Doktor Tv Banner

Bulasici Hastaliklar (Meslek Hastaliklari)

Bulasici Hastaliklar (Meslek Hastaliklari)
71 4 81

Bulaşıcı Hastalıklardan Meydana Gelen Meslek Hastalıkları

Bulaşıcı hastalıklardan meydana gelen meslek hastalıklarının başlıcalar şunlardır:

Şarbon, tetanos, leptospiroz, brüselloz, ankilostomypz ve akciğer tüberkülozu vb.

Bulaşıcı hastalıklardan meydana gelen meslek hastalıklarına karşı alınacak tedbirler

l) Şarbon

Şarbon hastalığına karış aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:

l)Şarbon hastalığını bulaştırabilecek olan deri, yün, kıl ve benzeri hayvansal maddeler ile paçavralar, uygun usullerle temizlenip sterlize edilmeli, yıkanıp kurutulmalıdır. Bu maddeler, dağınık bir halde bulundurulmamalı depolarda saklanmalı, denklerin açılması e ilk ayırma ve seçme işlemi, buralarda yapılmalıdır.

2)Bu gibi işyerlerinde, toz ve atıklar, aşağıdan çekmeli bir aspirasyon sistemi ile toplanarak yok edilmeli veya antiseptik maddelerle ıslatıldıktan sonra yakılmalıdır. Depolar sık sık yıkamalı, dezenfekte ve badana edilmelidir.

3)İşçilerin el, ağız, ve beden temizliğine dikkat edilmeli, kendilerine gereğine göre iş elbisesi korunma araçları verilmelidir.

4)Ekzamalı, furonküllü, bronşitli kimseler, bu gibi işlerde çalıştırılmamalıdırlar.

2) Tetanos

Tetanos hastalığına karşı aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:

Tetanos tehlikesi olan işlerde çalışan bütün işçilere, antitetanik aşı yapılmalı, parçalanmış ezik ve toprakla bulaşmış yaralanmalarda serum antitetanik tatbik olunmalı, eğer işçi evvelce aşılanmış ise, rapel olarak anatoksin yapılmalıdır.

3) Leptospiroz

Leptospiroz hastalığına karşı aşağıdaki tedbirler alınmalıdır: l)Leptospiroz (İktero hemorajik) hastalığının yayılmasını önlemek

için farelerle savaşılmalıdır.

2)Bulaşma ihtimali olan yerlerde, çıplak ayakla dolaşmak

yasaklanmalı, mümkün olan hallerde, toprak asitleştirilmelidir.

4)Brüselloz

Brüselloz hastalığına karşı broselloz bulaşması ihtimali olan işlemlerde çalışan işçiler aşılanmalıdır.

5) Ankilastomyaz

Ankilastomyaz hastalığına karşı aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:

l)Ankilostomyaz hastalığına karşı madencilik, taşçılık, tuğla ve kiremitçilik ve tünel kazması gibi işlerde, taban kuru bulundurulmalı, gerekirse yerlere tuz serpilmeli, galerilerde yeterlik vantilasyon ile havanın serince olması sağlanmalıdır.

2)Bu gibi işlerde çalışanların, vücut temizliğine ve yemeklerden önce ellerini iyice yıkayıp, tırnaklarının fırçalanmalarına önem verilmelidir. İşyerlerinde, işçilerin çalışırken ve işin bitiminde ellerini yıkamaları için yeteri kadar %5'lik tuzu su kapları bulundurulmalıdır.

3)Helalar ve diğer enfeksiyon kaynağı yerler kireç kaymağı ile dezenfekte edilmeli, işçilerin dışkıları zaman zaman muayene edilerek parazit yumurtaları aranmalı ve hastalıklın çıkması halinde, diğer işçiler de taranmalıdır.

6) Akciğer Tüberkülozu

Akciğer tüberkülozunun bulaşması ihtimali olan işyerlerinde hastalığın yayılmasını önleyecek hijyenik, tıbbi ve teknik koruyucu tedbirler alınmalıdır.

