İnsan Beyninin Özellikleri

İnsan Beyninin özellikleri
84 3 49

İnsan Beyni Nedir- İnsan Beyninin Çalışma Yapısı

Bir canlı hele hele bir insan doğumla yeryüzüne düştüğünde, yüz yıldan fazla bir süre yaşayabilecek şansa sahiptir. Bu süreç dünyadaki her canlı için zorlu bir süreçtir. İnsan için ise çok daha zorludur.

Bilim adamları beynimizin tüm fonksiyonlarını-nasıl çalıştığını hala tam olarak ortaya koyabilmiş değillerdir.Yetişmiş bir insanın beyni ortalama 1.350 gr. civarındadır.

Yaşamı boyunca ancak kapasitesinin % 8 -13 oranını genel olarak kullanabilmektedir.

Beynimiz yüzmilyar civarında bir hücre yapısına sahiptir ve bilgi alışverişi nöronlar sayesinde ışık hızınada beynimiz verileri incelemekte ve neticelendirmektedir.

Vücudumuzun en fazla oksijen ve glikoz tüketen organıdır.

Beynimiz iki yarıküreden müteşekkil olup bir de küçük beynimiz vardır.

İki yarıküreden oluşan beynimiz bize kumanda eder ve uykumuzda dinlenme ihtiyacı duyar yani kısmi olarak bizle birlikte o da uyur. Küçük beynimiz ise doğum-ölüm süresince asla uyumaz.

Beynimiz: Bilgi depolar ve hatırlar, İleriye programlar yapabilir, Duygu-üzüntü-sevinç yaşar, Zeka kapasitesi oluşturur, Zaman’ı algılar ve yorumlar, Rüya görür, Bilinç oluşturur, Mukayese üretebilir doğruyu arar.

Benimde bugüne kadar okuduklarımdan çıkarabildiklerim aşağıdakilerdir.

Beynimizi kısmi olarak bilgisayarımızın hard diskine benzetebiliriz. Bilgisayarımız bir operatör tarafından girilen bilgileri işlevsel hale getirir ve sorguladığımızda tekrar önümüze koyar. Beynimiz ise beş duyu organımız dahil otomatik (farkında olmadan) sürekli etkileşim halinde kayıt halindedir ve ortaya konulmasında bir operatöre ihtiyaç duymaz.

İnsan doğduğunda beynindeki ön bilgiler hariç içi boştur. Yaşamı boyunca aldığı eğitim neticesinde şekillenir ve bilgiler depolanır. Bilgisayarınızı da yeni aldığınızda ön çalıştırma bilgileri hariç boştur. Kullanıcısı tarafından şekillenir ve bilgiler depolanır.

İnsan beyni önce beş duyu organı yardımıyla ve beynin sorgulaması yöntemiyle öğrenir. Öğrenme süreci ömrü boyunca devam eder fakat bu grafik ilk yirmi yaş süresince özellikle 0-7 yaş arası en yüksek seviyededir kırk yaşından sonra çeşitli etkilerle önce durgunluğa sonrada düşüşe geçer. Hard disk’te de öğrenme yaşı-süresi yoktur. Dolana kadar bilgi alabilir sadece bazı hatalardan dolayı kayıt yavaşlaması söz konusu olabilir.

İnsan beyninde bilgi alışveriş hızı ışık hızındadır fakat bilgiler eskidikçe-dosyalar fazlalaştıkça bu geri getirme-hatırlama hızında yavaşlama söz konusu olabilir. Bilgisayar hard diskinde de dosyalar çoğaldıkça dosya bulma ve dosya açılması benzer özellik gösterir.

Bugünkü bilgisayarlar dolayısıyla henüz insansı özellikler taşımaktan çok uzaktırlar. Mekanik ezberletilenleri önümüze koyar. İnsan ise süreci içinde oğrenir, yorumlar, neticelendirir. İnsan ayrıca; sevinir-üzülür-rüya görür-bilinç oluşturur. Uzmanlar ileride insansı özellikler gösteren bilgisayarlar yapılabileceğini ve neticede insanlığı esir alıp bizlerle savaşacağını düşünmektedirler.

Oysa bana göre hiçbir zamanda hiçbir bilgisayar insan zekasını geçebilmesi söz konusu değildir. Geri toplumlarda cahil halktan ileri zekaya sahip robot bilgisayarlar geliştirilebilecektir fakat kumanda daima insanın elinde olacaktır. Hatta yarı insansı, yarı veri yüklü canlılar yapılabileceği yıllardır sibernetik adıyla işlenmektedir fakat insan beyni yenilemez olarak yaratıldığını benimsemekteyim.

İnsan; beyni sayesinde, zamanı sorgular, doğruyu bulmaya çalışır, sürekli yeni bilgiler edinir, beyindeki luzumlu jamperları açmaya-kapamaya çalışır bu anı yakalama savaşıdır. İnsandan başka hiçbir canlıda bu özellik yoktur.

