Kadin Ureme Organi Sistemi İc Ve Dis Ureme

Kadin Ureme Organi Sistemi İc ve Dis Ureme
81 5 25

Kadın Üreme Organı, Kadın Üreme Sistemi

İnsan türünün sürekliliğini sağlayan üreme organı iki kısma ayrılır.

İç üreme organları; yumurtalık (Ovarium), Kanallar-Fallop Borusu, Döl Yatağı (Uterus), Hazne-Mihbil (Vajina)
Dış üreme organları; küçük ve büyük dudaklar, klitoris (bızır), hymen (kızlık zarı)

Kadın Üreme Organları

İç Üreme Organları

Yumurtalık: yumurtalık döl yatağı denen uterusun iki yanında bulunan badem şeklinde bir organdır. 4-5gr ağırlığındadır. Yeni doğan bir kız çocuğun her yumurtalığında yaklaşık olarak iki yüz bin kadar yumurta hücresi bulunur. Bu yumurta hücrelerinden biri adet gören genç kızda her ay yumurtalığın yüzeyine gelir ve oradan dışarı atılır. Döllenmeye hazır olan bu yumurta için en uygun yer döl yatağıdır. Eğer yumurta döllenip yerleşirse gebelik başlamış demektir.

Kanallar: yumurtalıktan atılan yumurtayı döl yatağına getiren organ, kanallardır. Kanalların bu görevi uç kısımlarının saçak şeklinde olması ile kolaylaşmıştır. Bu sayede dışarı atılan yumurta hücresini kolayca yakalayıp kanala sokar ve döl yatağına doğru hareket ettirir. Döllenme işi hemen her aman bu kanal içinde olur.

Döl yatağı: 100-150 gr ağırlığında armut biçiminde bir organdır. İçinde barındırdığı döllenmiş yumurtayı gebelik sonuna kadar dış etkilerden korur. Gebelik süresince çocuğun büyümesine ayak uydurarak doğuma yakın zamanlarda 1-1.5 kg kadar olur. Armuta benzetilen bu organın iki bölümü vardır.

Armutun geniş kısmı, gövdesi (Korpus)
Armutun sap tarafı, buraya rahmin ağzı (Kollum) da denir

Kollum doğum sırasında açılır. Gövde kısmı da bir motor vazifesi görür ve içindeki çocuğu aşağıya doğru iter.

Hazne (Vagina): 8-10 cm uzunluğundaki bu organ cinsi münasebette penisi içine alır. Yukarıdan aşağıya doğru kesiti H biçimindedir.

Bütün bu kadın içi üreme organları leğen kemiği içinde yer alır. Organların ön tarafında idrar kesesi, arka tarafında kalın bağırsağın son kısmı vardır. Karın zarı, (Periton) iç üreme organlarının dış yüzlerini bir örtü gibi kaplamıştır.

Hazne’nin alt kısmı ince bir mukoza plikası ile daraltılmıştır. Kızlık zarı denen bu oluşum ilk cinsel ilişkide yırtılır ve bu yüzden birçok ülkede namusun belli başlı ölçüsü olmuştur. Oysa, kızlık zarının çok çeşitleri vardır. Bunlardan bir tanesinde, zar tam anlamıyla bozulmadan durduğu halde, kadın yinede cinsel ilişkide bulunabilmektedir. Birçok kadın doğum doktoru, kızlık zarının doğum sırasında yırtıldığını görmüştür. Burada önemli olan kızlık zarının haznenin ağzını tamamen kapattığı durumdur. Buna (Atresia Hymenalis) denir. Genç kız adet görme çağına geldiği halde düzenli aylık ağrıların dışında hiç adet görmez ve evlendiğinde cinsel ilişkide bulunamaz. Adet kanı adet haznede birikmeye başlar ve zamanla bu organlarda deformasyon görülür. Ağrılar her geçen ay daha şiddetlenir.
Birçok şikayetlere sebep olabilen bu hastalığın tedavisi çok basittir. Bir bistüri ile kızlık zarı delinir. Her şey hemen normale döner.

Dış Üreme Organları

Ferç Nedir (Vulva): Bızır (Klitoris), Küçük ve büyük dudaklardan (Labium majör ve minör) meydana gelmiştir.

Adet Görme (Regle, Menstrasyon, Siklus) Nedir

Erişkin bir kadın yada genç kızda, ortalama 28 günde bir görülen kanamaya adet yada regle denir. Kanamanın zamanı, süresi, miktarı her kadında değişik olmakla beraber ortalama olarak 21-35 günde bir olur ve 2-8 gün kadar devam eder. Bunun dışında görülen kanamalar bir hastalığın işareti olabilir.

Kanama, döl yatağının içini örten zarın (mukozanın) hormonal etkilerle değişmesi ve sonunda dışarı atılmasıdır. Her seferinde bu böylece tekrarlanır.

