Bulasici Hastaliklar (Meslek Hastaliklari)

Bulasici Hastaliklar (Meslek Hastaliklari)
94 5 42

Bulaşıcı Hastalıklardan Meydana Gelen Meslek Hastalıkları

Bulaşıcı hastalıklardan meydana gelen meslek hastalıklarının başlıcalar şunlardır:
Şarbon, tetanos, leptospiroz, brüselloz, ankilostomypz ve akciğer tüberkülozu vb.
Bulaşıcı hastalıklardan meydana gelen meslek hastalıklarına karşı alınacak tedbirler

l) Şarbon

Şarbon hastalığına karış aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:
l)Şarbon hastalığını bulaştırabilecek olan deri, yün, kıl ve benzeri hayvansal maddeler ile paçavralar, uygun usullerle temizlenip sterlize edilmeli, yıkanıp kurutulmalıdır. Bu maddeler, dağınık bir halde bulundurulmamalı depolarda saklanmalı, denklerin açılması e ilk ayırma ve seçme işlemi, buralarda yapılmalıdır.
2)Bu gibi işyerlerinde, toz ve atıklar, aşağıdan çekmeli bir aspirasyon sistemi ile toplanarak yok edilmeli veya antiseptik maddelerle ıslatıldıktan sonra yakılmalıdır. Depolar sık sık yıkamalı, dezenfekte ve badana edilmelidir.
3)İşçilerin el, ağız, ve beden temizliğine dikkat edilmeli, kendilerine gereğine göre iş elbisesi korunma araçları verilmelidir.
4)Ekzamalı, furonküllü, bronşitli kimseler, bu gibi işlerde çalıştırılmamalıdırlar.

2) Tetanos

Tetanos hastalığına karşı aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:
Tetanos tehlikesi olan işlerde çalışan bütün işçilere, antitetanik aşı yapılmalı, parçalanmış ezik ve toprakla bulaşmış yaralanmalarda serum antitetanik tatbik olunmalı, eğer işçi evvelce aşılanmış ise, rapel olarak anatoksin yapılmalıdır.

3) Leptospiroz

Leptospiroz hastalığına karşı aşağıdaki tedbirler alınmalıdır: l)Leptospiroz (İktero hemorajik) hastalığının yayılmasını önlemek
için farelerle savaşılmalıdır.
2)Bulaşma ihtimali olan yerlerde, çıplak ayakla dolaşmak
yasaklanmalı, mümkün olan hallerde, toprak asitleştirilmelidir.

4)Brüselloz

Brüselloz hastalığına karşı broselloz bulaşması ihtimali olan işlemlerde çalışan işçiler aşılanmalıdır.

5) Ankilastomyaz

Ankilastomyaz hastalığına karşı aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:
l)Ankilostomyaz hastalığına karşı madencilik, taşçılık, tuğla ve kiremitçilik ve tünel kazması gibi işlerde, taban kuru bulundurulmalı, gerekirse yerlere tuz serpilmeli, galerilerde yeterlik vantilasyon ile havanın serince olması sağlanmalıdır.
2)Bu gibi işlerde çalışanların, vücut temizliğine ve yemeklerden önce ellerini iyice yıkayıp, tırnaklarının fırçalanmalarına önem verilmelidir. İşyerlerinde, işçilerin çalışırken ve işin bitiminde ellerini yıkamaları için yeteri kadar %5’lik tuzu su kapları bulundurulmalıdır.
3)Helalar ve diğer enfeksiyon kaynağı yerler kireç kaymağı ile dezenfekte edilmeli, işçilerin dışkıları zaman zaman muayene edilerek parazit yumurtaları aranmalı ve hastalıklın çıkması halinde, diğer işçiler de taranmalıdır.

6) Akciğer Tüberkülozu

Akciğer tüberkülozunun bulaşması ihtimali olan işyerlerinde hastalığın yayılmasını önleyecek hijyenik, tıbbi ve teknik koruyucu tedbirler alınmalıdır.

AÇLIK ATROFÎSİ: Yetersiz beslenmeye bağlıdır. Önce karbonhidratlar ve yağlar, sonra proteinler eritilerek tüketilir. Organlar küçülür. Başlıca nedenle..
411 25 289

Bulaşıcı Hastalık Nedir? Bulaşıcı hastalık ya da Enfeksiyon hastalıkları, herhangi bir yolla insana geçme özelliğindeki hastalık yapıcı mikropların ve..
187 16 653

Salgın Hastalıklar Nelerdir? Belli başlı bulaşıcı hastalıklar: Belsoğukluğu, Bruselloz, Çiçek hastalığı, Difteri, Dizanteri (amipli veya basilli), Gri..
341 13 170

    Enfeksiyöz hastalıkları, intaniye, bulaşım olarak da bilinir, hastalık yapıcı herhangi bir yolla insana geçme özelliğindeki mikropl..
407 16 179

    Öksürürken, aksırırken yada konuşurken ağızdan çıkan damlacıkların başkası tarafından teneffüs edilmesiyle (verem, boğmaca ve çeşit..
494 25 561

        Öksürürken, aksırırken yada konuşurken ağızdan çıkan damlacıkların başkası tarafından teneffüs edilmesiyle ..
335 8 471

Romatizmanın Nedenleri Nelerdir? Romatizma hastalığının önemli bir bölümünün kesin nedeni bilinmemektedir. Genetik yatkınlık bazılarında önem taşır (..
924 16 790

ÇENE EKLEMİ HASTALIKLARI: Çene ekle-mih areketierinin kısıtlanması ya da aşırı artması biçiminde görülür. Şakaklarda ağrı, çiğneme güçlüğü, eklem hare..
381 8 300

GANGREN: Gangren derinin bir bölümünün canlılığını yitirmesiyle ortaya çıkan lezyomı-dur. İyileşme ancak nedbe dokusuyla olasıdır. Reyno sendromu, tro..
346 13 636

TÜKÜRÜK BEZİ HASTALIKLARI: En önemlileri tükürük taşları, iltihaplar ve tümörlerdir. Tükürük taşları, tükürük kanallarını tıkar ve tükürük bezini şişi..
486 12 219