İnsan beyni kapasitesi sınırsızdır. Sınırsız kapasitede bir harddisk üretilemez.

İnsan beyni günümüzde ortalama %10’unu kullanmaktadır ama beynimiz zamanla bu oranı yavaş da olsa yükseltmektedir. İnsan beyninde kısa ve açık devreler vardır. Yaşamı boyunca bu jamper’lar (bağlantılar) açık-kapalı devre haline gelmektedir. Taş devri – İsa dönemi – Fatih dönemi ve bugün insan beyni sürekli gelişim halinde devinim üretmiş o dönemlerde açık olmayan beyin devrelerimiz bugün çalışır hale gelmiştir.

İnsan beyninde binlerce jamper söz konusudur (belki çok daha fazla) bunlar tespit edilebilse ve gerekli işlemler yapılabilirse beyin çok daha fazla çalışabilir hale bir anda gelebilecek çalışma kapasitesi %100’e yaklaşabilecektir.

Çalışması %100’e yakın hale gelen bir beyin neticesi tam olarak hesaplanamamakla birlikte, mevcut duyu organlarımıza ihtiyacımızın olmayacağı ve yaşam gereksinimleri söz konusu olan atmosfer, zaman kavramı, doğum-çoğalma kavramlarının da artık gereksiz kalacağıdır.

Bir oranlama-genelleme yaparsak insanın %90’ı beyindir geri kalan %10 buna hizmet etmek için yan kuruluşlardır diyebiliriz. Ellerimiz-ayaklarımız, iskeletimiz, gözlerimiz, yeme ihtiyacımız, ve diğerleri beynin mekanik uzantılarıdır bu uzantılar sayesinde ortamında hayatta kalmayı ve hayatı yenmeyi başarır.

Yaşama düştüğü andan itibaren beynin geçirmesi gereken bir süreci-devinimi vardır. Her nefes alışında deviniminden an tüketir ve durmakta olan zamanı yakalar. Her an’ı yakaladığında rezonansını korumak zorundadır. Rezonansının optimize olması beyninin şekillenmesiyle de doğru orantılıdır. Nefes almadığı anda an’ın gerisinde kalmaya başlar… ve neticede; yani beyin, yani insan denen canlı ölmüş olur.

Beyin; insan öldüğünde, yaşamı boyunca edindikleri bilgileri derler-toparlar sadece bunları yanında alır götürür. Bu dünyadan götürülebilen beyin deposundaki birikimlerin ve kayıtlarının dışında başka hiçbir şey yoktur.

Avrupalı ve ABDli bilim adamları insan beyninin en ayrıntılı görüntülerini görüntüledi ve açıkladı. Bu bilgilere göre insan beyninin kapasitesi nedir?..
297 22 853

Kültürü Oluşturan Unsurlar - Kültürü Oluşturan Etkenler Kültürü oluşturan unsurlar Maddi(somut )unsurlar ·Coğrafi konum, ·Simgeler, ·Doğal ortam öz..
952 14 407

İnsan koryonik gonadotropin insan embriyosunu çevreleyen hücreler tarafından üretilen bir hormondur; bu hücrelere trofoblast hücreleri denir ve sonund..
183 19 406

İsrailli bilim insanları, laboratuvar ortamında yağ dokusundan insan kemiği üretmeyi başardı. Yağdan üretilen insan kemiği, kırılan ve zedelenen kemik..
548 20 385

Lozan Antlaşmasının Özellikleri - Lozan Antlaşmasının Özellikleri Nelerdir 1-I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan antlaşma*lar arasında günümüze kada..
792 25 239

Genel Özellikleri *Gerçek tohum taslağı yoktur ve tohum kozalak içinde gelişir. *Çiçekleri yoktur bu yüzden bunlara kozalaklı bitkiler de denir. *Çok ..
598 24 338

Değişmez Dokuların Özellikleri     Meristem hücrelerinin özelleşmesiyle oluşurlar.     Hücrelerde büyüme , koful oluşum..
677 13 384

Otozomal ominant kalıtımla geçen Ataksi ilk Portekiz kökenli insanlarda açıklanmış ve daha sonra Brezilya, Japonya, Çin ve Avustralya belirlenmiştir. ..
531 15 452

Erkekler Mars’tan, kadınlar Venüs’ten mi? Belki de değildir. Modern kültür ve popüler psikolojik bir teori olan bu benzetme, aslında bu iki cinsiy..
249 16 512

Genel Özellikleri *Ovül(tohum taslağı) bir karpel içinde kapalı olan tohumlu bitkilerdir. *Olgunlaştığında tohumlar meyve içerisinde yer alırlar. *Vej..
421 12 671

Beslenme denilince canlı bitki ve hayvanların gereksinim duydukları enerjiyi ve dokuların onarımında, sağlığını sürdürmelerinde kullanacakları kimyasa..
806 16 523

    Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin Genel Özellikleri     • Saltanat ve Hilafetçi bir düşünceye sahip olmaları.  ..
760 15 877