Doktor Tv Banner

yavru bakımı açısından farklılık gösteren hayvanlar

Taksonomik Kategoriler ve Tur Kavrami

Tür Kavramı ve Taksonomik Kategoriler Tür kavramı biyolojide; sistematik tür ve biyolojik tür olmak üzere iki anlamda kullanılır. Sistematikte temel takson "tür" (specıes)'dür. Her ka­tegoriden sistematik gruplara ise takson denir. Biyolojik tür..
5325 2 7339
devamı »