Doktor Tv Banner

Kalp Muayenesi Ve Kalp Atisi Sesi

Kalp Muayenesi ve Kalp Atisi Sesi
61 0 44

Kalp Muayenesi, Kalp Atışı Sesi

Kalp hastalıklarında fizik inceleme ile her zaman birşey görülemeye-bilir. Koroner arter hastalıklarında fizik muayene bulgusu yoktur. Kalp muayenesi sadece dinlemek değildir, muayene tepeden tırnağa yapılmalıdır. Sarılık, solukluk, siyanoz olabilir. Göğüs muayenesinde olabilecek göğüs deformiteleri kalp hastalıklarını taklit edebilir. Assit nedeni konstrüktif perikardit, triküspit yetmezliği,siroz olabilir. Boyun venleri dolgunsa bu kalbe bağlıdır, siroz değildir. (Kardiyoloji nedir)

Kalp Muayene

inspeksiyon ve palpasyon beraberce yapılır. Kalp muayenesinde hasta rahat bir ortamda olmalıdır. Önce kalp tepe atımı bulunur. 5. interkostal aralık ile mid-klaviküler hattın kesiştiği yerdedir. Her zaman görülemez ama palpasyonla her zaman yeri tespit edilebilir. Bir parmak ucu büyüklüğündeki yerde hissedilir. Parmak ucu ile alınamazsa avuç içi ve hasta sola çevrilerek alınır. Kalp tepe atımını sol ventrikül oluşturur. Aort sterozunda olduğu gibi sol ventrikül hipertrofisi varsa kalp tepe atımı yeri değişmez, hafif sola kayar ve daha kuvvetli daha kalıcı daha geniş bir alanda hissedilir. Aorta yetmezliği gibi volum yüklenmesi varsa kalp tepe atımı yer değiştirir. Sola aşağıya kayar, kuvvetli geniş bir alanda hissedilir ve bu kuvvetli vurup ele çarpıp hemen kaçar. Sağ ventrikül durumu sternum solunda parasternal bölgedeki pulsasyonla anlaşılır. Parasternal lift sağ ventrikül hipertrofisini gösterir. Mitral stenozla beraber parasternal lift varsa stenozun derecesi ağırdır, çünkü pulmoner hipertansiyon gelişmiştir. Sternum solunda aynı bölgede bazen geç sistolde pulsasyon alınır, bu önemli mitral yetmezliğinde her sistolde kanın sol ventrikülden sol atriuma kaçması ile olur, çünkü sol atrium biraz genişler ve ventrikülü iter, Sternum solu 2-3. interkostal aralıkta pulsasyon pulmoner arter dilatasyonunu gösterir. Bu ya idiopatiktir ya da poststenotik dilatasyondur. Sternum sağı 2. interkostal aralıkta pulsasyon aorta dilatasyonu-aort anevrizması olabilir. Sternum solu 3. -4. interkostal aralıktaki pulsasyon ventrikül anevrizması pulsasyonu olabilir. (Kalp Kardiyoloji)

Üçüncü dereceden büyük üfürümlerde palsasyonla thril alınabilir. Apekste sistolik thrill mitral yetmezliğinde diastolik thrill mitral stenozda olur.

Perküsyonun değeri artık azalmıştır. Çünkü kalp ile göğüs duvarı arasında akciğer vardır. Kalbin mutlak matitesi sternum solu 3. -4. interkostal aralıktan apekse uzanan küçük bir bölgedir. Burası genişler ve birden AC matitesi alınırsa perikard effüzyonu düşünülür. Arada submatite varsa perıkardial effüzyon değil dilatasyon düşünülür.

Kesin tanı oskültasyonla konabilir. Normalde 1500-16000 frekans arası sesler duyulur. En rahat 1000-2000 arasıdır. Oysa üfürümlerin frekansı 50-500 arasıdır. Bu nedenle rahatça duyulamayabilirler. Mitral stenoz en iyi sol yan pozisyonda duyulur. Aort yemezliği nefes verdirilip tutulunca ya da hasta oturtulunca iyi duyulur. 3. -4. sese sol yan pozisyonda bakılmalıdır. Triküspit yetmezliği inspirasyonda şiddetlidir.

