Beyin Hastaliklari Ve Goz

Beyin Hastaliklari ve Goz
39 6 17

Beynimizin hastalıkları gözümüzü nasıl etkiliyor?

Beynin yapısı ile gözün yapısı birbirinin kardeşi; yani ilk başlangıçtan itibaren, ilk hücreler çoğalmaya başladık­tan itibaren, kardeşlik oluyor. Bazı hücreler vücudun bazı bölümlerini, bazı hücreler de başka bazı bölümünü yapı­yor. Gözün ve beynin ana hücreleri aynı. Bu yüzden beyinde bir problem olduğunda gözde de benzer bir problem ortaya çıkabiliyor. Örneğin multipl skleroz (MS) hastalı­ğında, beyindeki damar tıkanıklıklarında, beyindeki da­mar genişlemelerinde, Alzheimer’de ve birçok başka ilti­hap hastalıklarında, yalancı tümörlerde gözde ya görme kaybı ya çift görme ya bulanık görme ya da yarım görme gibi belirtiler olabiliyor veya yüzün bir tarafında kasılma, seğirme gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Nöro-oftalmo-loji, beyin hastalıklarının daha önce teşhis edilmesinde ya­rarlı oluyor.

Yani gözde ortaya çıkan herhangi bir şey, tedavide çok önemli bir basamak oluşturabiliyor…
Evet ve hatta hastaya da o işareti veriyor, doktora gitmesini sağlıyor. Kimse, “Benim beyin tümörüm var” diye gelmiyor, her beyin tümörü de erken dönemde baş ağrısı, bulantı, kusma yapmıyor, ama hasta, “Görmem­de bir problem var” diye geldiği zaman, yapılan muaye­nede biz tümörün izini bulabiliyoruz. Dolayısıyla ilk, açılan kapı, nöro-oftalmoloji ya da göz hastalıkları ola­biliyor.

Multipl sklerozdan (MS) az önce bahsettiniz. MS’te özel bir görme kaybı olabiliyor mu?

Olabiliyor, bu görme kaybı iki şekilde olabiliyor. Bir tanesi, göz siniri etkilenebiliyor ve görme kaybı olabili­yor. Bu görme kaybı da geçici bir kayıp değil, uzun süre­biliyor, bazen de iz bırakabiliyor. İkincisi, göz kaslarını işleten sinirlerde problem yaratması. O zaman da çift görmede, demin söylediğim gibi titreme olabiliyor, çevre devamlı titriyormuş gibi gözükebiliyor. Zaten bazen MS teşhisini göz bulgusuna bakarak koyabiliyoruz. Önemli bir kas hastalığı olan “miyasteni gravis” hastalığında da yine benzer şekilde hastalar genellikle ya çift görme ya da gözkapaklarında düşüklükle geliyorlar. Tetkik ediyo­ruz ve o zaman da kas hastalığı bulabiliyoruz. Gene ilk belirti gözde olabiliyor.

Beyin ağrımaz, göz ağrır

Alkol ve madde kullanımına geçmeden önce sormak istiyorum: Göz ağrır mı?

Beyin ağrımaz, ama göz ağrır.

Dayanılmaz bir ağrı mı?

Olabilir. Gözün içinde birçok sinir hücresi var, ağrıyı bu hücreler yansıtır. Gözün önünde ve içinde göze ağrıyı taşıyan sinirler var. Dolayısıyla göz içinde iltihap olduğu zaman da ağrır, gözün önünde bir yabancı cisim olduğu zaman da ağrır, göz siniri iltihap atacağı zaman da ağrır, multipl sklerozda gene ağrır. Bunların hepsi ağrı yapar.

Yani gözümüz ağrıdığında o acıyı hissedebiliyoruz…
Evet, ağrıyı hissedebiliyoruz. Beyin gibi değil.

Sigara gözü kurutuyor

Gerek sigara, gerek alkol kullanımı olsun, bütün bu alışkanlıklarımız gözlerimize de zarar verebiliyor mu?

En sık kullanılandan başlayalım: Sigara kuru göz ya­par, kataraktı ilerletir, gözün gören noktasının bozulma­sına neden olur. Alkole gelince, sık alkol kullanımı, hele beslenme bozulacak düzeyde olan kronik alkol kullanı­mı, göz sinirindeki B vitamini metabolizmasını bozduğu için başlangıçta geri dönülebilen, ama ileri dönemlerde geri dönülmez görme kaybı yapar. Eğer kötü bir alkol, mesela metil alkol alınmışsa, aniden körlük olur; çünkü beyin bundan etkilenir. Saatler içerisinde belki tedavi edilebilir, ama daha önce söylediğim gibi 6 saatin öte­sinde pek işe yaramıyor. Bununla da zaman zaman kar­şılaşıyoruz, ispirto içmek, kolonya içmek gibi. Madde bağımlılıklarına ilişkin şunu söyleyebilirim: Diğer toksik madde bağımlılıkları da, her türlü uyuşturucu da gene göz sinirine toksik etkisi nedeniyle, yavaş yavaş ya da aniden, geri dönülmez görme kayıplarına yol açabiliyor.

