Doktor Tv Banner

Genetik Mühendisliği Çalışmaları

Genetik Mühendisliği Çalışmaları
22 1 50

Genetik Mühendisliği Çalışmaları ve Uygulamaları

Genetik mühendisliği ve Aşılar

Peptidlerin moleküler biyolojisi ve kimyasıyla ilgili olarak yakınlarda kaydedilen gelişmeler, yeni ufuklar açmış ve aşı üretimiyle ilgili yeni bir yaklaşımı gündeme getirmiştir.

Genler, çeşitli büyüklükteki DNA parçalarıdır; DNA, karakteristik segmenter alt-ünitelerin (nükleotidler) 4 komponentini birleştiren sıralanmalarla çift-sarmal şeklini almıştır. Nükleotidler adenin (A), timin (T), sitozin (C) ve guanin (G) olmak üzere 4 baz içerir; bu bazlar, genetik bilgiyi kodlarlar.

Bu bazlardan DNA molekülündeki düzeni, çoğu zaman bir protein olan gen ürününün yapılması için gerekli bilgiyi kodlar.

Gen teknolojisindeki deneyler, genom içerisinde bulunan ve klonlanacak olan DNA fragmanının izolasyonuyla başlar. Klonlama işlemi restriksiyon enzimlerinin (kromozomal DNA "endonükleazları") kullanıldığı enzimatik parçalanma ile başlar; daha sonra DNA parçaları, "ligaz" adı verilen diğer enzimlerle birleştirilerek, çoğalması için uygun bir vektöre ve çoğu zaman bir bakteri plasmidine yerleştirilecek hibrid ("melez") DNA molekülleri meydana getirir. Klonlama sayesinde çok miktarda viral DNA elde edilebilir

Değişiklik geçiren bakteri daha sonra aynı yöntemle üretilebilir ve böylece istenilen genden bol miktarda elde edilebilir.

Başlangıçtaki moleküler klonlama işlemiyle daha sonraki bazı manipülasyonlar; Bacillus subtilis, maya mantarları (Saccharomyces cerevisiae) ve çeşitli hayvan hücre kültürleri gibi ortamlarda gerçekleştirilerek gen ekspresyonu ve gen ürünün ekstraksiyonu sağlanır. Bu bakteriler, sanayideki mayalama sistemlerinde sonsuza kadar kullanılabilecek birer kültür ortamı olarak hizmet görür. Bu yöntem, geleneksel kimyasal sentezle veya ekstraksiyonla imal edilmesi zor olan moleküllerde özellikle değer taşır.

Seçilen antibiyotikler, vaccinia virüsü veya BCG gibi bir vektör kullanılarak bağışıklarma uygulanacak konağın organizması içerisinde doğrudan üretilir.

Farklı antijenler taşıyan şimerik "vaccinia" virüsleri meydana getirilerek laboratuvar hayvanlarında test edilmiştir ve nötralizan antikor yapımında kullanılmaktadır.

Bugünkü durumuyla genetik teknoloji, tıpta 4 uygulama alanına sahiptir:

-Tedavi amaçlı proteinlerin üretilmesi,

- Herediter hastalıkların teşhisi ve gösterilmesi,

- Virüs, bakteri veya parazit aşılarının yapılması; (bu aşılar öncelikle, bugün karşılarında çaresiz olduğumuz parazit hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yönelik olarak hazırlanır.)

- Temel araştırmalar; (genom) yapısının ve kanserojenez mekanizmasının daha iyi anlaşılması için.)

Aşıların genetik mühendisliği aracılığıyla imal edilmesi, son derece saf aşıların elde edilmesi gibi bir üstünlüğe sahiptir. Bu aşıların fiyatı, geleneksel yoldan hazırlananlardan daha ucuzdur ve bunlar ayrıca, çok daha çabuk üretilebilir.

Hepatit B, poliomiyeiit, kuduz, sıtma ve bazı veteriner hastalıklarının aşıları günümüzde, genetik rekombinasyon kullanılarak üretilmeye çalışılmaktadır. Bunların büyük bölümü, henüz hayvan deneyleri veya insanlardaki ön-çalışmalar düzeyindedir. Maya mantarı (Saccharomyces cerevisiae)7579 veya memeli (Çin hamsteri över hücreleri: CHO) hücrelerinde genetik rekombinasyon yoluyla imal edilen hepatit B aşıları, bugün bile mevcuttur. CHO hücreleri, hücre kültür supernatantından saflaştırılma yoluyla elde edilmiştir ve hepatit B virüsünün S ve pre-S2 gen ürünlerini içeren partiküllerden meydana gelmiştir. Bol miktardaki PreS2 antijeni, nötralizan antikorların plazma aşılarına kıyasla daha çabuk meydana gelmesini sağlar ve anti-HBs cevabını güçlendirir.

