Doktor Tv Banner

Glikozile Hemoglobin

Glikozile Hemoglobin
55 3 85

Glikozile Hemoglobin

Tanım:

Kan glükoz düzeyine bağımlı olarak plazmadaki çeşitli proteinler glikozile olabilir, yani belli sayıda şekerleri bağlayabilir. Kan glükozu yükseldiğinde bağlı şeker miktarı da yükselir; kan glükozu düştüğünde bu glikozi-lasyon da düşer. Kan glükoz düzeyinin etkisiyle he­moglobin de glikozite olabilir. Glikozite hemoglobin ölçümü Hb'nin bir fraksiyonunun ölçümünden oluşur: hemoglobin A1 ya da hatta HbA1c (HbA1'in bir fraksi­yonu), çünkü glikozite olanlar bu subfraksiyonlardır (sonuçlar total Hb'nin yüzdesi olarak ifade edilir).

Önemi:

Glikozile hemoglobin ölçümü, ölçümden önceki iki ayda ortalama kan glükozu kontrolünü değerlendirmek için kullanılabilir.

Normal değerler, kullanılan yöntemlere, gerçekte ölçü­len hemoglobin subfraksiyonuna (HbAl veya HbAlc) ve laboratuvara bağlıdır. Bu nedenle sonuçlar daima la-boratuvarın normal değerlerine dayanarak yorumlanmalıdır (laboratuvar her zaman sonuçlarla beraber kendi normal değerlerini de vermelidir).

Tuzaklar:

Anemi, özellikte hemolitik anemi yanlış bir sonuç ve­rebilir ( yalancı düşük sonuçlara yol açan, kırmızı kan hücrelerinin hızlanmış yapım ve yıkımı, şekerlerle "te­mas" süresinin kısalmış olması).

Hb bozuklukları da yanlış sonuçlara neden olabilir (öl­çüm artefaktları).

Böbrek yetmezliği.

Kontrolsüz diabeti olan bir hastada normal glikozile he­moglobin varlığı peşpeşe hiperglisemi (glikozile Hb'i arttırır) ve hipoglisemi (glikozile Hb'i azaltır) epizodlarına bağlı olabilir.

Hemoglobin A1c

Kanda son 4 aylık glikoz durumunu gösteren bir maddedir.Kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıması için glukoz gereklidir.Hemoglobin A1c glukozu taşır.
701 17 288
Hemoglobinüri

İdrarda hemoglobin varlığı durumuna denir.
917 23 277
Eritrosit nedir? tedavisi ne iyi gelir geniş bilgi

ALYUVARLAR (ERİTROSİTLER): Alyuvarlar kan hücrelerinin yaklaşık % 90′ını oluştururlar. Yetişkin bir insanın kanında yaklaşık olarak 30 trilyon alyuva..
635 12 711
Morarma tedavisi ne iyi gelir

MORARMA Morarma deri ve mukozaların, bazen de iç organların morumsu ya da mavimsi bir renk almasıdır. Kılcal damarlardaki kanda indirgenmiş, yani oks..
649 21 861
Cooley Anemisi

Beta talasemi olarak bilinen Cooley anemisi, düzenli kan transfüzyonu ve kapsamlı tıbbi bakım gerektiren nadir bir durumdur. Durum ağırlıklı olarak Ak..
698 14 213
Porfirinler nedir? hakkında detaylı geniş bilgi

PORFİRİNLER: Dört tane pirol halkasının metilen köprüleriyle birleşerek oluşturdukları halkalı yapılardır. Örneğin hemoglobin yapısında yer alan demir..
783 14 839
Talasemi Hastalığını Üreten Gen Bulundu

Talasemi hastalığının sebebi olan gen bulundu. Peki bu buluşun ne gibi yararları olacak? İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tıbbi..
313 16 179
Hemoglobin nedir? tedavisi ne iyi gelir geniş bilgi

HEMOGLOBİN; Hemoglobin, omurgalıların solunum pigmentlerinden, demir içeren kırmızı renkli proteinlerdir. Alyuvarlara niteleyici renklerini veren ve ..
851 19 516
Elektroforez Nedir? detaylı bilgi

ELEKTROFOREZ NEDİR? Elektroforez genel anlamda, özel bir sı­vı ortamda, parçacıkların içerdikleri elektriksel yüke göre farklı hızda ve farklı yönde h..
598 16 122
DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ nedir? tedavisi ne iyi gelir geniş bilgi

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN TEDAVİSİ: Demir eksikliği tedavisi, hastaya yalnız demir vermek değildir. Hastaya yalnız demir verip demir eksikliğini yar..
332 4 239
BİLİRUBİN NEDİR? HAKKINDA DETAYLI GENİŞ BİLGİ

BİLİRUBİN: Kanda dolaşan eritrositlerin or­talama ömrü 120 gün kadardır. Bu süre sonunda parçalanan eritrositlerin içindeki hemoglobin bir dizi kimyas..
314 19 699
Akdeniz Anemisi

Akdeniz anemisi ya da tıptaki adıyla Talasemi ; Akdeniz ülkelerindeki ırklarda görülen, doğacak çocuğa anne-babasından ”Beta Talasemi” geninin sirayet..
519 17 576