Döl yatağı da her adetten sonra kendini döllenmiş bir yumurta için hazırlar. Rahmin mukoza denen iç kısmı gelişir, şişer. Döllenmiş bir yumurta için en ideal ortam böylece sağlanmış olur. Yumurta döllenip rahim içine gelirse bu ortamda büyür, gelişir ve 280 gün sonra küçücük bir insan yavrusuna dönüşür. Eğer yumurta döllenmezse bütün bu hazırlıklar boşa gitmiş olur. Rahim iç tabakasının atılmasından sonra yeni bir hazırlık devresi başlar.

Normal bir adet süresince kaybedilen kan miktarı 50-60 cc. Kadardır. Adet görme aslında birçok faktörlerin etkisi altında olan karışık bir olaydır. Kısaca değinirsek, aydan aya görülen o basit kanama beyin, hipofiz bezi ve yumurtalıkların karşılıklı etkileriyle ortaya çıkmaktadır.

Bu etkilerin sonucu adet ortalarına rastlayan günlerde, yumurtalardan gelişmiş bir yumurta hücresi atılmaktadır ki, buna yumurtlama denir.

Yumurtlama olmadan adet olabilmektedir. (Anovulatuar siklus) ancak, yumurtlama olmadan gebelik söz konusu olamaz. Bu bölümün başında da belirttiğimiz gibi, yeni doğan bir kız çocuğunun iki yumurtalığında toplam 400.000 kadar yumurta hücresi vardır. Ama her ay yaklaşık 1-2 tanesinin kullanıldığı düşünülürse, 30-35 yıl adet gören bir kadın, yumurtalarının ancak 50.000 tanesini kullanabilir.

Kadında yumurta hücresi: bilindiği gibi her canlının vücudu milyonlarca hücreden yapılmıştır. Bu milyonlarca hücreyi oluşturan ana hücre kadın yumurta hücresidir. İnsan vücudunun da en büyük hücresi olan yumurta hücresi sperm tarafından döllenince bölünerek çoğalmaya başlar. Önce ikiye, daha sonra da her parça yeniden ikiye bölünerek 2-4-8 diye milyonlarca hücre durumuna gelip küçük bir insan yavrusunu oluşturur.

Tomurcuklanma ile üreme Bira mayasi gibi bazi protistalarda ve mantarlarda görülen üreme çesididir. Üreme gerçeklesirken birey hücre çekirdegini esle..
505 25 561

Mantarlar eşeyli ve eşeysiz olarak çoğalabilirler. Eşeysiz üreme şekil*lerinden biri olan vegetatif üreme basitçe mantarın herhangi bir parçasından ye..
667 16 760

Karayosunlarında Üreme Diploid faz, suyosunlarına göre biraz daha uzundur. Erkek ve dişiler ayrı isim alır. Dişi gametofite arkegonyum, erkek gametofi..
336 19 145

Kadınlarda üreme bölgesi sorunları ile tiroid bezi ve hormonu arasında nasıl bir ilişki var? Kadınlarda daha fazla görülen ve üreme sağlığını ciddi..
525 5 660

Bir kadının üreme bezleri, östrojen ve progesteron üretir. Bu hormonlar dişi cinsel özellikleri, hamileliğin korunmasından sorumlu bulunur.Hipofizde g..
232 7 745

Prof. Dr. Bülent Tıraş, çiftlerin evlendikten sonra ayrı ayrı üreme ile ilgili incelemelerden geçmeleri ve olası sorunların erken tanısının sağlanması..
182 18 469

Tohumlu bitkilerin eşeysel üreme organlarına çiçek adı verilir. Başka bir deyimle çiçek, yaprakları eşeysel üremeye hizmet için özel bir değişime uğra..
703 11 629

Çiçeklerde Erkek Üreme Organı Erkek organ, stamen ya da anter olarak da bilinir, çiçeğin erkek üreme organı. Bir çiçekte bulunan erkek organların tüm..
926 15 301

Kanser, erkeklerde bazı durumlarda baba olma şansını öldürüyor. Önlemli alındığında etkilemese de yine de tedbirli olmak gerek. Başka hangi olumsuz et..
743 10 160

Çiçek Tohumlu bitkilerin üreme organlarını taşıyan kısımdır. Çiçeğin kısımları Çanak yaprak: Genelde yeşil renklidir. Çiçeğin en dış kısmını oluş..
556 6 505

Son günlerde kanser görülme sıklığının artışı ve yaş ortalamasının hızla genç yaşlara inmesi gündeme başka bir soruyu taşıdı. Kanser babalık şansını ö..
654 15 466

Mali kriz ve kalıcı ekonomik sıkıntılar erkek üreme işlevlerini etkiliyor. Mevcut durgunluk etkileri erkeklerde vazektomi kısırlaştırma yani meni ..
304 7 893