Duygusal Zeka Eğitimi Mutlulukta Çok Önemli

Mutluluk asla genetik değildir, sonradan edinilir, kazanılır. Mutlu olmayı öğrenmek gerek ve hayat felsefesi olarak edinmeliyiz. Duygusal zeka eğitimi..
468 20 502
Yıllık Diş Temizleme Yeterli Olabilir

Birçok kişi yılda bir yapılan diş bakımı ve diş temizliğinin yeterli olmayacağını, dişlerin dökülmesine yol açtığını bilir. Oysa yıllık diş temizl..
458 6 456
Kekemeliğin Altında Yatan Temel Nedenler

Genetik ve psikolojik sebeplerden kaynaklanan kekemelik düzeltilebilen bir rahatsızlık. Altında yatan ana sebepler ve tedavi süreci hakkında bilgiler...
782 19 270
Alkol Bağımlılığı Yeme Bozukluğuna Yol Açıyor

Alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları araştırmalara göre daha fazla yeme bozukluğu yaşıyor. Alkol gibi maddeleri kötüye kullanan aşırı tüketen ..
669 24 851
Bazı Çocuklarda Otizm Riski Daha mı Fazladır?

Otizm tanısı bazı çocuklarda genetik silme bozukluğu ile paralel olabilir. Gelişimin gecikmesi ve sosyal bozukluklar otizmin özellikleridir fakat ..
654 14 410
Gen Haritası İle Ruhsal Rahatsızlık Çözümü

2 ve 10 herşeyi belirliyor. Bilim adamları genetikle ruhsal sorunların ilgisini araştırdı ve bir çözüme ulaştı. Genetik ve gen haritası ile ruh sağlığ..
887 20 843
3 Kanser Türünde Genetik Test

Yumurtalık, meme ve prostat kanserlerinde genetik test yapılarak kanser riski önceden belirlenebilecek.. Bilim insanları, genetik testlerde elde ed..
864 13 421
Hasta Bebek Önceden Tespit Edilebilecek

Anne karnında yapılan özel bir testle hasta bebekler önceden teşhis edilebilecek ve doğum önlenebilecek.. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi ..
676 13 636
Bugün Dünya Nadir Hastalık Günü

Nadir hastalıklar dünyada birçok kişide var.. Kalıtsal ve kuşaktan kuşağa aktarılıyor.. Nedir bu nadir hastalık kimlerde ne zaman neden görülür, belir..
156 19 184
Doğum Kontrol Hapı Glokom Riskini Artırıyor

Doğum kontrol hapını sıkça kullanan kadınlarda bir göz rahatsızlığı olan glokom riski de artıyor. 2005-2008 arasında 3400 den fazla kadın üzeri..
563 21 244
Akdeniz Diyeti Genetik İnme Riskiyle Bağlantılı mı?

Zeytinyağı ve fındık gibi temel besinlere sahip Akdeniz diyeti beslenme şekli, yaşlılarda şeker hastalığı ve inme-felç riskini nasıl etkiliyor? No..
969 7 816
Hangi Hastalıklar Açısından Risk Altındayız?

Dr. Aytaç Keskineğer genetik bilimiyle ilgili son gelişmeleri anlattı. İleride hangi hastalıklara yakalanabiliriz bunu öğrenmenin yolları var mı? D..
556 15 888
Hareket Etme İsteği de Genetik mi?

ABD araştırmasına göre hareket etmem isteği ve tembellik genetik mi ve önlenmesi mümkün mü? Miskinlerin, tembelliğe genetik olarak yatkın olabilece..
937 9 614
Elektrikli Battaniye Sinir Hastası Yapıyor

Kadınlar ve çocuklar elektrikli battaniyeden çok fazla etkileniyor. Sinir hastalıklarının başlamasına sebep olabiliyor.Prof. Dr. Osman Çerezci anlatıy..
283 23 543
Kekemelik Tedavisi – Konuşma Bozukluğu Tedavileri

Kekemelik genel anlamda bir nörolojik durumdur bu durum bazen psikolojikde olabildiği gibi bu sorunun tedavisini Çiğdem Gülerman anlatıyor. Nörolojik..
236 14 95