AÇLIK ATROFİSİ TEDAVİSİ NE İYİ GELİR

AÇLIK ATROFÎSİ: Yetersiz beslenmeye bağlıdır. Önce karbonhidratlar ve yağlar, sonra proteinler eritilerek tüketilir. Organlar küçülür. Başlıca nedenle..
941 17 119
Bulaşıcı Hastalık Nedir Nasıl Bulaşır Belirtileri Nelerdir hakkında detaylı geniş bilgi

Bulaşıcı Hastalık Nedir? Bulaşıcı hastalık ya da Enfeksiyon hastalıkları, herhangi bir yolla insana geçme özelliğindeki hastalık yapıcı mikropların ve..
166 22 267
Salgın Hastalıklar Nelerdir? hakkında detaylı geniş bilgi

Salgın Hastalıklar Nelerdir? Belli başlı bulaşıcı hastalıklar: Belsoğukluğu, Bruselloz, Çiçek hastalığı, Difteri, Dizanteri (amipli veya basilli), Gri..
845 9 628
Bulaşıcı Hastalıklar tedavisi hakkında detaylı geniş bilgi

    Enfeksiyöz hastalıkları, intaniye, bulaşım olarak da bilinir, hastalık yapıcı herhangi bir yolla insana geçme özelliğindeki mikropl..
242 18 657
Bulaşıcı Hastalıkların Bulaşma Yolları Nelerdir hakkında detaylı geniş bilgi

    Öksürürken, aksırırken yada konuşurken ağızdan çıkan damlacıkların başkası tarafından teneffüs edilmesiyle (verem, boğmaca ve çeşit..
736 18 878
Bulaşıcı Hastalıkların Bulaşma Yolları hakkında detaylı geniş bilgi

        Öksürürken, aksırırken yada konuşurken ağızdan çıkan damlacıkların başkası tarafından teneffüs edilmesiyle ..
848 20 816
Romatizmanın Nedenleri Nelerdir? hakkında detaylı geniş bilgi

Romatizmanın Nedenleri Nelerdir? Romatizma hastalığının önemli bir bölümünün kesin nedeni bilinmemektedir. Genetik yatkınlık bazılarında önem taşır (..
759 22 744
ÇENE EKLEMİ HASTALIKLARI nedir? tedavisi ne iyi gelir geniş bilgi

ÇENE EKLEMİ HASTALIKLARI: Çene ekle-mih areketierinin kısıtlanması ya da aşırı artması biçiminde görülür. Şakaklarda ağrı, çiğneme güçlüğü, eklem hare..
882 9 599
GANGREN TEDAVİSİ NE İYİ GELİR GENİŞ BİLGİ

GANGREN: Gangren derinin bir bölümünün canlılığını yitirmesiyle ortaya çıkan lezyomı-dur. İyileşme ancak nedbe dokusuyla olasıdır. Reyno sendromu, tro..
278 15 335
TÜKÜRÜK BEZİ HASTALIKLARI TEDAVİSİ NE İYİ GELİR

TÜKÜRÜK BEZİ HASTALIKLARI: En önemlileri tükürük taşları, iltihaplar ve tümörlerdir. Tükürük taşları, tükürük kanallarını tıkar ve tükürük bezini şişi..
927 8 556
Hormonal Düzensizlikler Sonucu Oluşan Kas Hastalıkları nedir? tedavisi ne iyi gelir geniş bilgi

HORMONAL DÜZENSİZLİKLER SONUCU OLUŞAN KAS HASTALIKLARI: A) Hipertiroidiye bağlı kas hastalıkları B) Hipotiroidiye bağlı kas hastalıkları CJ Hiperpa..
861 7 228
Pikosomatik Hastalıklar nedir? hakkında detaylı geniş bilgi

Pikosomatik hastalıklar, nedeni ya da şiddeti ruhsal ve duygusal etmenlere bağlı bedensel hastalıkları belirten terim. Astım, egzama, mide ülseri gibi..
889 7 864