Dr.nihat Hatipoğlu Kimler Kurban Keser

Dr.Nihat Hatipoğlu kimler kurban keser
26 9 29
KURBAN Kurban, ibadet niyeti ile belirli zamanda, belirli nitelikleri taşıyan hayvanı, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacı ile kesmektir. Kurban kesmek, mali bir ibadettir. Allah’a bir şükran, bir teşekkür borcudur. Kurban kesen, Allah’a yaklaşmış, O’nun hoşnutluğunu kazanmış olur. Kurban kesmek mal ile yapılan bir ibadettir ve vacibtir. Hicretin ikinci yılında emredilmiştir. Zenginlerin, kestikleri kurban etlerinden fakirleri yararlandırması, müslümanlar arasında sevgi ve kardeşlik duygularını güçlendirir. Varlıklı insanlarla birlikte yoksullar da sevinir. Kurbanla gelen bu sevinç toplumun huzur ve mutluluğunu arttırır. Sevgili peygamberimiz: «Kim (mal) genişliği bulur da kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın.» (et-Terğib ve’t-Terhib, c.II, s.155) buyurarak kurban kesmenin zenginler için önemli bir görev olduğunu belirtmiştir. Kimler Kurban Keser Aşağıdaki şartları taşıyan kimselerin kurban kesmesi vaciptir: 1) Müslüman olmak, 2) Akıllı olmak, 3) Erginlik çağına gelmiş olmak, 4) Hür olmak, 5) Mukim olmak (Yani misafir olmamak), 6) Nisab miktarı mal veya paraya sahip olmak. (Kurban nisabında mal ve paranın üzerinden bir senenin geçmesi şart değildir.) Kurban kesiminin vakti, kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günüdür. Üçüncü günün akşamından sonra kurban kesilmez. Hangi Hayvanlar Kurban Edilir Hayvanlardan sadece koyun, keçi, sığır,manda ve deve kurban edilir. Bunlardan koyun ile keçi bir yaşını, sığır ve manda iki yaşını, deve beş yaşını bitirmiş olmalıdır. Ancak, koyun altı ayını tamamladığı halde bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olursa kurban edilebilir. Keçi için böyle bir durum yoktur, bir yaşını doldurması şarttır. Koyun ve keçi bir kişi için kurban olur. Sığır, manda ve deve birden yedi kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebilir. Evla olan kişinin kurbanını kendisi kesmesidir. Ancak, kendi beceremezse başkasını vekil eder ve niyet edip kesilirken kurbanına bakar, şahit olur. Kurbanın eti üçe taksim edilir. Bir parçası kendi ailesine nafaka, ikinci parçası ahbab-ı yarana ziyafet, üçünçü parçası da fakirlere sadaka olarak verilir. Kurban derisi satılamaz. Evde seccade yapılabilir, ya da fakirlere veya hayır kurumlarına bağışlanabilir.

2010 senesine birkaç gün kalmışken tatil günlerini hesaplamaya şimdiden başlayabileceğinizi düşündük ve 2010’da yapacağınız tatilleri sırasıyla hazırl..
437 19 474

Kurban Bayramı'nda çevreyi kirletenler 100 ila 25 bin YTL arasında para cezası ödeyecek. Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada; kesim so..
362 12 890

Her Türk insanı gibi çocuklarımız da bayram bilincinin farkında olarak yetiştirilmeli elbet. Fakat psikolojik sorunlara yol açmaması açısından kurban ..
658 10 893

1. Kosova Savaşı Kimler Arasında Oldu ? I. Kosova Savaşı veya Birinci Kosova Meydan Muharebesi (28 Haziran 1389), Sultan I. Murat önderliğindeki Osma..
347 7 348

Kurban etlerinin kızartma yerine daha sağlıklı yöntemlerle pişirlmesi hem daha keyifli ve lezzetli hem de daha sağlıklı olacaktır.. Kurban et..
164 19 575

Otlukbeli Savaşı Kimler Arasında Olmuştur ? Otlukbeli Muharebesi (11 Ağustos 1473) Osmanlı padişahı II. Mehmed ile Akkoyunlu Devleti sultanı Uzun Has..
184 16 469

    Sırpsındığı Savaşı Kimler Arasında Oldu     Sırp Sındığı Muharebesi, 1364 yılında, Sırp prensliği, Macar krallığı, ..
197 16 333

Kurban kesiminde parazitlere dikkat etmek gerekiyor. İyi bir kesim ve iyi pişirme sağlıklı et tüketiminde önemli.. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültes..
312 10 223

Profilo, dikkat çeken derin dondurucuları, Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban etlerinin saklanması konusunda ideal bir çözüm sunuyor. Profilo Dayan..
729 10 590

Profilo derin dondurucuları, Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban etlerinin saklanması konusunda ideal bir çözüm sunuyor. Profilo Dayanıklı Ev Aletle..
822 13 495

Sofra sanatının öncü markası Hisar, Kurban Bayram’ında da ailenize lezzetli yemekler ve şık sofralar sunuyor. Hisar, hem bayramda kurulacak sofrala..
967 20 249

    Çirmen Savaşı Kimler Arasında Oldu ?     Çirmen Muharebesi veya İkinci Meriç Muharebesi, 1364 yılında yapılmış olan..
525 26 529