Merkezi İstanbul’dur. • 1911’de İttihat ve Terakki Partisi’ne karşı olanlar tarafın..
933 6 566

Erzurum Kongresi'nin Önemi Kongre bölgesel yapılmasına karşılık, alınan kararlar yönüyle ulusal bir kongre özelliğine sahip olmuştur. Kongrenin 1.ma..
975 14 97

    Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler ( İslam Teali Cemiyeti )     • Merkezleri İstanbul’dur. Konya ve çevresinde de yoğ..
317 17 790

    Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin Genel Özellikleri     • Saltanat ve Hilafetçi bir düşünceye sahip olmaları.  ..
362 23 361

Sevr Antlaşmasının Önemi 1. Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan en son antlaşma ve Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalandığı halde uygulanamayan ..
196 14 489

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından Ermenilere karşı düzenlenen bu kongreye Mustafa Kemal de katılmış ve başkan olarak seçilmiştir. Kong..
152 14 455

Mustafa Kemal İstanbul'un işgal altında olması nedeniyle buradaki meclisin rahat çalışamayacağını, sıhhatli kararlar alamayacağını, alınsa bile uygula..
824 17 223

Anadolu'da, işgallere karşı çıkanlar, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının etrafında bir araya geliyorlardı.Bu ilk tepkiler zamanla yerini direnişe ve müca..
589 5 426