Doktor Tv Banner

Cumhuriyetin Getirdiği Yenilikler Nelerdir? Hakkında Bilgi

Cumhuriyetin Getirdiği Yenilikler Nelerdir? hakkında bilgi
96 0 67

Cumhuriyetin Getirdiği Yenilikler

    Cumhuriyetin ilanı, Türk kurtuluş mücadelesinin askeri ve siyasi alanda zafere ulaşmasının bir sonucudur.

    Osmanlı Monarşik yönetiminin Milli Mücadeleye karşı takındığı olumsuz tavır, batıdaki siyasi gelişmelere paralel olarak çizilmiştir. Fakat bu gelişmelerin sonucunda beklenilenin aksine bir Türk devleti yok olmamış rejim değiştirerek çağdaş bir devlet olarak varlığını sürdürmüştür.

    Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle, saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan devlet başkanlığı sorunu da çözümlenmiştir. Cumhuriyetin ilanı, Türk Ulusu'nun çağdaş uygarlık seviyesine çıkaran inkılaplar için elverişli bir ortam hazırlamıştır.

    Devletin yönetim şekli belirlenmiştir.

    Mecliste hükümeti sistemi'nden kabine sistemi'ne geçilmiştir. Böylece Hükûmet bunalımı sorunu çözümlenmiştir.

- Demokratik bir anayasayla halk egemenliği üzerinde yükselen, yeni bir yönetim biçimi olarak Cumhuriyet yönetimine geçildi

- Saltanat ve Hilafet kaldırıldı

- Kapitülasyonlara son verildi

- Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı, laiklik ilkesi yerleştirildi

- Köylüye toprak, makina, tohumluk vb. dağıtıldı, tarım okulları, tohum ıslah istasyonları, örnek devlet tarım çiftlikleri kuruldu, Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldı, Ziraat Bankası aracılığıyla köylüye kredi olanakları arttırıldı

- Anadolu'nun içlerini denizlere bağlayan yeni demiryolları yapıldı, yabancıların elindeki demiryolları bedelleri ödenerek kamulaştırıldı

- Duyun-u Umumiye'nin elindeki petrol, tuz, şeker, kibrit, tütün tekelleri devlet tekeli haline getirildi

- Üretim ve tüketim kooperatifleri kuruldu, kooperatifçilik teşvik edildi

- Dış ticaret devletleştirildi

- Ülkenin sanayileşmesi için KİT'ler kuruldu (Sümerbank, Etibank, TKİ, M.T.A. vb.)

- Özel sektör teşvik edildi

- Özellikle liman şehirlerindeki, azınlıklardan oluşan tüccarlara ağır vergiler getirildi

- 5 yıllık kalkınma planları yapıldı ve uygulandı

- Şeriat vergisi ÖŞÜR kaldırıldı

- Tekke ve tarikatlar kapatıldı

- Eğitim birliği temelinde eğitim parasız hale getirildi ve yaygınlaştınldı

- Halkın kültürel gelişimi ve örgütlenmesi için halk evleri kuruldu

- Köy aydınlanması ve toprak sorununu çözme amacıyla köy enstitüleri planlandı, ön uygulamaları yapıldı

- Millet mektepleri açıldı, okuma-yazma seferberliği ülkenin her yanına yayıldı

- Fikir ve sanat eserlerini koruma yasası çıkarılarak, tarihsel ve kültürel değerler koruma altına alındı

- Medeni Kanun kabul edilerek vatandaşlık hakları yerleştirildi

- Yeni ticaret yasası çıkarıldı, çağdaş ticari kurumlar kuruldu

- Soyadı Yasası çıkarıldı

- Ulusal bankacılık geliştirildi, İş Bankası, Emlak Bankası kuruldu

- Türk Tarih ve Türk Dil kurumları kurularak, ulusal tarihe ve Türkçeye sahip çıkıldı

- Uluslararası takvim ve saat kabul edildi

- Kabotaj hakkı ulusallaştırıldı, yerli üretim gümrük korumasına alındı

- Arapça yazıdan vazgeçildi, latin alfabesi getirildi

- Toprak yasası çıkarılarak, aşiretlerin bir kısım arazileri kamulaştırıldı ve yoksul köylülere dağıtıldı

- Kılık kıyafet yasasıyla peçe, çarşaf, sarık, fes vb. kaldırıldı

- Ağırlık ve mesafe ölçüleri uluslararası standartlara getirildi, okka, dirhem,arşın vb. yerine kg., gr. metre vb. kabul edildi

- Enerji santralları, barajlar, şeker, çimento ve tekstil fabrikaları kuruldu

- Hafta tatili Cuma'dan Pazar'a alındı

- Ordu modernleştirildi

- Kadın hakları geliştirildi, seçme seçilme ve çalışma hakları getirildi

- Kültürel gelişme devlet desteğine alındı, Devlet Tiyatro, Bale ve Operası kuruldu

- Yeni üniversiteler açıldı

- Büyük adli reformlar yapıldı, seri mahkemeler kapatıldı, çağdaş hukuk kurumları getirildi, mecelle kaldırıdı

