Doktor Tv Banner

Kolon Kanseri Cerrahi Tedavisi

Kolon Kanseri Cerrahi Tedavisi
55 0 60

Kolon Kanserinin Tedavisi

Yukarıda belirtildiği gibi kolon kanseri tedavisinde ilk uygulanan ve en yaygın tedavi yaklaşımı ameliyattır. Kanser erken evrelerindey-se gereken tek tedavi de bu olabilir. Minimal girişimsel polıpektomi ya da laparoskopik ameliyattan karın açılarak gerçekleştirilen ameli*yata kadar farklı tipte ameliyatlar yapılabilir. Ameliyatın tipi ve bo*yutu kolon kanserinin yerine, kolonun ne kadarına yayıldığına ve komşu dokulara ne kadar geçtiğine bağlıdır.

Kolon Kanseri İçin Cerrahi İşlemler

Polip, kanserli de olsa endoskopi sırasında yakalanıp çıkarılabilir (polipektomi) durumdaysa ya da kanser sınırları belirgin bir alanday-sa ve barsak duvarını tutmadıysa genellikle ameliyata gerek olmaz.

Ameliyat öneriliyorsa, cerrah kolonda tümörün bulunduğu bölü*mü ve tümörün her iki yanında da kolonun sağlıklı kısımlarından bir bölümünü çıkarmayı planlayacaktır. Kolon kanseri için yapılan tipik bir ameliyatta kolonun dörtte biri ila yarısı alınır (30-90 cm'lik bir bölüm).

Ameliyatın niteliğini bir ölçüde kolonu besleyen kan ağı belirler. Cerrah, tümörü çıkarmak için bir damar ağıyla kolonun tüm bölüm*lerine giden ana kan akışını bozmak zorunda kalabilir. Kolonun bir bölümüne giden kanı sağlayan ana kan damarları tümörün çıkarılma*sı için kesildiğinde, o bölüme giden kan da kesilmiş olur. Sonuç ola*rak kolonun bu bölümünün de çıkarılması gerekir, çünkü bırakılırsa yavaş yavaş çürüyecek ve barsak kanalının bütünlüğünü bozacaktır.

Çoğu durumda, karar vermeden önce farklı ameliyat seçenekleri*ni ve diğer tedavileri hekiminizle konuşmak için zaman vardır. Sade*ce ender durumda, barsak tıkanıklığı, iç kanama ya da karın içinde enfeksiyon (peritonit) gibi ivedilikle ameliyat gerektiren acil bir du*rum söz konusudur. Bu gibi durumlarda, uzman operatör acil duru*mun çaresine bakar ve gerekiyorsa sonra yapılacak ameliyatları da programa alır.

Kolon kanserinde uygulanan temel ameliyat radikal rezeksiyon olarak adlandırılan tümörün ve sağlıklı bitişik dokuların çıkarılması işlemidir. Belli başlı ameliyatlara verilen adlar, tümörün çıkarıldığı bölgeye işaret eder. Örneğin, transvers kolektomide cerrah transvers kolonu çıkarır; radikal sol hemikolektomide sol, yani inen kolon alı*nır (bak. s. 74'deki çizimler). Kısmi kolektomide sadece kanserli bö*lüm alınır (kolon kanserinde en sık uygulanan ameliyattır). Total ko*lektomide çekumdan rektuma kolonun tümü alınır.

Cerrah daha sonra kalan parçaları birbirine bağlar. Bazı bireyler*de bağlantıyı yapmak için kolonun yönünün değiştirilmesi gerekebi*lir. Ender olarak yeniden birleştirilen kolonun iyileşmesine zaman vermek için geçici olarak kolostomi veya ileostomi (atıkların beden*den çıkarılmasına olanak verecek biçimde barsağın karın duvarıyla ağızlaştırılması) gerekebilir ve bu 6-8 hafta sonra genellikle kapatıla*bilir. Öte yandan kimi ender durumda, anal sfinkter (büzücü) kasla*rın alınması gerekli olduysa, kolostomi veya ileostominin kalıcı ol*ması gerekir.

Kolon Kanseri İçin Adjuvan Tedaviler

Adjuvan tedavi rejimini durumun niteliği belirler. Radyasyon ve/veya kemoterapi ameliyat öncesi veya sonrasında kullanılabilir, ama kolon kanseri söz konusuysa genellikle ameliyat sonrasında kul*lanılır.

