Doktor Tv Banner

resüsitasyon nedir

Yeni Doğan Resusitasyonu

Yenidoğan ResüsitasyonuFetal yaşamda akciğerler sıvı ile doludur. So­lunumun başlaması için doğumdan sonraki ilk bir kaç dakika içinde akciğerlere bu sıvının yerine hava gir­mesi gereklidir. Vajinal doğum sırasında ak-ciğerlerdeki sıvının üçt..
2498 0 5462
devamı »

Kardiyopulmoner Resusitasyon Nedir

Kardiyopulmoner Resusitasyon (CPR) Nedir?Dolaşım ve Solunumun Yeniden CanlandırılmasıHerhangi bir nedenle dolaşımı ve solunumu durmuş (Kardiyo pul-moner arrest) bir bireye uygulanacak olan yeniden canlandırma iş-lemleridir.CPR'ın 3 temel amacı; havay..
2487 0 7781
devamı »