Doktor Tv Banner

Büyüme Hormonu Eksikliği

BÜYÜME HORMONU EKSİKLİĞİ
32 2 34

1. Büyüme Hormonu Eksikliği

Somatotrofik hormon (STH) adı da verilen büyüme hormonu (GH), adenohipofizin somatotrop hücrelerinde üretilir. İsminden de anlaşılacağı gibi büyüme hormonu organizmanın büyümesi ile ilgilidir. Kemik oluşumu üzerinde de etkisi vardır. Büyüme hormonu eksikliği izole olabileceği gibi diğer hipofiz hormonlarının eksikliği ile birlikte de görülebilir. Büyüme hormonu eksikliği 1/4000 olarak gösterilmektedir. Erkek çocuklarda daha sıktır (erkek/kız oranı 4/1). Belirgin boy kısalığı olan çocukların %3-14’ünde büyüme hormonu eksikliği vardır.

Yaşına, cinsiyetine ve vücut kütlesine göre, beklenen seviyelerin altında büyüme hormonu salgısı tespit edilen kişilerde büyüme hormonu eksikliğinden söz edilir. Büyüme hormonu salınımı çocukluk ve ergenlik döneminde erişkin yaşlara göre çok daha fazladır. Hastalar genellikle süt çocukluğu döneminin sonunda farkedilen büyüme duraklaması ile hekime başvururlar.

Büyüme hormonu eksikliği çeşitli nedenler ile ortaya çıkabilir,

A) Hipotalamus İle İlgili (GH-RH Eksikliği) nedenler

• İdiopatik (en sık)

• Ailevi

• Enfeksiyon

• Histiositoz (kanda bağ dokusundaki makrofajların (Histiosit) artması)

• Tümörler (en sık kraniofaringioma)

• Psikososyal yoksunluk

• Diğer

B) Hipofiz ile İlgili nedenler

• Genetik nedenler

• Tümörler

• Travma, radyasyon, enfeksiyon

C) Büyüme Hormonuna Duyarsızlık

• Reseptör anormalliği (Laron tipi cücelik)

D) Protein Enerji Malnütrisyonu

• Biyolojik inaktif büyüme hormonu

E) Biyolojik İnaktif Büyüme Hormonu

Büyüme hormonu eksikliğinin tedavisinde Rekombinant DNA yöntemi ile hazırlanan biyosentetik insan Büyüme Hormonu kullanılmaktadır. Büyüme hormonu hergün ve cilt altı olarak uygulanmaktadır. Büyüme Hormonu tedavisinin etkinliği, tedaviye başlamanın yaşı, tedavi öncesi büyüme hızı ve farmakolojik uyarıya yanıt derecesi ile ilişkilidir.

2. Büyüme Hormonu Fazla Salgılandığı Hastalıklar, Sonuçları ve Tedavisi

Genellikle hipofiz tümörü büyümesi ya da hipofizde genel olarak hasar meydana getiren tablolar gibi patolojiler hipofizden salgılanan birçok hormonun eksikliğine ya da aşırı yapımına yol açacaktır; bunun sonucunda hastalarda birden fazla hipofizle ilişkili sendrom görülebilir.

Aşırı hormon (örn. kortizol ve büyüme hormonu (BH)) yapımı görülen çeşitli hipofiz hastalıklarının ortak fiziksel etkileri; hipertansiyon gelişme riskinde artış, diabetes mellitus, osteoporoz, bitkinlik ve cinsel fonksiyon bozukluğudur. Ayrıca, pek çok hipofiz hastalığında baş ağrısı ve şekil bozukluğu yaratan fiziksel değişiklikler olabilir. BH az salgılanması durumunda ise çocuklarda büyüme geriliği meydana gelebilir. Genel olarak bu tablolar hastanın yaşam kalitesini büyük ölçüde azaltabilir, üretkenliğini ve normal günlük aktiviteleri yerine getirebilmesini bozar ve yaşam süresini kısaltabilir.

