İsitme Organimiz Kulak Duyu Organi

İsitme Organimiz Kulak Duyu Organi
66 4 28

İşitme Organımız Kulak, Duyu Organimiz Kulak

Kulaklarımız

Kulaklar dışta kulak kepçeleri ve dış kulak yoluyla başlar. Bu bölüme dış kulak denir. Daha sonra içerisinde işitme kemikçikleri (çekiç, örs, üzengi kemiklerinin yer aldığı orta kulak gelir. Dış kulak ve orta kulak, kulak zan ile ayrılır. Çekiç, ört ve üzengi kemikleri ku­lak zan ile iç kulağa açılan oval pencere arasında bir titreşim zinciri meydana getirirler. Orta kulakla dış ortam arasındaki havanın dengelenmesi östaki borusu aracılığı ile sağlanır. Uçak kalkarken meydana gelen basınç değişikliklerinin neden olduğu baskıyı kaldırabilmek için yutkunma ve sakız çiğneme gibi uygulamalar östaki borusunun etkinliğini arttırmak içindir.

İç kulakta iki ayrı bölüm vardır. Yarım daire kanalları işitme ile ilgili değil denge ile ilgi­lidir.

İç kulağın işitme ile ilgili bölümüne kohlea denir. (Salyangoz gibi kıvrımlı bir dolambaç yapı) . Bunun içerisi bir sıvı ile doludur ve sıvının içerisinde işitme sinirinin uçları yer alır. İşit­me sinir kulağı beyine bağlar. Titreşimler dış kulak, kulak zarı, orta kulak kemikçik zinciri ve oval pencere aracılığı ile kohleaya ve sıvıya ulaşır. Sıvının titreşimleri ise sinir uçlarının ses dalgalarını algılamasını sağlar.
Her iki kulağa gelen seslerin ton farkından ve seslerin kulaklara ulaşması arasındaki za­man farkı ile sesin yönünü belirleriz.

Kulaklarda dış kulak yolunun salgısı olan kulak kiri veya kulak yağı denilen madde za­manla birikip sertleşerek iletim tipinde işitme azlığına neden olabilir. Hiç bir zaman kulak ki­ri sert cisimlerle karıştırılarak temizlenmeye çalışılmamalıdır. Bu dış kulak yolunun iltihap­lanmasına neden olabilir. Yüzme vb gibi nedenlerle orta kulak ve dış kulak yolu iltihaplan olabilir. Su altında yüzerken hafif olarak kulaklara doğru basınç yapmayı unutmamak gere­kir. Kulak kemikçikleri arasındaki yapışıklıklar, zarın zedelenmesi yada delinmesi, kulak kemiklerinin birbirine yapışması işitme kayıplarına neden olabilir. İşitme sinirinin haraplanması ayrı bir sağırlık nedenidir. Sigara, alkol gibi bazı maddeler görme sinirine olduğu kadar işitme sinirine de zarar verebilir. Yersiz ve gereksiz miktarda dikkatsiz kullanılan ilaçlar da işitme kaybına neden olabilir. Kulakların işitme etkinliği işitme testleri (odyometri) ile belirlenir. Basit bir diyapazonla yapılan işitme testleri de vardır.
Bazı tip işitme kayıplarında işitme araçlarından bazılarında ise özel bazı ameliyatlardan yararlanılır.

Kulaklarımızı korumak için nelere dikkat etmeliyiz?

1. Kulaklar hiç bir zaman sert cisimlerle karıştırılmamalıdır (Piyasada satılan ve uçlarına pamuk sarılmış naylon çubuklar dahil)
2. Kulak üzerine sert darbe vurulmamalıdır.
3. Yüzme sırasında suya dalındığında kulağa doğru daha doğrusu burna doğru hafif şe­kilde hava basıncı yapmalıdır.
4. Kulak zan delik olanlar suya girerken ve yıkanırken kulaklarının deliğine mutlaka va­zeline bulanmış pamuk koymalıdır.
5. Basit kulak iltihapları bile zamanında tedavi edilmelidir.
6. Gereksiz ilaç kullanılmamalıdır.
7. Özellikle çocukların kulaklarına hekim önerisi olmaksızın damla damlatılmalıdır.

Kulak Zarı Delinmesi İşitme Kaybına Neden Olurmu? Genellikle, delik büyüdükçe, işitme kaybı da artar. Deliğin kulak zarındaki yeri de işitmeyi etkil..
679 9 623

KULAK ZARI-TİMPAN ZARI: Kulak zarı (timpan zarı), dış kulak kanalının orta kulağa açıldığı sınırda bulunan ve üç tabakadan oluşmuş bir zardır. Dış kul..
578 5 197

Konuşmaların duyulmadığı, fısıltı gibi geldiği bir tür işitme bozukluğudur. Müzik bile uğultuya dönüşür. Bu kişiler dış dünyadan izole olarak yaşar..
329 15 496

Gürültü zararları / Patlama sonucu oluşan travma Kulakta duyulan seslerin sık rastlanan bir nedeni ( % 30′a kadar), kulaktaki hassas tüy hücrelerinin ..
966 12 287

İÇ KULAK: İç kulak işitme ve denge olayıyla ilgili asıl yapıları içermektedir ve şakak kemiğinin içinde bulunmaktadır. îç kulak başlıca iki yapıdan ve..
299 9 751

KULAK: Kulak gerek yapı gerekse de işlev bakımından a) Dış kulak b) Orta kulak c) İç kulak olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Kulak ve ilgili yapıl..
848 22 549

Obez olmak yani vücutta ekstra kilo taşımak işitme kaybı ve işitme sorunlarının sebebi olabilir. Harvard araştırmalarında 68000 kadın incelenmiştir..
600 26 200

KOLESTEATOMA: “Kolesteatoma” orta kulakta gelişen, içi keratin denilen proteinle dolu ve zamanla büyüyebilen bir keseciktir. Bu keseciğin duvarı,dış k..
219 8 549

Kulak Zarı Neden Delinir? Kulak zarı delinmelerinin sebebi genellikle travma ya da enfeksiyonlardır. Kulağa tokat atılması, barotravma denilen basınç ..
672 6 116

SERUMEN: Bilindiği gibidış kulak kanalının iç yüzünü örten deride “Seruminöz” ve “Sebase” olmak üzere iki çeşit bez bulunmaktadır. Bu iki bezin salgıs..
698 20 318

    Kulak Çınlaması Neden Olur     Dış ortam sessizken, kafa içerisinde ses duyulmasına kulak çınlaması denir. Bazı zam..
841 12 501

Şeker ve yüksek tansiyon ani işitme kaybına yol açabiliyor. Bu nedenle erken teşhis ve erken tedavi çok önemli. Şeker ve yüksek tansiyon hastaların..
555 23 539