Kloroben 30Ml Sprey

kloroben 30ml sprey
34 2 79

» Analjezik, Antienflamatuar

Etken Maddesi
Benzidamin HCL + Klorheksidin Glukonat

KLOROBEN 30 ML SPREY

Yerli, Beşeri bir ilaçdır

FORMÜLÜ

Etkin madde Klorheksidin glukonat %0.12 ve Benzidamin HCl %0.15 Yardımcı madde olarak; Sorbitol, Etanol, Patent V mavisi, Kinolin sarısı, Nane esansı ve Limon esansı içerir.

ENDİKASYONLARI

• Ağız ve boğaz enfeksiyonlarının tedavisinde, Glosit; ağız cerrahisi sonrası ve periodontal prosedürleri içeren ağrılı ağız ve boğaz durumlarının geçici olarak rahatlatılmasında, oral mukoza enflamasyonlarının tedavisinde; protezin yıpranmasıyla birlikte bakteriyel ya da fungal etkilerin neden olduğu oral mukoza enflamasyonlarının tedavisinde (stomatitis), minör aft ülserlerinde (aphthosus stomatitis), orofarenks bölgesindeki enfeksiyonlarda, anjin farenjit larenjit ve tonsillitte uygun antibakteriyel tedaviye yardımcı olarak, kemoterapi, radyoterapi veya diğer fizik sebeplere (trakeal entübasyon gibi) bağlı ağız boşluğu mukozitlerinin tedavisinde kullanılır. • Dental hastalıkların tedavisinde Gingivitis tedavisi ve önlenmesinde, akut nekrotize ülseratif gingivitis tedavisinde, akut streptokokkal gingivitis, akut herpetik gingivo-stomatitiste; paradental hastalıklar, aşırı zorlanmaya bağlı paradentozlar, dental plakların oluşmasını önlemede profilaktik olarak ve yardımcı tedavi olarak konservatif diş tedavileri ve diş çekimlerinde, diş hekimliği işlemlerinde ve ayrıca her türlü operasyon öncesi ve sonrası ağızda antiseptik ortam yaratmak amacıyla kullanılır. • Çeşitli nedenlerden dolayı diş temizliği yapamayan kişilerde (immuno-kompromize hastalar, periodontal veya diğer oral operasyonları geçirmiş kimseler, mental ya da fiziksel özürlü kişiler gibi) ağız hijyeninin sağlanması amacıyla kullanılır

KONTRENDİKASYONLARI

Benzidamin ve klorheksidine bilinen hipersensitivitesi olan hastalarda kontrendikedir. Formülasyon içindeki maddelerden herhangi birine hipersensitivitesi olanlarda kullanılmaz. Gebelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır

UYARILAR & ÖNLEMLER

Haricen kullanılır.  Klinik çalışmaların yeterli sayıda olmaması sebebiyle Kloroben Gargara, 6 yaşın altındaki çocuklarda tavsiye edilmez.  Yalnızca ağız içinde kullanılır, gözler ve kulaklar ile temasdan kaçınılmalıdır.  Ağız içinde, dil ve diş üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir.  Kloroben Gargara yutulmamalı ve çalkalamadan sonra tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştırılmalıdır. Seyreltilmeden kullanılır.  Boğaz ağrısı bakteriyel enfeksiyonla oluşmuş veya enfeksiyonla birlikte görülüyorsa Kloroben Gargara kullanımına ilave olarak antibakteriyel tedavi düşünülebilir.  Bozulmuş renal fonksiyon Absorblanan benzidamin ve metabolitleri idrarla atıldığı için şiddetli renal bozukluğu olan hastalarda sistemik etki olasılığı gözönünde bulundurulmalıdır. • Bozulmuş karaciğer fonksiyonu Absorblanan benzidamin yüksek oranda karaciğerde metabolize olduğu için şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda sistemik etki olasılığı gözönünde bulundurulmalıdır. DOKTORUNUZA DANIŞMADAN KULLANMAYINIZ. GEBELİKTE KULLANIM (Kategori B): Gebelerde, kombinasyonu oluşturan etken maddelerin bir arada güvenli kullanımı saptanmamıştır. Bu nedenle ilacın gebelik sırasında kullanımı kontrendikedir. LAKTASYON: Emziren kadınlarda herhangi bir veri mevcut değildir. Bu nedenle emziren annelerde kullanımı kontrendikedir. ARAÇ VE TAŞIT KULLANIMINA ETKİLERİ: Yoktur