- Defin ve mezarlık işleyişi yeni ve çağdaş kurallara bağlandı

- Madenler devletleştirildi

- Ormanlar ve göller kamulaştırıldı ve korumaya alındı

- Gerici ve ayrılıkçı isyanlar bastırıldı

- Barışçı dış politika egemen kılındı, özellikle komşu ülkelerle dostça ilişkiler geliştirildi

- Duyun-u Umumiye borçları düzenli olarak ödendi

- Karşılıksız para basılmadan, denk bütçe her yıl gerçekleştirildi

- Halk sağlığı ve kitle sporu geliştirildi, hastaneler, hemşire okulları ve spor tesisleri yapıldı

- Türk tarihinin ilk nüfus sayımı yapıldı

- Toprak envanteri çıkarıldı, kadastro örgütü kuruldu

- Sivil havacılık geliştirildi, uçak sanayi yatırımlarına özel önem verildi

- İletişim yatırımları yapıldı, Radyo, Telgraf ve Telefon işletmeleri kuruldu, devlet posta örgütü yeniden yapılandırıldı.

Göz Kırpmasının Faydaları Nelerdir ?

Göz kırpmanın, beynin konsantrasyonu ve işleyişini olumlu etkilediği belirlendi. Japonya'daki Osaka Üniversitesi'nden Tamami Nakano ve ekibi, göz kır..
540 7 278
Sıkıntılı Günlerde Hangi Besinler Yenmeli?

Uzman Diyetisyen Yeşim Çelik ruh halleri değiştiğinde neler tüketmemiz gerektiğini anlatıyor.. Gün içerisinde yaşadığımız sıkıntı, yorgunluk, endiş..
667 22 128
Rimel Sürmenin Püf Noktaları ?

Makyajın özellikle göz makyajnın olmazsa olmazlarından biri de rimeldir. Rimel göz makyajınızı tamamlar. Bu yazımızda sizlere rimel sür..
196 20 336
Moebius Sendromu Hakkında Bilinmeyenler

Moebius Sendromu nedir, daha çok kimlerde görülür? Belirtileri var mıdır? Nedenleri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Yüzde görülen felç ile ilişkilen..
215 10 614
Meme kanseri nedir? Meme kanserinde kimler risk altında? Tedavide uygulanan en son yenilikler!

Oya Başar, Nilüfer, Vahide Gördüm, Deniz Uğur… Sahne ve TV dünyasının sevilen kişileri olmanın dışında ortak özellikleri, kısa bir süre önce meme kans..
482 6 689
Eklem Zarı Yangısı, Sinovit Nedir?

Sinovit nedir, kimlerde neden ortaya çıkar? Nedenleri, belli başlı belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıldır? Eklemlerde oluşan bu hastalık hakkında ayr..
747 12 319
Taşıyıcı Annelik Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Taşıyıcı annelik hakkında bilmemiz gerekenler nelerdir? Vekil anneliğin geleneksel ve gestasyonel olmak üzere iki şekli var. Suni tohumlarla ta..
590 22 409
Sağlıklı Bir Evlilik ve Cinsel Yaşam İçin

Filmler ve dizilere kapılıp cinsel hayatınızı ve evliliğinizi bozmayın.. İyi anlaşmak, saygı, sevgi ve aşk... Hepsi iyi bir evliliğin olmazsa olmaz..
473 17 535
Göz Kırpmak Beyni Olumlu Etkiliyor

Ne kadar çok göz kırparsanız o kadar iyi.. Beynin fonksiyonlarını, işleyişini ve konsantrasyonu olumlu yönde etkiliyor.. Göz kırpmanın, beynin işle..
509 25 329
Hasta Gibi Görünerek Eylem Yaptılar

Meksiko’da bir grup çevreci hava kirliliğini bu şekilde protesto etti. Kirliliğin organlarını getirdiği hali boyalarla vücutlarına yansıttılar.. Me..
969 23 320
Tüm Tüketiciler “Sunar Yağları” dedi

T.Tüketicileri Koruma Derneği’ne (TTKD) ait internet sitesine ve derneğin mail adresine 2012 yılında gelen ve gelmeyen tüketici şikayetleri göz önünde..
730 11 451
Saçkıran Nedir, Kimlerde Görülür, Nasıl Tedavi Edilir?

Saçlarda görülen bir tür dökülme türü olan saçkıran erkeklerde mi görülür? Belirtileri, nedenleri ve önleme yolları nelerdir? Saçlarımızın döküldüğ..
925 25 285
Reaction Radyofrekans İle Gözle Görülür İncelme

Son dönemin en çok talep edilen ve sonuç veren estetik yöntemlerinden reaction radyofrekans ile cilt sıkılaştırması daha kolay.. Reaction son dönem..
963 26 856
Çocuklarda Obezite Gittikçe Artıyor, Çareleri Nelerdir?

Okul kantinleri ve hazır yemekler mi bunun sebebi? Çocuklarda artan obezitenin temel nedenleri nelerdir? "Çocuk Obezitesi” ile mücadele kapsam..
377 5 271
Amniyosentez Neden Uygulanır, Etkileri Nelerdir?

Anne adaylarının gebelikte en korktukları şeylerden biri de karın sıvısı almaya dayalı amniyosentez testi.. Peki bu işlem kimlere neden uygulanır etki..
923 14 354