Doktor Tv Banner

Bazal Hucreli Karsinom (Yuzeysel Karsinom)

Bazal Hucreli Karsinom (Yuzeysel Karsinom)
62 0 34

Bazal Hücreli Karsinom (Bazal Hücreli Epitelyomu)

Bazal hücreli karsinom, bazaloid hücrelerin lokal olarak invazif olmasına rağmen, nadiren metastaz yapan ve keratin benzeri yapılara farklılaşma-yan bir epitelyal tümörüdür.

Klinik özellikler

Çok sayıda klinik tipi vardır.

Nodülokistik. En sık görülen formudur. Şeffaf veya deriyle aynı renk­li, kubbe şeklinde nodüller (0.5-1.5 cm çapında) ortaya çıkar. Uzun sü­re, genellikle yıllarca değişmeden kalır ve en sonunda ülsere olur (Re­sim 13.9). Genellikle telanjiektatik bir deri ile örtülü olup, serpiştiril­miş pigmente alanlar olabilir. Genellikle güneş gören yerlerde tek bir lezyon şeklinde ortaya çıkar; en çok tutulan yerler kafa ve boyundur, ekstremitelerde nadir görülür. Yüzde 20'si gövdede ortaya çıkar. Der-mal sellüler nevüsler, sebase bez hipertrofisi ve benign kıl follikülü tü­mörlerinden ayırt edilmelidir.

Ülseratif. Nodülokistik tip bazen kenarları yüksek ve içe dönük bir ül­ser oluşturur. Bu tip yaygın ismiyle "rodent ülser" ola­rak bilinir.

Pigmente. Nodülokistik lezyonlar çok koyu renkli pigmente olabilir ve sıklıkla melanomlarla karıştırılır

Morfeik. Genellikle beyaz, skar benzeri, basık, sert plaklar şeklinde olup, lokalize sklerodermaya benzediklerinden dolayı böyle adlandırı­lırlar.

Yüzeyel. Bunlar değişken çapta, ince, pembe, pullanma gösteren ve sı­nırları belirgin plaklar şeklindedir. Sınırları bir mercek ile incelendiğinde keskin "ince" yüksek kenarı saptanabilir. Bowen hastalığı ve hatta psoriasis plaklarıyla da karıştırılabilir. Genellikle gövde ve ekstremitelerde görülürler.

Bütün bazal hücreli karsinom tipleri gittikçe genişler ve invazyon gös­tererek kulak, burun ve göz gibi lokal dokularda yıkıma yol açarlar. Nadir olarak metastaz yaparlar ve sıklığını tahmin etmek zordur. Yinede bazal hücreli karsinomun en yaygın insan tümörlerinden biri olduğunu ve bildi­rilen metastaz sayısı tüm literatürde 500'e yakın olduğunu düşündüğü­müzde, bu karsinomun metastaz yapma oranının çok düşük olduğu bilin­melidir.

Patoloji ve etiyopatogenez

Üst dermişte küçük bazofilik epidermal hücre kümeleri görülür, dıştaki hücreler daha prizmatik olup nodulun etrafını düzenli bir şekilde çevreler . Bazal hücre kümelerin arasında çok sayıda mitotik bölün­meler görülebilir. Yavaş büyüme hızının, aynı anda proliferasyonu denge­de tutan hücre ölümü oranıyla açıklanabileceği düşünülmektedir. Rutin his­tolojik kesitlerde tümör hücre kümeleri ve etraftaki dermiş arasında glikop-rotein benzeri maddelerin erimesine bağlı bir boşluk görmek mümkündür. Bazal hücreli karsinom lezyonlarının çoğu, kronik güneşte kalmaya ve UVR hasarına bağlıdır. Çünkü lezyonlar fotohasarın yüksek olduğu kişi­lerde, ışığa maruz kalan bölgelerde görülür. Buna rağmen gençlerde, gü­neş ışığına maruz kalmayanlarda ve fotohasarın olmadığı kişilerde, solar keratoz veya diğer melanom dışı deri kanser tiplerine göre daha sık görü­lür. Bunun nedeni açıklanamamasına rağmen, bazı lezyonların konjenital malformasyonlardan ortaya çıkabileceği savunulmuştur. Bu durum, UVR maruziyeti ile bağlantıları olmaması durumunu açıklayabilir.

Epidemiyoloji

Bazal hücreli karsinomun sıklığı solar keratozun görülme oranını yansıtır. Skuamöz hücreli karsinom ve diğer fotohasar formlarında olduğu gibi ba­zal hücreli karsinomun da sıklığı gittikçe artmaktadır.

