Doktor Tv Banner

Kadin Ureme Organi Yumurtaliklar Folikul

Kadin Ureme Organi Yumurtaliklar Folikul
76 0 58

Kadın Üreme Organları, Kadınlarda Üreme Organı

Kadın üreme organı, çoğalma yoluyla cinsin sürmesini sağ­lar, yaşamın durmayan akışına yön verir. Erkek ve kadın cins­leri arasında, genel olarak organlarda bir ayrım görülmezse de, üreme organları ayrım gösterir. Kadınlarda üreme organ­ları dış ve iç olmak üzere ikiye ayrılır. Dış üreme organları büyük ve küçük dudaklar, doğum kanalı ya da vajen, kızlık zarı (Himen) ve erektil organ ya da klitoristir. İç üreme organları rahim, yumurtalıklar ve fallop borularıdır.

Yumurtalıklar (Overler)

Yaklaşık 4 cm. boyunda, badem biçiminde, rahimin sağında ve solunda, yumurtalık kanalları­nın (fallop boruları) ağızları yakınında bulunan dişi seks bez­leridir. Yumurtalıklar doğurganlık dönemi boyunca, germ hücrelerinin gelişimini izleyen, dönümlü bir çalışma yaparlar. Görevi her 28 günde bir içinde tek yumurta bulunan bir folikül geliştirmektir. Yumurtalığın çalışması menopoz (âdetten kesil­me dönemi) dönemine kadar sürer. Yumurtalıklarda yaklaşık olarak dört yüz bini aşkın yumurta bulunmaktadır.

Folikül Nedir, Folikül Kist, Folikül Sayısı

Yumurtlama devresini hipotalamus ve etkilediği hipofiz bezi düzenler. Hipofiz bezinin salgıladığı folikülü hare­kete geçiren hornıan (FSH) etkisiyle her 28 günde bir 400 bin yumurtanın bir tanesinden yumurta yumağı gelişmeye başlar ve içi bir sıvıyla dolarak 5-8 mm. çapında bir baloncuk oluş­turur. Bu baloncuğun adı folikül'dür. Gelişmekte olan folikül bu yumurtayı korur ve östrojen hormonu salgısını yapar. Östrojen hormonu rahim dokusunun yumuşamasını, kan yönünden zenginleşmesini ve yumurtanın yerleşeceği bir ortamın ha­zırlanmasını sağlar. Gelişiminin on dördüncü günü folikül pat­lar ve yumurtasını dışarı verir. Folikül tarafından atılan yu­murta fallop boruları tarafından emilerek rahime kadar ulaştırılır. Yumurtanın atılmasından sonra folikül, «sarı cisim» adı verilen bir oluşum yapar ve bu oluşum on gün süreyle projesteron hormonu salgılar. Sarı cisimciğin oluşması, kandaki ös­trojen hormonunun artması üzerine hipotalamus bezinin uyar­dığı hipofiz bezinin sarı cisimcik yapımına olanak sağlayan hormon (LH) salgısıyla olur. Sarı cisimciğin salgıladığı hor­monlar rahim iç dokusunu yeniler ve yumurtanın yerleşmesi­ne olanak sağlayacak olan süngersi bir doku oluşturur. Yumur­tanın döllenmemesi halinde sarı cisim bozulur ve yerine beyaz bir kist oluşur. Bu oluşum üzerine hormon salgıları kesilir. Kandaki östrojen ve projesteron düzeyi azalınca da hipofiz bezinin yaptığı FSH ve LH hormon salgıları da azalır. Bunun üzerine rahim duvarı üzerinde oluşan süngersi doku (Plasenta) âdet kanamasıyla dışarı atılır. Bu devre tam 28 gün sürer.

Fallop boruları, Fallop Tüpleri

Rahimin üst köşelerinden başlayarak yu­murtalıklara kadar uzanan fallop borularının uzunluğu 10-20 santim, çapı 2-10 mm. kadardır. Fallop borularının yumurta­lıklara açılan uçları serbesttir, ama parmaksı uzantılar yumurtalıklarla bağıntıyı sağlar. Boruların iç yüzeyleri, yumurtanın borulara girmesini ve rahime ulaştırılmasını sağlayan kirpiksi epitel dokuyla kaplıdır. Folikül patlayıp yumurtayı dışarı at­tığı zaman yumurta kirpiksi epitel doku vasıtasıyla rahime kadar ulaşır. Genellikle yumurtanın döllenmesi fallop tüpü içinde olur. Döllenen yumurtanın rahime inmesi 14 gün sürer. Döllenen yumurta kimi zaman fallop borusunun duvarında yu­valanır ve burada gelişerek fallop borusunun yırtılmasına ne­den olur (dış gebelik ya da tuba gebeliği). Yırtılma sonucu ka­rın boşluğu içine olan şiddetli bir kanama görülür. Tedavi mut­laka ameliyattır.

