Doktor Tv Banner

İdrar Olusumu Nedir

İdrar Olusumu Nedir
55 1 69

İdrar Nedir, İdrar Oluşumu Nasıl Olur

İdrar oluşumu üç aşamada gerçekleşir. Bunlar: Glomerüler süzülme (Filtrasyon), tüplerde geri emilme ve salgılamadır.

Günlük 180 İt. kan glomerülustan bowman kapsülüne süzülür. Bu miktarın kişiye göre vücud ağırlığının iki katından fazla olduğu söylenebilir. Süzüntünün % 99'u geri emilir. % 1 lik kısmı ise idrarla dışarı atılır.

Süzülmede glomerülus kılcallarındaki kan basıncı doğrudan etkilidir. Bunun sonucu olarak kan plazması glomerülus çeperinden geçerek bowman kapsülüne dolar. Bu sıvıda; su, çeşitli iyonlar, glikoz, amino asit, üre, ürik asit ve amonyak gibi yarı geçirgen zardan kolaylıkla geçebilen moleküller vardır. Kan hücreleri, yağ ve plazma proteinleri gibi büyük moleküller bowman kap­sülüne geçemezler. Bunun yanında bazı küçük moleküller ve vitaminler bü­yük moleküllere bağlanarak damar içinde kalırlar.

Geri emilme idrar oluşumunda önemli rol oynar. Emilim kılcal damar­ların etrafını saran kılcal damarlara doğru pasif veya aktif olarak gerçekleşebi­lir. Götürücü atardamar kılcalları doğrudan doğruya toplardamarlara bağlan­mazlar. Glomeruluslardan sonra proksimal ve distal kıvrımlı tüplerin etrafında ikinci bir kılcal damar sistemi yaptıktan sonra toplar damarlara bağlanırlar.

Tüplere giren plazma, proksimal tüp, nenle kıvrımı, distal kıvrım, top­layıcı tüp ve toplayıcı kanallardan böbrek havuzuna doğru akar. Yol boyunca tüplerin kenarlarında bulunan hücreler tüp içine amonyak, hidrojen iyonu, sodyum, potasyum gibi inorganik maddeleri salgılarlar. Bu maddeler idrarın asit-baz dengesini sağlaması bakımından önemlidir.

Suyun Geri Emilimi: Suyun canlılar için önemi iyi bir çözücü olma­sından kaynaklanır. Nefronda emilim gerçekleşirken, kan plazmasında mad­de yoğunluğunun artması, kanın osmotik basıncını da artırır. Buna bağlı ola­rak suyun geri emilimi pasif olarak gerçekleşir.

Vücud için besin değeri olan maddelerin emilimi: Glikoz, amino asit, vitamin ve inorganik maddelerin hemen tamamı nefronun proksimal tüpün­den aktif olarak emilir. Böylece henle kulpuna giren tüp sıvısında bunların hiçbiri bulunmaz.

Proteinlerin geri emilimi: Her gün 30 gr. kadar plazma proteini glomerül süzüntüye geçer. Protein molekülleri büyük molekül olduklarından aktif taşıma ile geriye alınması mümkün değildir. Bu nedenle, bunlar proksimal tüp epitel hücreleri tarafından fagositozla geri alınır.

Üre, keratin ve diğer ürat iyonlarının bir kısmı çok zayıfta olsa geri emilirler. Bu emilim çoğu kez aktif taşıma ile gerçekleştiğinden ekstraselüler sıvıdaki konsantrasyonu çok düşük seviyeler inmez.

Potasyum ve hidrojen iyonları proksimal, distal ve toplayıcı tübüllerde aktif salgılamaya uğrarlar. Bu salgılama iç ortamdaki asit baz dengesini kontrol eden vücut sisteminin temel elementlerinden biridir.

Böbrek bir düzenleme merkezidir. Normal koşullarda organik madde­lerden glikoz, amino asit idrarla dışarı atılmaz. Bunların idrar içindeki varlığı işlerin yolunda gitmediğinin göstergesi olarak kabul edilir. Diğer inorganik maddelerin ne kadarının atılacağı veya geri emileceği, ilgili maddenin kan içindeki yoğunluğuna bağlıdır.

Homeostasi ve Böbrekler

Organizma içinde yaşamın devamlılığı için gerekli olan koşulların sağlanması ve bunların sürdürülmesi homeostasi (dingin iç denge) kavra­mıyla ifade edilir. Böbreklerin temel işleyişi olan süzülme, emilme ve sekresyon olaylarının temel fonksiyonu, hücreler arası sıvılarda sıvı hacim­lerinin ayarlanması olduğu söylenebilir. Buna göre, gün içinde ne kadar çok su içilirse içilsin kan hacminin değişmeden kalması ve asit-baz dengesinin sabit tutulması gibi olaylarla oldukça önemli rolü vardır.

