Doktor Tv Banner

İzometrik Kasilma Ve İzotonik Kasilma Nedir

İzometrik Kasilma ve İzotonik Kasilma Nedir
47 1 53

İzometrik Kasılma

Kasın boyunun kısalmadan yaptığı kasılma şekline izometrik kasıl­ma denir.

İzotonik Kasılma

Kasın gerilimi, tonusu değişmeden boyu değişerek yaptığı kasılma bi­çimidir.

İzometrik kasılmada aktin ve myozin fibrillerinin birbiri üzerinde kaymasına gerek bu­lunmaz. İzotonik kasılma izometrik kasılmaya göre daha uzun sürer. İzotonik kasılma kasın dış iş etkinliği ile yakından ilişkilidir. Kastaki bir çok kasılma olayı her iki tip kasılmanın ka­rışımı şeklindedir. Vücudumuzda kasların kasılma hızlan da farklıdır. Bir kısmı hızlı kas lifle­rinden bir kısmı ise yavaş kas liflerinden meydana gelmiştir. Yavaş kaslar genellikle uzun sü­reli işlerin yapılabilmesiyle sorumlu kaslardır. Kas lifleri küçüktür ve daha fazla kan daman tarafından beslenmektedirler. Hızlı kaslara göre mitokondri sayıları daha fazladır. Kasın içerisinde hemoglobin benzeri bir madde olan myoglobinden daha zengindirler. Hızlı kasların sarkoplazmik retikülümları ise daha iyi gelişmiştir. İyon değişim olayı bu kaslarda daha faz­ladır ve kalsiyum iyonunun hareketi daha hızlıdır. Yavaş kaslar içerisindeki myoglobinin çok olması nedeni ile kırmızı renkte görüldüğünden kırmızı kas hızlı kaşlar ise myoglobin bakı­mından fakir olduklarından beyaz kaslar olarak adlandırılır.

Kasın uzun süreli ve kuvvet harcanarak yapılan kasılması kas yorulmasına neden olur. Kasın yorulması metabolik olaylarının artık aynı güçte kasılmayı sürdüremeyecek duruma gelmeleri olarak özetlenebilir. Sinir uyarılarının normal olarak gelmesine rağmen kas artık istenilen kasılma cevabını verememektedir. Kas lifleri ATP bakımından fakirleşmiştir.

Aynı kasın sürekli zorlayıcı etki altında kalması kasın büyümesine neden olur. Kas lifle­rinin çapı artar. Bunun tersi kas atrofısine yani kasların erimesine, incelmesine neden olur. Kas gerilemesi kasın sinir desteğinin ortadan kalkmasına (kas sinirinin kesilme veya diğer nedenlerle uyarı getirmemesine) bağlı olabilir.

Kasları etkileyen bir takım ailesel hastalıklarda vardır. Bunlardan bir tanesi ailesel peri­yodik felç dediğimiz durumdur. Bu kişilerde hücre dışı sıvısı içerisindeki potasyum seviyesi giderek yetersiz seviyelere düşer ve bu kas membranının uyarılmasıyla ilgili elektriksel etkin­likler olmadığından kas kasılamaz.

Kas içerisine sokulan ince elektrotlarla kasların elektriksel etkinliğinin ölçümünde kul­lanılan araçlara elektromyogram denir.

Kasın kasılmasının gelen sinirsel uyanlar tarafından sağlandığını biliyoruz. Kasın sinirle yaptığı bağlantı bölgesine myonöral kavşak denir. Sinir implusları bu kavşağa ulaştığında si­nir ucunda bulunan içi asetil kolin dolu olan kesecikler parçalanır ve kas hücresi ile sinir ara­sındaki küçük aralığa asetil kolin boşalır. Bu kasın kasılmasıyla ile ilgili elektriksel olaylar di­zisini başlatır. Belirli bir süreden sonra uyan devam etse bile kas artık bu uyarıya cevap ver­mez. Aslında bu kasların aşırı gerilip kopmasını önleyen bir faktördür. Kas yorulması dediği­miz olay zaman zaman adeta bir sigorta gibi hareket eder. Belirli bir kasılma düzeyinden son­ra kas yorulur. Çünkü sinir ucundaki asetil kolin keseciklerinin sayısı azalmıştır.

