Bitlenme Bas Biti Vucut Kasik Biti Tedavisi

Bitlenme Bas Biti Vucut Kasik Biti Tedavisi
70 9 55

Bitlenme (Pedikülozis), Bitlenmek

Bitlenme (Pedikülozis) insan bit türlerinden birinin enfestasyonu sonucu oluşur. Farklı türler farklı enfestasyon formlarına neden olur.

Pedikülozis Kapitis (Baş Biti)

Pedikulus kapitis enfestasyonu çok yaygın olup daha da artacağı sanıl­maktadır. Fakir toplum kesimlerinde daha sık görülse bile, günümüzde sosyal yaşantıya bakılmaksızın uzun saçlı okul çağı çocuklarında da tespit edilebilir. Büyük sosyal değişikliklerinin bulunduğu savaş gibi durumlar­da daha yaygın rastlanır. Bit çocuklar arasında direkt temas veya tarak ile fırçaların paylaşımından bulaşır.

Klinik özellikler

En belirgin şikayet kaşıntıdır. Kaşıntı sonucu oluşan sıyrıklarda kabuklan­ma ve eksudasyon ile sekonder enfeksiyon gelişebilir, ancak enfeksiyon gelişmezse deride sadece ekskoriasyon izleri ve kırmızı papüller görülür.

Saçların incelenmesiyle saç tellerin gövdesine yapışık bit yumurtaları (sirke) görülür. Dikkatli bir inspeksiyonla 1 mm’den küçük, gri veya beslendikten sonra kırmızı renkte olan erişkin bitler de görülebi­lir. Hareket ettiğinde bir “mobil kepek” izlenimini verir.

Tanıyı doğrulamak için bit veya saç gövdesine yapışık olan sirke mikroskobik olarak tespit edilmelidir.

Baş Biti Tedavisi

Tavsiye edilen tedavi yöntemi 12 saat için kafa derisine malation veya karbaril losyonu sürülmesi ve ar­dında aynı maddeyi içeren şampuan kullanımıdır. Bütün yakın arkadaşla­rı ve ailesini tedavi etmeye özenle dikkat edilmelidir. 1 ay sonra ilk teda­viden canlı kalmış olabilen sirkelerden çıkan yeni bitleri öldürmek için te­daviyi tekrarlamak gerekir.

Pedikülozis Korporis (Vücut Biti)

Vücut biti enfestasyonları modern gelişmiş toplumlarda nadir görülür, ama doğal felaketler veya savaş durumlarında epidemik oranlara varabi­lir. Aynı zamanda fakir, hijyenin iyi olmadığı sosyal düzeyi düşük toplum­larda sporadik olarak görülür. Bulaşma elbiselerle, yatak veya enfeste ki­şiyle yakın temas ile olur. Vücut biti Rickettsia provvazeki’nin neden ol­duğu epidemik tifüs ve Borrelia rekurrentis”in neden olduğu siper ateşi ve tekrarlayan ateş için sorumludur.

Vücut biti zamanının çoğunu, yumurtalarını bıraktığı elbise liflerine yapışık geçirir bu yüzden şüphelenildiğinde elbiselerde aranmalıdır.

Klinik özellikler

Erken evrelerde kişiyi çok fazla rahatsız etmeyecek derecede kaşıntı var­dır. Bitin beslendiği alanlarda ekskoriasyon izleri, kanlı kabuklar ve ma­vimsi izler görülebilir. Hastalık ilerlediğinde, eklenen likenifikasyon ve egzema benzeri görüntüsüyle “avarelerin hastalığı” denilen tabloyu oluş­turur.

Enfeste kişinin, aile fertlerinin, arkadaş ve yakın çevredeki herkesin elbi­selerinin ve yatak takımlarının yok edilmesi ve/veya dezenfeksiyonu ya­pılmalıdır. Birçok ülkede bu önemli işlemin yapıldığı “dezenfeksiyon merkezleri” vardır. 1 ay son­ra tedavinin tekrarlanması tavsiye edilir.

Pedikülozis Pubis (Pubis Biti, Kasık Biti)

Kasık biti (Phthirus pubis) baş ve vücut bitinden farklı görünümdedir, da­ha geniştir ve yengece benzer arka ayakları vardır. Sıklıkla cinsel ilişki ile bulaşır. Kasık biti, pubik kıllara çok sıkı tutunur ve kan emmek için her defasında deri seviyesine iner. Ağır enfestasyonlarda bit vücut kıllarına ve hatta kaş ve kirpiklere bile yayılabilir! Tanı bitin ve/ve­ya sirkelerin görülmesiyle doğrulanır.

Tedavisi

Pubik kılların tıraş edilmesi bazen tavsiye edilir ancak çok gerekli değildir. Hastayla cinsel ilişkide bulunan herkes tedavi edilmeli­dir.

İnsan derisine zarar verebilecek uçan, zıplayan ve sürünen çok sayıda bö­cek vardır. Bunlardan bazıları hastalık taşıyabilirler

Kıl biti diğer adıyla kasık biti insanların üzerinde bulunan diğer bir bit çeşididir. Kıl biti özellikle insanların sakal, koltuk altı ve kasıklarına ..
272 20 775

    Vücut biti adından da anlaşıldığı gibi insan ve hayvanların vücudu üzerinde bulunan bir bit çeşididir. Vücut biti genel olarak insa..
254 12 102

Okul ve toplu ortamlarda çocuklarda saç ve baş biti sıkça görülür. Annelerin korkulu rüyası da çocuklarına bulaşacak bu bitler. Bit nasıl belli olur n..
843 23 504

Ekolojik Niş Örnekleri Aynı Yaşama Alanının Farklı Kullanımı ile Niş Oluşturma Olanakları Bu olanakları aşağıdaki örneklerle açıklayabiliriz: A) Ak..
682 6 188

    Özellikle kasık bölgesine yerleşen kasık bitleri, Kuvvetli bacaklarıyla kıla tutunurlar. Kendilerini deriden kan emerek beslerler. ..
700 9 124

Bitlerin ciddi fiziksel zararları olmasa da birçok insanda kötü hijyen koşulları sağladığından sağlıksızdır. Bir zaman sonra duygusal sıkıntılara ..
236 9 692

    Bitlenmeyi gösteren ilk ipucu sık sık kafa derisinin kaşınmasıdır. Biti tespit etmek ve yayılmasını engellemek amacıyla, ensenin ar..
561 22 540

Saç bitleri insan saçında yaşayan ve üreyen çok küçük , kanatsız, günde 2-8 kez kan emerek beslenen gri böceklerdir. Sirke denilen yumurtaları görmek ..
286 16 842

    Saç bitleri insan saçında yaşayan ve üreyen çok küçük , kanatsız, günde 2-8 kez kan emerek beslenen gri böceklerdir. Sirke denilen ..
594 8 455

Eğer okulda bir çocuk varsa Yuvası, veya, kötü bitler salgınlar size rüya olabilir. Temizlik Özellikle düşkün, titiz bir kelimesini bile duymak veya b..
525 23 425

Kaşıntı kaşınma arzusu uyaran bir duygudur. Kaşıntı kişiyi oldukça rahatsız edebilir. Şiddetli olduğunda uykusuzluğa, gerginliğe ve depresyona neden o..
983 26 186

Alternatif isimler Pruritus Tanım Etkilenmiş bölümü kaşıma isteğine neden olan derinin rahatsız edici irritasyonu veya özel bir karıncalanma durumu..
856 6 495