Doktor Tv Banner

İnsan Kemik Sayisi Kemik Cesitleri

İnsan Kemik Sayisi Kemik Cesitleri
31 1 75

İnsan Kemik Sayısı, Vücudumuzdaki Kemik Sayısı

Erişkin bir insanda 206 kemik vardır. 26 omurgada, 25 kaburgalar ve sternum,

22 başta, 1 hiyoid, 64 üsttaraf, 62 alttaraf, 6 kulak kemikleri, mecmuu 206. Bu sayı içinde diz kapağı kemiği (patella) da varsa da susarnsı (sesamoid) kemikler yoktur.

Kemiklerin dış görünüşleri; Kemiklerin şekilleri kendi karakter­lerine göre değişiktir. Bununla beraber boyutlarını birbiriye karşılaştırarak kemikleri üç gruba ayırmak mümkündür, Kemik Çeşitleri;

1) uzun kemikler.

2) yassı kemikler,

3) kısa kemikler.

Bir uzun kemikde (Os longum) uzunluk, genişlik ve kalınlıktan fazladır. Uzun kemiklerde bir cisim (diaphysis), iki uç (epihysis) vardır. Yalnız köprücük kemiği, klavikulada bu üç parça yoktur.

Kemiklerin diafizleri genel olarak üç yüzü prizmatiktir (humerus, femur gibi).

Bir yassı kemikde (Os planımı) uzunluk ve genişlik, kalınlıktan fazladır. Yassı kemiklerde iki yüz ile her yassı kemiğin biçimine göre değişik kenarlar gösterir (kalça kemiği gibi).

Bir kısa kemikde (Os breve) her üç boyut birbirine aşağı yukarı eşittir (bilek kemikleri gibi).

Kemiklerin görünüşlerinde kullanılan Lâtince ve Türkçe terimlerin anlamları

Aditus (Ağız - Girek) : Bir boşluğun içine girilecek yer.

Ala (Kanat ) : Kanata benzeyen çıkıntı.

Antrum (Antrum): Mağara manasına olup içi hava dolu ve duvarları mukoza ile örtülü kemik boşluğu.

Canalis (Kanal): Çevresi kapalı ince uzun yol.

Condylus (Lokma - Kondil) : Yuvarlak pürtüksüz ve üzeri eklem

kıkırdağı ile ürtülü çıkıntı.

Crista (ibik - Krista) : Kemiklerde dik ve sarp kenar.

Eminentia (Çıkınt) : Büyük toparlak çıkıntı.

Eplcondylus (Lokmaüstü - Epikondil) : Bir toparlak eklem çıkın­tısı üzerindeki daha küçük bir çıkıntı.

Foramen (Delik) : Bir boşluğu başka bir boşluğa birleştiren delik veya bir kanalın ağzı.'

Fossa (Çukur): Kemik üzerinde girinti halinde çukur

Fovea - Fossula (Çukurcuk)

Hiatus (Yarık) : Çatlak şeklinde oluk veya yarık.

Labium (Dudak) : Kalınca kenarların kıyıları.

Lamına - Lamella (Lam - Lamel) : ince ve düz kemik yaprağı.

Ligula - Lingıda (Dilcik): küçük dile benzeyen çıkıntılar.

Linea (Çizgi) : Dar uzun ve basık küçük kabartı.

Meatus (Mea) : Kısa yol veya yolağzı

Processus (Çıkıntı - Processus) : Uzunca çıkıntı. Sinüs (Sinüs) : İçerisi mukoza ile kapalı kemik içindeki boşluk (sinüs anatomide, boşluk, çıkmaz ve çukurluk anlamına, başka oluşumlar için de kullanılmaktadır).

Spina (Diken) : Ucu sivri çıkıntı.

Squama (Skuama) : Sedef kabuğuna benzeyen kemik bölümü

Sulcus (Oluk) : Uzunluğuna girinti.

Trochlea (Makara) : Makara yüzüne benzeyen çıkıntı.

Tuber (Tümsek) : Yumru şeklinde çıkıntı.

Tuberculum (Tüberkül) : Yumrucuk şeklinde çıkıntı.

Tuberositas (Pürtük - tüberozitas) : Üzerinde pürtükler olan yer.

Uncus (Çengel) : Çengel biçiminde çıkıntı.

Kemiklerin besleyici kanalları

Kemiklerin yüzeyinde birçok delikler vardır, bunlar besleyici kanal denilen ve içinden damarların geçtiği ince yoların ağızlarıdır. Bunların bir veya birkaçı uzun olup, uzun kemiklerde kemik boşluğuna kadar gider; sayıları pek çok olan diğer kanalcıklar kısadır, bu kanalcıklar kemiklerin eklem yüzeyinde bulunmaz, uzun ve yassı kemiklerde esas besleyici kanal bir tane olup içinde esas besleyici arter bulunur. Bu kanal içindeki arter uzun kemik­lerde, kemik kanalı içine kadar gelerek orada ikiye ayrılır, ve bunlarda epifizlere kadar giderler. Toplardamarlar ve sinirler arterlerle beraber­dir. Lenfa damarları periosta bir ağ yaptığı kabul edilmişse de kemik dokusunda lenfa damarlarının varlığı daha etüd halindedir; kemik iliğinde ise hiç rastlanmamıştır.