Düzensiz Kalp Atışı Hafıza Kaybı Sebebi mi?

Atriyal fibrilasyon adı verilen düzensiz kalp atışı yetişkinlerde belirgin olarak görülen bir rahatsızlıktır. Yeni bir çalışmaya göre düzensiz kal..
608 17 238
Kalp Pompası Tıp Dünyasındaki Yenilik

İlk kez kalp ameliyatında kullanılan minyatür yapay kalp pompası projesi başarıyla sonuçlandı. Sağlık alanında yapılan bu gelişme kayda değer. TÜBİ..
566 26 633
Yapay Kalp Ameliyatları Ege’de Yapılıyor

Türkiye’de yapay kalp ameliyatlarının büyük çoğunluğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılıyor.. Türk doktorların ve hastanelerinin başarısı günde..
165 25 755
Kalp Krizi Geçirirken Yaşanan Belirtiler

Kalp krizi geçirdiğimizi veya birinin geçirdiğini nasıl anlarız? Kalp krizinin olası belirtileri.. Her insan kalbini günlük çalışma temposuna göre ..
966 12 395
Grip Aşısı Kalbi Koruyor mu?

Ateşli ve ağrılı hastalıklar özellikle grip kalbi yoruyor. Grip aşısı olarak gripten ve benzeri hastalıklardan korunmak aynı zamanda kalbi de koruyor...
927 26 213
Yaşlı Kadınlarda Demans ile Kalp Hastalığı İlişkisi

Demans yani bunama durumuyla kalp hastalığı durumu ne kadar birbiriyle ilgili? Yeni bir araştırmaya göre yaşı ilerlemiş kadınlarda kalp hastalı..
802 26 585
Dişlerinizi Fırçalayın ve Kalbinizi Koruyun

Yeni bir çalışmaya göre, sağlıklı diş etlerine sahip kişilerin kalbi daha az hastalanıyor. Diş ve diş etleri sağlığı, arterlerde yani kalp dama..
869 20 736
Bebek Sağlığı İçin İyi Su Tüketin

Hamilelik sürecinde amniyotik sıvı ile korunan bebek sağlığı için iyi ve kaliteli su içilmeli.. Yapılan araştırmalar annelerdeki su kaybının cenini..
428 8 367
Enerji İçecekleri Ölüm mü Saçıyor?

Kalıcı engelli olma durumu ve ölümle sonuçlanan vakaların 40’ının 5’inde sebep enerji içeceği olarak tespit edilmiştir. Enerji içeceklerinin olums..
582 20 692
Atriyal Fibrilasyon Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

Atriyal fibrilasyon vücudun düzenli kalp atışını bozan bir durumdur. Kalbin elektrik sisteminde bir aksaklık meydana gelir, kulakçıklarda titremel..
166 21 336
Kadınlarda Göğüs Ağrısı Kalp Krizi Habercisi Değil

Yeni bir araştırmaya göre kadınlarda görülen göğüs ağrısı, doktorların kalp krizi teşhisinde kullanamadıkları bir durum yani kalp krizi gibi durumları..
494 11 805
Saçı Erken Dökülen Erkek Kalp Krizi Riskine Sahip

Bir araştırmaya göre saçları erken yaşta dökülmeye başlayan erkekler kalp krizi riskine daha çok yakalanıyor. Japonya'da yapılan bir araştırmada, e..
647 22 775
Mandallama Tekniğiyle Kalp Ameliyatı

Kalp krizi geçirirken kalp kapağı yırtıldı ve ameliyatla mandallama tekniği kullanılarak tedavi edildi.. Kalp krizi esnasında sol kalp kapağı yırtı..
371 23 717
Kalp Naklinden Sonra Bebek Sahibi Oldu

Tüp bebek yöntemi ile bebek sahibi olan kadın öncesinde kalp nakli olmuştu. Böylece dünyada kalp naklinden sonra doğum yapan ilk kadın oldu.. Arjan..
223 22 226
Doğumsal Kalp Hastalığı Olan Çocuklar

Çocuklarda doğuştan var olan kalp sorunlarında teşhis ve tanı nasıl yapılır? Belirtileri var mıdır ve tedavi yöntemleri nelerdir? Çocuk Kalp Damar ..
540 20 196