Parkinson Hastalığı Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Parkinson hastalığı kas kontrolü kaybına dayalı bir beyin hastalığıdır. Belirtileri ilk başta hafif olmakla beraber bazen farkına varılmayabilir. ..
324 20 367
Sara Hastalığına Son Verecek Bir İlaç Var mı?

Türk bilim insanları sara nöbetine yol açan hastalığa karşı yeni ilaç keşfetti. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı..
971 18 648
Her Ateşlenme Havale Geçirmek Değildir

Anneler en çok bu konularda panik oluyor. Acaba bebeğim havale mi geçiriyor? Her ateşlenmi havale değil. Bunu nasıl ayırt edebiliriz? Hisar Interc..
234 7 167
Çocuklarda Ateşli Havale Durumunda Ne Yapılmalı?

Dr. Ece Şule Aslan, çocuklarda görülen ateşli havale durumunda ailelere önerilerde bulunuyor. Bu durumun belirtileri ve çareleri.. Çocuğunuz küçüks..
932 19 477
Yürürken Sigara İçmek Kalbi Vuruyor

Kalp krizi ve kalp hastalıkları sigaradan kaynaklanıyor üstelik yürürken sigara içmek çok daha beter.. Uzmanlar, yürüyüş esnasında içilen sigaralar..
228 8 883
Çocuklarda Dalgın Bakışlar Epilepsi Sebebi mi?

Sürekli dalıp gidiyorsa ve sabit bakıyorsa ciddi bir rahatsızlığı olabilir hemen bir uzmana gidin. Çocuklarda epilepsinin belirtileri neler? Anne b..
702 4 277
Erkekler Diş Doktorundan Daha Çok Korkuyor

Dişçiden sadece kadınlar veya çocuklar korkmuyor. Araştırmalara göre erkekler en fazla korkanlar.. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği F..
493 18 665
Epilepsi Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Nörolojik bir rahatsızlık olan sara yani epilepsi nelerden kaynaklanıyor? HASTALIĞIN NEDENLERİ Doğuştan gelen beynin oksijensiz kalması ya da zede..
723 20 202
Vajinismus Rahatsızlığına Karşı Egzersiz Önerileri

Egzersiz ve birkaç basit kas alıştırmalarıyla kadınların cinsel hayatı güzelleşecek ve korkular geride kalacak.. Vajinismus, bir kadının cinsel ili..
947 24 434
Ritim Bozukluğu Ani Ölüm Sebebi

Kalpte ritim bozukluğuna dikkat. Önceden tedbir almak ve ölüm riskini önlemek önemli.. Ani ölümlere neden olabilen kalpteki ritim bozuklukları kalb..
971 17 739
Hangi Bebekler Bu Rahatsızlıkla Doğuyor?

Serebral Palsi (CP) ile doğumlar artıyor. Olumsuz doğum şartları, gebelikte hastalanma, akraba evliliği gibi nedenlerle bebekler hasta doğuyor.. AB..
565 21 523
Gebelik Sürecinde Havuç Tüketmenin Yararları

Havuç herkes için faydalı bir sebze fakat hamileler için ayrı bir özelliği var. Hamilelikte alınan vitaminlerin, bebeğin gelişimini etkiler, bu vit..
852 21 217
Parkinson Hastaları İçin Yeni Umut

İlaç tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda kulanılacak olan yeni bir tedavi yöntemi geliştirildi. Bu haber parkinson hastalarının yüzünü güldürecek...
593 23 323
Vajinismusa Karşı Sürtünerek Zevk Alın

Severek evlendiyseniz bile vajinismus problemi yaşayabilirsiniz. Cinsel birleşme olmadan sürtünerek de çiftler zevk alabilir mi? Vajinismus yani ka..
672 21 869
Kırık Kalp Sendromu Kalbi Yoruyor

Kalp krizinin başlıca nedenlerinden biri de kırık kalp sendromu. Stres, mutsuzluk ve gerginlik kalbi yoruyor.. Kalp krizini taklit edebilen kırık k..
234 23 211