D Vitamini Tek Başına Yetersiz Olabilir

Kemik sağlığını olumlu etkileyen D vitamini aslında tek başına yeterli olmayabilir. Menopoz dönemindeki kadınlarda kalsiyumun etkisi çok önemlidir..
369 24 416
Osteoporoz Tedavisi İçin İlaç Kombinasyonu

Osteoporoz tedavisinde hangi ilaçlar kullanılmalı ve birkaç ilacı birleştirip içmek daha kesin sonuç mu verir? Kemik mineral yoğunluğunun osteoporo..
934 19 764
Kemik İliği Nakli Fıstık Alerjisine Çare mi?

Yeni bir çalışmaya göre kemik iliği nakli ile fıstık alerjisi durumu ortadan kaldırılabiliyor. Lösemi olan 10 yaşındaki bir çocuğun aynı zamand..
196 5 723
A’dan Z’ye Osteoporoz Hakkında Bilgiler

Osteoporozda kemik yoğunluğu düşmekte ve kemikler zayıflamaktadır. 30 yaşından sonra güçlü olan kemikler gitgide güç kaybeder. 50 yaş üstü kadınlarda ..
170 19 865
Kemik Sağlığınız İçin Beslenme Önerileri

Çocukluk çağında kemiklerimizi korumaya başlamalıyız. Gençlik ve yetişkinlikten itibaren kemik yapımız zayıflamaya başlar. Kemik sağlığı için sağlıklı..
184 17 131
Kemik Erimesine Karşı Doğal Çareler

Op. Dr. Adnan Bağrıaçık menopoz döneminde kadınlarda yaşanan osteoporoz yani kemik erimesi tedavisi için 3 doğal tedavi şeklini açıkladı.. Uzmanlar..
295 17 703
Uzaklardan Gelen İlikle Hayata Döndü

11 yaşındaki minik Ayşe ilik nakli bekliyordu. Sevindirici haber ABD’den geldi. Lösemiyi ABD’li bir gönüllünün bağışıyla yendi.. Aksaraylı Tay aile..
343 25 405
Suni Kemik İle Neler Yapılıyor?

Kırılan veya yeni kemiklerin yeniden oluşması için suni kemik geliştirildi. Suni kemikle neler yapılabilir nerelerde kullanılır? İskoç ve İngiliz b..
224 15 831
Osteoporoz Nedir, Kimlerde Neden Görülür?

Kemiklerde yer alan gözenekler osteoporozun ta kendisidir. 30 yaşlarında güçlü olan kemikler daha sonraki yıllarda yoğunluğunu kaybetmeye başlar. ..
348 22 566
Günde Ne Kadar Süt İçmeliyiz?

Kemik sağlığı için yapı taşı olan süt ne kadar tüketilmeli ve sütün mucizevi faydaları.. Yaşamın her döneminde tüketilmesi gereken süt, vücudun iht..
468 8 711
Kronik Miyeloid Lösemi Hakkında Bilinmeyenler

Kronik miyeloid lösemi (KML), kan hücreleri ve kemik iliği kemiklerde üretilen süngerimsi dokuyu etkileyen bir kanser türüdür. Miyeloid olgunlaşma..
328 14 616
Süper Yapıştırıcı İle Kemik Kırılmasına Son

İsveçli bilim adamları süper yapıştırıcıyı geliştirdi. Bu yapıştırıcı sayesinde ayak ve kol kırıkları yapıştırılıyor ve engel olmaktan kalkıyor.. A..
667 12 368
Osteoporozda Kemik Yoğunluğu Ölçümünün Önemi

Kemiklerde bulunan mineral yoğunluğu ölçümü için özel bir X-ışını tarama testi veya bilgisayarlı tomografi (BT) testi uygulanır. Kemiklerdeki kals..
529 13 421
Yapay Deri Üretimi ve Deri Nakli

İlk kez uygulanacak olan yapay deri üretimi ve yüze özel kemik yapısı ve deri nakliyle yüz nakline gerek kalmayacak.. Türkiye'de ilk defa yapay der..
348 14 157
İleri Meme Kanserinde Tedavi Seçenekleri

İleri derecede meme kanseri yaşayanlar metastatik dördünce evre ve sonrasında hangi koşullardadır ve hangi tedavi seçenekleri vardır? Tedavinin ..
315 15 615