Doktor Tv Banner

bilateral plevral efüzyon nedir

Plevra Hastaliklari Plevra Nedir

Plevra Hastalıkları, Plevra Nedir Plevra hastalıkları sıktır ve genellikle akciğer hastalıklarına sekonder olarak husule gelirler. Anatomi Plevra, akciğeri ve toraks boşluğunu örten yaş bir membrandır. Viseral plevra akciğerin tüm yüzeyini ve inte..
7935 0 7432
devamı »