YAN ETKİLER

Kloroben Gargara genellikle iyi tolere edilir ve yan etkileri çok azdır. Klinik çalışmalar sonunda bildirilen ciddi yan etkileri yoktur. Lokal yan etkiler: Genellikle en çok rapor edilen yan etki oral hissizliktir. Ayrıca yanma ve batma hissi; lokal kuruluk veya susuzluk, sızlama; ağızda serinlik hissi gibi yan etkilere seyrek olarak rastlanmıştır. Klorheksidin oral yüzeylerde lekelenmeye sebep olabilir. Bu lekeler bir haftalık tedavi sonucunda görünür hale gelebilir. Dişlerde plak olması durumunda lekelenme daha belirgin olabilir. Ön dişlerinde pürüzlü yüzeye sahip olanlarda, dolgusu olanlarda ya da dişlerin ucunda klorheksidin renk kaybı yapabileceğinden estetik açıdan rahatsız edici olabilir. Klorheksidinin dişlerde oluşturduğu renklenme, gargara uygulanmadan önce dişlerin fırçalanması suretiyle azaltılabilir. Pürüzlü diş yüzeyleri ve pürüzlü dolgularda kalan renk değişiklikleri diş hekimi tarafından kolaylıkla giderilebilir. Ender de olsa, bazı hastalarda klorheksidin uygulaması sonucunda tad almada değişiklikler oluşabilir. Tad alma duyusundaki değişikliklerin devamlı olduğu bir vaka bildirilmemiştir. Aşağıdaki etkiler sürekli olarak devam ediyorsa, ya da günlük yaşamı etkileyecek kadar rahatsızlık veriyorsa hekime başvurulabilir : Sık olarak görülen yan etkiler • Tad almada değişiklik • Dişlerde tartar (calculus) oluşumunda artma • Dişlerde, ağızda, dolgularda ve protezlerde veya ağızda kullanılan diğer aletlerde lekelenme Nadiren görülen yan etkiler • Ağızda irritasyon (yüzeysel deskuamatif lezyonların sebep olduğu): Daha çok 10-18 yaş arası çocuklarda rastlanır, lezyonlar geçici veya ağrısız olabilir. • Dil ucunda irritasyon Sistemik yan etkiler: Genellikle görülmez ve ciddi değildir. Bunlar bulantı, kusma, öğürme gastrointestinal hastalıklar baş dönmesi baş ağrısı ve uyuşukluktur. KLOROBEN Gargara gözler ve kulaklar ile temas ettirilmemelidir. BEKLENMEYEN ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ

ETKİLEŞİMLER

Klorheksidin – Klorheksidin tuzları sabun ve diğer anyonik bileşiklerle geçimsizdir. – Klorheksidin tuzları katyonik ve noniyonik yüzey aktif maddelerle geçimlidir, ancak yüksek konsantrasyonlarda beraber kullanıldıklarında misellerin bağlanmasıyla klorheksidinin aktivitesi azalabilir. – Setrimid ve lissapol NX gibi sürfaktanlarla ise çözünürlükleri arttırılabilir. – Arap zamkı, sodyum alginat, sodyum karboksi metil selüloz gibi anyonik polielektrolitlerle, nişasta ve kitre zamkı ile geçimsizdir, aynı zamanda bu maddelerle etkileri de azalır. – Brillant green, kloramfenikol, bakır sülfat, floressein sodyum, formaldehit, gümüş nitrat, çinko sülfat gibi maddelerle de geçimsizdir. – Sert sularla seyreltildiğinde Ca2+ ve Mg2+ katyonları ile etkileştiğinden çözünmeyen tuzlar halinde çökebilir. – Benzoat, bikarbonat, karbonat, borat, nitrat, fosfat ve sülfatlarla bir araya gelen klorheksidin tuzlarının %0.05’ten daha derişik çözeltileri, daha düşük çözünürlükte tuzlar oluşturacağı için çökelme meydana gelir. – Klorheksidin glukonat, setrimid ve benzalkonyum klorürle geçimlidir. Bunlar bakterisit etkisini sinerjik olarak arttırırlar. Setrimid sert sularla klorheksidinin çökmesini önler. – Klorheksidin ve diğer tuzları Klorheksidin glukonata göre alkolde suda olduğundan daha iyi çözünür. Formülasyonda %7 oranında alkol bulunması çözeltiyi Gram negatif mikroorganizmalara karşı daha etkin kılar. Selülozik filtrelerden süzülürken adsorbe olabilirler. Benzidaminle herhangi bir ilaç etkileşmesi bildirilmemiştir

