Dikkat Eksikligi Ve Bozuklugu İlac Tedavisi

Dikkat Eksikligi ve Bozuklugu İlac Tedavisi
47 9 55

Dikkat Eksikliği

Hiperaktivite Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Bağımlılık Yapar Mı

Özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda kullanılan merkezi sinir sistemi uyarıcılarının bu ço­cuklarda ileri ki dönemlerde madde bağımlılığı gibi bir risk oluşturduğu gibi halk arasında söylentiler vardır. Bu söylentilerin ne maksatla oluşturulduğu belli olmasa da bunun bilimsel bir desteği yoktur. Yapılan çalışmalarda bu çocuklar ile hiperaktivite durumu olmayan çocuklar arasında bu yönde anlamlı bir fark bulunamamıştır. Hat­ta tedavi edilen çocukların erişkin döneminde daha az madde bağımlılığına yakalandığı gösterilmiştir.

Özellikle tedavi edilmeyen, yeterli psikososyal desteği olmayan, okul ve aile ilişkilerinde değişik zorluklar yaşa­yan, işlevselliği bozulmuş olan çocukların madde kullanı­mı açısından risk altında olması muhtemeldir. Bu durum sadece hiperaktivitesi olan çocuklar için geçerli değil bu türlü problemi olan bütün çocuklar için geçerlidir.

Özellikle ilaç kullanımının bu türlü bir yatkınlık oluştur­duğu konusundaki söylentiler spekülasyondan öteye git­memektedir. Tam tersi olarak zamanında tedavi planına alınmış ve ilaç ile hiperaktivite ve dikkat eksikliği belirti­leri kontrol altına alınmış gencin psikososyal işlevselliği daha az bozulacak, sıkıntıları daha az olacak, başarısızlık ve kendi özgüven kaybından dolayı yukarıda bahsedilen sıkıntılara daha az maruz kalacaktır. Bu yönden ele alı­nırsa ilaç kullanımının madde bağımlılığı konusunda ko­ruyucu olduğu söylenebilir.

Yalnız her ilaç gibi merkezi sinir sistemi uyarıcılarının su-istimal edilmesi muhtemeldir. Gereksiz kullanım, uygun olmayan yoldan vücûda alma, ilaca psikolojik şartlanma doğru değildir. Bu türlü sorunların oluşmaması için dok­torun önermesi ve reçete etmesi gerekir. Doktor kontrolünde ve gerekli olduğu durumlarda kullanıldığında madde ve ilaç bağımlılığı söz konusu değildir. Riskli di­yebileceğimiz grupta özellikle de davranım bozukluğu ve madde kullanımı olan grupta kullanılırken daha dikkatli olmalı ve yakın takibe almalıdır. Anne babaların bu türlü spekülasyonlar ile tedavi ve işleyen düzeni bozmamaları çok önemlidir. Zaten hiperaktif çocuklarda tedavi döne­mi süresince yalnız ilaç yazılmamakta yapılan bireysel ve grup terapileri ile çocuğun ilaç kullanma konusunda oluşabilecek sıkıntılarda gözlenmektedir.

Anne babaların bu hassasiyetinden faydalanan ve hiperaktiviteyi tedavi ettiğini öne süren bir çok kişi umutları sömürmekte ve hiçbir faydası olmayan yöntemlerle anne baba ve çocukların psikolojilerini bozmaktadır. Bu açıdan kendisini faydaları ve etkinliği ile ispat etmiş tedavilerin öncelikli olarak uygulanması çocuğunuz için en faydalı olan şekildir.

ADHD(dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) en sık görülen çocukluk çağı psikiyatrik bozukluklarından biridir. ADHD olan kişiler genellikle, bir gö..
152 18 866

Bazı kişilerde dikkat eksikliği en yüksek seviyelere ulaşır.Bunun birçok nedeni var özellikle aşırı stresli bir günde dikkat eksikliğiniz daha çok ön ..
501 12 110

VİTAMİN EKSİKLİĞİNE BAĞLI OLUŞAN KAS HASTALIKLARI: A) E Vitamini eksikliği: İnsanda E vitamininin eksikliğinin herhangi bir kas ya da sinir hastalığı..
226 26 594

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK NÖROLOJİSİ EEG LABORATUARI YeniDoğan - Çocuk - Erişkin NÖROLOJİSİ VE EEG ÇEKİM MERKEZİ ***** DİGİTAL VİDEOLU EE..
872 17 693

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocukluk döneminin belirgin sorunlarından. Nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler.. Çocuk..
304 21 473

Odaklanma ve dikkat yetersizliğine bağlı yetenek kaybı durumudur. Bu çocuklar huzursuz ve sıkılgandır. Kolayca dikkati dağılır ve hızlı hareket ed..
450 10 549

Piruvat dehidrogenaz kompleks eksikliği (PDCD) piruvat dehidrogenaz kompleksi (PDC) olarak üç enzimden birinin eksikliği sonucu oluşan karbonhidrat me..
896 4 526

1 .Ağır antrenmanlar. 2.Yetersiz ısınma. 3.Kalsiyum eksikliği. 4.Sinir sistemi hastalıkları. 5.Geçici enzim eksiklikleri. 6.Şeker hastalığı. Kaslara a..
489 25 484

Dikkat Eksikliği Sendromu nedir? Çocuğun, yaşamının her anını etkileyen nörobiyolojik bir bozukluktur. Kimlerde görülür? Çocukların %5 inde. Erkek..
951 21 288

Çocuklarda hangi hastalıklar dikat eksikliği ile karıştırılıyor.. Öğr. Gör. Tuba Küçük Doğaroğlu bu sorunun detaylarını anlattı.. Çocuk Gelişimi Bö..
782 7 286

Sonuçları Lancet dergisinde yayımlanan araştırmada, 1959 ile 2011 yılları arasında 65 araştırma kapsamında 6000'den fazla hastaya ait veriler değerlen..
400 7 803

Kansızlığa yol açan pek çok neden var. En fazla kansızlık yapan ise demir eksikliği. Aynı zamanda önlenmesi, korunulması ve tedavisi de en kolay olanı..
368 17 280