Gorulen İklim Tipleri Ve Bitki Topluluklari

Gorulen İklim Tipleri ve Bitki Topluluklari
57 6 73

Dünyada Görülen İklim Tipleri ve Bitki Toplulukları

Makroklima: Yeryüzünde geniş alanlarda görü­len büyük iklim tipleridir.

Mikroklima: Büyük iklimler içinde farklı özellikleri taşıyan daha dar alanlı iklimlerdir.

Türkiye’de İklim Tipleri Nelerdir ve İklimi Belirleyen Etmenler

a) Enlem
b) Denize göre konum
c) Atmosferdeki genel hava dolaşımı
d) Okyanus akıntıları
e) Yerşekilleri ve yükselti

İklim – Doğal Bitki Örtüsü İlişkisi

Nemli İklimler

Sıcak bölgeler – Geniş yapraklı orman
Soğuk bölgeler – İğne yapraklı orman
Ilıman bölgeler – Karışık orman
Kurak İklimler

Sıcak bölge – Kurakçıl çalılar – kaktüs
Soğuk bölge – Otsu – yosunsu bitkiler

Türkiye’de ve Dünya’da Görülen İklim Tipleri

Ekvatoral İklim Tipi nedir

Görüldüğü yer: Amazon ve Kongo havzaları, Güneydoğu Asya adalarında görülür.

Ekvatoral İklim Özellikleri: Her ayın ortalaması 20°C’nin üstünde­dir. Yıllık ve günlük sıcaklık farklarının en az olduğu iklimdir.
En çok yağış alan iklimlerdendir. Yıl boyunca bol yağış alır. Ekinoks dönemlerinde yağışlarda artış gözlenir.

Bitki örtüsü: Geniş yapraklı gür ormanlardır.

Savan İklim (Yazı Yağışlı Tropikal İklim)

Görüldüğü yer: Ekvatoral iklimi çevreleyen alan­larda (15 – 20° enlemleri civarı) görülür.

Özellikleri: Her mevsim sıcaktır. Kışlar Ekvator’a göre daha serin, yazlar ise Ekvator’a göre daha sıcaktır.
Yağış Ekvatoral iklime göre daha azdır. Yazlar yağışlı, kışlar kurak geçer.

Bitki örtüsü: Uzun boylu sık ot toplulukları olan savanlar görülür.

Muson İklimi

Görüldüğü yer: Güney ve Güneydoğu Asya kı­yılarında görülür.

Muson İklimi Özellikleri: Her mevsim sıcaktır (Ancak, Japonya ve Kore’ye doğru kuzeye gidildikçe sıcaklıklarda azal­ma görülür).
Yaz mevsimi çok yağışlı, kışlar kurak geçer. En çok ya­ğış alan iklimlerdendir.

Bitki örtüsü: Geniş yapraklı gür ormanlar, yer yer savanlar görülür.

Çöl İklimi

Görüldüğü yer: 30° Dinamik yüksek basınç kuşaklan ile kıtalann denizden uzak dağlarla çevrili iç kısımlannda görülür.

Çöl İklimi Özellikleri: Gece – gündüz sıcaklık farklarının en fazla olduğu iklimdir. En yüksek sıcaklıklar çöl ikliminde ölçülür.
Yıllık yağış miktarı çok azdır (200 mm. nin altında). Belli bir yağış rejimi yoktur.

Bitki örtüsü: Kurakçıl çöl bitkileri görülür.

Akdeniz İklimi

Görüldüğü yer: 30°-40° enlemleri arasında; Ak­deniz ülkeleri, (Mısır, Libya kıyıları hariç) Amerika’da Kaliforniya, Şili kıyıları, Afrika’nın güney ucu (Kap) ve Avustralya’nın güneydoğu ve güneybatısında görülür.

Özellikleri: Kışlar ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer.
Yağışların çoğu kış mevsiminde ve yağmur olarak düşer.
Kar yağışı ve don olayı nadir olarak görülür.

Bitki örtüsü: Yaz sıcaklığı ve kuraklığına daya­nıklı, soğuğa dayanıksız bodur ağaççık ve çalılardan oluşan makilerdir. Dağların yükseklerine çıkıldıkça or­manlar görülür.

Orta kuşak Okyanus İklimi

Görüldüğü yer: Orta kuşak karalarının batı kıyı­larında (Batı Avrupa, Kuzey Amerika’nın batısı) görü­lür.

Özellikleri: Kışlar ılık, yazlar serin geçer. Yıllık sı­caklık farkları azdır.
Batı rüzgârları ve sıcak su akıntıları nedeniyle en çok sonbaharda olmak üzere her mevsim bol yağış alır.

