Kan Dolasimi Sistemi Buyuk Kucuk Sistem

Kan Dolasimi Sistemi Buyuk Kucuk Sistem
73 9 21

Kan Dolaşım Sistemi, Kan Dolaşım Sistemleri

Kan Dolaşımı Sistemi Genel Olarak İki Bölümde İncelenir:

1. Büyük kan dolaşım sistemi
2. Küçük kan dolaşım sistemi

Büyük kan dolaşımı sisteminde kan, sol karıncıktan aort atardamarıyla çıkarak tüm vücuda dağılır, sonra üst ve alt ana top­lardamarlarla kalbin sağ kulakçığına gelir.

Küçük kan dolaşımı sisteminde, sağ kulakçığa gelmiş oksijensiz kan sağ karıncığa geçer ve sağ karıncıktan akciğer atardamarıyla çıkıp akciğerlere girer. Akciğerlerde tekrar oksijenlenen kan, akciğer toplardamarlarıyla sol karıncığa döner.

Kan dolaşımını düzenleyen kalptir. Kalp çok düzenli ola­rak kasılma (sistol) ve gevşeme (diyastol) hareketleri yapar. Kalbin her iki kulakçığı aynı zamanda kasılır ya da gevşer ve kulakçıkların hareketlerini karıncıkların kasılıp gevşeme hare­ketleri izler. İçi kan dolu olan kulakçıkların birlikte kasılmalarıyla sol kulakçıktaki kan ikili kapakçık yoluyla sol karıncı­ğa gelirken sağ kulakçıktaki kan da üçlü kapakçık (sigma kapakçığı) yoluyla sağ karıncığa geçer, içlerindeki kanı karıncık­lara vermiş olan kulakçıklar tekrar gevşer ve bu gevşeme sı­rasında da yeniden kan emerler. Kulakçıkların gevşemesini, karıncıkların kasılma hareketi izler. Karıncıklar kasılınca iç­lerindeki kana basınç yaparlar. Bu basınç sonucu sağ karın­cıktaki kan, üçlü kapakçığın kapanması üzerine, sağ kulakçı­ğa dönemeyeceği için, akciğer atardamarının ağzındaki üçlü kapakçığı açarak akciğer atardamarına girer. Sol karıncıktaki kan da aynı şekilde aorta geçer. Kanlarını atardamarlara veren karıncıkların gevşemesi sırasında aort ve akciğer atardamarlarındaki kan, üçlü kapakçıklar nedeniyle geri dönemez.

Kal­bin atışı (atım) sayısı, karıncıkların bir kez kasıldığını, kalp vuruşunun kaybolması ise karıncıkların bir kez gevşediğini gösterir. Kal­bin bu kasılma sayısı, yani vuruşu, yetişkinlerde 70-80, çocuk­ların ilk yaşlarında 100 kezdir. Sol karıncık her kasılışında aorta 60-70 santimetre küp kan verir. Sağ karıncık da her kası­lışında aynı miktar kanı akciğer toplardamarına geçirir. Böy­lece, karıncıkların birlikte hareketlerinde atardamarlara top­lam 120-140 santimetre küp kan verilebilmektedir. Enerji gerek­tiren hareketli işlerde bu miktar biraz artar. Bir kişinin bile­ğindeki, şakaklarındaki ya da boynundaki atardamarlara (şah damarına) parmağın ucuyla dokunulduğunda, atardamarın par­mağa vurduğu hissedilir. Bu vuruş, sol karıncığın her kasılışı ile atardamarlara aort yoluyla kan geldiğini gösterir. Damarın vurması ise, esnekliği nedeniyle, atardamarların şişip inmesin­den ötürüdür. Atardamarların bu hareketine vuru (nabız) adı verilir. Bir başka deyimle, nabız, karıncıkların kasılıp gevşedi­ğinin başka bir göstergesidir. Sağ karıncık atardamarı doğru­dan akciğere gittiğinden, sağ karıncığın ya da kulakçıkların ka­sılıp gevşemeleri bu yolla anlaşılamaz. Kalbin sağ kulakçık ile sağ karıncığında karbon dioksitçe zengin olduğu halde oksijen­ce zayıf olan koyu kırmızı renkli kan (pis kan) bulunur. Pis kan, akciğer atardamarıyla akciğerlere giderek içindeki karbondioksiti bırakır, yerine oksijen alarak açık kırmızı renk olur ve tekrar kalbin sol bölümüne, yani sol kulakçığa oradan da sol karıncığa geçer. Buna göre, kalbin sol bölümü oksijence zen­gin, açık kırmızı renkli kanın bulunduğu yerdir.

Bütün bu sistem aksaksız çalışmalıdır. Dolaşım bozukluk­larından ötürü birçok hastalıklar ortaya çıkabilir ve bu hasta­lıklar bulundukları yere göre adlandırılırlar.

BÜYÜK VE KÜÇÜK KAN DOLAŞIMI: İnsan organizmasındaki kan dolaşımı, “Büyük kan dolaşımı” ve “Küçük kan dolaşımı” olarak iki sistemde düşünülebilinir. Bü..
901 21 591

RETİKÜLOENDOTELİAL SİSTEM (RES): Lenf bezlerinde ince bir iskelet sisteminin bulunduğunu söylemiştik. Bu sistemi bağ dokusunun retikulum hücreleri ve..
852 26 507

Yolk kesesi kemikli balıklar, köpekbalıkları, sürüngenler, kuşlar ve ilkel memelilerde sarımsı erken embriyo döneminde besin sağlayarak, embriyoya bağ..
352 25 488

    1. Kardiovasküler Sistem: Konjestif Kalp Yetmezliği, Kardiomegali (kalp büyümesi), Aritmi (Ritim Bozukluğu), Sağ Kalp Yetmezliği, V..
441 23 811

SGK’dan kalp ve tansiyon hastalarına müjde.. Artık sistem bu ilaçları ödeyecek ve alımı kolaylaşacak. Kalp ve tansiyon rahatsızlıklarında yeni gelişme..
984 5 598

Sağlık Bakanlığı yeni bir projeye imza atıyor. Her aşıya bir kimlik numarası verilecek ve aşı takip sistemi kurulacak. Sağlık Bakanlığı, aşı güvenl..
555 8 483

KAS İNFARKTÜSÜ: Kasların dolaşımı çok zengin bir damar ağıyla sağlanır. Bu nedenle dolaşım bozukluğu sonucu oluşan kas hastalıkları çok ender görülür...
894 24 214

Çölyak Hastalığının Belirtileri Küçük çocuklarda kusma, ishal, karın şişliği, iştahsızlık, kilo alamama ve boy uzamasında yavaşlama gibi tipik belirti..
825 9 160

Kanın dolaşımı esnasındaki tüm kuvvetlere denir.
989 5 729

İkta sistemi daha sonra Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçuklularında uygulanmış, bu uygulama Osmanlı devletinde tımar sistemi olarak devam etmiştir. A..
413 21 695

LENFÖDEM: Vücutta kan dolaşımından başka bir de lenf dolaşımı vardır. Alyuvarların bulunmadığı bir sıvı içeren lenf dolaşımı dokulardan aldığı sıvıyı ..
464 18 514

MİYOKARD (KALP KASI): Kalp kitlesinin en büyük bölümünü kalp kası oluşturmaktadır. Kalp kası, yani miyokard, kan dolaşım sisteminin itici gücünü oluşt..
986 15 481