Doktor Tv Banner

Biyolojik Cesitliligin Korunmasi

Biyolojik Cesitliligin Korunmasi
57 1 43

Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

Biyolojik Çeşitliliğin Korunma Alanları ve Yönetimi

Daha önce de belirtildiği üzere nüfus artışına bağlı olarak artan çevre sorunları yüzünden insanoğlu için hayati öneme sahip olan biyolojik çe­şitlilik hem dünyada hem de Türkiye'de giderek yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle de biyolojik çeşitliliğin korunmasında önce durum tespitinin yapılması ve ardından da buna göre sürdürülebilir bir koruma anlayışı ile hareket edilmesi ve başarılı bir koruma için ise bu kaynakların miktarının ve risk durumlarının saptanması suretiyle koru­ma önceliklerinin belirlenmesi gerekir.

Günümüzde biyolojik çeşitlilik yapay koruma (ex situ) ve doğal ko­ruma (in situ) olmak üzere iki şekilde korunmaktadır. Yapay koruma teknikleri, biyoteknolojik yöntemler (in vitro), dondurarak saklama, tarla koleksiyonları ve gen bankaları olmak üzere dörde ayrılır. Halen 100'e yakın cinse bağlı 200 türden 30 000 bitki materyali uluslararası (ICARDA, SMITH, FAO, UNEP, CGIAR, EUCARPIA gibi kuruluşlar ve bunlara bağlı alt kuruluşlar) ve ulusal (A.Ü. Ziraat Fakültesi Osman To­sun Gen Bankası, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Gen Bankası, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Gen Bankası, İzmir-Menemen Bitki Araştırma ve Introdüksiyon Merkezi) gen bankalarında korunmaya çalışılmaktadır.

Doğal alanların korunması ile türlerin, toplulukların ve ekosistemin işlevinin korunması sağlanır. Çünkü canlıların hayatı, yaşadıkları ortam­lara bağlıdır. Bu yüzden dünyanın birçok ülkesinde doğal alanlar koru­ma altına alınmışlar ve sadece bulundukları bölge için değil, aynı za­manda bütün dünya için kültür mirası görevi yapmaktadırlar . Örneğin, ormanların iklim, su rejimi, tehlikeli doğal olaylar, sağ­lık ve turizm üzerinde olumlu etkilerinin olmasının yanı sıra, birçok can­lıya yaşam ortamı oldukları bilinmektedir. Bir başka örnek olarak sulak, alanlar verilebilir. Sulak alanlar, doğal veya yapay, devamlı veya geçici suları durgun ya da akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hare­ketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsa­yan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbiyeler olarak tanımlanmaktadır. Sulak alanlar bulundukları bölgenin su rejimini dengeler, bulunduğu yö­renin iklimini stabilize eder, tortu ve zehirli maddeleri alıkoyarak ya da besin maddelerini kullanarak suyu temizler, yeryüzünün en fazla biyolo­jik üretimini yapan ekosistemleri arasındadırlar, çok zengin biyolojik çe­şitliliğe sahiptirler, yüksek bir ekonomik değere sahiptirler, bölge ve ül­ke ekonomisine katkı sağlarlar, eğitim ve bilimsel çalışmalar ile su yolu: taşımacılığına olanak sağlarlar.

Bebek Eşyalarında Korkulu Tehlike Nedir?

Hangi bebek ürünlerinde tehlike var? Bebek eşyası alırken nelere dikkat etmeliyiz? Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, piyasa araştırmalarında ..
874 25 376
Menopozlu Kadınlar Astım Yüzünden Hastaneye Yatıyor

Aynı yaştaki erkeklere oranla, menopoz dönemindeki kadınlar astımdan 2 kat daha fazla etkileniyor. Menopozlu kadınlar astım sebebiyle hastaneye ka..
915 12 331
Kadınlar Hangi Cinsel Sorunları Yaşıyor?

Uzm. Psk. Çiğdem Demirsoy, kadınların cinsel sorunlarını kısaca özetliyor. İstek ve uyarılma konusunda sıkıntı çeken kadınlar ne yapmalı? Üsküdar Ü..
716 26 332
Kan Testleri Depresyon Tanısında Geçerli mi?

Büyük bir psikiyatrik bozukluğun tanısında sadece bir kan testi yeterli oluyor mu? Özellikle bu hastalıkların başlangıç aşamasında kan testinin et..
914 10 694
Derisinin Altından Erkek Organı Çıktı

Kendini erkek gibi hisseden 32 yaşındaki B.Y. bir kadındı.. Erkek olmak için ameliyata girdi ve doktorlar derisinin altında gömülü erkek organıyla kar..
248 7 378
Depresyon İle Baş Ağrısı İlişkisi

Doç. Dr. Levent İnan baş ağrılarının da depresyonla birlikte arttığını vurguladı. Halk arasında en sık görülen şikayetler bunlar. Türk Nöroloji De..
706 14 568
Psikoloji Ne Demek ?

İnsan ve hayvan davranışlarıyla ve bilişsel süreçleriyle ilgilenen psikoloji biliminin 125 yıllık bir tarihi vardır. Bu genç yaşına rağmen psikoloji, ..
479 5 539
Güzellik Salonlarına Neden Gidiyoruz?

Kadınlar sadece güzelleşmek ve bakımlı olmak için güzellik salonlarına gitmiyor. Araştırmalara göre bu bir medya ve toplum baskısı olabilir.. Çalış..
464 16 240
Reklam İçerikli İlaçlardan Uzak Durun

Cinsel ve zayıflama içerikli reklamda gördüğünüz ilaçlardan uzak durun. İlacınızı eczaneden güvenli bir şekilde alın. Bakanlıktan yapılan yazılı a..
278 25 659
Güneşin Zararlarından Erken Yaşta Korunmaya Başlayın

Prof. Dr. Aylin Türel Ermertcan, D vitamini ile kemik gelişimi için önem taşıyan gün ışığından yararlanma süresini anlattı. Celal Bayar Üniversites..
732 4 257
G Noktası Estetiği Yapılır mı?

Kadınlar cinsel hayatlarından daha fazla zevk ve haz almak adına G noktası denilen vajinadaki bir bölümü estetikle büyüttürüyor.. Kadınların cinsel..
213 24 210
Aşı Takip Sistemi Düzenlemesi

Sağlık Bakanlığı yeni bir projeye imza atıyor. Her aşıya bir kimlik numarası verilecek ve aşı takip sistemi kurulacak. Sağlık Bakanlığı, aşı güvenl..
510 21 510
Kesin Sonuç İçin Erken HIV Tedavisi

Etkin ve maliyetli bir yol olan antiretroviral ilaç tedavisi ile, HIV bulaşan ve erken aşamada bulunan kişiler, HIV şüphesi olan kişiler ve bulaşma ih..
761 14 488
Hangi Elimizi Kullandığımız Tamamen Genetik mi?

Sol ya da sağ elimizi kullanırız. Yazarken özellikle solak ya da sağlak olduğumuz belli olur. Bilim adamları sol ya da sağ eli kullanmayı etkileye..
171 12 704
Sağlıksız Alışkanlıklarınızı Erken Tedavi Ettirin

Doktorların son dönemlerdeki çağrıları açık ve net. Hastalarından, sağlıksız alışkanlıkları için erken aşamalarda tedavi olmalarını bekliyorlar. S..
801 14 820