Dollenme Nedir Plasenta Gelisimi

Dollenme Nedir Plasenta Gelisimi
77 2 18

Döllenme Nedir, Plasenta Gelişimi ve Gebelik

Bir önceki konuda ifade edildiği gibi; üreme çağında, düzenli menstrüasyon gören bir kadında, her ay bir yumurta gelişir. Ovulasyon, iki menstrüasyon devri arasına denk gelen 14. günde gerçekleşir ve içerdiği yu­murta, yumurta kanalı tarafından yakalanır. Bu döneme denk gelen cinsel ilişki sırasında, vajinaya (hazneye) boşalan meninin içerdiği spermlerden ra­him içerisinden geçip yumurta kanalına ulaşmayı başaranlardan bir tanesi, yumurta zarını delerek içine girer ve yumurtayı döller. Bu olaya döllenme denir. Döllenen hücre bir yandan çoğalmaya öte yandan yumurta kanalı için­de ilerlemeye başlar. Hücre çoğalması ikiye katlanarak devam eder ve rahim iç tabakasına gelindiğinde canlı artık büyümüş ve cenin haline gelmiştir. Ce­nin rahim iç tabakasının en verimli bölgesine yerleştiğinde (implantasyon) gebelik başlamıştır. İmplantasyon sonrası yeni canlı bütün organ ve dokula­rıyla yeni duruma uygun hazırlıklar yapmasıyla değişim başlar. İmplantasyon bölgesinde bebeği besleyecek olan ve plasenta adı verilen ya­pının temelleri atılır. Gebelik oluştuğunda yumurtalıkta yumurtlamanın ol­duğu bölgede gelişen sarı cisim adlı yapının ömrü uzar. Bu yapı progesteron hormonu salgısına devam ederek gebelik ürünü kendi hormonunu kendisi üretmeye başlayana kadar onun hormon ihtiyacını karşılar. Gebelik oluştu­ğunda menstrüasyon döngüsü ve yumurtlama süreci geçici olarak duraklar. Gebelik başladığında salgılanan hormonlar anne adayını gebelik ve doğuma bedensel olarak hazırlar. Yaklaşık 40 haftalık sürecin başında yalnızca bir hücreden ibaret canlı, çeşitli gelişim aşamalarından geçerek doğuma hazır hale gelir.

Doğum: İlk belli belirsiz kasılmalar hipofız bezinden oksitosin salgı­lanmasını uyarır. Doğum üç evrede gerçekleşir.

Doğumun birinci evresi; düzenli uterus kasılmaları ile başlar. Bu ka­sılmalar, başta 20-30 dakikada bir olurken giderek sıklaşmaya başlar. Son dönemde daha da sıklaşarak her 2-3 dakikada bir olmaya başlar. Birinci evre ilk doğumda ortalama 14 saat sürer, sonraki doğumlarda bu süre kısalır. Bu evrenin en önemli fonksiyonu rahim ağzının açılmasıdır.

Doğumun ikinci evresi; bebeğin gerçek doğumudur. Süresi birkaç da­kika olabileceği gibi birkaç saate kadar uzayabilir. Eğer birinci evrede su ke­sesi açılmamışsa bu dönemde mutlaka açılır.
Doğumun üçüncü evresi; yaklaşık 20 dakika sürer. Plasenta ve kalan uterus artıkları dışarı atılır. Genellikle bebeğin doğumundan sonra 30 dakika içinde başlar. Bu dönemdeki kasılmalar aynı zamanda plasentanın uterus du­varından ayrılması ile açılan kan damarlarının kapanmasına da yardımcı o-lur. Doğum, döllenmeden ortalama 266 gün sonra gerçekleşir. Ancak genel­de gün hesabı döllenme gününe göre değil son görülen adet günü üzerinden yapılır. Son görülen adet günü hesabına göre gebelik süresi ortalama 280 gündür.

Embriyonik Gelişim Nedir? Embriyonik gelişim, eşeyli üreyen canlılarda görülen ve canlının, döllenme ile doğumu ya da yumurta veya kozadan çıkmasına ..
770 15 530

Döllenme Nedir? Bu aşamada alışılmışın dışında bir büyüklüğe sahip zigot, kendi genomunun aynısını taşıyan daha kücük hücreler üretmek amacıyla üstüs..
159 25 232

Karayosunlarında Üreme Diploid faz, suyosunlarına göre biraz daha uzundur. Erkek ve dişiler ayrı isim alır. Dişi gametofite arkegonyum, erkek gametofi..
778 17 367

Bitkilerde Döllenme Bitkilerde dişi organın stigması üzerine gelerek çimlenen polenden gelişen polen tüpü, stilusdanmikropilden, bazen de kalazandan e..
547 5 654

Çiçekli Bitkilerde Tozlaşma ve Döllenme : Bitkilerde tohum ve meyvenin oluşabilmesi için tozlaşma ve döllenme olmak üzere iki olayın gerçekleşmesi ger..
305 8 588

Östriol kadınlar tarafından doğal olarak üretilen üç östrojenden biridir. Normal olarak vücut içinde seviyeleri çok düşük olan fakat hamilelik sı..
329 10 826

Allerjik Nezle Nedir? Allerjik nezle (allerjik rinit) çevresel bazı faktörlere allerji gelişimi sonucu, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, burunda ka..
753 17 530

Umbilikal kordon: plasenta ile gelişmekte olan fetusü bağlayan kordona denir.Umbilikal arter ve ven bu  kordonun içindedir.
868 15 336

1. Kapalı Tohumluların Genel Özellikleri Kapalı tohumlu bitkiler evrimsel bakımdan en iyi gelişmiş, en büyük bitki grubudur. Günümüzde yaklaşık olarak..
785 19 280

Her aile çocuk sahibi olmak ister.. Başarısız denemeler sonucunda bu tedaviye başvuranların sayısı da giderek artıyor.. Tedaviye başlangıç Tüp beb..
836 14 350

Gelişim Biyolojisi Nedir? Gelişim biyolojisi, canlıların büyüme ve gelişimlerini inceleyen bilim dalı. Modern gelişim biyolojisi, dokular, organlar ve..
853 7 737

Karayosunları - Karayosunlarında Üreme Kara yosunları (Bryophyta), ciğer otları, boynuz otları ve yapraklı kara yosunlarını kapsayan bitkiler bölümü...
470 8 672