Kanamalar İç Kanama Dış Kanama

Kanamalar İç Kanama Dış Kanama
44 2 41

Önemli kanamalar; Kanama, İç Kanama, Dış Kanama

Kanama Nedir?
Kanama, kan kaybı ya da kandaki alyu­varların dışarı akması demektir. Bedende bir yaranın açılması ya da bir kan damarının ke­silmesiyle başlar (atar ya da toplardamar veya kılcal damar). Dış kanamalarda, deride bir yara söz konusudur. Kanın akışı görülür (az ya da çok miktarda). İç kanamalar ise, vü­cut içindeki bir kan damarının ya da bir or­ganın açılmasıyla başlar. Bu kanamalar, do­laşımdaki kan miktarında büyük kayıplara se­bep olur. İlk belirti, bayılmadır Bazı iç kanamalar da, doğal boşalım yolla­rından dışa vurur.

Bir yetişkinde kan miktarı, 5 litredir. Kan kaybı önemliyse, hücrelere oksijen taşınma­sı durur. Bu nedenle durum acilleşir.

Dış kanamalar (Kanama Hastalığı)

Dış kanamalar, genellikle deride yara açan zedelenmelerden sonra meydana gelir. Az de­rin bir yara genelde küçük damarları zedeler. Ancak bedenin küçük damarlar bakımından zengin bazı bölgeleri, diğerlerinden daha çok kanar (örneğin saç derisi gibi). Kanama etki­leyici olsa da, bu tür kanamalar dezenfekte edildikten sonra sorun çıkarmadan iyileşir.

Ama atar ve toplardamarlarda daha önemli yaralar da açılabilir. Bu tür kanama­lar önemlidir. Kirli kan taşıyan damarlarla, temiz kan taşıyan damarların zedelenmesini ayırt etmek Önemlidir. Temiz kan damarla­rından çıkan kan, kısa aralıklarla fışkırır. An­cak iki halde de kurtarma girişimi, aynıdır: Kanamayı durdurmak (Bak, sonraki sayfa­lar), cerrahi temizliği sağlayacak, yarayı de­zenfekte edecek ve gerekiyorsa tetanoza kar­şı önlem alacak tıbbi müdahaleyi sağlamak.

İç kapamalar

İç kanamalar, dışarıya vurmadığı takdir­de, ilk yardımı yapacak kişi, ancak hastanın bayılması halinde durumu anlayabilir. İç kanama, derhal bir doktor çağırılmasını gerek­li kılar. Bu arada hastayı sırt üstü yatırmak, bacaklarını yukarı kaldırmak, kendisini teselli etmek gerekir. Özellikle kendisine su, hele al­kol asla vermeyin. Ameliyata alınabileceğin­den, anestezi sırasında kusmamasına dikkat etmek gerekir. Ayrıca kazazedeyi otomobili­nize taşımaya kalkışmayın.

Karın içi başlıca iki kanama şunlardır:

Dalak patlaması

Karnın hafif bir zedelenmesi bile buna yol açabilir (bisikletten düşmek, otomobilin di­reksiyonuna çarpmak…). Acil yardım gerek­tirir. Kazazede bayılabilir ve şiddetli sancılar çekebilir. Bu sancılar olaydan bazen saatler­ce, hatta günlerce sonra ortaya çıkabilir.

Rahim dışı gebelikte boru patlaması

Rahim dışı gebelik anormal bir durumdur ve cenin rahim yerine, rahim borusunda olu­şur. Ceninin gelişmesi, daha gebe kaldığının farkında bile olmayan kadının rahim boru­sunu patlatabilir. Karnın sağ veya sol yanın­da bir ağrı hissedildiği zaman, hele bir de ba­yılma varsa, durumdan şüphelenmek gerekir.
Bu arada iç kanamaların karın ya da gö­ğüs kafesi dışında da meydana gelebileceğini bilmek gerekir. Örneğin her türlü kırılmada, kırık çevresinde bir iç kanama meydana ge­lir, örneğin uyluk kemiğinin kalça hizasında kırılması, en azından bir litre kan kaybına se­bep olan iç kanamaya yol açabilir.

Dışa vuran kanamalar

Çok önemli olmasalar bile, can sıkıcı olay­lardır. Burun kanamaları, pek ender olarak ciddidir. Ayrıca idrar yolların­dan ya da anüsten gelen kanamalar da, mut­laka doktor tarafından denetlenmelidir. Ay­nı şekilde sık sık kanlı kusmalar da, doktor müdahalesini gerektirir.

    Kanama, tartışmasız, belli başlı acil sorunlardan biridir. Kanama mutlaka kısa sürede belirlenmeli ve ciddiyeti değerlendirilerek, ..
622 24 882

    İç kanamanın vücut dışında en sık görülen belirtileri ezikler ve çürüklerdir. Bu belirtiler yumuşak doku içine kanama olduğunun gös..
855 18 797

Ertesi gün hapı kullanımı sonrası görülen kanama ilacın bir yan etkisidir. Her bayanda görülmemekle birlikte görülmesi de gerekli değildir. Ertesi gü..
657 7 327

KANAMAKANAMA: Kanama, kanın damarlardan dışarı çıkması. Sağlıklı kimselerde, genellikle yaralanma sonucu görülen kanamanın yaratacağı etki, bedenin n..
319 14 632

Beyin Dışına Olan Kanamalar Nedir Genelde travmalar sonucunda oluşurlar. Beynin üzerinde DURAMATER denen bir zar vardır. Bu zarın üstünde bulunan ..
911 18 512

Beyin kanamaları: En tehlikeli kanama türüdür. En önemli noktası ise kanamanın travma sonrası gözle görülebilir olmaması olasılığıdır. Zamanında teşhi..
173 10 335

Serebral arteriovenöz malformasyonlar (AVM) farkli anatomik ve klinik özellikleri olan konjenital vasküler lezyonlardir. Daha çok gençleri etkiler ve..
220 20 691

    1-) GÖZLE GÖRÜLEBİLEN KANAMALAR     a-) Akciğer Kanaması: herhangi bir kazada sonra, kaburgaların kırılıp akciğere ..
284 11 320

Burun ucundaki yumuşak kısmı başparmağınızla diğer iki parmağınız arasına alınız. • Burnu parmakla sıkıştırılmış olarak yüzünüze doğru bastırın. • Baş..
888 11 173

von Willebrant hastalığı (vWH) en yaygın kalıtsal kanama bozukluğudur. 1/800-1/1000 sıklıkta oluşur. von Willebrant faktör (vWF) iki ana fonksiyonu ..
544 19 232

Kanamayı durduran savunma mekanizmaları damarın kesilmesi sonucu hava ile temas edince faaliyete geçerek önce kesilen damar uçlarının büzülmesini sağl..
832 9 141

Kafatası kırığı, darbe sonucu oluşan yüz yaralanmaları, sinüzit, enfeksiyon, burun anomalisi, yüksek tansiyon, kanama bozuklukları gibi nedenlerle olu..
818 5 656