Bunama Demans Erken Bunama Nedir

Bunama Demans Erken Bunama Nedir
96 2 40

Demans Hastalığı, Bunaklık Bunama, Erken Bunama Nedir

Tarif: Demans beyin fonksiyonlarının bozulması, bu bozulma sonunda be­yin görevlerinin kısmen veya tamamen aksaması ve genel olarak bu kusur ve eksikliklerin giderek yaygınlaşması ve geri döndürülememesi ile belirli bir sü­reçtir.
Cemansın erken teşhis bulguları: En önemli başlangıç belirtileri,kişilik de­ğişmeleridir. Daha önceki hayatında dikkatli, çalışkan, işini seven, başarılı olan bir kimsenin bu özelliklerini giderek kaybetmesi demans için düşündürücüdür. Sıcakkanlı, sokulgan ve sosyal hayatı seven bir insanın soğuklaşması, kişilerarası ilişkilerinin azalması, sakin olan bu kimsenin huzursuz, alıngan ve şüpheci olması demansiel bir olayın başladığını akla getirmelidir.

Bu saydığımız değişikliklerin demansta olabileceği gibi depresyonda da çı­kacağı akla getirilmeli ve bu sebepten dolayı hastalığın demans mı depresyon mu olduğu açık bir şekilde ortaya konmalıdır.
Demansta hafıza bozukluğu en açık bir belirtidir ve depresyonda pek gö­rülmez. Hafıza bozukluğu, hastanın çevresi ile olan ilişkilerini hemen etkiler ve çevresi tarafından öncelikle fark edilir. Özellikle yakın günlük olaylara ait hafızanın bozulması dikkati çekici olur.

Demansın başlangıç belirtileri, Demans Bunama Belirtileri

Kognitif bozukluklar

Zihni yeteneklerde azalma. Düşünce akış hızında yavaşlama. Düşüncede fakirleşme. Soyut düşüncenin bozulması ve
azalması. Yakın hafızanın kaybı Kayıt etme, hatırda tutma ve hatırlama zorlukları. Konuların zaman sırasında göre hatır lanamaması. Kronolojik bozukluk. Dikkatin bir konuya çevrilmesindeki zorluk.

Davranış ve duygulanım kusurları

Kişilerarası ilişkilerin azalması. Uyarı cevap ilişkisinin bozulması. Heyecan kararsızlığı.

Diğer özellikler

Zaman ve mekân duyum ve bilgileri­nin bozulması. Karar vermede zorluk ve başarısızlık.

Hafıza kaybının giderek artması.
Hikâye ve masal uydurma, “konfabulasyon”.
Perseverasyon.
Dikkatin belirli konu­lara sürekli olarak çevrili olması.
Kişinin kendisini çevresinden ayırma­sı. “İzolasyon”.
Tam sosyal tecrit, iletişimin bütünü ile bozulması.
Emosyonel empotans. Heyecan do­nukluğu ve disforik mizaç.

Yaşlılarda depresyonun klinik görünümü: Depresyon, yaşlılar arasında en sıklıkla görülen hastalıklardan biridir. Yıllar geçtikçe kişinin geçirdiği depres­yon hecmelerinin sayısında, şiddetinde ve süresinde bir artma olur. Yaşlıların hekime müracaatları çoğu kere depresyondan daha değişik sebeplerle gerçek­leşir. Yaşlıların hastalık belirtilerini ve depresif şikâyetlerini çoğu kere sakla­dıkları ve inkâr ettiği bilinir. Bu kimseler daha çok bedeni şikâyetler, hipokondri adını verdiğimiz ve bir organın hastalığını varsayan şikâyetler ve korkulardan bahsederler. Yaşlılar duyumlarındaki değişiklikleri gençlerdekinin aksine be­deni şikâyetler şekline dönüştürmeye çaba gösterirler. Bu kimseler moral bir azap yerine bedeni bir azabı hisseder ve aksettirirler. Yaşlı kişi, sıkıntılarını be­deni şikâyetlere çevirmek sureti ile geçmiş yaşamının verdiği sorumluluk fik­rinden kendisini kurtarmaya çalışır. Bu yüzden sıkıntı ve azap veren bir kısım hatıralar, duygulanım değişiklikleri ya değiştirilerek hatırlanır veya gerçeğin­den saptırılarak anımsanır. Bu hale, EGO’nun dışlaması ve zararlı duyum ve hatıraları kendisinden uzaklaştırması adı verilir.Yaşlanmakta olan kişiler hissettikleri yaşlanma ve ölüm korkusunu karşıt duyum ve fikirlerle defetmeye çalışırlar. Buna karşı fobik tutum adı verilir.

Kalp damar hastalıklarının yanısıra bunama riskini de artırıyor. Sigara içilen ortamda bile bulunsanız pasif içicisiniz ve bu risklere sahipsiniz. ..
782 6 848

Demans yani bunama durumuyla kalp hastalığı durumu ne kadar birbiriyle ilgili? Yeni bir araştırmaya göre yaşı ilerlemiş kadınlarda kalp hastalığı v..
492 16 354

Yeni bir çalışmaya göre iki dil konuşan kişilerde demans yani bunama riski önleniyor ve geciktiriliyor. Bir dil konuşan insanlara oranla 4 kat daha..
212 25 514

Vasküler demans alzheimer hastalığından sonra, demansın ikinci en sık görülen tipidir. Vasküler demans insidansı artan yaşla birlikte artar. Genel ola..
208 20 128

Depresyon ve bunalım unutkanlığa ve beyin işlevinde sorunlara yol açabiliyor. Basit bir testle bunun nedenini öğrenebilirsiniz. Günlük yaşamın koş..
769 22 745

Bazen nedensiz bir şekilde insan nereden geldiğini kim olduğunu nerede olduğunu hatırlamaz. Kafasına bir darbe almasından bir beyin travmasından a..
188 20 307

Ağız ve beyin sağlığı birbiriyle ne kadar ilgili? Beyni genç tutmak için dişlerimizi korumalıyız. Kalifornia Üniversitesi’nde yapılan araştırmanın ..
347 15 543

Dünyada yer alan en eski ağaçlardan biridir. Tohumları binlerce yıldır sağlık şifa alanında kullanılır.Geleneksel Çin tıbbında yeri büyüktür. Pişmiş t..
705 19 766

Bazı tansiyon ilaçlarını kullanmak yeni bir araştırmaya göre yaşlı insanlardan bunamayı yavaşlatarak önlüyor. ACE inhibitörleri üzerinde etki eder..
259 7 770

Yapılan araştırmalarda sigaranın kötü etkilerinden biri daha ortaya çıktı. Beyinsel gelişimi önlüyor ve gerilemeye neden oluyor. Alzheimer de cabası....
200 7 864

Birden fazla dil bilip konuşan kişilerde bunama riski azalıyor. Unutkanlık ve bunama erteleniyor. Beyin daha iyi çalışıyor ve işlevlerini kolay yürütü..
486 24 141

    1. Kardiovasküler Sistem: Konjestif Kalp Yetmezliği, Kardiomegali (kalp büyümesi), Aritmi (Ritim Bozukluğu), Sağ Kalp Yetmezliği, V..
436 10 566