Kalp Muayenesi Ve Kalp Atisi Sesi

Kalp Muayenesi ve Kalp Atisi Sesi
77 3 43

Kalp Muayenesi, Kalp Atışı Sesi

Kalp hastalıklarında fizik inceleme ile her zaman birşey görülemeye-bilir. Koroner arter hastalıklarında fizik muayene bulgusu yoktur. Kalp muayenesi sadece dinlemek değildir, muayene tepeden tırnağa yapılmalıdır. Sarılık, solukluk, siyanoz olabilir. Göğüs muayenesinde olabilecek göğüs deformiteleri kalp hastalıklarını taklit edebilir. Assit nedeni konstrüktif perikardit, triküspit yetmezliği,siroz olabilir. Boyun venleri dolgunsa bu kalbe bağlıdır, siroz değildir. (Kardiyoloji nedir)

Kalp Muayene

inspeksiyon ve palpasyon beraberce yapılır. Kalp muayenesinde hasta rahat bir ortamda olmalıdır. Önce kalp tepe atımı bulunur. 5. interkostal aralık ile mid-klaviküler hattın kesiştiği yerdedir. Her zaman görülemez ama palpasyonla her zaman yeri tespit edilebilir. Bir parmak ucu büyüklüğündeki yerde hissedilir. Parmak ucu ile alınamazsa avuç içi ve hasta sola çevrilerek alınır. Kalp tepe atımını sol ventrikül oluşturur. Aort sterozunda olduğu gibi sol ventrikül hipertrofisi varsa kalp tepe atımı yeri değişmez, hafif sola kayar ve daha kuvvetli daha kalıcı daha geniş bir alanda hissedilir. Aorta yetmezliği gibi volum yüklenmesi varsa kalp tepe atımı yer değiştirir. Sola aşağıya kayar, kuvvetli geniş bir alanda hissedilir ve bu kuvvetli vurup ele çarpıp hemen kaçar. Sağ ventrikül durumu sternum solunda parasternal bölgedeki pulsasyonla anlaşılır. Parasternal lift sağ ventrikül hipertrofisini gösterir. Mitral stenozla beraber parasternal lift varsa stenozun derecesi ağırdır, çünkü pulmoner hipertansiyon gelişmiştir. Sternum solunda aynı bölgede bazen geç sistolde pulsasyon alınır, bu önemli mitral yetmezliğinde her sistolde kanın sol ventrikülden sol atriuma kaçması ile olur, çünkü sol atrium biraz genişler ve ventrikülü iter, Sternum solu 2-3. interkostal aralıkta pulsasyon pulmoner arter dilatasyonunu gösterir. Bu ya idiopatiktir ya da poststenotik dilatasyondur. Sternum sağı 2. interkostal aralıkta pulsasyon aorta dilatasyonu-aort anevrizması olabilir. Sternum solu 3. -4. interkostal aralıktaki pulsasyon ventrikül anevrizması pulsasyonu olabilir. (Kalp Kardiyoloji)

Üçüncü dereceden büyük üfürümlerde palsasyonla thril alınabilir. Apekste sistolik thrill mitral yetmezliğinde diastolik thrill mitral stenozda olur.

Perküsyonun değeri artık azalmıştır. Çünkü kalp ile göğüs duvarı arasında akciğer vardır. Kalbin mutlak matitesi sternum solu 3. -4. interkostal aralıktan apekse uzanan küçük bir bölgedir. Burası genişler ve birden AC matitesi alınırsa perikard effüzyonu düşünülür. Arada submatite varsa perıkardial effüzyon değil dilatasyon düşünülür.

Kesin tanı oskültasyonla konabilir. Normalde 1500-16000 frekans arası sesler duyulur. En rahat 1000-2000 arasıdır. Oysa üfürümlerin frekansı 50-500 arasıdır. Bu nedenle rahatça duyulamayabilirler. Mitral stenoz en iyi sol yan pozisyonda duyulur. Aort yemezliği nefes verdirilip tutulunca ya da hasta oturtulunca iyi duyulur. 3. -4. sese sol yan pozisyonda bakılmalıdır. Triküspit yetmezliği inspirasyonda şiddetlidir.

KALP SESLERİ: Pratikte kalp sesleri “Stetoskop” denilen bir aygıtın yardımı ile kolayca dinlenebilinir. Normalde kalpte iki ses işitilir. Bunlardan il..
628 20 809

Günlük düzenli olarak haftada 3 kez 10-15 dakika ısınmadan, 15 dakikada ana egzersizden oluşan kalp egzersizlerini uygulayın. Ardından da 5-10 dakika ..
329 23 859

Sağlıklı bir kalp dakikada 60 ila 100 atış yapar. Ancak mütenevvi sorunlardan dolayı kalp sağlığında görülen problemler kalp ritminin düzensizleşmesin..
975 13 496

Sıklıkla çocukluk yaşlarında rastlanılan, adı üzerinde, masum üfürümüm ne olduğuna, bu hususun insan vücudundaki etkilerini okuyabilirsiniz. Kalbin mu..
479 10 387

Kalp yetmezliği nedenleri bir takım sağlık problemleri sonucu meydana gelmektedir. Kalp kasılmalarında ki yetersizlikten kaynaklanan kalp yetmezliği, ..
537 17 688

2009'da yayınlanan çalışmada kalp krizi, çeker hastalığı ve kalp yetmezliği öyküsü olmayan 37,315 İsveç'li erkeğin 9 yıl boyunca kayıtları incelendi. ..
272 8 679

TRANSAMİNAZLAR VE KALP KASI Miyokart enfarktüsünde belirtiler ortaya Çıktıktan 11-12 saat sonra serumdaki AST (SGOT) düzeyi yükselir; 24-40. saatlerd..
790 18 722

KALBİN MİKROSKOBİK YAPISI: Kalp başlıca üç yapıdan kurulmuştur. Bunlar en dışta kalbi örten ve iki yapraklı olan “Perikard” denilen zar, kalp kasının ..
485 22 429

KALP KASI: Yapı olarak kalp kası, belli bir ölçüde çizgili kasa benzer. Kalp kası da mikroskopla incelendiğine, çizgili bir yapı gösterir. Bu çizgiler..
607 7 282

İlk kez kalp ameliyatında kullanılan minyatür yapay kalp pompası projesi başarıyla sonuçlandı. Sağlık alanında yapılan bu gelişme kayda değer. TÜBİ..
916 25 443