Kısırlık Tedavisi Sonucu İlk Bebek

Erken yumurta yetmezliği yaşayan kadınlar için yenilikçi bir kısırlık tedavisi ile yaşanan başarı öyküleri umut veriyor.   Japonya’da yapıla..
647 20 724
Derisinin Altından Erkek Organı Çıktı

Kendini erkek gibi hisseden 32 yaşındaki B.Y. bir kadındı.. Erkek olmak için ameliyata girdi ve doktorlar derisinin altında gömülü erkek organıyla kar..
301 6 705
Gebelik Zamanı İstenildiği Gibi Ayarlanabilir mi?

Kadınların en çok merak ettiği ve istediği konulardan biri de istenilen zamanda gebe kalmak.. Ancak hiçbir sorunu olmayan bir kadının dahi tek iliş..
572 25 426
Çikolata Kisti Gebeliği Etkilemeyecek

Çikolata kisti olan kadınlarda doğum yapamama düşüncesi belirir. Fakat gebeliği etkilemeyn bu kistler aynı zamanda kolayca alınabiliyor. İyi huylu ..
930 24 709
Kanser, Erkeklerde Hangi Durumları Olumsuz Etkiliyor?

Kanser, erkeklerde bazı durumlarda baba olma şansını öldürüyor. Önlemli alındığında etkilemese de yine de tedbirli olmak gerek. Başka hangi olumsuz et..
779 10 122
Kanser Baba Olmayı Engelleyen Bir Durum Değil

Son günlerde kanser görülme sıklığının artışı ve yaş ortalamasının hızla genç yaşlara inmesi gündeme başka bir soruyu taşıdı. Kanser babalık şansını ö..
441 14 649
Sperm Dondurma Yöntemiyle Baba Olunabilir

Kanser babalık şansını öldürmez. Yeni yöntem olan sperm dondurma işlemi ile kanser olan erkekler de baba olabiliyor.. Son günlerde kanser görülme s..
319 21 629
Dondurulmuş Yumurtalarla İleride Gebe Kalınabilir

Bu yeni yöntemle yumurtalar donduruluyor ve 5 yıl sonra bile devreye alınarak gebelik gerçekleştirilebiliyor. İşte bu yöntemin ayrıntıları.. Bebek ..
837 13 305
Meni Kanalı Ameliyatındaki Artışlara Ekonomik Krizler mi Sebep Oluyor?

Mali kriz ve kalıcı ekonomik sıkıntılar erkek üreme işlevlerini etkiliyor. Mevcut durgunluk etkileri erkeklerde vazektomi kısırlaştırma yani meni ..
427 11 779
Üreme Sağlığı ile Tiroid İlişkisi

Kadınlarda üreme bölgesi sorunları ile tiroid bezi ve hormonu arasında nasıl bir ilişki var? Kadınlarda daha fazla görülen ve üreme sağlığını ciddi..
423 9 575
Organların Hayati Önemi ve İşlevleri

Hangi organımız olmadan yaşamaya devam edebiliriz? Organların işlevleri ve hayati önemi.. Bir insanın akciğerlerinden bir tanesi alınsa, yaşamaya d..
919 23 343
Kanser Bebek Sahibi Olmaya Engel mi?

Kanser tedavisi gören bir kadın bebek sahibi olamaz mı? Günümüz tıp şartlarında bu durumda gebelik şansımız nedir? Hormon tedavisinden yumurtalık d..
738 4 430
Genç Kadınlarda Erkekler Menopoz Sebebi mi?

Kadınlar erken menopoz için erkekleri suçlayabilir mi? Üremenin sona erdiği kadınlığın ikinci plana düştüğü döneme merhaba demek. Adet dönemleri v..
538 15 369
Polikistik Over Sendromu Nedir, Tedavisi Nasıldır?

Polikistik over sendromu kadınlarda görülen rahim içi rahatsızlığı.. Nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilgileri Doç. Dr. Gökhan Özışık veri..
887 13 289
Taşıyıcı Annelik Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Taşıyıcı annelik hakkında bilmemiz gerekenler nelerdir? Vekil anneliğin geleneksel ve gestasyonel olmak üzere iki şekli var. Suni tohumlarla ta..
691 8 514