Glikozile Hemoglobin

Glikozile Hemoglobin
19 3 40

Glikozile Hemoglobin

Tanım:

Kan glükoz düzeyine bağımlı olarak plazmadaki çeşitli proteinler glikozile olabilir, yani belli sayıda şekerleri bağlayabilir. Kan glükozu yükseldiğinde bağlı şeker miktarı da yükselir; kan glükozu düştüğünde bu glikozi-lasyon da düşer. Kan glükoz düzeyinin etkisiyle he­moglobin de glikozite olabilir. Glikozite hemoglobin ölçümü Hb’nin bir fraksiyonunun ölçümünden oluşur: hemoglobin A1 ya da hatta HbA1c (HbA1’in bir fraksi­yonu), çünkü glikozite olanlar bu subfraksiyonlardır (sonuçlar total Hb’nin yüzdesi olarak ifade edilir).

Önemi:

Glikozile hemoglobin ölçümü, ölçümden önceki iki ayda ortalama kan glükozu kontrolünü değerlendirmek için kullanılabilir.
Normal değerler, kullanılan yöntemlere, gerçekte ölçü­len hemoglobin subfraksiyonuna (HbAl veya HbAlc) ve laboratuvara bağlıdır. Bu nedenle sonuçlar daima la-boratuvarın normal değerlerine dayanarak yorumlanmalıdır (laboratuvar her zaman sonuçlarla beraber kendi normal değerlerini de vermelidir).

Tuzaklar:

Anemi, özellikte hemolitik anemi yanlış bir sonuç ve­rebilir ( yalancı düşük sonuçlara yol açan, kırmızı kan hücrelerinin hızlanmış yapım ve yıkımı, şekerlerle “te­mas” süresinin kısalmış olması).
Hb bozuklukları da yanlış sonuçlara neden olabilir (öl­çüm artefaktları).
Böbrek yetmezliği.
Kontrolsüz diabeti olan bir hastada normal glikozile he­moglobin varlığı peşpeşe hiperglisemi (glikozile Hb’i arttırır) ve hipoglisemi (glikozile Hb’i azaltır) epizodlarına bağlı olabilir.

Kanda son 4 aylık glikoz durumunu gösteren bir maddedir.Kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıması için glukoz gereklidir.Hemoglobin A1c glukozu taşır.
499 10 336

İdrarda hemoglobin varlığı durumuna denir.
195 18 351

ALYUVARLAR (ERİTROSİTLER): Alyuvarlar kan hücrelerinin yaklaşık % 90′ını oluştururlar. Yetişkin bir insanın kanında yaklaşık olarak 30 trilyon alyuva..
744 17 693

MORARMA Morarma deri ve mukozaların, bazen de iç organların morumsu ya da mavimsi bir renk almasıdır. Kılcal damarlardaki kanda indirgenmiş, yani oks..
509 24 667

Beta talasemi olarak bilinen Cooley anemisi, düzenli kan transfüzyonu ve kapsamlı tıbbi bakım gerektiren nadir bir durumdur. Durum ağırlıklı olarak Ak..
765 6 837

PORFİRİNLER: Dört tane pirol halkasının metilen köprüleriyle birleşerek oluşturdukları halkalı yapılardır. Örneğin hemoglobin yapısında yer alan demir..
215 11 99

Talasemi hastalığının sebebi olan gen bulundu. Peki bu buluşun ne gibi yararları olacak? İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tıbbi..
531 21 884

HEMOGLOBİN; Hemoglobin, omurgalıların solunum pigmentlerinden, demir içeren kırmızı renkli proteinlerdir. Alyuvarlara niteleyici renklerini veren ve ..
304 16 608

ELEKTROFOREZ NEDİR? Elektroforez genel anlamda, özel bir sı­vı ortamda, parçacıkların içerdikleri elektriksel yüke göre farklı hızda ve farklı yönde h..
160 7 640

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN TEDAVİSİ: Demir eksikliği tedavisi, hastaya yalnız demir vermek değildir. Hastaya yalnız demir verip demir eksikliğini yar..
512 7 798