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Kloroben Gargara seyreltilmeden kullanılır. Kullanımdan sonra ağızdan atılır. Yetişkin dozu: Genel dozu 15 ml’dir. Gün boyunca 1,5 – 3 saatlik aralıklarla en az 30 sn ağızda tutulur. Kloroben Gargara’daki klorheksidin tedavi süresince plak ve gingivitiste azalma yapar. Oral hijyen prosedürlerine alternatif olarak kullanılıyorsa Kloroben solüsyon en az 1 dakika ağızda çalkalanmalıdır. Kloroben Gargaradaki klorheksidinin sebep olduğu renklenmeyi en aza indirmek için kullanmadan önce dişleri fırçalamak uygundur. Çocuklarda kullanımı (6-12 yaş): 5-15 ml Kloroben Gargara ile her 1,5 – 3 saatte bir 30 saniye süreyle gargara yapılır. Sürekli olarak 7 günden fazla kullanılmamalıdır. Yanma ve batma hissi oluşursa gargara suyla seyreltilmelidir. 6 yaş altında kullanılması tavsiye edilmez. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ Kloroben Gargara kazara içilirse semptomatik tedavi yapılmalıdır. Belirli bir antidotu yoktur.

İlaç Fiyatı 9.04 TL

Reçetesiz Verilir

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* KLOROBEN GARGARA

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* FARHEX GARGARA
* KLOROBEN GARGARA
* OROHEKS PLUS 200 ML GARGARA
* FARHEX SPREY 30 ML

Kategori : Antiseptik ve Dezenfektan Ürünler Marka : Octenisept Stok Kodu : 4032651214548 Ürün Adı ..
587 13 155

Maden suyu bolca mineral içeren saf sudur. Vücuda, sağlığa ve cilde faydaları çoktur. 5 önemli faydası ise şunlardır.. Maden suyunun içerdiği miner..
740 25 249

Nazal Dekonjestanlar: Burun içinde şişmiş burun mukozasını küçülür ve nefesi kolaylaştıran ilaçlar. Dekonjestanlar oral veya nazal sprey olarak alınab..
351 26 220

Yatak odanızda ve diğer odalarda hava nemlendiricisi bulundurun. Kuru havalar sinüsleri tahriş edebilir. Tıkanıklığı önlemek adına havanın nemlenme..
576 21 365

Rahim ağzı kanseri tedavisinde kullanılan sprey aynı zamanda mikrop kapmamak için önleyici olarak da kullanılıyor.. Akdeniz Üniversitesi'nde bilim ..
849 13 817

Bazı ürünlerin gerçekten bağımlılık yapma oranları çok yüksektir, her ne kadar  sağlığımız için bir şeyler yapmaya çabala sakta her kategoride ol..
475 9 796

Kas Yaralanmaları Ya doğrudan şiddete bağlı (darbe, çarpma; bkz. incinme) yada dolaylı olarak ani güçlü, koordinesiz kas hareketleri ve aşırı zorlanma..
649 16 702

Çocukların astımı daha ağır geçer dolayısıyla bunu aşmak için gereken tedbirleri almalıyız. Uzmanlar, çocukları astımlı olan ailelerin panik yapmad..
957 24 733

* Saçınıza ....i bir dolgunluk kazandırmak için, kuruturken yuvarlak fön fırçanızı dik bir şekilde iki parmak kalınlığında saçınıza dolayın ve fön çek..
656 9 892

Kadın viagrası da denilen bu sprey jel artık cinsel hayatı daha da renklendirecek.. Kadınlar için burun spreyi formunda "viagra" üretildi..
425 14 174