Bazal Hücreli Karsinom Tedavisi

Lezyonların çoğu kolaylıkla çıkarılabilir. Küçük lezyonlarda küretaj yapı­labilir ve tabanı koterize edilir. Cerrahi tekniklerde iyileşme oranı %95 'tir. Daha büyük lezyonlarda biyopsi ile tanı doğrulandıktan sonra radyoterapi ile tedavi edilebilir.

Cilt Kanserinin En Önemli Belirtileri

Cilt kanserinin uyarıcı belirtileri gözle görülür bir şekildedir. Bu kanser türü, melanom, bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom dahil ol..
820 9 801
Yaz Aylarında Cilt Tehlikeleri: Böcek Sokması, Aşırı Yanma

Denizdeki tehlikelerden biri acı ve ağrı veren mikrop kapmanızı sağlayan denizanasıdır. Yaşamınızı tehdit eden zehre sahip olabilir. Dikkatsiz old..
537 4 120
Cilt Kanserinin Uyarıcı Belirtileri Nelerdir?

Cilt kanserinin uyarıcı belirtileri, melanom, karsinom ve skuamöz hücrelerinin ciltteki değişimleridir. Kanser öncesi ciltte büyümeler, değişimler..
496 20 665
Hindi Eti Akciğer Kanserinde Etkili

Akciğer kanserinden korunmak için hindi eti tüketmek yeterli mi? Akciğer kanseri; prostat kanserinden sonra erkeklerde en sık görülen kanser tipidi..
956 16 191
Radyo Embolizasyon Nedir? Ne Amaçla Kullanılır?

Radyoaktif parçacıklar kan yoluyla tümörleri hedef alarak uygulanır ve kanser tedavisi yöntemidir. Parçacıklar tümörü ve kanser hücrelerini öld..
425 14 600
Metabolizmamızı Ne Zaman Ölçmeliyiz? Zayıflamada Yeri Nedir?

Zayıflama ile metabolizma hızımızın birebir ilişkisi var. Diyete başlamadan önce metabolizmanın ölçülmesi gerekiyor. Peki ama neden? Yukarıdaki tüm..
418 22 616
Metabolizma Hızı İle Kilo Verme İlişkisi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Simge Çıtak diyete başlamadan metabolizma hızının ölçtürülmesi gerektiğini bildirdi. Pek çok kişi metabolizmasının yavaş ç..
904 26 513
İdeal Kilo Nedir, Kaç Olmalıdır?

Herkesin bünyesi ve vücudu değişik. Alınan verilen kalori ihtiyacı farklı, alışkanlıkları farklı.. İdeal kilo nasıl hesaplanır neye göre şekillenir Si..
469 25 120
Akciğer Kanseri Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

Akciğer kanseri kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen kanser türüdür ve ölümle sonuçlanan kanser türlerinin başında gelir. Sigara içmek büyük öl..
800 9 722
Sigara Kansere Her Şekilde Sebep Oluyor

Prof. Dr. Metin Özkan sigaralarda filtreli filtresiz farketmediğini her türlü her şekilde sigaranın kansere neden olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Meti..
883 9 377
Güneşin Cilt Kanseri Üzerindeki Etkisi

Dermatologlar güneşin cilt kanseri üzerinde etkili olduğunu ama tüm suçun güneşte olmadığını belirtiyorlar. En büyük risk faktörü fazla süre güneş..
248 4 583
Zayıflama Konusunda Metabolizmanın Yeri Nedir?

Yavaş ya da hızlı.. Sizin metabolizmanız nasıl? Kilo vermede ne kadar etkilidir? İşte vücuttan vücuda kişiden kişiye değişen metabolizma sorunsalı.. ..
989 15 598
Hasta Bebek Önceden Tespit Edilebilecek

Anne karnında yapılan özel bir testle hasta bebekler önceden teşhis edilebilecek ve doğum önlenebilecek.. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi ..
178 24 364
Kimyasal Peeling İle Pırıl Pırıl Bir Cilt

Bu aylarda cildiniz özellikle ışıldasın istiyorsanız kimyasal peeling yöntemini deneyin. Işıl ışıl taze bir ten için yeni yöntem.. Yaz gelmeden cil..
777 23 809
Metabolizmayı Hızlandırmanın 6 Kolay Yolu

Metabolizmayı hızlandırmak için neler yapabiliriz, nasıl daha kolay zayıflarız? Kalori sayımı yaparak beslenin. Yemekler yakıttır, yağa dönüşü..
881 8 365