Doktor Tv Banner

imazol krem ne için kullanılır

İmazol plus 30 gr krem

ENDİKASYONLARI Par­mak ara­sı mi­koz­la­rı, özel­lik­le ayak man­tar­la­rı, de­ri kıv­rım­la­rı­na aitmi­koz­lar, pi­ti­ri­ya­zis ver­si­ko­lor ve erit­ras­ma­da en­di­ke­dir. KONTRENDİKASYONLARI Bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­..
2039 0 4688
devamı »