Rektum ameliyatlarıyla karşılaştırıldığında kolon kanseri ameli*yatlarının ardından radyasyon ender olarak verilir. Evre I kolon kan*serinde kemoterapi kullanılmaz, evre 2de kullanımı konusunda ise araştırmalar sürüyor. Kanserin lenf nodlarına da sıçradığı evre III ko*lon kanserinde ve ilerlemiş ve metastaz yapmış kolon kanserinde kul*lanılır. Evre IV, yani metastaz yapmış kanserlerde de semptomları azaltmak ve ömrü uzatmak için palyatif tedavi olarak kullanılabilir.

Kolon Kanserinde Kan Testinin Önemi

Kolon kanseri taraması bir günlük kan testiyle bitiyor mu? Mir-21 düzeyleri için bir tarama kontrolü yapılması gerekir. mikroRNA olarak bilinen bi..
229 22 423
Kolon Kanseri ile Ağız Enfeksiyonu İlişkisi

Ağız bakterisinden gelişen enfeksiyonun kolon kanserine yol açmasıyla ilgili çok önemli bir çalışmaya imza atılmıştır. Fusobacterium nucleatum den..
228 7 588
Kolon Kanserinin Düşmanı Fazla Kilolar

Kolon kanseri ve bazı kanser türlerinden egzersiz yaparak korunulabilir. Fazla kilolar kansere yol açabilir. Prof. Dr. Mustafa Turan, düzenli egzer..
359 11 427
Kolon Kanseri Taramaları Nasıl İşler?

Kolon kanserinde erken teşhis hayat kurtarır, bu nedenle kolon kanseri taramalarına önem vermek gerekir. 50 ila 75 yaş arasındaki kişiler bu ta..
905 25 571
Kolon Kanseri Tarama Testleri İşe Yarıyor

Tarama işlemleri ve erken müdahale ile kolon kanseri ölümleri azalıyor. Kolonoskopi cihazıyla erken tanı ve teşhis sayesinde kişi erken tedaviye b..
795 14 878
Kolon Kanseri Tedavisinde Nasıl Bir Yol İzlenmeli?

Kalın bağırsak ve rektumda görülen bu kanser türünde belirtiler neler? Neler yapılmalı, tedavi süreci nasıldır? Kolon kanseri (kalın bağırsak ve r..
560 17 707
Kanser İle Savaşan Besinler Hangileri?

Renkli gıdalar kansere karşı kalkan oluşturur. Sağlıklı kiloya kavuşmayı sağlarken zincirleme olarak kanserden de korur. Kolon, yemek borusu ve..
319 10 445
Yumurtalık Kanseri Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Kadınların korkulu rüyası yumurtalık kanseri da rahim kanseri gibi oldukça yaygın görülüyor. Peki bu kanser türünün önüne geçmek için neler yapılm..
444 20 493
Kolorektal Kanseri Nedir, Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Cilt kanseri hariç üçüncü en sık görülen kanser türüdür. ABD’de kanser ölümlerinin en sık yaşandığı ikinci türdür. Erken tanıda tedavisi kolaydır...
281 19 141
Kansere Çare Mucizevi Besinler

Kolon kanserinden korunmanın en basit yolu beslenmede değişime gitmektir. Elma ve yeşil çay gibi besinler kolon kanserinden koruyor.. Kolon kanser..
855 16 525
Hint Safranı Doğal Kanser Savaşçısı

Yeşil çay, zencefil, bal, limon ve hint safranı.. Bu mucizevi bitkiler ile kanserden korunmak mümkün. Uzmanlar hint safranı üzerinde sıkça duruyor. ..
541 18 383
Organların Hayati Önemi ve İşlevleri

Hangi organımız olmadan yaşamaya devam edebiliriz? Organların işlevleri ve hayati önemi.. Bir insanın akciğerlerinden bir tanesi alınsa, yaşamaya d..
888 20 517
Bölge Bölge Kanser Haritası ve Öneriler

Hangi bölgede hangi kanser türü yaygın, kanser türüne göre tüketilmesi gereken besinler hangileri? Kanser haritası ve çareleri.. Marmara Bölgesi ..
565 26 771
Yumurtalık Kanserinde Erken Teşhis Umudu

Ultrason taramasıyla erken teşhis edilen yumurtalık kanserinin tedavisinde yeni umut ışıkları ortaya çıkmıştır. Doktorlar basit bir kan testi ile ..
915 24 734
Koşarak ve Tırmanarak Kanseri Yenecekler

Kansere karşı düzenlenecek koşu ve tırmanış mücadelesi bugün New York’da düzenlenecek. Empire State koşusunda kolon kanseri hedef alınacak.. Amatör..
576 18 314