Hipofiz bezinden aşırı hormon salgılandığı hastalıklara konsantre olup yakından bakacak olursak;

Hipofiz Patolojisinden Kaynaklanan Hastalıklar: Anormal Salgı Artışıyla Bağlantılı Sendromlar*

Hastalık

Akromegali/jigantizm

Cushing hastalığı

Hiperprolaktinemi

Yükselen Hormon Düzeyi

Büyüme hormonu (BH)

Adrenokortikotropik hormon (ACTH)

Prolaktin (PRL)

Primer Semptomlar/Etkiler

Çocuklarda anormal iskelet büyümesi ve deformitelere yol açabilir; erişkinde yüz hatlarında kabalaşma, eller, ayaklar ve dilde büyümeye yol açabilir; bağlantılı patolojiler şunlardır: periferik nöropati (ekstremitelerde sinir hasarı), karpal tünel sendromu, artropati (eklem hastalığı), osteoartrit, kaslarda güçsüzlük, anormal glukoz toleransı (diabetes mellitus), hipertansiyon, kalpte fonksiyon bozukluğu (örn. sol ventrikül hipertrofisi), cinsel fonksiyon bozukluğu (impotans, normal menstrual fonksiyon değişikliği ya da kaybı)

Semptomlar şunlardır: obezite, yüzde yuvarlaklaşma, deri atrofisi, yara iyileşmemesi, kaslarda güçsüzlük, osteoporoz, hipertansiyon, diabetes mellitus, depresyon ve başka psikolojik bozukluklar, hipogonadizm, libido kaybı, erkekte fertilite azalması, kadında tüylenme, şiddetli bitkinlik, meme ucundan süt gelmesi, baş ağrısı, menstruasyon değişiklikleri/kaybı, infertilite, osteoporoz, puberte gecikmesi, libido azalması, ağrılı cinsel birleşme/vajinada kuruluk, görme alanı bozuklukları, kilo alma, duygudurumu değişiklikleri, erkek tipi hipogonadizm

Etiyoloji hipofizle ilişkiliyse çoğu hipofiz tümörünün büyümesinden kaynaklanır. Bu hastalıkların Türkiye’de görülme sıklığı ile ilgili bilimsel data henüz bulunmamaktadır.

Yukarıda belirtildiği gibi, hipofizin denetlediği salgı bezlerinde yapılan hormonların düzeylerinin anormal oluşundan kaynaklanan tablolar her zaman hiopfizdeki patolojiden kaynaklanmaz. Bu tablolar salgı bezlerinin kendilerindeki patolojiden (primer hastalık olarak adlandırılır), hipofizdeki patolojiden (sekonder hastalık) ya da hipotalamustaki patolojiden (tersiyer hastalık) kaynaklanabilir.

Ayrıca, akromegalide, doğru tanı konmasının güçlüğü nedeniyle hastada sıkıntı ve depresyon olabilir. Bazı vakalarda hasta tablonun anlaşılmasına kadar çok sayıda doktora gidebilir ya da yıllar geçebilir; doktorlar hastanın yakınmalarını “hayali” olarak niteleyebilir ya da latta yatan nedenleri değil, hipofiz hastalığının semptomlarını tedavi edebilir. Bazılarında hormon testleri yanlış yapılabilir ve sonuçta yanlış tanı konabilir. Akromegali ve başka hipofiz hastalıklarında görülen bitkinlik, şekil bozukluğu ve cinsel fonksiyon bozukluğu gibi fiziksel kısıtlamalar ve ayrıca üretkenlik kaybıyla bağlantılı finansal yük artışı nedeniyle depresyon meydana gelebilir.

Doğru tanı konan hastalarda doğru tanı konması her zaman kolay iyileşme anlamına gelmez. Hipofiz hastalıklarında tedavi ameliyat, radyoterapi, farmakolojik tedavi olarak hormon replasmanı ya da antagonist tedavisi ve/veya destekleyici tedavi içerebilir. Bir hipofiz tablosundan kaynaklanan güçsüzlük ve kilo sorunları olan hastalarda genel tedavinin parçası olarak fizik tedavi uygulanması gerekebilir.

