Doktor Tv Banner

Erkek Ureme Sistemi

Erkek Ureme Sistemi
39 2 69

İnsan Üreme Sistemi

Erkek Üreme Sistemi

Testisler: Sperm hücrelerinin geliştiği testisler, oval biçimde bir çift organdır. Vücud dışında torba içinde asılı olarak bulunurlar. Her testis yakla­şık olarak 1000 adet, kendi üzerinde kıvrımlar yapmış seminifer tüpçükler-den oluşur. Seminifer tüpçüklerin iç yüzeyi 3-4 tabaka sperm ana hücresiyle örtülüdür. Sperm ana hücreleri mayoz bölünme geçirerek çok sayıda sperm hücresi oluşturur. İlk oluştuklarında hareketsiz olan spermler (spermiyum), seminifer tüpçüklerden epididimis kanalına geçerler. Yaklaşık 6 m. uzunlu­ğundaki epididimis kanalında spermiyumlar, 10-18 gün kadar kalabilirler. Burada spermler hareket ve dölleme özelliği kazanarak kısa sürede olsa de­polanırlar. Olgunlaşan spermler epididimis kanalından, sperm kanalına ge­çerler. Sperm kanalı karın boşluğunu geçerek, idrar kesesini dışarıya bağla­yan idrar kanalıyla birleşir. İdrar kanalı penisle dışarı açılır. Erkeklerde idrar ve üreme hücreleri aynı kanaldan dışarı atılır.

Spermatogenez (sperm oluşumu): Testislerde sperm oluşumuyla so­nuçlanan olayların tümüne spermatogenez denir. Spermatogenez seminifer tübüllerde, ortalama 13 yaşında başlar ve tüm yaşam boyunca devam eder. Spermatogenezin ilk evresi, tüpçüklerin çeperlerinde bulunan sperm ana hücrelerin bölünmesiyle başlar. Bu hücreler diğer vücut hücreleri gibi 2n kromozom taşır. Daha sonra bunlardan bazıları büyüyerek birinci dereceli spermatositleri oluşturur. Böylece ana hücreler mayoz bölünmeye hazır hale gelir. Birkaç haftalık süreden sonra, pirimer spermatosit mayoz bölüme ge­çirerek (n) kromozomlu ikinci dereceden spermatositleri oluşturur. Bunların da bölünmesiyle spermatidler gelişir. Spermatidlerde gelişerek sperm hücre­lerini oluştururlar. Spermatidlerden, sperm oluşumu şeklinde gerçekleşen olaya ise spermiyogenez denir. Spermiyogenezde hücre bölünmesi olmaz. Bu aşamada hücreler gelişir.

Spermiyogenez sonucu oluşan olgun bir sperm hücresinde, baş, boyun ve kuyruk kısmı ayırt edilir. Baş kısmında "Lizozom" enzimlerince zengin­leştirilmiş bir akromozom bölgesi, bulunur. Lizozom enzimleri döllenme sı­rasında yumurta hücresinin zarını deler ve döllenmeyi sağlar. Sperm hareke­tinde etkili olan kuyruk, protein ipliklerden oluşmuştur. Hareket için gerekli enerji ise mitokondrilerde üretilen ATP'den sağlanır.

Erkek Üreme Sisteminde Salgı Üreten Bezler ve Salgıları.

Gelişmiş bir erkekte bir defada 3-5 cm3 meni dışarı atılır. Ortalama 200-300 milyon kadar sperm bulunduran bu sıvının büyük bir kısmı, prostat, kovper bezi ve seminal keseciklerden salgılanır. Seminal kesecikler, bir çift halinde bulunur. Salgılarını sperm kanalı içine boşaltır.. Salgı içeriği fruktoz bakımından zengin olup spermlerin beslenmesini sağlar. Prostat bezi de, id­rar kanalı ve torbasının etrafında bir ciftir. Alkali özellik gösteren prostat salgısı, spermlerin yaşaması için uygun ortam oluştur. Seminal sıvı oluşu­muna katkısı olan bezlerden diğeri, kovper bezidir. Kovper bezi salgısı, ka­nal iç ortamını nötralize ederek, spermlerin hareket ve dölleme yeteneğini ar­tırır.

Erkek Üreme Sisteminde Hormonal Kontrol

1- Spermatogenezde etkili hormonlar.

a) Testosteron: Testisler tarafında üretilir. Testosteron, dış eşey or­ganlarının büyümesi, seminalkese, prostat gibi yardımcı bezlerin büyümesi, sakal ve göğüs kıllarının çıkması, sesin kalınlaşması, erkeksi davranışların gelişmesi, kas gelişimi gibi ikincil erkeklik özelliklerinin gelişmesini sağlar. Hormonun diğer önemli işlevi, sperm ana hücrelerinin bölünmelerinde uya­rıcı etki yapmasıdır.

b) Lüteinleştirici Horman (LH): Hipofizden salgılanan bu hormon testisleri etkileyerek testosteron salgısını kontrol eder.

c) Folikül uyarıcı hormon (FUH): Hipofîz ön lobundan salgılanan bu hormon, spermatidlerin sperm haline farklılaşmalarında rol oynar (spermiyogenez).

d) Östrojen: FUH salgısıyla testislerden salgılanır. Spermlerin olgun­laşması için gereklidir.

e) Büyüme Hormonu: Testislerin temel metabolik fonksiyonları için gereklidir. Büyüme hormonları özellikle sperm ana hücrelerinin sayısını artı­rır.

