İdrar Olusumu Nedir

İdrar Olusumu Nedir
18 3 25

İdrar Nedir, İdrar Oluşumu Nasıl Olur

İdrar oluşumu üç aşamada gerçekleşir. Bunlar: Glomerüler süzülme (Filtrasyon), tüplerde geri emilme ve salgılamadır.

Günlük 180 İt. kan glomerülustan bowman kapsülüne süzülür. Bu miktarın kişiye göre vücud ağırlığının iki katından fazla olduğu söylenebilir. Süzüntünün % 99’u geri emilir. % 1 lik kısmı ise idrarla dışarı atılır.

Süzülmede glomerülus kılcallarındaki kan basıncı doğrudan etkilidir. Bunun sonucu olarak kan plazması glomerülus çeperinden geçerek bowman kapsülüne dolar. Bu sıvıda; su, çeşitli iyonlar, glikoz, amino asit, üre, ürik asit ve amonyak gibi yarı geçirgen zardan kolaylıkla geçebilen moleküller vardır. Kan hücreleri, yağ ve plazma proteinleri gibi büyük moleküller bowman kap­sülüne geçemezler. Bunun yanında bazı küçük moleküller ve vitaminler bü­yük moleküllere bağlanarak damar içinde kalırlar.

Geri emilme idrar oluşumunda önemli rol oynar. Emilim kılcal damar­ların etrafını saran kılcal damarlara doğru pasif veya aktif olarak gerçekleşebi­lir. Götürücü atardamar kılcalları doğrudan doğruya toplardamarlara bağlan­mazlar. Glomeruluslardan sonra proksimal ve distal kıvrımlı tüplerin etrafında ikinci bir kılcal damar sistemi yaptıktan sonra toplar damarlara bağlanırlar.
Tüplere giren plazma, proksimal tüp, nenle kıvrımı, distal kıvrım, top­layıcı tüp ve toplayıcı kanallardan böbrek havuzuna doğru akar. Yol boyunca tüplerin kenarlarında bulunan hücreler tüp içine amonyak, hidrojen iyonu, sodyum, potasyum gibi inorganik maddeleri salgılarlar. Bu maddeler idrarın asit-baz dengesini sağlaması bakımından önemlidir.

Suyun Geri Emilimi: Suyun canlılar için önemi iyi bir çözücü olma­sından kaynaklanır. Nefronda emilim gerçekleşirken, kan plazmasında mad­de yoğunluğunun artması, kanın osmotik basıncını da artırır. Buna bağlı ola­rak suyun geri emilimi pasif olarak gerçekleşir.

Vücud için besin değeri olan maddelerin emilimi: Glikoz, amino asit, vitamin ve inorganik maddelerin hemen tamamı nefronun proksimal tüpün­den aktif olarak emilir. Böylece henle kulpuna giren tüp sıvısında bunların hiçbiri bulunmaz.

Proteinlerin geri emilimi: Her gün 30 gr. kadar plazma proteini glomerül süzüntüye geçer. Protein molekülleri büyük molekül olduklarından aktif taşıma ile geriye alınması mümkün değildir. Bu nedenle, bunlar proksimal tüp epitel hücreleri tarafından fagositozla geri alınır.

Üre, keratin ve diğer ürat iyonlarının bir kısmı çok zayıfta olsa geri emilirler. Bu emilim çoğu kez aktif taşıma ile gerçekleştiğinden ekstraselüler sıvıdaki konsantrasyonu çok düşük seviyeler inmez.
Potasyum ve hidrojen iyonları proksimal, distal ve toplayıcı tübüllerde aktif salgılamaya uğrarlar. Bu salgılama iç ortamdaki asit baz dengesini kontrol eden vücut sisteminin temel elementlerinden biridir.

Böbrek bir düzenleme merkezidir. Normal koşullarda organik madde­lerden glikoz, amino asit idrarla dışarı atılmaz. Bunların idrar içindeki varlığı işlerin yolunda gitmediğinin göstergesi olarak kabul edilir. Diğer inorganik maddelerin ne kadarının atılacağı veya geri emileceği, ilgili maddenin kan içindeki yoğunluğuna bağlıdır.

Homeostasi ve Böbrekler

Organizma içinde yaşamın devamlılığı için gerekli olan koşulların sağlanması ve bunların sürdürülmesi homeostasi (dingin iç denge) kavra­mıyla ifade edilir. Böbreklerin temel işleyişi olan süzülme, emilme ve sekresyon olaylarının temel fonksiyonu, hücreler arası sıvılarda sıvı hacim­lerinin ayarlanması olduğu söylenebilir. Buna göre, gün içinde ne kadar çok su içilirse içilsin kan hacminin değişmeden kalması ve asit-baz dengesinin sabit tutulması gibi olaylarla oldukça önemli rolü vardır.

İDRAR ANALİZİ: İdrar içerisinde erimiş ya da süspansiyon halinde bulunan birçok maddeyi organizmadan uzaklaştıran bir sıvıdır. İdrarın yapısıda; 1) ..
323 25 293

İdrar yolu enfeksiyonu idrar yolunun herhangi bir bölümünü etkileyen bir enfeksiyondur. İdrarda normalde bakteri bulunmaz, Mesane veya böbreğe bakteri..
642 12 185

Uçuğun Belirtileri Nelerdir?     Yaklaşık 0-24 saat önceden uçuk çıkacak bölgede gıdıklanma, karıncalanma, kaşınma, yanma hissi  ..
394 19 320

Jeomanyetizma Nedir? Jeomanyetizma, Dünya'nın manyetik alanını inceleyen jeofizik dalı. Manyetik alanın kökeni, manyetik kutupların oluşumu ve kutup..
574 13 149

Peroksitler moleküler oksijen varlığında hücre içinde doymamış yağ asitleri ve oksidasyon ile bir serbest radikal varlığında üretilir. in vivo olarak ..
553 16 484

Işık enerjisinin emilimini CO2 alınımı CO2'den karbonhidrat oluşumu ve O2 oluşumu olayları hep kloroplastta gerçekleşir. Işıktan faydalanarak Ade..
301 4 559

Döllenme Nedir? Bu aşamada alışılmışın dışında bir büyüklüğe sahip zigot, kendi genomunun aynısını taşıyan daha kücük hücreler üretmek amacıyla üstüs..
324 25 164

Değişmez Dokuların Özellikleri     Meristem hücrelerinin özelleşmesiyle oluşurlar.     Hücrelerde büyüme , koful oluşum..
991 23 863

Andız otu kökünden elde edilen yağ idrar söktürücü ve safra ifrazatını arttırıcıdır. Ardıç meyveleri idrarı s&o..
176 9 653

Sistit Nedir - Sistit Nedenleri Nelerdir Sistit; mesanenin (idrar kesesi) iltihaplanmasıdır. Anatomik olarak erkeklerden farklı olmalarından dolayı k..
409 9 760

K VİTAMİNİ: Antihemorrajik vitamin olarak da bilinmektedir. Protrombin oluşumu için gereklidir. Bağırsaktaki bakteriler normalde önemli düzeyde K vita..
516 14 723

Mesane enfeksiyonları     Sık işeme ve çok az idrar çıkmasına rağmen, işeme ihtiyacı duyma.     Gece işeme ihtiyacı d..
726 4 223