Bitki örtüsü: Karışık orman ve çayırlar doğal bitki örtüsünü oluşturur.

Step İklimi

Görüldüğü yer: Karaların iç kesimleri ve çöllere geçiş alanlarında görülür.

Özellikleri: Kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar sı­cak ve kurak geçer. Yıllık sıcaklık farkı fazladır.
Yıllık yağış miktarı az olup (300 – 400 mm. civarı) en çok yağış genellikle ilkbaharda düşer.

Bitki örtüsü: Yağışlı mevsimde yeşeren, diğer zamanlarda kurumuş halde kalan seyrek cılız ot toplu­lukları olan bozkırlardır.

Orta Kuşak Karasal İklimi

Görüldüğü yer: Orta Kuşak karalarının iç ve kuzey kısımlarında (Sibirya, Doğu Avrupa, Kanada ve ABD’nin iç kısımları) görülür.

Özellikleri: Kışlar uzun ve çok sert, soğuk, karlı, yazlar kısa ve serin geçer. Yıllık sıcaklık farklarının en fazla olduğu iklimdir.
En fazla yağış aldığı mevsim yazdır.

Bitki örtüsü: İğne yapraklı ormanlar (Sibirya’da tayga) ile yer yer çayırlar görülür.

Tundra İklimi

Görüldüğü yer: Sibirya’nın, iskandinavya’nın ve Kanada’nın kuzeyi ile Grönland kıyılarında görülür.

Özellikleri: Her mevsim soğuktur. En sıcak ay orta­laması genellikle 10°C’nin altındadır.
Yağış miktarı az olup, genellikle kar şeklindedir.

Bitki örtüsü: Soğuğa dayanıklı, cılız otsu, yosunsu bitkilerden oluşan tundralardır.

Kutup İklimi

Görüldüğü yer: Kutup bölgeleri ve Grönland’ın iç kesimleri

Özellikleri: Yıl boyunca sıcaklık ortalamaları O C’nin altındadır. Yıllık yağış miktarı çok azdır.

Bitki örtüsü: Buzullarla kaplı olduğundan bitki örtüsü yoktur.

DÜNYAYI KAPLAYAN ÖRTÜ: BİTKİLER Dünya Bitki Örtüsü Haritası Dünya üzerindeki iklim tiplerine bağlı olarak bitki örtüsü ekvatordan kutuplara doğru: ..
477 23 783

Relikt bitki, 4. zamandaki buzul devrinde yaşayabilen iklimlerin ısınmasıyla günümüzde dağların yüksek kesimlerindeki soğuk alanlarda yaşamını sürdüre..
600 20 264

Her bitkinin kendine has bir iklim özelliği vardır. Başka bir ifadeyle benzer iklim şartlarında benzer bitki türleri görülür.(kutup iklimi hariç) Far..
513 21 465

    Amerikan Bilimler Akademisi'nce yayımlanan bilimsel araştırmaya göre, küresel ısınma birçok bitki ve hayvan türünü de tehdit ediyor..
314 8 282

Farklı bölgelerde aynı özellikte bitki örtülerinin görülebilmesinin nedenleri: Yeryüzünün farklı bölgesi olmasına rağmen aynı özellikte bitkilerin gör..
206 13 257

    İklim Çeşitleri ve Bitki Örtüleri     İklimler; sıcaklık, basınç - rüzgarlar ve nem - yağış özelliklerinin bir aray..
310 20 673

RELİK (RELİKT) BİTKİ: (Relikt Plant): Kalıntı, eskiden kalma, günümüze gelme…Paleoklimatik koşullarda yetişerek yaygın bir durum alan, fakat iklim koş..
822 22 536

İklimin İnsan Yaşamındaki Etkileri İklim, coğrafi çevrenin şekillenmesini ve insan yaşamını çok yakından kontrol eden bir etmendir. İklimin etkisi uz..
698 25 506

Ağaç Formasyonu Ormanların temel unsuru ağaçtır. Ağaçların oluşturduğu topluluklara orman denir. Yağış, sıcaklık ve toprak şartlarının elverişli, yeti..
681 10 303

1-İNSAN: İnsanların endüstriyel ve tarımsal etkinlikleri başta olmak üzere çeşitli faaliyetleri olumsuz sonuçlar doğurmakta, bitki ve hayvan dağılımın..
464 22 739

    Yeryüzünde Bitki Örtüsünün Dağılışını Etkileyen Faktörler     1-İklimin Etkisi     a)Yağış Faktörü:..
302 8 608

Türkiye'de Biyolojik Çeşitlilik ve Yok Olma Tehlikesi Altındaki Türler Türkiye toprakları, yeraltı ve yerüstü suları, madenler, ormanlar, enerji kayn..
183 20 381