Dalak Büyümesi

Dalak büyümesi
26 5 49

Splenomegali yani dalak büyümesi hemen hemen her zaman bir başka hastalık zemininde gelişmektedir. Splenomegalinin sayısız nedeni vardır ve bu durum dalak büyüklüğüne neden olan hastalıkların sınıflandırılmasını zorlaştırmaktadır.

Myeloproliferatif ve lenfoproliferatif hastalıklar gibi kan bozuklukları ve Gaucher hastalığı gibi depo hastalıkları, bağ dokusu bozuklukları dalak büyümesine yol açan bazı hastalık gruplarıdır. İnfeksiyon hastalıklarıda dalak büyümesinde etkin rol oynayan nedenler arasındadır. Malaria (sıtma) ve kala azar hastalığı tropik bölgelerde görülen ve dalak büyümesine neden olan hastalıklardandır.

Eğer dalak en alt kostanın (kaburganın) 8cm altında halen palpe edilebiliyorsa buna masif splenomegali adı verilir. Masif splenomegali çoğunlukla kronik hastalıklarda görülen bir durumdur. Masif splenomegali Kronik Lenfositik lösemi (KLL), bir çeşit kan kanseri olan Non-Hodgkin Lenfoma, Kronik myelositik lösemi (KML), Polisitemia vera, myeloid metaplazi ile seyreden myelofibrozis ve saçlı hücreli lökoplaki gibi hastalıklarda görülebilir.

Hipersplenizm dalağın fonksiyonel olarak fazla çalışması anlamına gelmektedir.

Hipersplenizm durumlarında sitopeni (kansızlık) görülebilir.

Splenomegaliye bağlı rahatsızlıklar sıklıkla altta yatan hastalığa bağlı olarak oluşmaktadır. Ancak dalak büyümeside altta yatan hastalıktan bağımsız olarak tek başına rahatsızlıklıklara yol açabilir. Karnın sol tarafında doluluk hissi ve sol üst abdominal kadranda ağrı görülebilir. Büyümüş olan dalak dokusunun mideye bası yapmasına bağlı erken doyma hisside görülebilmektedir. Splenik bölgede ciddi ağrı splenik infarktı düşündürmektedir. Sık tekrarlayan enfeksiyonlar, kansızlık semptomları veya kanama durumları da sitopeni yada hipersplenizm belirtileri olabilmektedir.

Fiziki muayenden ziyade dalak büyüklüğü ultrason ile bakılmalıdır.
 
Ancak ultrason ile belirlenen splenomegali olgularının 60-70’i palpasyonla, %60-80’i ise perküsyonla tespit edilebilmektedir. İnce yapılı kişilerde %3 oranında palpable dalak bulunabilmektedir. Sol üst kadranda palpasyonla hissedilen bir kitlenin bulunması dalak büyümesi dışındaki bazı durumlardada görülebilmektedir.

Dalak büyümesinin tedavisi (splenomegali tedavisi) altta yatan hastalığın tedavisi şeklindedir. Ciddi hipersplenizm olmadığı sürece dalak büyümesi tedavi gerektirmez. Eğer hastada aşırı derecede büyümüş bir dalak mevcutsa sportif faaliyetlerde yada travma durumunda gelişebilecek dalak rüptürünü önlemek için kişinin dalağı ameliyatla alınabilir. Bu operasyon splenektomi olarak adlandırılmaktadır.

Dalak Büyümesi Nedir Tanımı ve Tedavisi Alternatif isimler Splenomegali Tanim Dalagin büyümesidir. Doktorunuza basvurun dalak büyümesi çogunlukl..
907 25 141

Karın ağrısı şikayetiyle doktora geldi ameliyat edildi ve normalinden 15 kat büyük bir dalak ameliyatla kadının karnından çıkarıldı.. Cumhuriyet Ün..
547 11 496

Splenomegali Tanim Dalagin büyümesidir. Doktorunuza basvurun dalak büyümesi çogunlukla fizik muayene sirasinda doktorunuz tarafindan saptanir. Ne..
281 11 879

Erkeklerde testosteron hormonunun üretildiği adlı üreme bezleridir. Testosteron erkek cinsel özelliklerinin gelişimi ve korumasına yardımcı olur. Erge..
195 13 759

DALAK: Dalak, karın boşluğunun sol-üst-dış bölgesine yerleşmiş tek bir organdır. 12 cm uzunlukta, 7 cm genişlikte ve 4 cm kalınlıkta olup uzun ekseni ..
202 10 379

DALAK VE MİKROSKOBİK YAPISI: Dalak en dıştan periton zarı ile sarılmıştır. Periton, seröz bir zar olup dalağın hilus ve bazı başka bölgelerinde bulunm..
865 15 481

RETİKÜLOENDOTELİAL SİSTEM (RES): Lenf bezlerinde ince bir iskelet sisteminin bulunduğunu söylemiştik. Bu sistemi bağ dokusunun retikulum hücreleri ve..
902 13 788

Ivemark sendromu vücudun birden fazla organ sistemini etkileyen nadir bir hastalıktır. Bu, dalak yokluğu (aspleni) veya dalak azgelişmişliği (hipoplaz..
255 21 850

DALAĞIN GÖREVLERİ: Dalağın çeşitli görevleri olmasına karşın, bu organın çıkarılması hayatı olumsuz yönde etkilemez. Nitekim çok gevrek bir yapıya sah..
380 23 641

Kel ya da saçı az olanlar için yeni bir umut ışığı doğdu. Araştırmacılar klonlama ile saç hücrelerini hedefledi kafa derisine saç hücreleri aktarılabi..
157 26 183

Psikolojik nedenler: Heyecan, korku, stres Toksik ve metabolik sebepler: Alkol, ilaçlar, diyabet, üremi Ameliyat sonrası sebepler: Genel anestezi Sant..
547 23 132

Sıtmanın özelliği belirtilerin nöbetler halinde gelmesidir. Nöbet başlamadan birkaç gün önce halsizlik, neşesizlik, iştahsızlık, başağrısı, sırt ve ba..
599 11 402