Rakı zehirlenmeleri olmuştu…

Maalesef onlarda geri dönüş olmuyor. Çünkü orada sa­dece göz sinirinde değil, aynı zamanda beyindeki bazı merkezlerde bozukluk oluyor, yani sadece görme bozuklu­ğu değil, başka sorunlar da oluyor.

Beyin hastalıklarıyla ilgili bir soru daha geldi aklıma. Felçler, yüksek tansiyon beyne bağlı fonksiyon kayıpları… Bizim bir ya da iki tarafımızı tutan felç, gözümüzü de tu­tabilir mi?

Evet! Ya yarım ya çeyrek görme kaybı olur sağ ya da sol tarafta ya da iki tarafta veya göz kaslarının sinirleri bozulduğu için çift görme olur. Bir tarafa ya da iki tarafa bakamamak şeklinde olabilir veya bakabiliyorsa da baktı­ğı yerde duramamasma yol açabilir, yani titreme olabilir.
Beki, zehirlenmelerde göz etkilenebilir mi? Soba zehir­lenmeleri, mantar ya da tavuk etinden zehirlenmeler göz­lerimize zarar verebilir mi?

Etkilenebilir, ama etkisi maddeye göre değişir tabii ki. Eğer beslenmeyle ilgili bir problemse, bu genellikle sindi­rim-sisteminde halloluyor. Eğer kan dolaşımımıza ulaşıp beyni etkileyebilecek bir toksik maddeyse, o vakit görmeyi de etkileyebiliyor.

Anlattıklarınızdan nöro-oftalmolojinin aslında hayatı­mızın ne kadar içinde olduğunu öğrenmiş olduk…
Yaşam ile göz arasındaki ilişkiyi, nöro-oftalmoloji ku­ruyor. Diğer dallar, görmeyle ilişkisini kuruyor; ama nöro-oftalmoloji yaşamla ilişkiyi kuruyor. Bir anlamda hayat kurtarıyor.
Dikkatimi çekti. En çok burada kullandınız acilen doktora gitmek gerekiyor uyarısını…

Kesinlikle. Nöro-oftalmolojiyle ilgili bir bulgu hayat kurtarıcı bir bulgu olabilir. Bu yüzden çok önemlidir.

Beyin Kanamaları Kaç Çeşittir     Beyin içine olan kanamalar     Beyin dışına olan kanamalar
723 25 199

KULAK HASTALIKLARINDA GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR: Çeşitli kulak hastalıkları ve genellikle de müzmin orta kulak iltihapları sonrasında bazı ciddi komplik..
542 19 291

Şişmanlık, egzersiz azlığı, sigara ve alkol tüketimi, beyin kanaması olasalığını artırıyor. Araştırmalar, şeker hastası olan kadınlarda felç riskinin ..
315 23 338

Beyin Kanaması Nedir Beyin kanaması, beyni besleyen damarlardan bir veya birkaçından dışarı kan sızması sonucu, kanla beslenen bölgenin çalışamaz dur..
704 22 218

HORMONAL DÜZENSİZLİKLER SONUCU OLUŞAN KAS HASTALIKLARI: A) Hipertiroidiye bağlı kas hastalıkları B) Hipotiroidiye bağlı kas hastalıkları CJ Hiperpa..
313 17 515

KOMALARIN NEDENLERİ: Koma bir hastalık değil, beynin değişik etkenlere uğraması sonucu bilinç ile ilgili görevini yerine getirememesi durumunu yansıta..
270 8 192

Avustralyalı bilimadamları, travmatik beyin yaralanmalarının ardından beynin zarar görmesinin, matriks metalloproteinaz-3 (MMP-3) adlı enzimin engelle..
310 10 854

Beyin tümörü nasıl oluşur?
818 8 514

İSKEMİ: Vücutta bir bölgenin yerel kanlanma eksikliğidir. Kanlanma eksikliği olan dokularda oksijen ve besleyici maddeler azalır, böylece buradaki hüc..
451 12 155

Pakistanda son verilere göre beyin yiyen amip sebebiyle 10’larca insan öldü şehir sularında önlem alınıyor. Pakistan'ın en büyük kenti olan Karaçi'..
438 18 654

CO2 artması nedeniyle H+ iyon yükü artması temelde yatan durumdur.Bunu kompanse etmek için HCO3 (bikarbonat) artar. Sebepleri: larinks veya bronş obs..
449 11 604

Damar sertliği olan yaşlı kimselerde beyin plakları ve Alzheimer yaşanma riski daha fazladır. Demans ve beyindeki beta amiloid plaklar değerlendir..
561 21 330