Tedavinin komplikasyonları ve radyoterapi ve/veya medikal tedavinin yan etkilerinin de tedavi edilmesi gerekebilir. Ek bir komplikasyon olmasa bile hipofiz hastalığı olan çoğu hastanın yaşamları boyu izlenmesi ve tedavi edilmesi gerekecektir.

Growth hormone-releasing factor (GHRF, GHRH), Büyüme hormonu salgılatıcı hormon

Büyüme hormonu salgılatıcı hormon hipotalamusta üretilen bir hormondur. Büyüme hormonu salgılatıcı hormon temel işlevi kana büyüme hormonu üretmek ve ..
984 25 420
Çocuğunuzun Boy Uzama Hızını Takip Edin

Yıllık büyüme hızı yani boyun uzama oranı düşük çıkıyorsa çocuğunuzun gelişiminde sorun var demektir. Vakit kaybetmeden çocuk doktoruna gitmeniz tedav..
322 15 214
Hangi Bebeklerde Boy Kısalığı Yaşanabilir?

Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz büyüme ile ilgili ilginç ayrıntıları paylaştı. Düşük kilolu bebeklerde ileride boy kısalığı sorunu yaşanabilir.. Peki bunu..
548 12 666
Growth hormon, büyüme hormonu

Büyüme hormonu hipofiz bezi tarafından üretilir. Normal vücut yapısını sağlamak ve metabolizmayı korumak gibi birçok fonksiyona sahiptir.Büyüme hormon..
921 9 772
Çocuklarda Vitamin Eksikliği Nelere Yol Açar?

Beslenme en çok çocuklarda mühim. Vitaminsizlik en büyük sorunlardan biri ve çocukları etkiliyor.. Beslenme yetersizliği yüzünden ortaya çıkan vit..
440 6 336
Paratiroid hormonu

Paratiroid hormon paratiroid bezleri tarafından salgılanan ve kan ve kemiklerin içinde kalsiyum düzeylerinin en önemli düzenleyicisidir . Paratiroid ..
517 11 881
Somatostatin, GHIH, SRIH,  büyüme hormonu baskılayıcı hormon

Somatostatin sinir ve sindirim sisteminde ayrıca vücudun birçok dokusu tarafından üretilen bir hormondur. , Gastrointestinal sistemin faaliyeti ve nor..
463 18 852
Doping İçin Cücelerin İlaçları Kullanılmış

Cücelik tedavisinde kullanılan hormon ilaçlarını sporcular doping amacıyla kullanmış bu yüzden reçetesiz satışı durduruldu. Cücelik tedavisinde kul..
761 20 276
Akromegali

Hipofiz bezinde tümör olursa aşırı büyüme hormonu salgılanır ve bu ciltte kalınlaşma, yüz görünümününde değişiklik, ellerin ve ayakların boyutund..
876 11 697
Piruvat Dehidrogenaz Kompleksi Eksikliği

Piruvat dehidrogenaz kompleks eksikliği (PDCD) piruvat dehidrogenaz kompleksi (PDC) olarak üç enzimden birinin eksikliği sonucu oluşan karbonhidrat me..
831 15 713
Büyüme Hormonu Neleri Olumlu Etkiliyor?

Hafızayı, büyümeyi, genç kalmayı, romatizma ve parkinson gibi hastalıklar.. Kısaca büyüme hormonu beyni ve tüm vücudu olumlu etkiliyor. Beynin yaşl..
206 15 663
Hipotiroidizm ( çocukta )

Hipotiroidizm kanda tiroid hormon düzeyleri anormal derecede düşük olduğunda oluşur.Tiroid kelebek şeklinde boynun önünde bir bezdir.  Tiroi..
549 19 243