İdrar Yolu Testleri Her Zaman Enfeksiyonu Teşhis Edemez

İdrar yolunda herhangi bir bakteri ve enfeksiyonu var mı diye doktorunuz sizden testler isteyebilir. Yeni bir araştırma, bu adımın gereksiz ola..
260 26 641
Fazla Çocuk İdrar Kaçırma Sebebi

Araştırmalara göre 4 den fazla doğum yapan kadınlarda ileride idrar kaçırma rahatsızlığı daha sık yaşanıyor.. İşte bu durumun nedenleri.. Denizli D..
655 25 99
Beyaz Çay İçmek İçin Nedenler

Prof. Dr. Erdem Yeşilada beyaz çayın neden tüketilmesi gerektiğini anlatıyor. Beyaz çay nedir nerden bulunur nelere faydalıdır? Esnek ve daha sıkı ..
706 14 511
Kadınlarda İdrar Kaçırma Nedenleri ve Tedavisi

Üriner inkontinans veya mesane kontrolünün kaybı, halk arasında bilinen tabiriyle idrar kaçırma herkes için sinir bozucu bir rahatsızlıktır. Kadın..
747 18 711
Fibricor İlacı Ne İçin Kullanılır, Olası Yan Etkileri Nelerdir?

Kötü kolesterol yani LDL seviyesini düşürmek ve yağlanmayı azaltmak amacıyla kullanılır. Uygun bir diyetle beraber etkilidir. Fibratlar ilaç gr..
664 26 333
Fazla Doğum Yapanlarda İdrar Kaçırma Riski

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Özoğul özellikle idrar kaçırmanın kimlerde görüldüğünü belirtti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uz..
634 20 320
Çocuklarda İdrar Kaçırma Hastalık mı, Normal mi?

Normalde çocuklar 4 yaşında idrar kontrolü sağlıyor ancak alt ıslatma, çocukluk döneminde sık rastlanan problemler arasında. Çalışmalar, 5 yaşında..
202 13 696
Morgellons Hastalığı Nedir? Nedenleri, Tedavisi Nelerdir?

Bir deri rahatsızlığı olan Morgellons, alışılmadık bir şekilde deri altından ipliksi liflerin yüzeye çıkmış şeklidir. Her yerde ısırma ve batma..
253 26 467
Prostat Kanseri Tedavisinde Yeni Yöntem

Robotik cerrahi olarak bilinen yeni yöntemle prostat kanseri tedavisi yapılacak. Prof. Dr. Fatih Atuğ, robotla yapılan prostat ameliyatları sonrası..
804 5 366
Çocuklarda İdrar Kaçırma Nelere Sebep Olur?

Çocuklarda idrar kaçırma tedavi edilmediğinde psikolojik sorunlar gelişebiliyor.Prof. Dr. Tarkan Soygür bu durumu anlatıyor.. Çocuklarda idrar ..
238 5 754
Çocuklarda İdrar Kaçırma Nelerin Belirtisi?

Prof. Dr. Tarkan Soygür çocuklarda erken yaşta başlayan ürolojik sorunları nedenlerini ve çarelerini anlattı. İdrar kaçırma nelerin belirtisi? Çocu..
865 8 736
Bu Ağrılar Neyin Habercisi?

Bel ve kasık bölgesindeki ağrılar aslında hangi hastalığın habercisi? Böbrek sancısına benzer ağrıların sebebi nedir? Tedavi için neler yapılmalı? ..
598 22 701
Çocuklarda Böbrek Kaybına Sebep Olan Faktörler

Ateşlenme uzun sürüyor ve şiddetli olarak yaşanıyorsa çocuklarda böbrekler de etkilenir. Böbrek kaybına kadar varabilir.. Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp..
606 14 258
MS Hastalığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Multipl Skleroz Nedir? Ms, omurilik ve beyinde optik sinirlerin zarar görmesi sonucu oluşan kronik bir hastalıktır. Ms hastalarında sinir hasarı..
203 7 761
Pişmiş Domates Prostat Kanserini Önlüyor

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ramazan Gürkan pişmiş domatesi 40 yaş üstü erkeklerin prostat kanserinden korunması için tüketmeleri gerektiğini bildirdi. ..
851 21 739