Meni Kanalı Ameliyatındaki Artışlara Ekonomik Krizler mi Sebep Oluyor?

Mali kriz ve kalıcı ekonomik sıkıntılar erkek üreme işlevlerini etkiliyor. Mevcut durgunluk etkileri erkeklerde vazektomi kısırlaştırma yani meni ..
419 13 139
Fazla Erkek Çocuk Kadına Zarar mı?

Erkek çocuk doğuran kadınların ömrü eşlerinden daha mı kısa oluyor? Maalesef istatistiklere göre böyle.. Çok sayıda erkek çocuğa sahip anneler az yaşı..
550 9 323
Erkeğin Üreme Kapasitesini Ne Etkiler?

Erkeklerin sahip oldukları erkek kardeş sayısı ile üreme kapasiteleri orantılı olarak artıyor. Fazla erkek kardeş fazla çocuk demek.. Büyük bir ail..
898 10 770
Derisinin Altından Erkek Organı Çıktı

Kendini erkek gibi hisseden 32 yaşındaki B.Y. bir kadındı.. Erkek olmak için ameliyata girdi ve doktorlar derisinin altında gömülü erkek organıyla kar..
180 10 496
Üreme Sağlığı ile Tiroid İlişkisi

Kadınlarda üreme bölgesi sorunları ile tiroid bezi ve hormonu arasında nasıl bir ilişki var? Kadınlarda daha fazla görülen ve üreme sağlığını ciddi..
789 22 190
Kalp Kriziniz Tetikleyen Kalsiyum Hapları

Amerika’da yapılan araştırmalara göre özellikle erkeklerde kalp krizini tetikleyen nedenlerin başında kalsiyum hapları geliyor.. Amerikan “Jama In..
696 20 446
Kanser Baba Olmayı Engelleyen Bir Durum Değil

Son günlerde kanser görülme sıklığının artışı ve yaş ortalamasının hızla genç yaşlara inmesi gündeme başka bir soruyu taşıdı. Kanser babalık şansını ö..
460 11 323
Kadın ve Erkek İçin Kanser Durumları

Kansere yakalandığımızda ne yapmamız neler yapmamamız gerekir? Kadın ve erkekler için harika bir kılavuz.. Ülkemizde her yıl 150 bin yeni kanser va..
524 26 117
Hangi Erkekler Daha Az Hastalanıyor?

Finlandiya’da yapılan araştırmaların sonucunda yakışıklı erkeklerin daha az hastalık riski taşıdığı ortaya çıktı. Bağışıklık sistemi daha dayanıklı..
670 8 774
Erkeklerde Kısırlık Sebepleri, Etken Faktörleri

Kısırlığın belli başlı sebepleri vardır.. Hormonal veya genetik nedenlerle bu durum görülür. Peki tedavisi mümkün mü ve nedenleri nelerdir? Erkek k..
866 19 200
Genç Kadınlarda Erkekler Menopoz Sebebi mi?

Kadınlar erken menopoz için erkekleri suçlayabilir mi? Üremenin sona erdiği kadınlığın ikinci plana düştüğü döneme merhaba demek. Adet dönemleri v..
661 4 533
Sperm Dondurma Yöntemiyle Baba Olunabilir

Kanser babalık şansını öldürmez. Yeni yöntem olan sperm dondurma işlemi ile kanser olan erkekler de baba olabiliyor.. Son günlerde kanser görülme s..
711 15 731
Kanser, Erkeklerde Hangi Durumları Olumsuz Etkiliyor?

Kanser, erkeklerde bazı durumlarda baba olma şansını öldürüyor. Önlemli alındığında etkilemese de yine de tedbirli olmak gerek. Başka hangi olumsuz et..
952 12 157
Kalp ve Tansiyon İlaçları Ödenecek

SGK’dan kalp ve tansiyon hastalarına müjde.. Artık sistem bu ilaçları ödeyecek ve alımı kolaylaşacak. Kalp ve tansiyon rahatsızlıklarında yeni gelişme..
820 13 373
Hangi Faktörler Sperm Kalitesini Düşürür?

Yoğun radyasyon, sıcaklık ve bazı cihazların kullanımı erkeklerde kısırlık tehlikesini beraberinde getiriyor. Sperm kalitesini azaltan faktörler.. ..
402 7 225